Sunteți pe pagina 1din 1

X.

Rezultatele susținerii stagiului de practică


__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Nota: _____________________

Conducătorul stagiului de practică din cadrul instituției de învățământ/

Comisia de evaluare a stagiului de Practică

________________/_________________________________________________/
Semnătura Numele.Prenumele Funcția

________________/_________________________________________________/
Semnătura Numele.Prenumele Funcția

Data _____ ___________ 20____