Sunteți pe pagina 1din 9

GIMNAZIUL ROȘIETICI

PROIECT DIDACTIC
la Matematică
Clasa a II-a

Student stagiar: Cenușa Maria, grupa PP41Z


Învățător: Gurdiș Svetlana, grad didactic II

Anul de studii 2020-2021


I. Date generale:
Obiectul de studiu: Matematica
Data: 09.11.2020
Clasa: a II-a
Subiectul: Operația de înmulțire.
Tipul de lecţie: Lecție de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor.
Competențe specifice: 2. Aplicarea operaţiilor aritmetice și a proprietăţilor acestora în contexte variate, manifestând atenție și interes pentru calcul
corect, rațional, fluent.
Unități de competențe:
2.1. Efectuarea înmulţirii prin adunare repetată şi pe baza tablei înmulţirii, a împărţirii exacte prin scădere repetată şi ca probă a înmulţirii.
2.2. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptelor de înmulţire, împărţire.
2.3. Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi a proprietăţilor acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în exerciţii, șiruri date
Obiective operaţionale:
O1. Să transforme adunările repetate repetate în înmulțire cu ajutorul algoritmului cunoscut;
O2. Să transforme înmulțirile date în adunari repetate cu ajutorul algoritmului cunoscut;
O3. Să aplice cunoştinţele însuşite în contexte variate;
Obiective afective:
O4: Să manifeste interes pe tot parcursul lecției;
O5: Să dobândească posibilitatea de a se comporta frumos.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: dialogul, conversația, dezlegarea ghicitorii.
Mijloace: fișele-anexe.
Forme de activitate: individual, frontal.
Referințe bibliografice:
1. Curriculum pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
2. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
3. URSU Ludmila, LUPU Ilie, IASINSCHI Iulia. Matematica. Manual pentru clasa II. Ed: Prut, Chisinău, 2015. ISBN 978-9975-54-207-4
II. Designul activității/lecției:
Timp alocat: 45 min.

Etapele
Activitatea profesorului şi a elevului Note
lecţiei
Î: Creez atmosfera necesară desfășurării eficiente a lecției, organizez colectivul de elevi și stabilesc ordinea.
Evocarea Ridic elevii în picioare pentru a recita împreună poezia.
E: Matematica de zi cu zi,
Copii, e la toţi trebuincioasă,
E ca un dar ce nu-l poţi preţui
Care ne face viaţa mai frumoasă.
Î: Ne numărăm toți, să vedem câți sunt prezenți.
Î: Prezint elevilor o ghicitoare-problemă:
Am un brad împodobit
Cu beteală poleit
Pe ramuri globuri pictate
Nu știu câte sunt, măi frate.
Cinci sunt galbene-lucioase,
Cinci albastre, cam ochioase,
Cinci sunt roșii, rușinoase
Iară verzi – sunt cinci mai grase.
Cântec dulce din povești
Dac-ai fost atent, ghicești
Câte globuri ai găsit
În brăduțu-mpodobit?
Se prezintă planșa cu ghicitoarea-problemă;
Se analizează ghicitoarea. Ce cunoaștem? Ce trebuie să aflăm? Cum ați aflat numărul de globuri?
Se scrie operația pe tablă. 5+5+5+5=20
Se analizează exercițiul. Ce fel de exercițiu este? Câți termeni sunt? Ce observați?

-se spune elevilor că aceste calcule pot fi efectuate mult mai uşor folosind o altă operaţie matematică care se
numeşte înmulţire.
Deci elevi, operația de înmulțire este subiectul lecției de astăzi. Notați tema în caiete.
Î: Pentru a înțelege operația de înmulțire să pornim de la un exemplu : am desenat pe tablă 3 coșuri a câte 4 mere.
Realizarea Noi trebuie să aflăm câte mere sunt în cele 3 coșuri și câte pere sunt în cele patru coșuri.
sensului Penru a afla câte mere sunt trebuie să adunăm merele din toate cele 3 coșuri, respectiv câte 4 mere din primu coș+4
mere din cel de-al doilea coș +4 mere din cel de-al treilea coș :4+4+4=12
Observăm că : este o adunare de trei termeni egali la care se repetă termenul 4. Pentru a simplifica modul de
calcul , această adunare repetată se poate transforma în operație de înmulțire . Spunem că ,l-am repetat pe 4 de 3 ori.
Operația de înmulțire se scrie în felul următor: 3 x 4=12
Putem citi astfel: 3 înmulțit cu 4 , de 3 ori câte 4, sau 3 ori 4.
Î: Privim imaginile de la începutul paginii 46, și calculăm oral.
Câte lăbuțe au 3 buburuze?
E: 6 + 6 + 6 = 18
Î: Observăm 4 ursuleți, trebuie să aflăm câte lăbuțe au aceștia.
E: 4 + 4 + 4 + 4 = 16, de 4 ori câte 4.
Î: Observăm 6 puișori, și trebuie să aflăm câte aripi au în total.
E: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12, de 6 ori câte 2.
Î: Rețineți !
Sumele de termeni egali pot fi scrise și citite mai scurt: Adunarea repetată de termeni egali se numește înmulțire.
2*2*2*2*2*2=6*2
de 6 ori câte 2 6 ori 2
6 înmulțit cu 2
Î: Acum deschidem caietele și rezolvăm exercițiul 1. Îl rezolvăm frontal, și scriem în caiete.
E: a) 2 + 2 = 2 * 2 = 4
3+3=2*3=6
b) 4 + 4 + 4 = 3 * 4 = 12
5 + 5 + 5 + 5 = 4 * 5 = 20
c) 10 + 10 + 10 + 10 = 4 * 10 = 40
1+1+1+1+1+1=6*1=6
Î: Vom rezolva exercițiul 2. Efectuați prin adunare repetată.
4 * 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12
2 * 9 = 9 + 9 = 18
5 * 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
6 * 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24
7 * 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 +10 = 70
Pentru a vedea cât de bine a fost însușit subiectul de câtre elevi, fiecare primește o fișă pe care trebuie să o
Reflecţia completeze individual.
1. Scrieți sub formă de înmulțire următoarele sume și rezolvați:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 =.................................
4 + 4 + 4 =...........................................
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 =.........................................
9 + 9 + 9 + 9 =........................................
2. Rezolvaţi înmulţirile prin adunare repetată:
3 * 23 =
4 * 10 =
5*7=
4*8=
5*9=
3. Scrie numărul 16 ca o sumă de termeni egali. Găseşte 3 variante.
16 = ……………………………. = ……. x ……. = …….
16 = ……………………………. = ……. x ……. = …….
16 = ……………………………. = ……. x ……. = …….
4. Alege varianta corectă (subliniază):
4x9= 4+4+4+4+4+4+4+4+4
9+9+9+9
Vom vedea cât de atenți au fost elevii prin metoda Copacul ideilor (Anexa 3). Ramurile copacului vor fi
completate cu noţiuni matematice legate de operaţia de înmulţire pe care le-am învățat în cadrul acestei
orede matematică
 Înmulţirea e o adunare repetată.
 Citim 6 * 2, de 6 ori câte 2
 Citim 6 * 2, 6 ori 2, 6 înmulțit cu 2, etc.
Extensia
Desenează:
a) De 3 ori câte 2 mere
b) 4 cutii a câte 3 creioane
c) 2 perechi de mănuși
Notăm tema pentru acasă. Exercițiul 4 pagina 56. Elevii trebuie să descopere numărul (coloana a) și semnul
(coloana b) ascuns.
Anexa 1

Am un brad împodobit
Cu beteală poleit
Pe ramuri globuri pictate
Nu știu câte sunt, măi frate.
Cinci sunt galbene-lucioase,
Cinci albastre, cam ochioase,
Cinci sunt roșii, rușinoase
Iară verzi – sunt cinci mai grase.
Cântec dulce din povești
Dac-ai fost atent, ghicești
Câte globuri ai găsit
În brăduțu-mpodobit?
Anexa 2
1. Scrieți sub formă de înmulțire următoarele sume și rezolvați:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 =.................................
4+4+4=...........................................
6+6+6+6+6+6 =.........................................
9+9+9+9-........................................
2. Rezolvaţi înmulţirile prin adunare repetată:
3 * 23 =
4 * 10 =
5*7=
4*8=
5*9=
3. Scrie numărul 16 ca o sumă de termeni egali. Găseşte 3 variante.
16 = ……………………………. = ……. x ……. = …….
16 = ……………………………. = ……. x ……. = …….
16 = ……………………………. = ……. x ……. = …….

4. Alege varianta corectă (subliniază):


4x9= 4+4+4+4+4+4+4+4+4
9+9+9+9
Anexa 3