Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins:

1. Obiectivele studentului-stagiar+
2. Responsabilitățile studentului-stagiar+
3. Orarul lecțiilor/sunetelor+
4. Lista elevilor clasei (a II-a)+
5. Proiectarea didactică de lungă durată
pentru perioada practicii pedagogice, la toate
disciplinele școlare la clasa dată (clasa a II-a)
+
6. Evidența lecțiilor asistate –
7. Proiecte didactice însoțite de materiale
didactice la fiecare disciplină școlară la clasa
dată (clasa a II-a):
- 2 proiecte la Limba română; +
- 2 proiecte la Matematică; +
- 1 proiect Științe; +
- 1 proiect la Educația moral-spirituală; +
- 1 proiect la Educația plastică; +
- 1 proiect la Educația tehnologică; +
- 1 proiect la Educația fizică; +
- 1 proiect la Educația muzicală; +
- 1 proiect la Dezvoltare personală. +
8. Proiectul desfășurat al unei activități
educative +
9. Proiectul desfăşurat al unei şedinţe cu
părinţii +
10. Raportul studentului-stagiar
11. Referința elaborată de învățătorul-
mentor