Sunteți pe pagina 1din 20

Caracteristica

generală a
mijloacelor didactice
a Educației fizice
Realizat: Cenușa Maria,
grupa PP41Z
Motto:

,,Prin educaţie fizică şi sport, copilul


devine un adult sănătos care nu se va
feri de efort.”
Ovidiu Kerekes
CUPRINS:

Caracteristica generală a mijloacelor


1 educaţiei fizice.

Exerciţiul fizic – mijloc de bază al educaţiei


2 fizice: forma şi conţinutul execiţiului fizic.

3 Clasificarea exerciţiilor fizice.


1. Caracteristica generală a mijloacelor
educaţiei fizice.
Mijloacele educaţiei reprezintă instrumentariul culturii
materiale şi spirituale valorificat în scopul rezolvării
obiectivelor educaţionale. Ştiinţa pedagogică abordează
mijloacele educaţiei ca factor de sine stătător, aflat în strînsă
interacţiune cu scopul, conţinutul şi metodele de educaţie.

- factorii naturali - apa, aerul


sistem de mijloace care
grădiniţa de copii se
realizează printr-un

soarele;
Educaţia fizică în

- factori igienici - igiena


includ:

personală, igiena socială, inclusiv


regimul raţional de muncă, repaus;

- exerciţiile fizice.
MIJLOACELE EDUCAŢIEI FIZICEŞI
COMPONENTELE PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE

Mijloacele specifice şi nespecifice

Exerciţiu fizic

Calităţi motrice

Deprinderi şi priceperi motrice de bază

Componentele procesului instructiv


educativ
În procesul educaţiei fizice factorii naturali şi
igienici se aplică în două direcţii:

- ca mijloc ce influenţează
- ca mijloc independent de asupra organismului
călire şi însănătoşire, prin concomiteant cu exerciţiul fizic,
organizarea unor proceduri drept condiţii care însoţesc
speciale (băi de aer, soare şi practicarea exerciţiilor
apă în cursul cărora fizice(orele în aer liber, în
acţiunea acestor factor condiţiile climaterici), cînd
naturali se dozează într-un factorii naturali şi ai mediului
anumit mod ca mijloc de completează, intensifică şi
călire, şi întărire a sănătăţii. optimizează acţiunea exerciţiilor
fizice.
2. Exerciţiul fizic – mijloc de bază
al educaţiei fizice: forma şi
conţinutul execiţiului fizic.

• Mijlocul important pentru


realizarea obiectivelor educaţiei
fizice prezintă exerciţiul fizic.
Prefixul "ex" înseamnă "fără
rădăcini"; "erc" derivă din
cuvântul "ancerc", adică " a
zăvorî". Ca urmare, exerciţiul
înseamnă a decide, a elibera, a
permite mişcare (GH.Cristea,
2000).
Exerciţiul fizic - mijloc specific de bază a
Educației fizice:

Instrument cu multiple
funcții și aplicații

Exercițiul
fizic

Reprezintă calea sigură


Permite acumularea
pentru dezvoltarea
variată de experienţe
motrică, cognitivă,
de mişcare
afectivă
• Şi în educaţia fizică, şi în antrenamentul sportiv
sau în competiţii, exerciţiile fizice se constituie un
mijloc specific, de bază. Ele sunt în ultimă
instanţă modelele operaţionale cele mai frecvente,
cu care se lucrează, se "operează" pentru
realizarea obiectivelor educaţiei fizice.
• Exerciţiul este repetat în mod sistematic şi
conştient în scopul realizării obiectivelor precizate
pentru activitatea motrică respectivă. Repetarea
exerciţiului fizic, într-un mod ştiinţific, este
condiţia fundamentală pentru obţinerea eficienţei
optime pe linia îndeplinirii obiectivelor educaţiei
fizice.
• Spre deosebire de activitatea de muncă,
exerciţiile fizice se caracterizează prin
trei trăsături:

1. prin intermediul exerciţiilor 2. exerciţiul fizic este executat


fizice se realizează sarcina în conformitate cu principiile
pedagogică (acţiunile de educaţiei fizice (acţiunile de
muncă — sarcina de muncă—în conformitate cu
producţie); necesităţile de producţie);

3. acţiunile de muncă au influenţă


unilaterală pozitivă asupra dinamicii
condiţiei fizice şi numai complexele
de exerciţii fizice creează condiţii
favorabile pentru dezvoltarea
armonioasă a tuturor organelor şi
sistemelor organismului.
• Exerciţiul fizic, în paralel cu influenţa lui asupra sferei
biologice a omului, acţionează şi în direcţia stimulării şi
îmbogăţirii vieţii spirituale, deoarece repetările în
condiţii tot mai grele şi variate ale exersării, solicită
memoria, atenţia, gîndirea şi voinţa, toate acestea
declanşînd emoţii şi sentimente.
• Efectuarea exerciţiului fizic inclus în acţiunea motrică
respectivă, solicită întotdeauna efortul fizic de diferită
intensitate, de multe ori în unităţile de timp obligatoriu
(normele), reflectat în contracţia musculară şi stimularea
activităţii marilor funcţii ale organismului, cu deosebire
a circulaţiei şi respiraţiei.
Mişcările
corpului

Ritmul
Plasticitatea

Conţinutul
şi forma
exerciţiului
fizic
Efortul Efortul fizic
psihic

Forţa
1. Clasificarea exercițiilor fizice.
1. exerciţii pentru dezvoltarea calităţilor motrice
(viteză, îndemînare, rezistenţă, forţă);
instructiv-educativ:
I. După scopul

2. exerciţii pentru învăţarea şi perfecţionarea


deprinderilor motrice (exerciţii fragmentare,
globale, ajutătoare);

3. exerciţii pentru dezvoltarea fizică armonioasă;

4. exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de efort


(anaerob, alactacid. l-20s, anaeroblactacid 21-120s,
aerob-anaerob 121 -300s, aerob peste 301s).
• 1. Exerciţii la aparate;
II. După • 2. Exerciţii cu aparate;
poziţia faţă de • 3. Exerciţii pe aparate.
aparate:

• 1. Exerciții maximale;
III. După • 2. Exerciții
intensitatea submaximale;
efortului: • 3. Exerciții medii.
1. Exerciții
repetitive,
5. Exerciții introductive;
de expresie 2. Exerciții
corporală. asociative,
IV. După funcţiile aplicative;
îndeplinite, exerciţii
fizice sînt:
4. Exerciții 3. Exerciții
de creative,
recuperare; întrecere;
V. După caracterul VI. După natura
succesiunii mişcărilor efortului fizic, exerciţiile
componente, exerciţiile fizice sînt:
fizice pot fi:

statice;
ciclice;

dinamice;
aciclice;

mixte.
combinate.
VII. După aportul adus în dezvoltarea unor
segmente şi grupe musculare ale corpului:

1. Exerciţii fizice pentru trunchi;

2. Exerciţii fizice pentru spate;

3. Exerciţii fizice pentru membre


superioare;

4. Exerciţii fizice pentru membre


inferioare etc.
• 1. Exerciții tipizate;
VIII. După gradul • 2. Exerciții semitipizate;
de constrîngere, • 3. Exerciții libere.
exerciţiile sînt:.

• 1. Exerciții individuale;
IX. După structura • 2. Exerciții în grup;
socială exerciţiile •
3. Exerciții mixte;
pot fi:
• 4. Exerciții demixtate.
1. Exerciții
4. Exerciții individuale
demixtate. ;
X. După structura
socială exerciţiile
pot fi:

3. Exerciții
mixte; 2. Exerciții
în grup;
Concluzie:
• În educaţia fizică, noţiunea de exerciţiu are o accepţiune
proprie. Exerciţiul fizic este considerat ca fiind mijlocul
specific şi de bază al educaţiei fizice, prin care aceasta din
urmă îşi realizează obiectivele. Exerciţiul fizic reprezintă
o acţiune preponderent corporală, efectuată sistematic şi
conştient în scopul perfecţionării capacităţii motrice şi
dezvoltării fizice a oamenilor.
• În această idee putem sublinia că exerciţiul fizic este o
acţiune motrică, concepută, programată şi executată în
scopul realizării obiectivelor specifice educaţiei fizice.

S-ar putea să vă placă și