Sunteți pe pagina 1din 2

CLASIFICAREA EXERCIŢIILOR FIZICE DUPĂ

A. DRAGNEA

1. După scopul instructiv-educativ:


 exerciţii pentru dezvoltarea calităţilor motrice (viteză, îndemînare, rezistenţă, forţă);
 exerciţii pentru învăţarea şi perfecţionarea deprinderilor motrice (exerciţii fragmentare, globale,
ajutătoare);
 exerciţii pentru dezvoltarea fizică armonioasă;
 exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de efort (anaerob, alactacid. l-20s, anaeroblactacid 21-120s,
aerob-anaerob 121 -300s, aerob peste 301s).
2. După poziţia faţă de aparate.
Exerciţii:
 la aparate;
 cu aparate;
 pe aparate.
3. După aportul adus în dezvoltarea unor segmente şi grupe musculare ale corpului:
 exerciţii fizice pentru trunchi;
 exerciţii fizice pentru spate;
 exerciţii fizice pentru membre superioare;
 exerciţii fizice pentru membre inferioare etc.
4. După caracterul succesiunii mişcărilor componente, exerciţiile fizice pot fi:
 ciclice;
 aciclice;
 combinate.
5. După natura efortului fizic, exerciţiile fizice sînt:
 statice;
 dinamice;
 mixte.
6. După intensitatea efortului, exerciţii fizice sînt:
 maximale;
 submaximale;
 medii.
7. După gradul de constrîngere, exerciţiile sînt:.
 tipizate;
 semitipizate;
 libere.
8. După funcţiile îndeplinite, exerciţii fizice sînt:
 repetitive, introductive;
 asociative, aplicative;
 creative, întrecere;
 de recuperare;
 de expresie corporală.
9. După tipul de încărcătură adiţională, exerciţiile se împart în exerciţii:
 cu partener;
 cu mingii medicinale;
 cu saci cu nisip;
 cu haltere etc.
10. După structura socială exerciţiile pot fi:
 individuale;
 în grup;
 mixte;
 demixtate.
Предыдущие знания
Как ученики могут (повторно) активировать свои предыдущие знания?
вопросы
Могут ли ученики подойти к теме, задавая вопросы?
чувства
Могут ли ученики использовать свои чувства для получения новой информации?
Учатся ли дети, наблюдая, воспринимая, слушая, через чувства и эмоции, прикосновения,
дегустации, обоняние и т. Д.?
Иллюстрации (добавляет очарование и цвет к предмету)
Используются ли иллюстрации, к модели?