Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Obiectivele
studentului-stagiar
Obiectivele practicii urmăresc punerea în practică a
achizițiilor acumulate în cadrul cursurilor universitare,
precum și dezvoltarea competențelor și abilităților noi.
Obiectivele practicii ghidează studentul-stagiar
înprocesul de formare profesională prin stagiul de
practică pedagogică:
1. Abordarea gnosiologico-conceptuală a
procesului educaţional;
2. Identificarea, elaborarea şi realizarea finalităţilor
educaţionale specifice învățământului primar şi
preşcolar;
3. Proiectarea demersului educaţional în
învățământul primar şi preşcolar;
4. Evaluarea demersului educaţional în
învățământul primar şi preşcolar prin aprecierea
procesului şi produsului activităţii;
5. Monitorizarea procesului educaţional în
învățământul primar şi preşcolar, prin raportare la
varii contexte socio-umane şi identitar-culturale;
6. Respectarea normelor de etică profesională în
activitatea educaţională;
7. Comunicarea şi relaţionarea responsabilă cu
agenţii educaţionali din instituţie şi comunitate;
8. Valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de autoformare şi autoeducare.