Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT

de autoevaluare a stagiului de practică pedagogică


la specialitatea „Pedagogie în învăţământul primar”
realizată de studentul-stagiar ________________,
grupa______,în clasa_____, instituția____________,
perioada_________ .

În raport se va specifica:
1. Realizarea curriculum-ului la practica pedagogică.
Abateri comise. Cauze.
2. Competențe dezvoltate pe perioada stagiului practic.
3. Realizarea obiectivelor.
4. Numărul de lecții predate, numărul de lecții asistate și
analizate de studentul-stagiar.
5. Care au fost lecțiile/activitățile reușite/nereușite și
cauzele ce au generat reușita/nereușita.
6. Dificultăți. Modalități de soluționare ale acestora.
7. Concluzii despre stagiul de practică. Semnificația ei
pentru formarea profesională.
8. Sugestii de îmbunătățire a stagiului dat de practică.
Data__________
Semnătura______________