Sunteți pe pagina 1din 10

DATA: 26 martie 2015

ŞCOALA GIMNAZIALĂ …..


CLASA a III-a B
ARIA CURRICULARA : Arte
DISCIPLINA : Educatie plastica
PROPUNĂTOR : prof. pentru învăţământul primar M.C.
TEMA PLASTICĂ : Tehnici de lucru
SUBIECTUL LECTIEI: Fantezii de primăvară
TIPUL LECTIEI: formare de priceperi si deprinderi

SCOPUL LECŢIEI : -Realizarea unei compoziţii prin diferite tehnici, organizând


armonios suprafaţa desenată;
-Dezvoltarea vocabularului plastic, imaginaţiei şi creativităţii, a
gândirii şi atenţiei.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
 O1- să identifice culorile primare / binare, calde/ reci în cercul culorilor , pe
lucrări plastice şi pe diverse materiale din mediul înconjurător ;
 O2 -să aplice corect tehnicile de lucru date;
 O3 -să utilizeze corect ustensilele specifice artei plastice şi pe cele
neconvenţionale necesare realizării lucrărilor;
 O4 -să aplice, în ordine corectă, etapele de realizare a lucrărilor;
 O5 -să combine materiale si tehnici pentru crearea produsului propus ;
 O6 – să dea dovadă de creativitate şi spontaneitate ;
 O7 –să manifeste spirit critic şi autocritic în evaluarea produselor activităţii.

STRATEGIA DIDACTICĂ : dirijată


METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, instructajul, exerciţiul,
conversaţia, analiza, comparaţia.
MATERIAL DIDACTIC:
 Planşe didactice: ,,Cercul culorilor”, ,,Obţinerea culorilor”, ,,Rozete curcubeu”;
 Panou cu eşantioane de material textil pentru recunoaşterea culorilor;
 Material power-point cu explicarea tehnicilor de lucru;
 Laptop, videoproiector;
 Fond muzical ,,E primăvară, iarăşi primăvară”- Tudor Gheorghe;
 Stelaj cu o mini-expoziţie de pictură pe pânză – expozantele fiind eleve din
clasă;
 Şevalet pentru demonstraţie;
 Lucrări model:,,Flori de primăvară”- dactilopictură;
,,Fluturi”- desenarea cu creioane cerate şi acuarelă/ stropirea;
,, Pomi înfloriţi”- stampilarea cu sticla de plastic;
,,Melci”- ştampilarea cu ştampile obţinute din lavete de bucătărie.
 carton alb , cutii de la bomboane, pensule , pahar cu apa , tempera, crayola,
ştampile confecţionate, PET-uri.

BIBLIOGRAFIE:

Ilioaia, Maria, Metodica predarii desenului la clasele I – IV, Editura Didactica si


Pedagogica, 1990, Bucuresti
Cerasela- Cătălina, Moraru, Paleta de culori , ghid de educaţie plastică pentru elevi,
Editura MediaSind, Vaslui, 2009.
SCENARIUL DIDACTIC

SECVENŢELE LECŢIEI OB. ACTIVITATEA INVATATORULUI DO METODE SI MIJLOACE


OP. ZARE PROCEDEE

I.ETAPA  Crearea condiţiilor psihologice pentru


PREGĂTITOARE desfăşurarea lecţiei de educaţie plastică.
a) Moment  Elevii au materialele necesare pe bănci. În faţa
organizatoric clasei sunt expuse lucrări relizate anterior.
b) Captarea atenţiei  Voi citi elevilor o poezie sugestivă cu titlul conversatia poezia
“Primavara” 2’
c) Discuţii Se discuta poezia citita.
pregătitoare -Ce anotimp prezinta autorul în aceasta poezie ?
-Cine este vestitorul primăverii? conversatia
-Ce alte vieţuitoare apar in poezie? 5’
-Cum este timpul primăvara ?
-Ce culori predomină primăvara în natură ?
 Se prezintă copiilor ,,Cercul culorilor” ;
 Se recunosc culorile primare şi binare;
 Se prezintă panoul cu mostre de material textil observarea
şi se recunosc culorile calde/ reci şi nonculorile;
 Se verifică graficul unde sunt înregistrate
preferinţele cromatice ale elevilor şi se
alcătuiesc diverse probleme( Câţi elevi preferă
culoarea roşie?, etc.);
JOC: Borcanul cu ghicitori

d) Anunţarea temei şi -Astăzi, la ora de educatie plastica, vom realiza mai explicatia
a obiectivelor multe lucrări cu tema « Fantezii de primăvară » unde 2’
vom folosi diferite tehnici de lucru.
 Tehnica “dactilopictura”
 Tehnica ştampilării cu sticla de plastic;
 Tehnica ştampilării cu ştampila confecţionată
din lavetă de bucătărie;
 Tehnica desenării cu creioane cerate şi
tempera.
Ce vom şti? ( completarea soarelui cu razele
pe care sunt scrise obiectivele)
- să aplicăm corect tehnicile de lucru ;
- să respectăm etapele de lucru ;
- să fim creativi ;
- să combinăm culori ;
- să lucrăm îngrijit ;
- să utilizăm corect materialele de lucru ;
- să ne autoevaluăm.
Vom lucra pe grupe.
II. FAZA DE JOC : Descoperă noi forme ! Lucrari
INCUBAŢIE  La flipchart este o foaie împărţită în patru 5’ Metoda cu
cadrane .În fiecare cadran sunt desenate 3 cadranelor diferite
a) Exerciţii cercuri. Elevii sunt solicitaţi să transforme Problemati- tehnici
pregătitoare cercurile într-un obiect la care altcineva nu s- zarea de lucru
ar gândi. Conversatia
Recomandări:
 Înainte de a desena, priviţi timp de 1-2 minute Analiza
cercurile şi încercaţi să vă imaginaţi obiectele
pe care le-aţi putea desena pornind de la
aceste cercuri;
 Puteşi să folosiţi două cercuri pentru acelaşi
obiect.
b) Prezentarea si  Voi prezenta la videoproiector câteva planse
intuirea obtinute prin tehnicile pe care urmeaza sa le
modelului aplicam.
 Ce tehnici am folosit?
c) Explicarea  Se explica etapele realizarii lucrărilor si a Explicaţia Fise cu
tehnicilor de tehnicilor de lucru pentru fiecare grupă în 5’ etapele
lucru parte ; realizarii
 Se demonstrează practic la şevalet. lucrarii
III. FAZA DE O1  Fiecare grupa are pe banca materialele Explicatia carton
ILUMINARE O2 necesare realizării lucrării. 25’ hartie
Realizarea (execuţia) O3 Grupa florilor va realiza lucrarea folosind tehnica A4
lucrarii O4 dactilopictura. acuarele
O5 Grupa fluturilor va aplica tehnica desenării cu ata
O6 creioane cerate si tempera. Exercitiul pahar cu
Grupa pomilor va aplica tehnica stampilarii cu sticla apa
de plastic.
Grupa melcilor va aplica tehnica stampilarii cu Conversatia
stampile confectionate prin rularea lavetei de
bucatarie.
 Se vor folosi materiale-suport diferite în
funcţie de tehnică ( cutii de la bomboane ,
carton colorat, carton alb).
 Pe fiecare masa de lucru se va afla si coala care
cuprinde etapele realizării lucrarii (anexe).
 Se supraveghează modul de execuţie corectând
eventualele greşeli sau dând unele indicaţii.
 Se lucrează pe fond muzical: ,,E primăvară,
iarăşi primăvară”- Tudor Gheorghe
IV.EVALUAREA O7  Lucrarile elevilor vor fi apreciate tot de catre 6’ Conversatia Lucrarile
LUCRĂRILOR ei după: Observatia realizate
- corectitudinea aplicarii culorii; Analiza
- respectarea tehnicii propuse; Comparatia
- respectarea proporţiilor şi amplasarea corectă a
elementelor;
- îmbinarea armonioasă a culorilor;
- gradul de finalizare al lucrării; conversatia
- aspectul ingrijit al lucrarii.
 Se va face o apreciere generala a activităţii.
 Se încheie cu cântecul ,,Flori de primăvară” de
Raluca Andrei.
ETAPELE DE LUCRU
TEHNICA ŞTAMPILĂRII CU
ŞTAMPILA DIN LAVETĂ DE BUCĂTĂRIE

1. Alegerea culorilor corespunzatoare


temei ;

2. Inmuierea ştampilei în culoare ;

3. Aplicarea culorii pe planşa de lucru


pentru a obţine melcii ;

4. Adăugarea altor elemente cu pensonul


înmuiat în culoare( drumul melcului,
verdeaţă).
ETAPELE DE LUCRU
TEHNICA « DACTILOPICTURA »

1.Inmuierea degetelor in culoarea


corespunzătoare:
 lalelelor ;
 narciselor ;
 liliacului ;
 frunzelor.

2.Presarea degetelor pe planşa de lucru ;

3. Obţinerea buchetului de flori


ETAPELE DE LUCRU
TEHNICA ŞTAMPILĂRII
CU PET-uri

1. Alegerea culorilor corespunzătoare


temei;

2. Schiţarea şi colorarea ramurii de


copac ;

3. Inmuierea PET-ului în culoare ;

4. Aplicarea culorii pe planşa de lucru şi


obţinerea florilor.
ETAPELE DE LUCRU
TEHNICA DESENĂRII CU CREIOANE CERATE
ŞI TEMPERA APOI STROPIREA SUCCESIVĂ

1. Conturarea fluturilor cu crayola ;

2. Colorarea cu tempera peste creion cerat ;

3. Stropirea succesivă.

S-ar putea să vă placă și