Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Gimnazială ” Mihai Eminescu” Zalău

Cadru didactic: Prof. înv.primar Nicorici Ana Felicia


Data: 20.03.2019
Clasa : a III– a
Disciplina : Limba şi literatura română
Tema lecției : ,, Din greșeală” de Lev Tolstoi
Tipul lecţiei : predare- dobândire de cunoștințe
Competențe specifice:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiar;
1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu;
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;
Scopul lecției : Dezvoltarea capacității de receptere a mesajului scris.
Obiective operaţionale :
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să :
O1 – să recunoască personajul, titlul şi autorul povestirii pornind de la enunţurile prezentate ;
O2 – să citească corect, fluent şi expresiv textul ;
O3 – să recepteze , prin lectură conţinutul de idei al textului;
O4 – să analizeze comportamentele personajelor ;
O5 – să-şi dirijeze atenţia către centru de interes vizat de învăţător;
O6 – să aprobe / dezaprobe conduita personajelor .
Strategia didactică :
-Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, Metoda Brainstorning, citirea explicativă, Metoda cadranelor,
-Mijloace didactice : planşe, fişe, manualul;
-Forme de organizare : frontal, pe grupe, individual .
Durata : 45 minute

Bibliografie:- Limba și literatura română, manual pentru clasa a III-a ,Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, ed. Intuitext;

- Programa de limba și literatura româna clasele a III-a și a IV-a, București, 2014


Scenariu didactic

Secvențele Ob. Unități de Strategii didactice Evaluare


lectiei conținut Conținuturi și sarcini de învățare Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice activitate
1. Captarea și Se va care să Se prezintă elevilor imagini cu diferite Imagini Frontală Observare
orientarea stâmească sortimente de prăjituri și se adresează sistematică
atețtiei interesul pentru întrebări despre prăjiturile preferate
lecție. -conversația
2. Anuntarea „Din greșeală" Se anunță tema și obiectivele - conversația
temei și după
enunțarea Lev Tolstoi —
obiectivelor familiarizarea
cu
textul
3. Dirijarea O2 Prezentarea Se citește textul în gând, cu voce tare, pe -lectura ,lucrul cu Frontală Observarea
învățării conținutului roluri de către elevi în timp ce sunt urmăriți. manualul sistematică
textului
O3 Citirea Se citește textul pe fragmente și se extrag -lectura Dicționare, Frontal Observarea
explicativă pe cuvintele sau expresiile noi: energică, pusă pe explicativă caiete sistematică
fragmente șotii, dădacă.
Se explică sensul cuvintelor sau expresiilor și
se introduc în enunțuri noi.

O1 Înțelegerea Se adresează elevilor întrebări în legătură cu -explicația Frontal, Observarea


textului conținutul textului: -conversația individual sistematică
-Care sunt personajele textului? euristică
-Cine a fost trimis să ducă prăjitura?
-Ce a făcut Vladimir?
-Ce părere ai despre explicația lui Vladimir?
01,04 Caracterizarea Se cere elevilor să grupeze cuvintele date pe -exercițiul Manualul Frontală Evaluarea
personajelor două coloane corespunzătoare personajelor reciprocă
Tania Vladimir
……………… ………………..

………………… …………………

………………… ………………

………………… ………………

………………… …………………

(cinci ani, vessel, guraliv, ochi negri, zâmbet


fermecător, șapte ani, serios, energic, pus pe
șotii)

3. Realizarea 04, O6 Conținutul Metoda cadranelor. -conversația Planșă Frontală Evaluare


feed-back-ului textului Lucrând în echipă de câte trei sau patru, euristică Manual reciprocă
elevii au completat cadranul ( anexa1) Brainstormingul
Metoda
cadranelor

-observația
4. Obținerea 04 Utilizarea unor Se cere elevilor să scrie ce cred că i-a spus -instruirea directă Activitate
performanțe- Informații din Vladimir dădacei. metoda brain- individuală
lor text storning
5. Aprecieri și Se fac aprecieri generale despre modul cum a Frontală Observarea
recomandări decurs activitatea și se fac aprecieri sistematică
individuale sau recomandări.
6. Tema Ex. 4 pag 33 Frontală
pentru acasă

Anexa 1
Faptele lui Vladimir Atitudinea lui Vladimir și a Taniei

…………………………………………………………………………… ....................................................................................
…………………………………………………………………………… ...................................................................................
………………………………………………………………………….. ...................................................................................
………………………………………………………………………….. ...................................................................................
…………………………………………………………………………. ..................................................................................
………………………………………………………………………… ..................................................................................

Faptele Taniei Atitudinea dădacei

………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..

Câte un reprezentant al fiecărei echipe a ieşit în faţa clasei. S-au citit răspunsurile primei echipe la primul cadran (faptele lui
Vladimir), ceilalţi reprezentanţi având sarcina de a citi doar ceea ce nu s-a spus. S-a procedat la fel pentru celelalte cadrane. Atunci
când o concluzie formulată nu pornește de la textul citit, ci de la experienţa/imaginaţia lor, ceilalţi membri ai echipei au primit sarcina
să citească din text fragmentul care ilustrează concluzia lor.