Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Propunătoare: Mihăilă (căs. Anghel) Anca


Profesor îndrumător: Iarovoi Raluca
Profesor coordonator de practică: Butnaru Simona
Data: 21.03.2018
Şcoala: “ Carol I”, Iași
Clasa: a III-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învăţare: “Care e alaiul primăverii?”
Subiectul: “Puiul” după I.A. Brătescu- Voineşti
Tipul lecţiei: consolidare (ora a II-a)
Scopul: aprofundarea textului pentru a dezvolta capacități și atitudinii necesare exprimării orale și exprimării scrise.
Obiectivele operaţionale – pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 - să despartă corect textul în fragmente logice pe baza planului de idei;
O2 - să reformuleze corect ideile principale sub formă de întrebare și sub formă de titlu;
O3 - să povestească textul pe baza ideilor principale;
O4 – să recunoască personajele din text;
O5- să denumească trăsăturile personajelor așa cum reies din text;
O6- să recunoască adjectivele și substantivele pe care le însoțesc din textul studiat.
Metode, procedee, tehnici: conversația, algoritmizarea, povestirea, explicaţia, lectura explicativă, citirea selectivă , exerciţiul, munca
indepndentă.
Mijloace de învăţământ: manual, caiete, fișe de lucru.
Forme de organizare a activităţii: frontal, individual.
Resurse:
temporale: 50 minute
umane: 41 elevi

1
Bibliografie:
“ Elemente de didactică a limbii şi literaturii române pentru ciclul primar”, Angelica Hobjilă, Editura Junimea 2006, Ministrul
Educației Naționale;

„Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar”, Șerdean Ioan (2008), Editura Corint, București;

“ Metodica studierii limbii şi literaturii române- învăţământ primar”, Adalmina Ungureanu, Editura AS’S, 2003.

2
Nr. Etapele/ Obiective Conținut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
crt. secvențele Operațio-
activității+ nale Metode, Mijloace de Forme de
intervalul de procedee, Învățămân organizare
timp alocat tehnici t a
activității
1. Moment Asigur condițiile necesare Conversația frontal Observarea
Organizatoric pentru buna desfășurare a lecției: sistematică a
2 min. stabilirea liniștii în clasă și comportamentului
elevilor
pregătirea materialelor didactice.

2. Verificarea Verific tema cantitativ și Conversația frontal Evaluez dacă


temei și reactualizez cunoștințele de ora raspund corect la
reactualizare trecută despre fragmentul din întrebări
a povestirea „Puiul” de I.A.
cunoștințelor Brătescu Voinești, prin câteva
2 min. intrebări:
1.Care este titlul și autorul
povestirii din care face parte
fragmentul dat?
2.Ce fel de text este?(narativ
sau descriere)
3.Când se petrece acțiunea?
4.Unde se petrece acțiunea?
5.Care sunt personajele
fragmentului?
3. Captarea Întreb elevii dacă cunosc Conversația frontal
atenției întreaga povestire, dacă este
5 min. cineva îl pun să povestescă pe povestirea
scurt ce se intâmplă mai departe.
Dacă nu, le povestesc eu pe scurt.
4. Anunțarea Astăzi vom discuta în Expunerea frontal Observarea
subiectului continuare despre fragmentul din sistematică a

3
lecției și a povestirea „Puiul”, vom face comportamentului
obiectivelor planul de idei sub formă de elevilor
1 min. întrebare și sub formă de titlu,
vom povesti textul pe baza
ideilor, vom face o scurtă
caracterizare a personajelor și
vom vedea care sunt părțile de
vorbire, din cele învățate,
predominante în text.

5 Dirijarea Solicit unui elev să citească Conversația Manualul Frontal Evaluez dacă
învățării textul cu intonație iar ceilalti sa-l rezolvă corect
20 min. urmărească. sarcinile.
Apoi solicit elevilor sa-și Caietele
deschidă cărțile la pagina 33, ex.
4 și să ordoneze ideile principale
potrivit succesiunii ideilor din Table Individual
text.
Numesc un elev să citească prima
idee ordonată: Lectura
1) Într-o primăvară, o selctivă
prepelită a poposit intr-un lan
de grâu.
Numesc alt elev să citească
O1 fragmentul corespunzător acestei
idei iar ceilalți elevi să-și noteze Individual
pe carte acolo unde se termină Problemati-
fragmentul. zarea
Solicit elevilor să reformuleze
ideea principală sub formă de
întrebare :
O2 1)Cine a poposit într-o

4
primăvară într-un lan de grâu?
și apoi sub formă de titlu:
1)Prepelița din lanul de
grau.
Se acceptă și alte variante Individual
propuse de elevi, asemănătoare cu Algoritmi-
aceasta. Zarea
Notez cele două idei pe tablă
iar elevii le vor scrie pe caiete.

O1 Procedez la fel și cu celelate 2


idei:
2).Ea și-a facut cuib și a
depus ouă.
O2 2)Ce a făcut prepelița pe un
mușuroi de pamânt?(reformulată Conversația Individual
sub formă de intrebare) lectura
2)Cuibul prepeliței (sub formă
de titlu)
3)Prepelița avea grijă de cei
șapte pui. Frontal
O2 3)De cine și cum avea grijă povestirea
prepelita? (intrebare) Individual
3)Puii prepeliței (titlu) Evaluez dacă
O3 Rog un elev să citească cele trei raspund corect la
idei sub formă de întrebare și alt conversația întrebări
elev să le citească pe celelalte trei Frontal
sub formă de titlu.
Apoi numesc 3 elevi sa
povestească în lanț textul pe baza
ideilor principale.
Verfic dacă au scris planul de
idei de la tablă și trec la

5
discutarea modalităților narative. Problemati- Frontal
a) Cine povestește întâmplarea? zarea
(autorul)
b) La ce persoană se Lectura
povestește? explicativă
c) La ce timp sunt verbele
povestirii?
Personajele textului
Care sunt personajele?(prepelița
O4 și puii săi)
Vom face caracterizarea
O5 prepeliței cu ajutorul unor
intrebări.
Ce fel de personaj este Manualul Frontal
prepelița(principal sau secundar)?
O5 Este un personaj real sau fictiv? Exercițiul Individual
Este un personaj pozitiv sau
negativ?
Identificăm pe baza textului
trăsăturile fizice și morale. Eu voi Evaluez
scrie la tablă iar elevii pe caiete. raspunsurile
Din primul fragment ce trăsături corecte
reies? (obosită)
Din al doilea fragment ce trăsături
se desprind? ( harnică, grijulie,
răbdătoare)
O5 Din fragmentul al treilea ce
trasături se desprind? (iubitoare)

O6 Care sunt părțile de vorbire


predominante în text?
(substantive și adjective). Pentru a
exemplifica aceste parți de

6
vorbire vom face ex.6 pag. 33, din
manual.
Vor trebui să selecteze din text,
câte un adjectiv care să însoțească
un substantiv ce denumește o
ființă/ un obiect/ un fenomen și
care se numără cu o/ două, apoi
cu un/doi și cu un/două.
6. Obținerea Voi da elevilor o fișă pe care Scheletul Fișa individual Evaluez dacă au
performanței vor trebui să o lucreze in clasă. de recenzie rezolvat corect
10 min. Anexa 1 Voi da detalii despre fișa
sarcinile din fișă.
7. Asigurarea Vom purta o discuție despre ce Conversația Frontal Evaluez dacă
retenției și a s-a învățat astăzi la lecție și le voi elevii au reținut
treansferului da ca temă pentru acasă să despre ce s-a
5 min. realizeze in scris povestirea discutat astăzi.
textului, urmând planul de idei și
caracterizarea prepeliței după
planul facut în clasă.
Voi face aprecieri individuale și
colective.

7
SCHELETUL DE RECENZIE ( Anexa 1)

Exprimaţi într-o propoziţie(enunţ ) despre ce este vorba în textul citit:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alegeţi o expresie semnificativă (sintagmă pentru conţinutul textului).

………………………………………………………………………………………………………………. -
Rezumaţi, într-un cuvânt, esenţa textului

………………………………………………………………………………………………........................... .
Alegeţi “culoarea sentimentală” a textului .Argumentaţi:

………………………………………………………………………………………………………………… .
Completaţi propoziţia: “Din aceast text am învăţat că: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Găsiţi un simbol (grafic) pentru textul în cauză. DESEN

8
9

S-ar putea să vă placă și