Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Domeniul experiențial: Domeniul Limbă și Comunicare(DLC)

Tema anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”

Proiect:„ZÂMBETUL PRIMĂVERII”

Tema săptămânii:„Mama-I cântec, mama-i floare”

Tema zilei:„Jocul silabelor”

Tipul activității:consolidare

Mod de realizare:joc didactic

Durată:30-35 minute

Scop: Consolidarea capacității de diferențiere perceptiv-fonematică a grupurilor de


sunete (silaba).
Obiective operaționale:

O1-;

O 2-

O 3-

O 4-

Strategii didactice:

 Metode și procedee:

 Mijloace didactice:

 Forma de organizare:

Sarcina didactică:

Regulile jocului:

Elemente de joc:
Bibliografie:

1.Viorica Preda, coordonator, „Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de


copii”, Ed. Gheorghe-Cârțu Alexandru, Craiova, 2009;

2.Revista ,,Învățământul preșcolar și primar”, nr. 1-2/2013, Editura Arlequin

3. M.E.C’’Curriculum pentru învățământul preșcolar3-6/7 ani”-2008


Ob Strategii didactice
Etapele Conținutul instructiv-educativ Metode și Mijloace Forma de Evaluare
lecției procedee didactice organiza
re
1.Moment Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea
organizatoric activității: Conversația Frontal Observarea
 Aerisirea sălii de clasă sistemtică a
 Pregătirea materialelor necesare preșcolarilor
 Salutul
2.Captarea Cutiuța cu
atenției surprize
Observarea
Se va realiza direct prin intuirea materialului“Cutiuța Conversația Jetoame cu Frontal sistematică a
cu surprize” lasată de Zâna Primăvară în care se află imagini preșcolarilor
jetoane cu imagini și plicuri colorate.
Plicuri
colorate

3.Anunțarea Se anunță titlul jocului : „Jocul silabelor”.


temei și a
obiectivelor
4.Dirijarea
învățării

Observarea
sistematică a
preșcolarilor
Aprecieri
verbale
5.Obținerea
performanței

Observarea
sistematică a
preșcolarilor

Aprecieri
verbale
6.Concluzii și Se fac aprecieri generale și individuale cu privire la Conversația Frontal Aprecieri
aprecieri modul de desfășurare al activității verbale