Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Domeniul Om și Societate (DOS)

DATA: 13.12.2022

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Normal VADU OII

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: Marcu Oana Georgiana

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: 5-6 ani, nivel II / grupa mare „Voiniceii”

TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Bucuriile iernii”

TEMA ZILEI: „Împodobirea bradului”

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul Om și Societate (DOS)

TEMA ACTIVITĂȚII: – „Prietenii brăduțului”

MIJLOC DE REALIZARE: lipire

TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate practică

SCOPUL ACTIVITĂȚII: perfecționarea/consolidarea deprinderilor de a lipi și de a integra prin lipire elementele într-o compoziție unitară;

consolidarea unor abilități practice specific nivelului de dezvoltare motrică, educarea gustului estetic prin armonizarea materialelor.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să denumească materialele și instrumentele de lucru;

O2 - să decoreze în mod estetic brazii, lipind materialul pus la dispoziție;

O3 - să își exprime părerea față de lucrarea proprie și față de cele ale colegilor.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode didactice: expunerea, explicația, demonstrația, exercițiul, conversația, turul galeriei.


Resurse materiale: brăduți, globulețe din hârtie, carton colorat, lipici, sclipici.

FORME DE ORGANIZARE: individual și frontal

Durata: 40 min

BIBLIOGRAFIE:

- Curriculum pentru educație timpurie 2019- Ministerul Educației Naționale;

- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani- UNICEF, Editura Vanemonde;

- Jocuri-exercițiu pentru activități alese – Ștefania Antonovici, Editura Aramis, București, 2009;

- Activități practice în grădiniță, O.Olariu, Editura Diana, 2015.


DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Nr.
Crt.
Etapele activității Conținutul științific Strategii didactice Evaluare

Metode și Mijloace de
procedee învățământ

1. Momentul Se creează condiţiile necesare


organizatoric desfăşurării activităţii în bune condiţii:
- aerisirea sălii de grupă; Mobilierul
- aranjarea mobilierului şi a materialului grupei
didactic.

2. Captarea Se orientează atenția copiilor către Bradul


atenției bradul împodobit, sub care se află, pe o
tavă, mai mulți brăduți de hârtie colorată. Conversația Brăduți din
hârtie
Se ghidează copiii către mese, așteptând Observația
să primească fiecare câte un brăduț, care Carton colorat
este gol și neîmpodobit.

3. Anunțarea temei și Se prezintă copiilor tema și obiectivele


a obiectivelor activității, copiii fiind rugați să își
decoreze fiecare propriul brăduț. Conversația Observarea
comportamentului
Explicația copiilor
4. Dirijarea învățării Copiii intuiesc materialele plasate în Brăduți din Observarea sistematică a
coșulețe pe fiecare măsuță: brăduțul de carton comportamentului
carton verde, ornamente din hârtie Conversația Ornamente din copiilor
colorată, globulețe, lipici. Explicația hârtie
Le demonstrez modul de lucru: Demonstrația Lipici
-se ia un ornament; Exercițiul
-se aplică lipici pe ornament;
-se lipește ornamentul pe brăduțul din
coală;
- se lipește brăduțul pe coală colorată.
Le urez „Spor la lucru!” copiilor și
voi urmări felul cum lucrează.

5. Evaluarea Brăduții realizați de copii vor fi așezați Conversația Aprecieri globale și


pe măsuță. individuale
Copiii îi vor analiza și vor emite păreri Turul galeriei
privind produsul final.
6. Încheierea Se fac aprecieri cu privire la modul de
activității lucru.

S-ar putea să vă placă și