Sunteți pe pagina 1din 19

„Iubim animalele şi le

protejăm!”

1
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 52 ORADEA

PROIECT DIDACTIC
INSPECŢIA SPECIALĂ PENTRU
GRADUL DIDACTIC I

28 FEBRUARIE 2014

2
DATA: 28.02.2014
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: G.P.P. NR. 52 Oradea
PROFESOR PT. ÎNV. PREŞCOLAR: Pruncuţ Ioana
GRUPA:Mijlocie ,,B”
TEMA: ,,Când/cum şi de ce se întâmplă?”
SUBTEMA : ,,Iubim animalele şi le protejăm!”
TEMA ZILEI: ,,Animalele de la fermă”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată-ADP-ALA-ADE
TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual
DURATA: 1 zi

PROGRAMUL ZILEI
ADP: Întâlnirea de dimineaţă
*Salutul
* Împărtăşirea cu ceilalţi: ,,Cum ne comportăm cu animalele?”
* Activitatea de grup: ,,Potcovarul”
* Noutatea zilei
ALA 1:
BIBLIOTECĂ: ,,Uneşte mama cu puiul”-fişă de lucru
CONSTRUCŢII : ,,Ferma”-trusă de construit
JOC DE MASĂ: ,,Animale domestice”- puzzle

ADE:
DŞ: Cunoaşterea mediului:,,Ce ştim despre…….?”- joc didactic
DOS: Activitate practică- ,,Animale domestice”- aplicaţie

ALA 2:
,,Carnavalul animalelor”- dans, poezii

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
*Sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor copiilor cu privire la înfăţişarea,
foloasele, mediul de viaţă, îngrijirea şi ocrotirea animalelor/păsărilor domestice
*Contribuţii la dezvoltarea simţului estetic, a atenţiei şi perseverenţei în muncă

3
BIBLIOGRAFIE:
* ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. Editura Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2009
* Popa C.(coordonator), ,,Elemente de pedagogie preşcolară aplicată”, Editura Universităţii
din Oradea, 2007
*Colleen B., ,,Bună dimineţa! Mă bucur că eşti aici”, Editura Ro Media, Bucureşti, 2000
* Berbeceanu G., Cioflica S.M., Ilie E.,Lazăr C., Mignea-Guga N., Marta C., ,,Ziua bună
începe la întâlnirea de dimineaţă”, Editura Tehno-Art, Petroşani, 2009
* Breeben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., ,,Metode interactive de grup-ghid metodic”,
Editura Arves, 2002
*Arsene M., Mihai I., ,,Ghicitori hazlii pentru voi copii!”, Editura Aramis, Bucureşti, 2000
* Botez G., Solovăstru D., ..Atlas cu elemente de limbaj plastic”, Editura Aramis, Bucureşti,
2007

4
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
Subtema: ,,Iubim animalele şi le protejăm”
Mijloc de realizare: ADP- Întâlnirea de dimineaţă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să utilizeze formule de salut potrivite momentelor zilei şi să adopte un comportament
adecvat în timpul salutului( mimică, gesturi,bună dispoziţie, empatie)
- să sesizeze absenţa/ prezenţa unui coleg cunoscându-i numele şi chipul
- să observe cu atenţie vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici ale
acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat
- să sesizeze greşeala strecurată intenţionat şi să formulize enunţul corect
- să intoneze cântecul pe parcursul activităţii
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: calendarul naturii/prezenţa, enunţurile de la
jocul ,,Adevărat/fals”, clopoţelul
FORMA DE REALIZARE: pe grupuri, individual

DEFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
1.Salutul
Activitatea zilei începe cu întâlnirea de dimineaţă. Copiii sunt aşezaţi în semicerc, pentru a
putea stabili un contact vizual cu toţi micuţii grupei. După sunetul clopoţelului rostesc
următoarele versuri: ,,Azi începe o nouă zi,/ Bine aţi venit copii! Sunteţi veseli, sănătoşi/ Şi la
fel de curioşi! Bună dimineaţa, dragi copii!”; cei mici răspund la salut.

2. Împărtăşirea cu ceilalţi
Vom completa ,,Calendarul naturii/Prezenţa”, se discută despre ziua săpămânii, data, luna,
anul, voi aşeza jetoanele corespunzătoare.; copiii vor fi întrebaţi ce au observant referitor la
vreme.
Vom discuta despre animalele domestice ,,Ce animale vă plac?”, ,,Cum ne comportăm cu
vieţuitoarele?”, ,,Ce înseamnă să iubim animalele?”; vom desfăşura jocul ,,Adevărat sau
fals”(formulez propoziţii adevărate/false despre animale). Copiii ridică braţele dacă propoziţia
este adevărată/lasă braţele jos dacă propoziţia este falsă şi o transformă într-o propoziţie
adevărată( Câine stă în bârlog. Pisica face mac-mac-mac.Animalele bolnave trebuie
îngrijite.Vaca ne dă ouă.Porcul are urechi lungi. Mâncarea preferată a câinelui este osul. Oaia
trage căruţa.
3. Activitatea de grup

Vom interpreta cântecul ,,Potcovarul”, asociind mişcările sugerate de text.

4. Noutatea zilei
Le voi da copiilor informaţii referitoare la activităţile pe care le vom desfăşura, în această zi.

5
ALA 1
TEMA ACTIVITĂŢII
BIBLIOTECĂ: ,,Uneşte mama cu puiul ei”(fişă de lucru)
CONSTRUCŢII:,,Ferma”(trusă de construit)
JOC DE MASĂ: ,,Animale domestice” (puzzle)
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
*Jocuri şi activităţi alese

TIPUL DE ACTIVITATE:
* Consolidare deprinderi şi comportamente

BIBLIOTECĂ: ,,Uneşte mama cu puiul ei”(fişă de lucru)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
*să recunoască mama/puiul şi unirea lor printr-o linie
*să coloreze animalele utilizând culorile potrivite şi tehnicile de lucru învăţate

CONSTRUCŢII: ,,Ferma”(trusă de construit)


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
*să redea cu ajutorul trusei de construit ,,ferma”
*să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere

JOC DE MASĂ: ,,Animale domestice”(puzzle)


*să finalizeze imaginea prin îmbinarea pieselor de puzzle
*să colaboreze cu colegii în realizare puzzle-ului

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, jocul, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,


observaţia, turul galeriei

MIJLOACE DIDACTICE: trusă de construit, puzzle, fişe de lucru, modelul educatoarei,


creioane colorate

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, individual

6
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluarea
didactic didactice

Moment Organizarea spaţiului şi a


organizatoric climatului educaţional într-un
mod optim desfăşurării
activităţilor de învăţare pe centre.

Captarea atenţiei Se realizează prin Explicaţia Orală


prezenterea sectoarelor de Conversaţia
activitate şi intuirea materialelor Observaţia
aflate la acestea.

Anunţarea temei Se prezintă într-o manieră Conversaţia Capacitatea de a


şi a obiectivelor accesibilă(pe înţelesul Explicaţia asculta
copiilor)centrele. Sarcinile recomandările,
oglindesc obiectivele indicaţiile
operaţionale urmărite. Sarcinile
pentru cele trei sectoare:
1.Bibliotecă: ,,Uneşte mama cu
puiul ei”(fişă de lucru)
2.Construcţii:,,Ferma”(trusă de
construit)
3.Joc de masă: ,,Animale
domestice”(puzzle)

În funcţie de opţiuni copiii se vor Conversaţia Comportamentul


îndrepta spre centre. Explicaţia copiilor în timpul
1.Bibliotecă Demonstraţia activităţii
Copiii rezolvă fişa de lucru, Jocul
unind mama cu puiul ei, apoi Exerciţiul
Dirijarea haşurează.
învăţării 2.Construcţii
Copiii, construiesc prin alăturare,
suprapunere ,,ferma” folosind
piesele din trusa de construit.
3.Joc de masă
Copiii îmbină piesele de puzzle
realizănd imagini cu animale
domestice.
Voi intervene cu mici explicaţii
dacă copiii îmi vor solicita
ajutorul.

7
Obţinerea Voi lua în considerare Conversaţia Analiza produselor
performanţei următoarele criterii: colaborarea, activităţii
îndemânarea,creativitatea. Copiii Exerciţiul
explică ce au realizat şi modul de
Turul galeriei
lucru.

Evaluarea Voi face aprecieri generale şi Conversaţia Modul de


individuale asupra modului de implicare în
Încheierea lucru şi de comportare al copiilor activitate
activităţii din timpul activităţii.

8
ADE

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Animale domestice”-aplicaţie

CATEGORIA DE ACTIVITATE: - DOS-activitate practică


TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: aplicaţie

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
*să enumere materialele primite
*să asambleze animalul realizănd o lucrare estetică şi funcţională
*să lipească prin întinderea lipiciului pe toată suprafaţa animalului
*să analizeze pe baza unor criterii date lucrarea proprie şi pe cele ale colegilor

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
instructajul, turul galeriei
MIJLOACE DIDACTICE: siluete de animale domestice, carton, lipici,şerveţele, modelul
educatoarei, macheta fermei, clame, coşuleţe
FORMA DE ORGANIZARE: frontal
DURATA:15-20 de minute

9
Evenimentul didactic Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluarea

Moment -aranjarea meselor în formă de careu deschis Instructajul


organizatoric -pregătirea materialelor necesare desfăşurării
activităţii
-pregătirea copiilor pentru activitate

Captarea atenţiei Se va realiza prin prezentarea machetei Conversaţia Aprecierea


fermei, din care lipsesc animalele.Le voi cere răspunsurilor
ajutorul copiilor să o umplem cu animale. Care
sunt animalele care locuiesc la fermă?

Anunţarea temei şi a Astăzi vom confecţiona animale şi păsări Conversaţia Observarea


obiectivelor domestice(cal, vacă, câine, porc, oaie, capră, reacţiilor copiilor
cocoş, raţă), care vor locui la fermă.Vom lipi
animalul domestic pe carton(pe faţa şi spatele lui)
şi le vom pune picioare(din clame) pentru a ne
putea juca cu ele. -
2-3 copiii fixează tema anunţată

a)Prezentarea materialelor Conversaţia


Copiii vor denumi materialele primite(siluetă
animal domestic, şerveţel, clame,lipici, carton).
b)Analiza modelului
Prezint copiilor siluetele animalelor model şi le
analizăm împreună. Aprecierea
c)Demonstrarea şi explicarea modului de răspunsurilor date
lucru de copii
Voi explica şi demonstra modul de realizare al Observaţia
animalelor domestice: vom întinde lipiciul
începând de la capul animalului spre coadă şi îl
lipim pe carton, la fel vom proceda şi cu cealaltă
Dirijarea învăţării
parte de animal, apoi le vom pune clame,cu rol de
picioare. Demonstraţia
d)Realizarea exerciţiilor de încălzire a
mâinilor
Vom realiza câteva exerciţii de încălzire a
mâinilor: ,,roteşte pumnii/închide/deschide
palmele/unim pe rând: degetul mare, arătătorul, Explicaţia
inelarul, mijlociul, degetul mic/arcuim, cântăm la
pian/ne spălăm pe mâini/scuturăm mâinile.”

10
e)Efectuarea lucrărilor Exerciţiul
Le urez ,,spor la muncă!”
Copiii vor lipi siluetele animalelor domestice.Le
voi da indicaţii necesare, îi voi ajuta dacă este
cazul, le voi corecta poziţia la mese în timpul
lucrului.

- îi anunţ că timpul de lucru a expirat

Evaluarea DEC Copiii aşază animalele pe macheta fermei. Turul galeriei Aprecieri generale
Vor fi antrenaţi în analiza propriei lucrări şi a şi individuale
colegilor. Aprecierea lucrărilor se va realiza, Conversaţia privind
avându-se în vedere acurateţea, estetica. comportamentul
Observaţia
copiilor

Încheierea activităţii Aprecierea muncii lor, se va realiza prin Conversaţia


folosirea machetei cu animale în activităţile ce
vor urma.
Vom ieşi din grupă pe melodia ,,Răţuştele mele”.

11
ADE:

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Ce ştim despre…….?”


CATEGORIA DE ACTIVITATE: DŞ- cunoaşterea mediului
TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
*să identifice, să recunoască şi să denumească corect animalele/păsările domestice
*să descrie corect din punct de vedere fizic animalele/păsările prezentate în imagini
*să prezinte motivele pentru care omul creşte aceste păsări/animale
*să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a
animalelor/păsărilor domestice
*să înţeleagă spiritual de echipă şi întrecerea
*să respect regulile jocului didactic, cooperând în timpul acestuia
SARCINA DIDACTICĂ: verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor însuşite de copii
despre animalele domestice
REGULILE JOCULUI: să răspundă când este întrebat, să asculte răspunsurile
colegilor completându-le la nevoie
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, jocul, exerciţiul, demonstraţia, explicaţia,
diamantul, explozia stelară, observaţia
MIJLOACE DIDACTICE: video-proiector, siluete animale, machetă fermă,
stea,ecusoane, diamantul, flipchart, lapte, ouă
ELEMENTE DE JOC: surpriza, mânuirea materialului, aplauze, întrecerea, cântarea

FORMA DE REALIZARE:
*pe echipe

DURATA: 15-20 de minute

12
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluarea
didactic

Moment Pentru ca activitatea să se


organizatoric desfăşoare în bune condiţii voi avea
în vedere următoarele:
- aranjarea scăunelelor în semicerc
-pregătirea materialului didactic

Captarea atenţiei Voi descoperi ferma realizată cu Observaţia


animalele pictate de copii.

Anunţarea temei şi Vom desfăşura jocul ,,Ce ştim Conversaţia 2-3 copii fixează
a obiectivelor despre….?”, vreau să-mi arătaţi prin tema anunţată
participarea la acest joc-concurs
câte lucruri ştiţi despre animalele Explicaţia
domestice.
2-3 copii repetă titlul jocului.

Reactualizarea Înainte de începerea jocului le Observaţia Verificarea orală


cunoştinţelor voi prezenta copiilor în ppt imagini
cu animale/păsări domestice,
cerându-le să le recunoască.

Prezentarea Sarcina didactică


conţinutului şi
dirijarea învăţării a)Explicarea jocului

Aveţi în faţa voastră ferma cu


animale/păsări; vă voi împărţi în
două echipe: echipa câinilor/echipa Explicaţia
pisicilor(ecusoane);vă voi spune la
fiecare probă ce aveţi de făcut; după
răspunsul corect se aplaudă şi
echipa câştigă o bulină(roşie pentru
pisici, albastră pentru câini).
Acestea se vor număra la sfârşitul
concursului, va fi desemnată
câştigătoare echipa care adună cele Exerciţiul
mai multe buline..

b)Jocul de probă

-voi demonstra împreună cu un


copil paşii unei probe din cadrul

13
jocului;

c)Jocul propriu-zis

Executare jocului de către copii.

Sarcina1:
Alegeţi de pe machetă silueta care
reprezintă vaca(pentru grupa
pisicilor), respectiv porcul (grupa Demonstraţia
câinilor) şi spuneţi ce foloase avem
de la aceste animale.
Sarcina2:
Spune o poezie despre cocoş
(echipa pisicilor); interpretează un
cântec despre câine (echipa
câinilor)poezia ,,Cocoşelul meu
isteţ/ Cocoţat pe un coteţ/Face mare
tărăboi/De se-aude pân la noi,
Cucuriguuuu!”o stofă din
cântecul,,Azi Grivei e mânios:
ham,ham/ Nu răzbeşte cu un
os:ham,ham/ Mârâie şi se frământă,/
Zici că s-ar lua la trântă,/ Azi Grivei
e mânios:ham, ham!”
Sarcina3:
Un copil din echipa pisicilor va
trebui să numere oile de la fermă;
respectiv raţele(echipa câinilor). Explicaţia
Sarcina4: Conversaţia
Dă exemple de poveste în care
întâlnim păsări de curte(,,Punguţa
cu doi bani”);respective cu animale
domestice (,,Capra cu trei iezi”)
Sarcina5:
Copiii din cele două echipe vor
trebui să recunoască produsele Exerciţiul
(ouăle, laptele) şi să spună de la
care animal sunt obţinute.
Obţinerea
Sarcina6:
performanţei
Au rămas în ferma noastră două
animale despre care nu am discutat
acum în cadrul jocului. Care sunt
acestea? Copiii identifică oaia/calul
14
şi le descriu din punc de vedere al
înfăţişării.
Sarcina7:
Vom completa cu jetoane
reprezentând imagini cu animale
domestice un diamant în măsura în
care copiii vor răspunde corect la
ghicitorile despre animale/păsări;
apoi vor găsi punctele comune ale
animalelor/păsărilor pe care le-au
ghicit şi aşezat pe aceeaşi
linie/culoare.
“În noroi se tăvăleşte/ Cu porumb
el se hrăneşte/Are coada covrigel/Şi
la rât are inel.”(porcul)
,,E prieten credincios/Şi-i dau
mereu câte un os.” (câinele) ,,După
sobă la bunica,/Toarce-ntruna
mititica./Şi o cheama Observaţia
Miaunica”(pisica)
,,Care mamă şi-a lăsat/Iezişorii-n
casă/Şi-n pădure a plecat după iarbă
grasă?”(capra)
,,Este mare, coarne are,/Hrănită
bine e în stare,/Să-ţi dea lapte şi
smântână/Brânză proaspătă şi
bună.”(vaca)
,,Are lână lungă, creaţă/Paşte iarbă
sus la stână/Şi-ţi dă caş şi brânză
bună.”(oaia)
,,E o pasăre ce-noată/Şi măcăie prin
ogradă!”(raţa)
,,Cot-co-dac!Un ou de aur/Lasă
iute în cuibar/Şi în praful de pe
Diamantul
drum/Face baie iar şi iar.”(găina)
,,Roşcat, negru sau bălan/Cu
potcoavă la picior/Face într-una
tropa-trop/Şi aleargă la
galop.”(calul)

15
Obţinerea d) Complicarea jocului - Explozia stelară Evaluare orală
performanţei prin metoda ,,explozia stelară”. În
mijlocul stelei voi aşeza o imagine
cu animalele dometice, iar copiii
vor răspunde la întrebările specific
acestei metode:
Ce animale domestice cunoaşteţi?
Ce animal domestic aveţi acasă?
Unde trăiesc animalele domestice?
Unde stă câinele?
Cine roade oase? Cine ne dă lapte?
Când iubim animalele?
De ce creştem animale pe lăngă
casă?

Evaluarea Vom totaliza punctele adunate de Individual Evaluare orală


performanţei cele două echipe, stabilindu-se
astfel câştigătorii; echipa
câştigătoare va fi felicitată!

Încheierea Recompensarea copiilor se va face Individual


activităţii printr-o surpriză dulce.

16
ALA 2:
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Carnavalul animalelor”- dans, poezii
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 2(Activităţi liber alese)
TIPUL DE ACTIVITATE: exersare şi consolidare deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: dramatizare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

*să se transpună în lumea jocului, interpretând cu interes rolurile alese


*să respecte textul scenetei
*să folosească intonaţia, mimica, gesticulaţia şi mişcările adecvate contextului în care se află
personajul interpretat
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, expunerea, jocul, dramatizarea
MIJLOACE DIDACTICE: măşti, elemente de decor,CD
FORMA DE REALIZARE: pe grupuri, individual
DURATA: 20 de minute

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluarea


didactic didactice

Moment Pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii voi Conversaţia Comportamentul


organizatoric lua următoarele măsuri: copiilor

-aerisirea sălii de grupă;


-aşezarea materialului didactic necesar pentru
desfăşurarea jocului-dramatizare;

-aranjarea scaunelor în semicerc; Frontal


-intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.

Captarea atenţiei Se va realiza cu ajutorul materialului folosit în Conversaţia Apreciere


cadrul programului distractive(dramatizării), precum Elemente de verbală
şi adresarea unor întrebări menite să conducă la decor, măşti
descoperirea activităţii care va urma să se
desfăşoare.

Anunţarea temei Se anunţă copiii că în acest cadru simbolic, vor Conversaţia


desfăşura ,, Carnavalul animalelor”.

Dirijarea învăţării Se pun întrebări cu privire la spaţiul de Conversaţia Apreciere


desfăşurare a acţiunii, (totul foarte pe scurt, cu Explicatia verbală
scopul reactualizării unor aspecte esenţiale, de care Exerciţiul

17
depinde şi modul de interpretare a rolurilor). Materiale
didactice :
Li se atrage atenţia interpreţilor să respecte textul costume,
carnavalului, să folosească adecvat intonaţia, elemente de
mimicogesticulaţia şi mişcările care se potrivesc decor
personajelor şi contextului în care acestea se află.
Frontal
În desfăşurarea jocului se intervine discret,
lăsând deplină libertate copiilor în interpretarea Dramatizarea
rolurilor.Interpretările reuşite vor fi aplaudate.
La sfârşitul carnavalului vom dansa pe melodii
preferate de copii.

Evaluarea ALA2 Se solicită copiilor să-şi exprime părerea cu privire Conversaţia Aprecierea
la prestaţia colegilor. prestaţiei

Încheierea Se fac aprecieri cu privire la modul de interpretare Conversaţia Aprecieri


activităţii al ,,actorilor”; dar şi aprecieri asupra întregii Explicaţia globale
activităţi desfăşurate în această zi

18
ANEXA 1

CARNAVALUL ANIMALELOR -dramatizare

I.GĂINA- Cotcodac, cotcodac VII.GÂSCA- Eu sunt gâsca cea frumoasă


Nu ştiu oare ce să fac. Scot boboci frumoşi de rasă. Să le
pun sus în cuibar Ori să
vi le dau în dar.

II.PISICA- Torc după sobă, VIII.GĂINA - Eu găina cotcodac!


Şi nu scot nici o vorbă, Ouă proaspete va fac.
Când aud de Azorică
Toată tremur de frică.

III.CÂINELE- Ziua, noaptea lângă casă IX.PORCUL- Ce-i atâta zarvă,ce-i?


Tare vă sunt de folos Vă dau carne şi purcei
Şi cu toată oboseala
Aş vrea să mai rod un os.

IV.OAIA- Cu blăniţa vă-ncălzesc, X.PISICA- Pâş,pâş,pâş încetinel


Cu laptele vă hrănesc, Pun labă pe-un şoricel!
Îmi duc puiul la păscut,
Be, he, he! Ghici cine sunt?

V.PUIUL- Puişoru-s de găină XI.CÂINELE- Eu căţelul harnic


Sunt micuţ şi vreau o râmă, De vreo câţiva ani
Să cresc mare şi fălos Vă apăr curtea, casa
Ca să vă fiu de folos. Zilnic de duşmani.

VI.RAŢA- Eu răţuşca gulerată


Vă dau carne, ou îndată.
Stau toată ziua pe lac,
Şi vă cânt;mac-mac!

19

S-ar putea să vă placă și