Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 19.01.2015
UNITATEA DE NVTMNT: Scoala Gimnazial Farcasele
CLASA:a II-a
INSTITUTOR: Marcu Mirela Alina
DISCIPLINA: Comunicare n limba romn
UNITATEA TEMATIC: ,,Un mediu curat,un corp sanatos
FORMA DE REALIZARE: activitate integrat
SUBIECTUL LECTIEI: Sunet.Silaba.Cuvant.Propozitia.Textul
TIPUL LECTIEI: recapitulare si sistematizare a cunostintelor

COMPETENTE SPECIFICE:
Comunicare n limba romn
1.1-Identificarea semnificatiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2-Identificarea unor informatii variate dintr-un text audiat
1.3- Identificarea sunetelor si silabelor in cuvinte si a cuvintelor n enunturi rostite cu claritate
1.4- Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, n contexte de comunicare cunoscute
2.1- Formularea unor enunturi proprii n diverse situatii concrete de comunicare
2.2- Transmiterea unor informatii printr-o suita de enunturi inlantuite logic
2.3- Participarea cu interes la dialoguri , n diferite contexte de comunicare
2.4- Exprimarea expresiva a ideilor in contexte familiare manifestnd interes i ncredere n sine
3.1- Citirea unor mesaje scrise, intalnite in mediul cunoscut
3.2.-Identificarea mesajului unui text in care se relateaza intamplari,fenomene din universal cunoscut
4.1- Scrierea unor mesaje,in diverse contexte de comunicare
4.2- Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea conventiilor de baza

1
Matematic si explorarea mediului
1.3. Ordonarea numerelor n concentrul 0 -1000,folosind pozitionarea pe axa numerelor,estimari,aproximari
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corect n relaie cu mediul natural si social
4.2.Formularea unor consecinte rezultate in urma observarii unor relatii,fenomene, procese simple

Arte vizuale si abilitti practice


1.3.Manifestarea curiozitatii fata de explorarea de mesaje artistice simple,exprimate vizual
2.3. Realizarea de produse utile si/sau estetice combinand materiale uor de prelucrat i tehnici accesibile
2.6. Participarea la activiti integrate adaptate nivelului de vrst, n care se asociaz elemente de exprimare vizual, muzical, verbal, kinestezic
Dezvoltare personala
2.1. Exprimarea emotiilor de baza in situatii variate
2.2.Utilizarea unor elemente de ascultare active
2.3.Explorarea abilitatilor de relationare cu ceilalti

Obiective operationale:
O1-sa completeze correct rebusul
O2-sa desparta correct cuvintele in silabe
O3-sa ordoneze corect cuvintele pentru a forma propozitii
O4sa delimiteze cuvintele din propozitii
O5-sa citeasca corect,fluent,constient si expresiv textul suport
O6-sa raspunda la intrebari referitoare la continutul textului suport
O7-sa transcrie din text trei cuvinte formate din trei silabe
O8- sa sa precizeze vocalele si consoanele din cuvintele descoperite
O9-sa gaseasca greselile din propozitiile date si sa le transcrie corect
O10-sa rezolve corect cadranele
O11-sa sa coloreze plansele primite
O12-sa realizeze postere cu plansele colorate cu pastrarea unui mediu curat pentru mentinerea sanatatii
O13-sa utilizeze correct instrumentele de lucru
O14-sa prezinte interes pentru activitate,participand active la lectie
O15-sa stabileasca relatii de colaborare in timpul lucrului pe grupe

2
STRATEGIA DIDACTIC:
1.METODE SI PROCEDEE: - conversatia, observatia, exercitiul, metoda fonetic analitico sintetic, problematizarea, explicatia, ciorchinele,munca
independent, jocul didactic,metoda cadranelor,explozia stelara
2.FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe echipe, individual;
RESURSE MATERIALE:; fise de lucru, caiete speciale, planse didactice, foi, lipici,culori, carioci, coli flip-chart,markere,stimulente
RESURSE TEMPORALE: 2x45 minute
RESURSE UMANE:16 elevi
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematic a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, aplauze, stimulente, calificative
BIBLIOGRAFIE:
Programa pentru disciplinele Comunicare n limba roman, Matematic si explorarea mediului, Arte vizuale si lucru manual, aprobat
prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
Ghidul cadrului didactic-clasa a II-a, Editura Ars Libri 2014;
Curs formare: Organizarea interdisciplinar a ofertelor de nvare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV
program de formare continu de tip blended learning pentru cadrele didactice din nvtmntul primar.
Comunicare in limba romana pentru clasa a II-a caiet de lucru Editura Ars Libri 2014
Exercitii de comunicare in limba romana (culegere) Clasa a II-a Editura Ars Libri

3
PRIMA OR

DESFSURAREA LECTIEI

Evenim. Compet. Mijloace Forme de


Continutul stiintific Evaluare
didactic specifice si metode organizare
Moment
oragnizatoric Asigurarea unui climat educational favorabil si pregtirea celor necesare frontal Observarea
bunei desfsurri a lectiei. conversatia sistematic

Verificarea CLR n timp ce fac controlul cantitativ al temei pentru acas, elevii rezolv explicatia frontal Aplauze/
temei 2.3 fisele pe care le-au primit . (Anexa 1) autoevaluare
Captarea CLR Captarea atentiei se face prin completarea unui rebus.Elevii vor descoperi Rebusul
atentiei 2.3 pe verticala cuvantul recapitulare ,care este de fapt titlul lectiei.Anexa 2 Conversatia Aprecieri
2.4 verbale
Frontal
Explicatia Individual aplauze

Anuntarea ,Anunt titlul lectieiRecapitulare.Sunetul,silaba,cuvantul,propozitia conversatia Frontal


temei si a ,textul.Un mediu curat,un corp sanatos si il scriu pe tabla.Elevii vor scrie
obiectivelor si ei titlul in caietele dictando.

Reactualiza nainte de a trece la lectia noastra , as dori s ne reamintim ce am nvtat


rea noi la orele de Comunicare n limba romn despre Conversatia Frontal
cunostintelor sunet,silaba,cuvant,propozitie,text,despre vocale si consoane,care sunt Jocul didactic individual Aprecieri
4
vocalele limbii romane. Pentru aceasta ne vom juca si vom rezolva verbale
ciorchinele de pe flip-chart .
Exercitiul

Verificarea se face oral si la flip-chart.


Explicatia
aplauze

frontal
individual calificative

Dirijarea In fisele de lucru pe care le-au avut de rezolvat cat am verificat tema
nvtrii ,elevii au delimitat cuvintele din propozitii si au descoperit reguli si
indemnuri pentru pastrarea sanatatii.Vom discuta putin despre efectele Individual Observarea
poluarii asupra sanatatii corpului ,despre reciclare ,despre cateva reguli frontal sistematica a
pentru pastrarea unui mediu curat ,pentru mentinerea sanatatii.Apoi vom elevilor
citi textul support din caietul special de la pagina 79 Cea dintai Conversatia
ninsoare de Edmondo de Amicis ,vor citi,in gand. Se face citirea model Explicatia Aprecieri
de catre invatatoare,elevii sunt atenti si ascuta citirea model, .la intonatia Exercitiul verbale
invatatoarei,la respectarea semnelor de punctuatie.Se va face citirea in Explozia stelara
lantde catre elevi,citirea selectiva,pe fragmente respectand semnele de
punctuatie si intonatia corespunzatoare.Vom completa explozia stelara
,raspunzand la intrebari pe baza textului.Elevii vor rezolva cerintele
legate de text.
Activitate n Elevii vor primi cateva planse cu imagini de colorat legate de
completare poluare,reciclare,cateva reguli de pastrare a unui mediu curat pentru
mentinerea sanatatii corpului. Exercitiul echipe

5
desen

Evaluare Se vor face aprecieri generale si individuale asupra participrii conversatia Analiza
elevilor la lectie, precum si asupra comportamentului lor pe parcursul orei rspunsurilor
calificative

6
A DOUA OR

DESFSURAREA LECTIEI

Evenim. Compet. Mijloace Forme de


Continutul stiintific Evaluare
didactic specifice si metode organizare
Dirijarea Ne vom reaminti despre ce am discutat la prima ora.Vom continua cu frontal Observarea
nvtrii cateva exercitii din caietul special legate tot de textul citit anterior. sistematic
Concurs Rezolva corect si bine conversatia
Elevii se impart in trei echipe,fiecare echipa isi va alege un lider care va Individual
veni sa extraga din cosulet numele echipei si va iesi la flip-chart sa scrie
rezolvarile. Vor avea de rezolvat cate o fisa cu cadranele,o alta fisa cu exercitiul Pe echipe
cateva exercitii de despartire in silabe,de numarare si notare a numarului explicatia
de litere si sunete din cuvintele date,de ordonare a cuvintelor pentru a metoda cadranelor Aprecieri
forma propozitii. concurs verbale
Vom verifica si vom scrie la flip-chart fisele fiecarei echipe .Echipa care
. a rezolvat corect toate cerintele va castiga si va primi o recompensa. Aplauze
recompense

7
Obtinerea .
performantei Exercitiu -joc Completeaza
Conversatia
Vom rezolva o fisa in care avem de completat cateva propozitii lacunarecu Individual Aprecieri
cuvintele corespunzatoare ,pe care le gasim in paranteze,in partea de jos a Exercitiul frontal verbale
fisei.Verificarea se va face oral si la flip-chart.
Jocul didactic

Activitate n Analiza
completare Vor realiza postere cu plansele pe care le-au colorat la prima ora ,de genul Munca n posterelor
Asa Da,Asa Nu pentru pastrarea unui mediu curat si a unui corp perechi realizate
sanatos.Vom afisa la panou si vom analiza lucrarile finale realizate de Conversatia . aplauze
fiecare echipa si vom recompensa cel mai reusit poster. Explicatia stimulente

lipire

Evaluare Se vor face aprecieri generale si individuale asupra participrii conversatia frontal Analiza
elevilor la lectie, precum si asupra comportamentului lor pe parcursul rspunsurilo
orei. r
calificative

8
9