Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 19.12.

2019
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea Tematică: “Baba Iarna intră-n sat!”
Prof. ȋnv. primar, Enuţă-Ştefan Ionica
Clasa Pregătitoare C

EVALUARE SUMATIVĂ
1. Numără și completează tabelul:

2. Scrie pe steluțe numerele de la 0 la 10 în ordine crescătoare.

3. Încercuiește numărul potrivit corespunzător fiecărei multimi.

8 6 7 10 8 9 6 9 8 5 4 6 8 10 9 7 8 9
4. Descompune numerele:

5 9 7 8

5. Ajută animăluțele să afle care sunt numerele mai mari. Colorează caseta corespunzătoare.

7 6 5 8 3 2 4
5 10 6 9 7 1 8

6. Descompune numerele:

8 5 10 9 3 1

7. Scrie vecinii numerelor:

____ 4 ____ ____ 9 ____ ____ 7 ____ ____ 1 ____

____ 5 ____ ____ 2 ____ ____ 4 ____ ____ 8 ____

8. Numerotează vagoanele folosind în primul șir numere impare (fara soț) iar în al doilea șir
numere pare (cu soț) :
1 3 9

0 2 10
Evaluare sumativă – Unitatea Tematică “ Baba iarna intră-n sat!”
Matematică și explorarea mediului

Indicatori

Performanta
Nr. Itemul Realizat
În curs de
realizare

1. Numără și completează tabelul. 5 numere 1-4 numere


Scrie pe steluțe numerele de la 0 la 10 în ordine
2. 11 numere 1-10 numere
crescătoare.
Încercuiește numărul potrivit corespunzător fiecărei
3. 4-5 numere 1-3 numere
multimi.
4. Descompune numerele. 4 numere 1-3 numere
Ajută animăluțele să afle care sunt numerele mai mari.
5. 7 numere 1-6 numere
Colorează caseta corespunzătoare.
6. Descompune numerele. 6 situatii 1-4 situații

7. Scrie vecinii numerelor. 8 numere 1-7 numere


Numerotează vagoanele folosind în primul șir numere
8. 5 numere 1-4 numere
pare (cu soț) iar în al doilea șir numere impare (fără soț).
REZULTATELE EVALUĂRII SUMATIVE: R (realizat) , C (în curs de realizare)

Nr.
Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
crt

Bernea
1.
Cortojan
2.
Cruceanu
3.
Dodu
4.
Dumitru
5.
Ion
6.
Lupu
7.
Mihăluţă
8.
Pintilie
9.
Radu
10.
Rusu
11.
Scurtu
12.
Tarălungă
13.

Observatii:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________