Sunteți pe pagina 1din 4

Numele ______________________ 9 ianuarie 2014

Test de evaluare – Unitatea “Baba Iarna intră-n sat”


Matematică si explorarea mediului
(Numerele 0 – 10. Plante )

1. Numără si completează tabelul:

2. Scrie pe stelute numerele de la 0 la 10 în ordine crescătoare. Colorează stelutele cu numere pare.

3. Scrie pe globulete numerele de la 0 la 10 în ordine descrescătoare. Colorează globuletele cu


numere impare.

4. Încercuieste numărul potrivit corespunzător fiecărei multimi.

8 6 7 10 8 9 6 9 8 5 4 6 8 10 9 9 7 8

5. Scrie, pe stelute vecinii numerelor.


2 7 4 9

6. Descompune numerele:
5 9 7 8

7. Descompune numărul 10 cu ajutorul betisoarelor

10 10 10 10 10 10

8. Completează sirul de numere cu numerele care lipsesc.

3 7

8 4

9. Numerotează părţile componente ale plantei:


1 - rădăcină, 2 – tulpină, 3 – frunze, 4 – floare, 5 – fruct.

Cum te simti după test?


Colorează!
Test de evaluare – Unitatea “Intră Baba Iarna-n sat”
Numerele 0 - 10. Plante
Matematică si explorarea mediului

1. Competente specifice

1.1 Recunoasterea si scrierea numerelor naturale în concentrul 0 – 10


1.2 Compararea numerelor în concentrul 0 - 10
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0 – 31, folosind pozitionarea pe axa numerelor
1.4 Efectuarea de adunări si scăderi în ocncentrul 0 – 31 prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente
dintr-o multime dată
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităti

2. Indicatori

Performanta
Compe-
tenta Itemul
În curs de
Realizat
realizare
Formează multimi de elemente. Scrie
1.1 6 - 8 situatii 1 - 5 situatii
numărul de elemente ale fiecărei mulţimi
Scrie numerele de la 0 la 10 în ordine 8 - 11 situatii 1 - 7 situatii
1.3
crescătoare. Colorează numerele pare. 3-4 nr. pare 1-3 nr. pare
Scrie numerele de la 0 la 10 în ordine 8 - 11 situatii 1 - 7 situatii
1.3
descrescătoare. Colorează numerele impare. 3-4 nr. impare 1-3 nr. impare

1.1 Identifică corect cardinalul unei multimi 4 - 6 situatii 1 - 3 situatii

1.2 Scrie vecinii numerelor 5 - 8 situatii 1 - 4 situatii

1.4 Descompune numărul 10 cu suport de obiecte 4 - 6 situatii 1 - 3 situatii

Completează cu numere siruri de numere


1.3 8 - 12 situatii 1 - 7 situatii
lacunare, crescător si descrescător

3.1 Identifică părtile componente ale plantei 4 - 5 situatii 1 - 3 situatii


REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE: R (realizat) , C (în curs de realizare)

Nr.
Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
crt

1. MIHAI MIRUNA C C C C C C C C C

2. GĂMAN MARIA C C C C C C C C C

3. GĂMAN SORIN C C C C C C C C C

STĂVĂRACHE YANIS C C C C C C C C C
4.
CĂTĂLIN

Observatii:
În urma evaluarii, am costatat ca acești elevi nu și- au însușit anumite conținuturi care au fost predate pe parcursul

școlii online. Motivul neînsușirii este neparticiparea la aceste lecții din cauza lipsei dispozitivelor necesare sau lipsei

internetului.

Recomand elevilor MIHAI MIRUNA, GĂMAN MARIA, GĂMAN SORIN, STĂVĂRACHE YANIS
CĂTĂLIN participarea la activități remediale în cadrul proiectului pilot tip ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ desfășurat in școala
noastră pe parcursul semestrului al II- lea.

S-ar putea să vă placă și