Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța

Numele

Data

Test de evaluare

Clasa I A

An școlar 2016-2017

1. Scrie după dictare numerele. Încercuiește numerele impare.

după dictare numerele. Încercuiește numerele impare . 2. Ordonează crescător numerele: 3. Ordonează

2. Ordonează crescător numerele:

3. Ordonează descrescător numerele:

2, 3, 7,

5,

8,

6;

5,

6,

8,

4,

2,

5;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

4. Scrie predecerorul numărului 5

5. Scrie succesorul numărului

6. Compară numerele folosind semnele de relatie <, >, =

4 9 5 7
4
9
5
7
9 9 8 5
9
9
8
5
9 7 9 8
9
7
9
8
10 7 7 1
10
7
7
1
18 8 3 0
18
8
3
0

7. Scrie pe penele păunului numerele cuprinse între 4 și 13.

pe penele păunului numerele cuprinse între 4 ș i 13. 9. Rezolv ă exercițiile: 8 .

9. Rezolvă exercițiile:

8. Scrie pe petalele florii numere de două cifre diferite care se pot forma cu cifrele date. Colorează cu roșu petalele cu numere impare și cu albastru pe cele cu numere

7 2 5
7
2
5
2 + 4 = 6 - 3 = 2 + 3 + 3 = 3
2
+ 4
=
6
- 3
=
2
+
3
+
3
=
3
+ 6
=
7
- 4
=
4
+
3
-
3
=
5
+ 5
=
8
- 5
=
9
-
2
+
2
=
7
+ 3
=
9
- 6
=
1
0
-
6
-
2
=

Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța

Clasa I E

Numerele naturale în concentrul 31-100

1. Competente specifice

An școlar 2016-2017

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 31 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31
1.1.
Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 31
1.2.
Compararea numerelor în concentrul 0-31
1.3.
Ordonarea numerelor în concentrul 0 -31, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări,
aproximări
1.4.
Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în conc. 0 -10, recurgând frecvent la numărare
3.1.
Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
3
7
1
9
2
1
1
2
1
4
1
6
2
2
1
5
1
7
2
3
1
8
2
4
2
9
3
1
3
0
1
9
8
1
0
1
– cel mai mic număr impar
9
– cel mai mare nr imapr de o cifră
8
– cel mai mare nr par de o cifră

10 – cel mai mic nr par de două cifre

2. Descriptori de performantă

     

Calificativul

 

Comp.

Itemul

Foarte bine

 

Bine

Suficient

1.1

Scrierea după dictare a numerelor.

Scrie 16-18 numere. Identifică 8-9 numere impare

Scrie 13-15 numere. Identifică 6-7 nr. impare

Scrie 10-12 numere. Identifică 4-5 nr. impare

1.2

Identificarea numerelor impare

1.4

Descompune nr. în zeci si unităti

9

numere

6

numere

3

numere

1.3

Ordonează crescător si descrescător nr. date

11-12 numere

9-10 numere

7-8 numere

1.4

Descoperă regula si completează siruri de numere

16-18 numere

13-15 numere

10-12 numere

1.1

Scrie numere care îndeplinesc conditii impuse

6

cerinte

4

cerinte

2

cerinte

1.2

Compararea a două numere naturale utilizând semnele <, >, =

9-10 situatii

7-8 situatii

5-6 situatii

1.3

Scrie nr. cuprinse într-un interval dat

9

numere

7

numere

5

numere

1.1

Formează nr. din ZU cu ajutorul cifrelor date

6

numere

4

numere

2

numere

 

Item

Punctaj

 

Item

Punctaj

Item

Punctaj

1

Scriere numere 1-10

* *

5

Identificare

* *

8 6 numere

*

*

Scriere numere 11-31

* *

6

Semn corect nr.0-10

* *

Nr pare

*

Identificare nr.selectiv

*

 

Semn corect 11-31

* *

Nr impare

* *

2

Ordonare corectă

* *

7

8 numere

* *

Adunări

* *

3

Ordonare corectă

* *

     

9 Scăderi

* *

4

Identificare

* *

     

Combinat

* *

3. Evaluare finală

Punctaj

 

Calificativ

FB

30

25

B

24

15

S

14

10

I

9 - 0

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.crt Calificativ Numele si prenumele I I I I I I I I I I
Nr.crt
Calificativ
Numele si prenumele
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Observatii:

CENTRALIZARE

PE

CALIFICATIVE

Nr. elevi

Calificativ

FB

B

S

I

FB %

B %

S %

I %