Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Gimnazială Nr.

39 Nicolae Tonitza Constanța Clasa I A An școlar 2016-2017

Numele ______________________ Data ________________

Test de evaluare

1. Scrie după dictare numerele. Încercuiește numerele impare.

2. Ordonează crescător numerele: 3. Ordonează descrescător numerele:


2, 3, 7, 5, 8, 6; 5, 6, 8, 4, 2, 5; ___,
___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___,

4. Scrie predecerorul numărului 5.______________________________________


5. Scrie succesorul numărului 7. ___________________________________
6. Compară numerele folosind semnele de relatie <, >, =

4 9 9 9 9 7 10 7 18 8
3
5 7 8 5 9 8 7 1 3 0

7. Scrie pe penele păunului numerele


cuprinse între 4 și 13. 8. Scrie pe petalele florii numere de două
cifre diferite care se pot forma cu cifrele
date.
Colorează cu roșu petalele cu numere
impare și cu albastru pe cele cu numere
pare.

7
2 5

9. Rezolvă exercițiile:
2 + 4 = 6 - 3 = 2 + 3 + 3 =

3 + 6 = 7 - 4 = 4 + 3 - 3 =

5 + 5 = 8 - 5 = 9 - 2 + 2 =

7 + 3 = 9 - 6 = 1 0 - 6 - 2 =
Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța Clasa I E An școlar 2016-2017
____________________________________________________________________________________________________
Numerele naturale în concentrul 31-100
1. Competente specifice
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 31
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -31, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări,
aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în conc. 0 -10, recurgând frecvent la numărare
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
3 7 1 9 2 1 1 2 1 4 1 6 2 2 1 5 1 7 2 3 1 8
2 4 2 9 3 1 3 0

1 9 8 1 0

1 – cel mai mic număr impar


9 – cel mai mare nr imapr de o cifră
8 – cel mai mare nr par de o cifră
10 – cel mai mic nr par de două cifre
2. Descriptori de performantă

Calificativul
Comp. Itemul
Foarte bine Bine Suficient
Scrie 16-18 numere. Scrie 13-15 Scrie 10-12
1.1 Scrierea după dictare a numerelor.
Identifică 8-9 numere numere. Identifică numere. Identifică
1.2 Identificarea numerelor impare
impare 6-7 nr. impare 4-5 nr. impare

1.4 Descompune nr. în zeci si unităti 9 numere 6 numere 3 numere


Ordonează crescător si descrescător
1.3 11-12 numere 9-10 numere 7-8 numere
nr. date
Descoperă regula si completează
1.4 16-18 numere 13-15 numere 10-12 numere
siruri de numere
Scrie numere care îndeplinesc
1.1 6 cerinte 4 cerinte 2 cerinte
conditii impuse
Compararea a două numere naturale
1.2 9-10 situatii 7-8 situatii 5-6 situatii
utilizând semnele <, >, =

1.3 Scrie nr. cuprinse într-un interval dat 9 numere 7 numere 5 numere
Formează nr. din ZU cu ajutorul
1.1 6 numere 4 numere 2 numere
cifrelor date

Item Punctaj Item Punctaj Item Punctaj


1 Scriere numere 1-10 ** 5 Identificare ** 8 6 numere **
Scriere numere 11-31 ** 6 Semn corect nr.0-10 ** Nr pare *
Identificare nr.selectiv * Semn corect 11-31 ** Nr impare **
2 Ordonare corectă ** 7 8 numere ** Adunări **
3 Ordonare corectă ** 9 Scăderi **
4 Identificare ** Combinat **
3. Evaluare finală
Punctaj Calificativ
FB 30 – 25
B 24 – 15
S 14 – 10
I 9-0
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:
Nr.crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 Calificativ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi Calificativ

FB
B
S
I

Observatii: FB – %
__________________________________________________________________________________
B–%
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ S–%
__________________________________________________________________________________ I–%
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________