Sunteți pe pagina 1din 114
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ABORDARE INTEGRATĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
ABORDARE INTEGRATĂ

CLASA A III-A

DE ÎNVĂȚARE ABORDARE INTEGRATĂ CLASA A III-A LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – MATEMATICĂ - ȘTIINȚE
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – MATEMATICĂ - ȘTIINȚE ALE NATURII – MUZICĂ ŞI MIŞCARE
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – MATEMATICĂ - ȘTIINȚE ALE NATURII –
MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Clasa a III-a

Proiectare integrată: Limba și literatura română_Matematică_Științe_Muzică şi mişcare

Planificare calendaristică orientativă

şi mişcare Planificare calendaristică orientativă   UNITĂȚI Limba și literatura română  
 

UNITĂȚI

Limba și literatura română

 

Matematică

Științe ale naturii

Muzică şi mişcare

 

TEMATICE

Unitatea de

Perioada

 

Unitatea de învățare

Perioada

Unitatea de

Perioada

   

învățare

 

învățare

Unitatea de învățare

Perioada

Semestrul I

     

U1

DIN NOU LA ȘCOALĂ

Bun găsit, școală!

1

săpt.

Un nou început

1

săpt.

Un nou

1

săpt.

   
   

început

 

U2

PĂMÂNTUL ȘI

Poveștile

3

săpt.

Apă, aer, sol

3

săpt.

*Pământul

 

Magia muzicii

4

sǎpt.

POVEȘTILE SALE

Pământului

 

Numerele naturale cuprinse între 0 10 000

 

mediu de viață

7

săpt.

 

U3

APĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE

Călătorie pe un nor

4

săpt.

Povestea unei picături de apă

4

săpt.

 

Atelierul de sunete

2

sǎpt.

 

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 10 000, fără și cu trecere peste ordin

   

Cântecele

11 sǎpt.

copilăriei

U4

LUMEA VIE ALEGEREA PRIETENILOR

Din lumea reală, în lumea textului

3

săpt.

În lumea animalelor

3

săpt.

*Caracteris

 
 

Înmulțirea numerelor naturale 0 100

 

tici ale

 

lumii vii

9

săpt.

U5

NATURA O COLECȚIE DE POVEȘTI VII

Plantele și

3

săpt.

În lumea plantelor

4

săpt.

 

animalele au

 

Împărțirea numerelor naturale 0 100

 

povestea lor

U6

TAINELE

Semnele nescrise

3

săpt.

Natua și viața noastră

2

săpt.

NATURII

ale naturii

 

Probleme care se rezolvă prin cele 4 operații

 

PROBLEME ȘI

SOLUȚII

Semestrul al II-lea       U7 PE URMELE Pentru un start bun 1 săpt.

Semestrul al II-lea

     

U7

PE URMELE

Pentru un start bun

1

săpt.

Pe urmele vacanței de iarnă

1

săpt.

*Corpuri

 

Armonia

10 sǎpt.

VACANȚEI DE

   

proprietăți

7

săpt.

sunetelor

IARNĂ

   

U8

JOCURI ȘI

În lumea sunetelor și a culorilor

3

săpt.

Jocuri, jucării, cărți dragi copiilor

3

săpt.

JUCĂRII

   
 

Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 10 000

U9

LUMEA DE

Împreună

3

săpt.

Corpurile din jurul nostru

3

săpt.

LÂNGĂ NOI

 

Elemente de geometrie

 

U10

INVENȚII, JOC ȘI CULOARE

Despre invenții

3

săpt.

Atelier de joc și învățare

3

săpt.

*Forțe și

 

Limbajul

5 sǎpt.

 

Fracții

 

efecte

5

săpt.

muzicii

U11

EXPLORARE,

Comunicarea politicoasă și relațiile cu ceilalți

2

săpt.

Explorare, experimentare, cercetare

2

săpt.

 

EXPERIMENTAR

   

E,

Probleme

COMUNICARE

   

U12

JOC ȘI BUCURIE

Joc și prietenie

3

săpt.

Pregătiri pentru petrecere

3

săpt.

Transformări

3

săpt.

 

Unități de măsură

 

ale materiei

 

U13

CALEIDOSCOP

Curcubeul vacanței

2

săpt.

Proiecte de vacanță Recapitulare finală

2

săpt.

Recapitulare

2

săpt.

Recapitulare

2 săpt.

DE VACANȚĂ

   

finală

 

finală

*Notă: La disciplina Științe ale naturii:

U2 se compune din subunitățile: Pământul și poveștile sale și Apă, sport și sănătate.

U3 se compune din subunitățile: Lumea vie Alegerea prietenilor, Natura – o colecție de povești vii și Tainele naturii – probleme și soluții.

U4 se compune din subunitățile: Pe urmele vacanței de iarnă, Jocuri și jucării și Lumea de lângă noi.

U5 se compune din subunitățile: Invenții, joc și culoare și Lumea de lângă noi.

Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română Clasa a III-a Nr. de ore pe săptămână: 5

Planificare calendaristică orientativă

pe săptămână: 5 Planificare calendaristică orientativă Unitatea de Competenţe   Conţinuturi Nr. de

Unitatea de

Competenţe

 

Conţinuturi

Nr. de

Săptămâna

Observaţii

învăţare

 

ore

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

 

SEMESTRUL I

I. Din nou la școală!

 

Recapitulare clasa a II-a

5

I

 

II. Pământul și poveștile sale

1.1.

Funcții ale limbii (acte de vorbire)

15

II IV

 

1.4.

 

- receptare şi emitere de mesaje în contexte familiare;

 

2.2.

- relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (audiate, vizionate).

2.5.

Textul - textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate nivelului

3.1.

de vârstă)

3.2.

 

- titlu, autor, rolul ilustrațiilor;

3.5.

- identificarea de informaţii explicit formulate;

3.6.

- exprimarea reacției față de cele citite;

4.1.

- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor.

4.4.

Organizarea textului scris

4.5.

 

- așezarea corectă în pagina caietului a textului scris;

- jurnalul de lectură;

- cum se organizează un portofoliu.

Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite

-

despărțirea în silabe a cuvintelor.

III. Apă, sport și sănătate

 

Funcții ale limbii (acte de vorbire)

20

V VIII

 

1.1.

 

- relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (audiate, citite);

 

1.2.

- dramatizarea unor scene de poveste.

1.4.

Textul - textul literar, narativ

2.2.

 

- personajele textului;

2.4.

- timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor;

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii învăţare ore 1. 2. 3. 4. 5.
Unitatea de
Competenţe
Conţinuturi
Nr. de
Săptămâna
Observaţii
învăţare
ore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.5.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1.
- organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.2.
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
3.3.
poziția corpului;
4.1.
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
4.4.
personaje.
 Organizarea textului scris
- semnele de punctuație;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
- expresii.
IV. Lumea vie –
Alegerea
prietenilor
1.1.
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
15
IX – X I
1.2.
- relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (auzite, văzute,
2.2.
trăite, citite);
2.3.
- prezentarea de persoane, a unor activități.
3.1.
 Textul - textul literar, narativ
3.2.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.4.
- organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.6.
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
4.1.
- delimitarea unui text în fragmente logice;
4.3.
- extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de
4.4.
enunțuri;
- realizarea planului de idei;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură sau
de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
poziția corpului;
- exprimarea unor opinii personale.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare trăită;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat -scrierea de
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii învăţare ore 1. 2. 3. 4. 5.
Unitatea de
Competenţe
Conţinuturi
Nr. de
Săptămâna
Observaţii
învăţare
ore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
instrucțiuni; utilizarea unor conectori de tipul: mai întâi, apoi, în
cele din urmă;
-
antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
V. Natura – o
1.1.
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
15
XII -XIV
colecție de povești
1.4.
- solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat);
vii
1.5.
- relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite.
2.1.
 Textul – textul literar, narativ
2.4.
– textul nonliterar
2.5.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1.
- organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.3.
- delimitarea unui text în fragmente logice;
3.6.
- extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de
4.3.
enunțuri;
4.4.
- realizarea planului de idei;
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
VI. Tainele naturii –
probleme și soluții
1.1.
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
15
XV - XVII
1.3.
- oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat);
1.4.
- relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite.
2.2.
 Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate nivelului
2.4.
de vârstă)
3.1.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.2.
- organizarea în tabele a informațiilor;
3.4.
- extragerea ideilor principale sub formă de titluri, enunțuri și
Unitatea de Competenţe   Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii învăţare   ore

Unitatea de

Competenţe

 

Conţinuturi

Nr. de

Săptămâna

Observaţii

învăţare

 

ore

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

 

3.5.

 

întrebări;

     

4.2.

 

- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură sau

4.5.

 

de conţinut;

 

- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică, poziția corpului;

- exprimarea personală pe baza textului.

Organizarea textului scris

- textul funcțional – afișul;

- antrenamente de scriere creativă.

Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite

- sensul cuvintelor;

- cuvântul-parte de vorbire;

- substantivul (genul și numărul);

- scrierea corectă a unor substantive.

SEMESTRUL AL II-LEA

VII. Pe urmele vacanței de iarnă

 

Recapitulare

5

I

 

VIII. Jocuri și jucării

1.2.

Funcții ale limbii (acte de vorbire)

15

II IV

 

1.3.

- descrierea unui obiect, a unei ființe;

 

1.4.

- prezentarea unei activități.

2.1.

Textul textul literar, narativ

2.2.

- identificarea de informaţii explicit formulate;

2.4.

- organizarea în tabele a informațiilor;

3.1.

- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;

3.2.

- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură sau

3.4.

 

de conţinut.

3.5.

Organizarea textului scris

4.1.

-

descrierea unor elemente din mediul apropiat elaborarea de

4.2.

 

instrucțiuni amuzante.

4.3.

Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite

4.5.

- adjectivul (genul și numărul);

- scrierea corectă a unor adjective.

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii învăţare ore 1. 2. 3. 4. 5.
Unitatea de
Competenţe
Conţinuturi
Nr. de
Săptămâna
Observaţii
învăţare
ore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IX.
Lumea de
1.3.
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
15
V – VII
lângă noi
1.4.
- descrierea unui coleg/ a unei colege;
2.1.
- organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
2.2.
 Textul – textul literar, narativ
2.4.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1.
- organizarea în tabele a informațiilor;
3.2.
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
3.3.
personaje;
3.4.
- exprimarea personală pe baza textului.
3.5.
 Organizarea textului scris
4.1.
- textul funcțional - elaborarea unui fluturaş publicitar pentru
4.2.
comunicarea rezultatelor unui proiect;
4.4.
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
4.5.
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
-
pronumele (genul și numărul).
X. Invenții, joc și
culoare
1.3.
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
15
VIII – X
1.4.
- relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (vizionarea unui
2.2.
film/ desen animat pentru copii);
2.3.
- prezentarea unei activități.
2.4.
 Textul – textul literar, narativ
3.1.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.2.
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
3.4.
- ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.5.
- exprimarea personală pe baza textului.
4.1.
 Organizarea textului scris
4.2.
- textul funcțional – invitația, e-mailul;
4.3.
- descrierea unor elemente din mediul apropiat –elaborarea de
4.4.
instrucțiuni amuzante, utilizări neobișnuite ale obiectelor;
4.5.
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
XI.
Explorare,
1.4.
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
10
XI –XII
experimentare,
2.5.
-
cererea simplă familiară, cererea politicoasă;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii învăţare ore 1. 2. 3. 4. 5.
Unitatea de
Competenţe
Conţinuturi
Nr. de
Săptămâna
Observaţii
învăţare
ore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
comunicare
3.1.
-
inițierea unui schimb verbal.
3.2.
 Textul – textul literar, narativ
3.3.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
4.1.
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
4.4.
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
-
părțile de vorbire.
XII. Joc și bucurie
1.2.
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
15
XIII - XV
1.3.
-
relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite).
1.4.
 Textul - textul literar, narativ
2.2.
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
3.2.
- exprimarea reacției față de cele citite;
3.3.
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
3.5.
personaje;
4.2.
- exprimarea personală pe baza textului.
4.4.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
XIII. Caleidoscop
 Recapitulare finală
10
XVI - XVII
de vacanță

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii Disciplina de învăţământ: Matematică Clasa a III-a Nr. de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă

pe săptămână: 4 Planificare calendaristică orientativă   Unitatea de C ompetențe   Conţinuturi
 

Unitatea de

Competențe

 

Conţinuturi

Nr. de

Săptămâna

Observaţii

învăţare

 

ore

 

1.

2.

 

3.

4.

 

5.

6.

 

SEMESTRUL I

I. Din nou la școală!

 

Recapitulare clasa a II-a

4

 

I

 

II. Pământul și poveștile sale

1.1.

Numerele naturale cuprinse între 0 10 000

12

II

IV

 

1.2.

 

- formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;

 

Numerele naturale

2.1.

- formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.

cuprinse între

2.2.

Organizarea şi reprezentarea datelor

0

- 10 000

2.3.

 

-

tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.

3.1.

 

5.2.

III.

Apă, sport și

2.4.

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul

16

V VIII

 

sănătate

1.2.

0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

Adunarea şi

5.1.

 

- adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;

scăderea numerelor naturale în concentrul

5.2.

- număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului invers, metoda balanţei).

Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute (adunare și scădere)

0

– 10 000, fără

trecere și cu trecere peste ordin

 

IV.

Lumea vie

2.5.

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100

12

IX

XI

 

Alegerea prietenilor Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100

5.1.

 

- înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii);

 

5.3.

- înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră (înmulțirea unui număr de o cifră cu un număr de două cifre);

- proprietăţile înmulţirii.

Unitatea de C ompetențe   Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii învăţare   ore

Unitatea de

Competențe

 

Conţinuturi

Nr. de

Săptămâna

Observaţii

învăţare

 

ore

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

V. Natura o colecție de povești

2.5.

Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100

16

XII -XV

 

5.1.

-

împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest

vii

5.3.

0 (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii).

Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 100

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde

VI. Tainele naturii – probleme și soluții Probleme cu cele 4 operații

5.1.

Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute

8

XVI - XVII

 

5.3.

(adunare, scădere, înmulțire, împărțire)

SEMESTRUL AL II-LEA

VII. Pe urmele vacanței de iarnă

 

Recapitulare

4

I

 

VIII. Jocuri și jucării Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 10 000

2.5.

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000

12

II IV

 

5.1.

- înmulţirea unui număr cu 10, 100;

5.3.

- înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră;

- înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu depăşeşte 10 000.

IX. Lumea de lângă

1.1.

Localizarea unor obiecte

12

V VII

 

noi

1.2.

-

coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea.

Elemente de

3.1.

Figuri geometrice

geometrie

3.2.

- punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă segment;

 

- unghi;

- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi;

 

- cerc.

Axa de simetrie

Perimetrul

Corpuri geometrice

-

cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere, identificarea unor elemente specifice)

Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii învăţare ore 1. 2. 3. 4. 5.
Unitatea de
Competențe
Conţinuturi
Nr. de
Săptămâna
Observaţii
învăţare
ore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
X. Invenții, joc și
culoare
Fracții
2.1.
 Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10
12
VIII
– X
2.2.
-
diviziuni ale unui întreg: doime, treime,
,
zecime; reprezentări
2.3.
prin desene;
2.4.
- terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător;
5.1.
- compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor.
XI.
Explorare,
5.1.
 Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda
8
XI – XII
experimentare,
5.2.
reprezentării grafice.
comunicare
5.3.
 Organizarea şi reprezentarea datelor
Probleme
- date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
- grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii.
XII.
Joc și bucurie
4.1.
 Unităţi de măsură pentru lungime
12
XIII
–XV
Unități de măsură
4.2.
- unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii;
5.2.
- instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de
croitorie, ruletă;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii;
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru timp
- unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul;
- instrument de măsură: ceasul.
 Unităţi de măsură monetare
 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul;
 schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară.
XIII. Caleidoscop de
vacanță
Recapitulare finală
 Recapitulare finală
8
XVI - XVII

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii Disciplina de învăţământ: Științe ale naturii Clasa a III-a Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică orientativă

pe săptămână: 1 Planificare calendaristică orientativă Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de

Unitatea de

Competenţe

Conţinuturi

Nr. de

Săptămâna

Observaţii

învăţare

ore

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

SEMESTRUL I

I. Din nou la școală!

 

Recapitulare clasa a II-a

1

I

 

II. Pământul – mediu de viață

1.1

Pământul – mediu de viață

7

II - VIII

Unitatea de Științe ale naturii durează 7 săptămâni (S2 – S8) și corespunde unităților 2 și 3 de Limba și literatura română, respectiv Matematică

2.2

- Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări;

 

2.3

- Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă;

2.4

- Mișcarea apei pe suprafața Pământului;

3.2

- Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul apei;

- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet.

Influența omului asupra mediului de viață

- Poluarea apei, a solului, a aerului.

 

III. Caracteristici ale lumii vii

1.1

Caracteristici ale lumii vii

9

IX - XVII

Unitatea de Științe ale naturii durează 9 săptămâni (S9 – S17) și corespunde unităților 4, 5 și 6 de Limba și literatura română, respectiv Matematică

1.2

- Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - apă, aer, hrană;

 

2.1

creștere; reacții la schimbările mediului; înmulțire);

2.3

- Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale mediului;

2.4

- Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului (temperatura)

3.1

sau în diferite situații (pericol, mișcare);

- Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere – caracteristici generale, exemple de reprezentanți din mediul de viață apropiat.

Omul menținerea stării de sănătate

 

- Activitate și odihnă.

Unitatea de Competenţe   Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii învăţare   ore

Unitatea de

Competenţe

 

Conţinuturi

Nr. de

Săptămâna

Observaţii

învăţare

 

ore

1.

2.

 

3.

4.

 

5.

6.

 

SEMESTRUL AL II-LEA

IV. Corpuri – proprietăți

1.1

Corpuri - proprietăți

7

I - VII

Unitatea de Științe ale naturii durează 7 săptămâni (S1 – S7) și corespunde unităților 7, 8 și 9 de Limba și literatura română, respectiv Matematică

1.2

-

Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime, întindere, masă,

 

2.1

volum);

2.2

-

Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - identificare în funcție de formă

2.4

și volum;

-

Proprietățile unor metale. Utilizări;

-

Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică, electrică, de contact - frecarea);

-

Magneți. Utilizări ale magneților. Busola.

 

V. Forțe și efecte

2.2

Forțe și efecte

5

VIII

- XII

Unitatea de Științe ale naturii durează 5 săptămâni (S8 – S12) și corespunde unităților 10 și 11 de Limba și literatura română, respectiv Matematică

2.3

-

Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare, mișcare);

 

-

Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării (distanță, durată, rapiditate).

VI. Transformări

2.4

Tipuri de transformări ale materiei

3

XIII

XV

 

ale materiei

2.5

o

Topire, solidificare, vaporizare, condensare.

 

VII. Caleidoscop de vacanță Recapitulare finală

 

Recapitulare finală

2

XVI XVII

 

Aria curriculară: Arte Disciplina de învăţământ: Muzică şi mişcare Clasa a III-a Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică orientativă

pe săptămână: 1 Planificare calendaristică orientativă Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de

Unitatea de

Competenţe

Conţinuturi

Nr. de

Săptămâna

Observaţii

învăţare

ore

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

SEMESTRUL I

I. Magia muzicii

2.1.

Hai, cântaţi cu noi în cor cu solist și dirijor!

4

I -IV

 

3.1.

Cântarea vocală în colectiv, în mici grupuri şi individual Corect respirăm, bine cântăm!

o

Poziţia corectă în emiterea sunetelor Vocalizăm, apoi cântăm!

o

o

Dicţie

o

Vocalize

Evaluare

II. Atelierul de sunete

2.1.

Percuţia corporală şi instrumentală

2

V VI

 

3.1.

Producerea de sunete prin lovire Jucăriile muzicale

o

 

o

Instrumente muzicale

Orchestra jucăriilor

o

Orchestra şi dirijorul

Evaluare

III. Cântecele

1.1.

Cântece din folclorul copiilor

11

VII-XVII

 

copilăriei

1.2.

o

Folclorul copiilor

3.2.

Dansuri populare

Hora lentă, Ciuleandra, Braşoveanca, Scaloianul Colinde românești

o

o

Colindul

Ritmul

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii învăţare ore 1. 2. 3. 4. 5.
Unitatea de
Competenţe
Conţinuturi
Nr. de
Săptămâna
Observaţii
învăţare
ore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ritmul muzical
Recapitulare
Evaluare
o
SEMESTRUL AL II-LEA
IV. Armonia
1.2.
Înălţimea sunetelor muzicale
10
I-X
sunetelor
1.3.
o
Sunete joase, înalte şi mijlocii
2.2.
Portativul și cheia SOL
o
Portativul şi notele muzicale
Cheia SOL
Sunetul și nota SOL
o
Sunetul și nota MI
Sunetul și nota LA
Sunetul și nota DO 1
Sunetul și nota RE
Sunetul și nota FA
Sunetul și nota DO 2
Sunetul și nota SI
Evaluare
V. Limbajul muzicii
1.1.
Timbrul
5
XI – XV
o
Timbrurile muzicale
o
Timbrurile instrumentale
Nuanţele
Legătura dintre strofǎ și refren
Recapitulare
Evaluare
VI. Recapitulare
1.3.
Recapitulare finală
2
XVI –XVII
finală
2.1.
PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii -

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii - Muzică şi mişcare CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 8: Jocuri și jucării PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 4)*

Limba și literatura română

 

Matematică

 

Științe ale naturii

Muzică şi mişcare

U.Î.: În lumea sunetelor și a culorilor

U.Î.:

Jocuri,

jucării,

cărți

dragi

U.Î.: Corpuri – proprietăți

U.Î.: Armonia sunetelor

copiilor

15 ore

Funcții ale limbii (acte de vorbire)

12 ore

Înmulţirea numerelor

7 ore 1 + 3 + 3

 

Corpuri -

10 ore

Înălţimea sunetelor

(S2 S4)

(S2 S4)

naturale în concentrul 0 10 000

 

proprietăți

1+3+3+3

muzicale

-

descrierea unui

(S1 S7)

-

Proprietăți ale

(S2 S4)

1.2

obiect, a unei ființe;

2.5

- înmulţirea unui număr cu

1.1

corpurilor (formă,

1.2.

Portativul și cheia SOL

1.3

-

prezentarea unei

5.1

10, 100;

 

1.2

culoare, lungime,

1.3.

Sunetul și nota SOL

1.4

activități.

5.3

-

 

2.1

întindere, masă,

2.2.

Sunetul și nota MI

2.1

Textul textul literar, narativ

 

înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră;

2.2

volum);

2.2

2.4

2.4

-

Stări de agregare

Sunetul și nota LA

3.1

-

identificarea de

-

înmulţirea când factorii

(solid, lichid, gaz) - identificare în

Sunetul și nota DO1

3.2

informaţii explicit

au cel puţin două cifre şi rezultatul nu depăşeşte 10

Sunetul și nota RE

3.4

formulate;

funcție de formă și volum;

3.5

-

organizarea în tabele a

000.

Sunetul și nota FA

4.1

informațiilor;

-

Proprietățile unor

Sunetul și nota DO2

4.2

-

formularea de întrebări

metale. Utilizări;

4.3

şi răspunsuri prin diferite

-

Interacțiuni dintre

Sunetul și nota SI

4.5

procedee;

corpuri

Evaluare

-

evidențierea relaţiilor

(gravitațională,

dintre diferite elemente

magnetică, electrică, de contact - frecarea);

de structură sau de conţinut.

Organizarea textului

Magneți. Utilizări ale magneților.

-

scris - descrierea unor elemente din mediul apropiat – elaborarea de instrucțiuni amuzante.  Variabilitatea
scris
- descrierea unor
elemente din mediul
apropiat – elaborarea de
instrucțiuni amuzante.
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte
diferite
Busola.
-
adjectivul (genul și
numărul);
-
scrierea corectă a unor
adjective.
* Unitatea de Științe ale naturii durează 7 săptămâni (S2 – S8) și corespunde unităților 7, 8 și 9 de Limba și literatura română, respectiv Matematică

Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 8: În lumea sunetelor și a culorilor PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 4)

Nr.

 

Detalieri de

 

Resurse materiale și procedurale

   

crt.

 

Competențe

conținut

Activități de învățare

 

Evaluare

Data

1.

2.2.

Povestirea unei întâmplări

Textul literar - lectura textului

- lectură activă, cu creionul în mână (3.1);

Resurse materiale:

Observarea

 

cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului

-

citirea individuală, în gând, a textului

manualul LLR, clasa a III-a, Editura Intuitext, text suport: Fram, ursul polar, după Cezar Petrescu, dicționar

sistematică:

 

suport (3.1);

atitudinea elevilor faţă de sarcina dată Listă de verificare (da, nu):

concentrarea

stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor din text prin raportare la contextul în care

-

3.1.

Extragerea unor informaţii

de detaliu din texte informative sau literare

apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar (3.1);

3.2.

Formularea unui răspuns

-

citirea în forme variate a unor enunţuri

Resurse procedurale:

asupra sarcinii de

emoţional faţă de textul literar citit

din text, în lanţ, în ştafetă (3.1);

exercițiul, conversaţia, explicaţia, procedee de citire activă, jocul didactic

rezolvat;

-

formularea de întrebări și răspunsuri ce

implicarea activă în

3.4.

Evaluarea conţinutului

vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu

rezolvarea sarcinii.

unui text pentru a evidenţia

desprinse din textul citit (3.1);

cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia - citirea selectivă a textului pe baza unor
cuvinte-cheie şi alte aspecte
importante ale acestuia
- citirea selectivă a textului pe baza unor
repere date de învățător ( enunțuri din text
în care se regăsesc cuvinte cu același sens
celor date ) (3.1);
-
relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De
ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
exerciţii de exprimare a primelor reacţii
faţă de cele citite (3.2).
-
2.
1.2.
Deducerea sensului unui
-
lectură activă, cu creionul în mână (3.1);
● Resurse materiale:
cuvânt prin raportare la
mesajul audiat în contexte de
comunicare familiare
Textul narativ –
aprofundarea
lecturii
citirea individuală, în gând, a textului
suport (3.1);
-
-
2.2.
Povestirea unei întâmplări
3.1.
Extragerea unor informaţii
stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor
din text prin raportare la contextul în care
apar şi confruntarea cu sensurile oferite de
dicţionar (3.1);
manualul LLR, clasa a
III-a, Editura Intuitext,
text suport: Fram, ursul
polar, după Cezar
Petrescu, dicționar
●Resurse procedurale:
● Evaluarea după
rezolvarea sarcinilor de
învățare:
cunoscute
de detaliu din texte
informative sau literare
-
citirea în forme variate a unor enunţuri
din text, în lanţ, ştafetă (3.1);
3.2.
Formularea unui răspuns
-
formularea de întrebări și răspunsuri ce
emoţional faţă de textul literar
citit
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1);
exercițiul, conversaţia,
explicaţia, procedee de
citire activă, jocul
didactic.
Tehnica semaforului: se
pune la dispoziţia
elevilor un set de trei
cartonaşe colorate în
culorile semaforului, iar
la solicitarea
învățătorului, ei ridică un
cartonaş corespunzător:
3.4.
Evaluarea conţinutului
unui text pentru a evidenţia
cuvinte-cheie şi alte aspecte
importante ale acestuia
- citirea selectivă a textului pe baza unor
repere date de învățător (enunțuri din text
în care se regăsesc cuvinte cu același sens
celor date) (3.1);
verde dacă înţeleg,
galben dacă nu sunt
siguri şi roşu dacă nu
înţeleg.
-
realizarea unor tabele, diagrame, de
organizatori grafici în perechi/ în echipe
(3.4);
-
utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
enunţuri orale proprii (1.2);
-
formularea, în grup, a unor întrebări ale
căror răspunsuri conduc la rezolvarea unei
probleme care se poate desprinde din textul
lecturat (2.2);
-identificarea cuvintelor sau expresiilor
corespunzătoare unor ilustraţii (3.2).
3.
1.3.
Sesizarea unor regularităţi
Adjectivul –
-
observarea unor mărci specifice (1.3.)
● Resurse materiale:
Observarea
ale limbii prin raportare la
mesaje audiate
intuirea claselor
-
selectarea din textul suport a unor
cuvinte care indică anumite aspecte
manualul LLR, clasa
a III-a, Editura Intuitext
sistematică:
morfologice
comportamentul de
2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la precizate de învățător și gruparea acestora
2.4.
Participarea la interacţiuni
pentru găsirea de soluţii la
precizate de învățător și gruparea acestora
în funcţie de ceea ce exprimă (3.5);
●Resurse procedurale:
probleme
-
identificarea în textul suport a unor
ascultător activ
 Lista de verificare (da,
nu):
3.4.
Evaluarea conţinutului
unui text pentru a evidenţia
cuvinte-cheie şi alte aspecte
cuvinte care îndeplinesc cerințe date
(denumesc însuşiri ale ființelor, lucrurilor,
fenomenelor naturii) (3.5);
importante ale acestuia
-
exercițiul, conversaţia,
explicaţia,
procedee de citire
selectivă,
jocul didactic
 manifestarea
interesului față de
mesaje audiate;
3.5.
Sesizarea unor regularităţi
precizarea rolului pe care cuvintele îl au în
comunicare (2.4);
 concentrare asupra
sarcinii;
ale limbii pe baza textului citit
-
realizarea de tabele pentru a evidenţia
relaţii între diferite elemente de (3.4).
 executarea unor
sarcini conform
instrucțiunilor
primite.
4.
2.1.
Descrierea unui obiect/
Descrierea unui
-
identificarea şi numirea unor trăsături ale
Resurse materiale:
unei fiinţe din universul
apropiat pe baza unui plan
obiect. Descrierea
obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat
unei activități
(2.1);
manualul LLR, clasa a
III-a, Editura Intuitext,
Evaluarea după
rezolvarea sarcinilor de
învățare:
simplu
-
3.1.
Extragerea unor informaţii
●Resurse procedurale:
de detaliu din texte
informative sau literare
descrierea frontală, cu sprijin din partea
profesorului, a obiectelor la îndemână
(pornind de la întrebări de sprijin şi
ajungând la mesaj) (2.1);
4.1.
Aplicarea regulilor de
-
ortografie în redactarea de
descrierea colegului de bancă, cu sprijin
din partea profesorului sau a altui coleg
text
(2.1);
exercițiul, conversaţia,
explicaţia,
procedee de citire
activă,
jocul didactic.
-
formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit și completarea
celei de-a treia coloane din tabelul Știu -
Vreau să știu – Am învățat (3.1);
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme (4.1).
Tehnica „Fără mâini
ridicate”
-se aşteaptă răspunsuri
la anumite solicitări ale
cadrului didactic;
se lasă elevilor timp de
gândire, apoi pot discuta
în perechi sau în grupuri
mici; atenţia
învățătorului se poate
muta către anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.
 Temă de lucru în
clasă: completarea
tabelului Ştiu, Vreau să
ştiu Am învăţat
5.
1.2.
Deducerea sensului unui
Textul literar –
- lectură activă, cu creionul în mână (3.1);
Resurse materiale:
Observarea
cuvânt prin raportare la
lectura textului
- citirea individuală, în gând, a textului
manualul LLR, clasa
sistematică a
mesajul audiat în contexte de comunicare familiare suport (3.1); a III-a, Editura comportamentului - stabilirea
mesajul audiat în contexte de
comunicare familiare
suport (3.1);
a
III-a, Editura
comportamentului
-
stabilirea sensului cuvintelor și a
Intuitext,
de ascultător activ:
2.2.
Povestirea unei întâmplări
expresiilor din text prin raportare la
text suport: Valea cu
cunoscute pe baza unui
adecvat
din partea profesorului
contextul în care apar şi confruntarea cu
sensurile oferite de dicţionar (3.1);
fluturi, cu păsări şi cu
flori, după Fănuş
 Lista de verificare
(da, nu):
 formularea de
-
citirea în forme variate a unor enunţuri
Neagu
3.1.
Extragerea unor informaţii
din text, în lanţ, în ştafetă (3.1);
răspunsuri adecvate
la întrebări;
de detaliu din texte
informative sau literare
-
formularea de întrebări și răspunsuri ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
3.2.
Formularea unui răspuns
emoţional faţă de textul literar
desprinse din textul citit (3.1);
- citirea selectivă a textului pe baza unor
executarea unor
sarcini conform
instrucţiunilor
primite.
citit
repere date de învățător (enunțuri din text
în care se regăsesc cuvinte cu același sens
celor date) (3.1);
● Observarea
4.5.
Manifestarea
●Resurse
procedurale:,
exercițiul, conversaţia,
explicaţia, procedee de
citire activă, jocul
didactic.
sistematică a
disponibilităţii pentru
transmiterea în scris a unor
comportamentului
-
realizarea unor tabele, diagrame, de
interacţional
idei
organizatori grafici în perechi/ în echipe
(3.4);
Listă de control/
verificare:
-
utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
cooperarea cu
enunţuri orale proprii (1.2);
membrii grupului;
-
formularea, în grup, a unor întrebări ale
contribuția cu idei la
căror răspunsuri conduc la rezolvarea unei
probleme care se poate desprinde din textul
lecturat (2.2);
-identificarea cuvintelor şi a expresiilor
corespunzătoare unor ilustraţii (3.2);
- scrierea de enunţuri cu referire la sensul
cuvântului - prietenie(4.5).
realizarea sarcinii.
6.
2.2.
Povestirea unei întâmplări
● Textul narativ –
aprofundarea
lecturii
-
realizarea de diagrame, de organizatori
● Resurse materiale:
cunoscute pe baza unui suport
adecvat din partea
profesorului
grafici în perechi/ în echipe (3.4);
manualul LLR, clasa
Observare
sistematică a
-
citirea individuală, în gând, a textului
a
III-a, Editura
calității actului citirii:
suport (3.1);
Intuitext,
3.1.
Extragerea unor informaţii
-
stabilirea sensului cuvintelor necunoscute
text suport: Valea cu
Lista de control/
verificare:
de detaliu din texte
informative sau literare
și al expresiilor din text prin raportare la
contextul în care apar şi confruntarea cu
sensurile oferite de dicţionar (3.1);
fluturi, cu păsări şi cu
flori, după Fănuş
citirea textului
folosind tonul
3.4.
Evaluarea conţinutului
Neagu
adecvat mesajului;
unui text pentru a evidenţia
cuvinte-cheie şi alte aspecte
importante ale acestuia
-
utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
enunţuri orale proprii (2.2);
-
4.5.
Manifestarea
citirea în forme variate a unor enunţuri
din text, în lanţ, ştafetă (3.1);
●Resurse
procedurale:,
exercițiul, conversaţia,
adaptarea volumului
vocii şi a ritmului
vorbirii la atmosfera
textului;
disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei - formularea de întrebări și răspunsuri ce
disponibilităţii pentru
transmiterea în scris a unor
idei
-
formularea de întrebări și răspunsuri ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1);
explicaţia, procedee de
citire activă, jocul
didactic.
citirea cu intonația
impusă de semnele
de punctuație;
- citirea selectivă a textului pe baza unor
repere date de învățător (enunțuri din text
în care se regăsesc cuvinte cu același sens
celor date) (3.1);
demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
-
transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus cuvintelor
precizate de învățător (3.1);
-realizarea de tabele, diagrame, de
organizatori grafici în perechi sau în echipe
(3.4);
- redactarea unui scurt text în care se
utilizează achiziţiile lexicale noi; redactarea
textului pornește de la un cuvânt nou,
precizat de învățător și continuă pe măsură
ce învățătorul introduce, la intervale scurte
de timp, alte cuvinte (4.5).
7.
1.3.
Sesizarea unor regularităţi
ale limbii prin raportare la
Adjectivul –
numărul şi genul
- observarea unor mărci specifice ale
adjectivului (1.3);
● Resurse materiale:
Observarea
sistematică:
mesaje audiate
-
audierea unor enunțuri prezentate de
3.1.
Extragerea unor informaţii
manualul LLR, clasa
a III-a, Editura
Intuitext,
atitudinea elevilor
faţă de sarcina dată
de detaliu din texte
informative sau literare
învățător, în care același cuvânt are valori
gramaticale diferite și marcarea, prin
diferite semnale sonore, a enunțului în care
cuvântul anunțat de învățător are valoare
de adjectiv (1.3);
Listă de verificare
●Resurse procedurale:
(da, nu):
3.5.
Sesizarea unor regularităţi
concentrare asupra
ale limbii pe baza textului citit
sarcinii de rezolvat;
4.1.
Aplicarea regulilor de
-
identificarea unor adjective dintr-un
exercițiul, conversaţia,
explicaţia, procedee de
lectură,
jocul didactic
implicare activă în
ortografie în redactarea de
text
fragment indicat (din textul – suport utilizat)
rezolvarea sarcinii.
(1.3);
4.5.
Manifestarea
-
disponibilităţii pentru
transmiterea în scris a unor
idei
completarea unor propoziţii lacunare cu
adjective potrivite (3.5);
● Interevaluarea
-
identificarea unor adjective dintr-un
fragment indicat (din textul – suport utilizat)
Tema de lucru pentru
acasă
(1.3);
-
transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
-
identificarea în textul - suport a cuvintelor
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și descifrarea sensurilor acestora prin raportare la context (3.1);
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și
descifrarea sensurilor acestora prin
raportare la context (3.1);
-alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și
expresii din text (4.5);
-
scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme (4.1).
8.
2.1.
Descrierea unui obiect/
Descrierea unei
-
unei fiinţe din universul
apropiat pe baza unui plan
persoane
simplu
descrierea frontală, cu sprijin din partea
profesorului, a obiectelor la îndemână
(pornind de la întrebări de sprijin şi
ajungând la mesaj) (2.1);
Resurse materiale:
Observarea
manualul LLR, clasa
sistematică:
a
III-a, Editura
comportamentul de
Intuitext,
ascultător activ:
3.1.
Extragerea unor informaţii
-
de detaliu din texte
informative sau literare
descrierea colegului de bancă, cu sprijin
din partea profesorului sau a altui coleg
●Resurse procedurale:
 Lista de verificare (da,
nu):
(2.1);
concentrare asupra
4.3.
Realizarea unei scurte
- identificarea unor aspecte descriptive in
texte citite (3.1);
exercițiul, conversaţia,
explicaţia, procedee,
jocul didactic
reaizarea de desene ,
de postere
sarcinii;
descrieri ale unor elemente din
mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin
realizarea în scris a unui scurt text în care
se identifică o descriere într-un paragraf
citit (4.3);
-
executarea unor
sarcini conform
instrucțiunilor
primite.
-
scrierea unor enunturi de prezentare a
unei persoane cunoscute (4.3).
Tema de lucru pentru
acasă
9.
2.2.
Povestirea unei întâmplări
Textul narativ –
lectura textului
- lectură activă, cu creionul în mână (3.1)
Resurse materiale:
cunoscute pe baza unui suport
adecvat din partea
- realizarea de diagrame, de organizatori
manualul LLR, clasa
● Evaluarea după
rezolvarea sarcinilor de
profesorului
3.1.
Extragerea unor informaţii
grafici în perechi/ în echipe (3.4)
- citirea individuală, în gând, a textului
suport (3.1);
a
III-a, Editura
Intuitext, text suport:
învățare – formulare de
răspunsuri la întrebari
de detaliu din texte
-
stabilirea sensului cuvintelor necunoscute
Pietricica şi caracatiţa,
după Henri Cornélus
informative sau literare
3.4.
Evaluarea conţinutului
●Resurse procedurale:
unui text pentru a evidenţia
cuvinte-cheie şi alte aspecte
și a expresiilor din text prin raportare la
contextul în care apar şi confruntarea cu
sensurile oferite de dicţionar (3.1);
-
utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
importante ale acestuia
enunţuri orale proprii (2.2);
exercițiul, conversaţia,
explicaţia, procedee,
jocul didactic
●Observarea
sistematică: atitudinea
elevilor faţă de sarcina
dată
 Listă de verificare
(da, nu):
4.5.
Manifestarea
-
citirea în forme variate a unor enunţuri
concentrare asupra
disponibilităţii pentru
transmiterea în scris a unor
din text - în lanţ, ştafetă (3.1);
sarcinii de rezolvat;
-
formularea de întrebări și răspunsuri ce
implicare activă în
idei
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1);
- citirea selectivă a textului pe baza unor
rezolvarea sarcinii.
repere date de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu același sens
repere date de învățător (enunțuri din text
în care se regăsesc cuvinte cu același sens
celor date) (3.1);
transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
-
-
realizarea de tabele, diagrame, de
organizatori grafici în perechi sau în echipe
(3.4);
-
redactarea unui scurt text în care se
utilizează achiziţiile lexicale noi (4.5).
10.
2.2.
Povestirea unei întâmplări
Textul narativ –
aprofundarea
lecturii
-
lectură activă, cu creionul în mână (3.1);
Resurse materiale:
cunoscute pe baza unui suport
adecvat din partea
profesorului
realizarea de diagrame, de organizatori
grafici în perechi / în echipe (3.4);
-
Observare
sistematică a
calităţii citirii:
-
citirea individuală, în gând, a textului
manualul LLR, clasa
a III-a, Editura
Intuitext, text suport:
3.1.
Extragerea unor informaţii
suport (3.1);
Lista de control/
verificare:
de detaliu din texte
informative sau literare
-
stabilirea sensului cuvintelor necunoscute
Pietricica şi caracatiţa,
după Henri Cornélus
și a expresiilor din text prin raportare la
3.4.
Evaluarea conţinutului
contextul în care apar şi confruntarea cu
sensurile din dicţionar (3.1);
●Resurse procedurale:
citirea textului
folosind tonul
adecvat mesajului;
unui text pentru a evidenţia
cuvinte-cheie şi alte aspecte
-
importante ale acestuia
utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
enunţuri orale proprii (2.2);
exercițiul, conversaţia,
explicaţia, procedee,
jocul didactic
4.5.
Manifestarea
-
disponibilităţii pentru
transmiterea în scris a unor
citirea în forme variate a unor enunţuri
din text - în lanţ, ştafetă (3.1);
adaptarea volumului
vocii şi a ritmului
vorbirii la atmosfera
textului;
-
formularea de întrebări și răspunsuri ce
idei
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1);
- citirea selectivă a textului pe baza unor
repere date de învățător (enunțuri din text
în care se regăsesc cuvinte cu același sens
celor date) (3.1);
citirea cu intonația
impusă de semnele
de punctuație;
demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
-
-
redactarea unui scurt text în care se
utilizează achiziţiile lexicale noi (4.5).
11.
3.1.
Extragerea unor informaţii
Scrierea unor
-
de detaliu din texte
informative sau literare
instrucţiuni
identificarea sensului unor cuvinte în
dicţionar (3.1);
Resurse materiale:
-
elaborarea de instrucţiuni amuzante
manualul LLR, clasa
a III-a, Editura
 Evaluarea după
rezolvarea sarcinilor
de învățare:
  4.3 . Realizarea unei scurte   pentru obiecte la îndemână (de exemplu, „Cum este
 

4.3.

Realizarea unei scurte

 

pentru obiecte la îndemână (de exemplu, „Cum este guma? La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”)( 4.3);

Intuitext

Tehnica „Fără mâini ridicate” - se aşteaptă răspunsuri la anumite solicitări ale cadrului didactic; se lasă elevilor timp de gândire, apoi pot discuta în perechi sau în grupuri mici; atenţia învățătorului se poate muta către anumiţi elevi, oferindu-se şi celor timizi, tăcuţi sau neîncrezători posibilitatea de a se exprima.

descrieri a unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de sprijin

Resurse procedurale:

-

realizarea în scris a unui scurt text în care

exercițiul, conversaţia, explicaţia, procedee, jocul didactic

 

se prezintă instrucţiunile de folosire a unor obiecte (4.3);

-

realizarea unor liste cu întrebuințări

 

obişnuite, neobişnuite ale unor obiecte

 

(4.3);

- scrierea unor întrebuinţări obişnuite şi neobişnuite ale unor obiecte din mediul

apropiat (4.3).

Temă de lucru în

clasă: scrierea de

instrucțiuni

12.

1.4.

Manifestarea curiozităţii

Descrierea unui

-audierea unui text folosind computerul

Resurse materiale:

Observarea

faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare

obiect, a unei ființe. Descrierea

 

(1.4);

text - suport Rețeta, poezia înregistrată pe

sistematică a

-relatarea unei secvenţe dintr-un film / desen animat / clip pentru care nu există subtitrare sau sonor (2.2); -identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor din mediul apropiat (2.1); -descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la (2.1); -colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan de elaborare a unui obiect (2.1).

comportamentului

2.1.

Descrierea unui obiect /

unei activități

CD

interacțional

unei fiinţe din universul

apropiat pe baza unui plan simplu

Resurse procedurale ascultare activă, conversaţia, explicaţia, exercițiul

 

Listă de control/ verificare:

cooperarea cu

2.2.

Povestirea unei întâmplări

membrii grupului;

cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului

   

contribuția la

realizarea produsului;

 

participarea activă la

2.1.

Descrierea unui obiect

realizarea sarcinilor de grup.

din mediu apropiat pe baza unui plan simplu

 

13.

2.1.

Descrierea unui obiect /

Recapitulare

 

- descrierea unor obiecte folosind adjective

Resurse materiale:

Chestionarea orală:

unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan

Textul narativ

potrivite (2.1);

text suport A citi cu degetele Resurse procedurale:

formulare de răspunsuri la întrebări referitoare la

Cuvântul-parte

-

formularea de întrebări despre ceea nu

simplu

de vorbire -

știu și vor să afle elevii în legătură cu obiectul și completarea unui jurnal dublu

conţinutul textului

3.1.

Extragerea unor informaţii

adjectivul (genul

procedee de citire

de detaliu din texte

și numărul)

 

(3.1);

activă, conversaţia,

Observarea

informative sau literare – Scrierea corectă - citirea în gând, cu creionul în mână, a
informative sau literare
– Scrierea corectă
-
citirea în gând, cu creionul în mână, a unui
3.5.
Sesizarea unor regularităţi
a unor adjective
ale limbii pe baza textului citit
text care conține informații referitoare la
personaj si obiectul realizat (3.1);
explicaţia, exercițiul,
metoda Știu - Vreau să
știu – Am învățat
sistematică: atitudinea
elevilor faţă de sarcina
dată
4.2.
Redactarea unor texte
-
completarea unor propoziţii lacunare cu
Listă de verificare
funcţionale simple care conţin
limbaj vizual şi verbal
adjective potrivite (3.5);
(da, nu):
-
gruparea unor adjective din textul suport,
concentrare asupra
4.5.
Manifestarea
în funcţie de număr și gen (3.5);
sarcinii de rezolvat;
disponibilităţii pentru
transmiterea în scris a unor
-
transformarea unor enunțuri din textul
implicare activă în
citit prin schimbarea numărului adjectivelor
rezolvarea sarcinii.
idei
(4.5);
-
identificarea situațiilor din textul lecturat
în care indică modul de scriere a unor
adjective (4.5);
-
elaborarea unui fluturaş pentru
comunicarea rezultatelor unui proiect (4.2).
14.
2.1.
Descrierea unui obiect /
●Evaluare
Itemii de evaluare vizează:
Resurse materiale:
Proba scrisă
unei fiinţe din universul
apropiat pe baza unui plan
– Textul narativ
- descrierea colegului de bancă (2.1);
fişe de evaluare
– Cuvântul-parte
- formularea de întrebări și răspunsuri ce
Resurse procedurale:
simplu
3.1.
Extragerea unor informaţii
de detaliu din texte
de vorbire -
adjectivul (genul
și numărul)
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1);
conversaţia, exerciţiul;
procedee de lectură
-
observarea unor mărci specifice ale
informative sau literare
– Scrierea corectă
adjectivului (3.5);
3.5.
Sesizarea unor regularităţi
a unor adjective
-
elaborarea de instrucţiuni amuzante
ale limbii pe baza textului citit
pentru obiecte la îndemână (de exemplu,
4.3.
Realizarea unei scurte
„Cum este
? La ce foloseşte? Găseşte şi o
descrieri ale unor elemente din
mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin
utilizare neobişnuită!”) ( 4.3).
15.
2.1.
Descrierea unui obiect /
– Textul narativ
– Oră de ameliorare – dezvoltare
● Resurse materiale:
unei fiinţe din universul
apropiat pe baza unui plan
simplu
– Cuvântul-parte
de vorbire -
adjectivul (genul
3.1.
Extragerea unor informaţii
și numărul)
● Activităţile de învăţare cu caracter
ameliorativ se vor stabili în funcţie de
problemele (individuale/ale majorităţii
elevilor) ce vor fi identificate după
manualul LLR, clasa
a III-a, Editura Intuitext
● Evaluarea după
rezolvarea sarcinilor de
ameliorare/dezvoltare
●Resurse procedurale:
Autoevaluarea
de detaliu din texte
– Scrierea corectă
evaluarea sumativă.
informative sau literare
a unor adjective
4.3.
Realizarea unei scurte
descrieri ale unor elemente din
mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
elevii care vor demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin proba
exercițiul, conversaţia,
explicaţia, procedee,
jocul didactic
de evaluare sumativă. Matematică UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 8: Jocuri și jucării - Înmulțirea numerelor naturale
de evaluare sumativă.
de evaluare sumativă.
de evaluare sumativă.

de evaluare sumativă.

de evaluare sumativă.
de evaluare sumativă.
de evaluare sumativă.

Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 8: Jocuri și jucării - Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 4)

Nr.

   

Detalieri de

 

Resurse materiale și procedurale

   

crt.

 

Competențe

conținut

Activități de învățare

 

Evaluare

Data

1.

2.5.

Efectuarea de înmulţiri de

Înmulțirea

efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10 (2.5);

-

Resurse materiale:

Tema de lucru în clasă:

 

numere în concentrul 0 – 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla

unui număr cu 10

manualul, imagini pentru

sau 100

efectuarea de înmulțiri în care un factor este 100 (2.5);

-

formularea de probleme, fișe de lucru, Caietul elevului pentru clasa a III-a - Matematică, Editura Intuitext

efecturarea de înmulțiri folosind adunarea repetată; utilizarea proprietăților înmulțirii

împărțirii

utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule (2.5);

-

5.1.

Utilizarea terminologiei

specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi / sau compunerea de probleme cu raţionamente simple

-

descompunerea unui număr format din

două sau trei cifre într-o sumă de produse în care unul dintre factori este 10, respectiv 100 (2.5);

Resurse procedurale:

în calcule;

conversaţia, explicaţia, exerciţiul

 

utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire (5.1);

-

utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru compararea unor numere sau/ și expresii

-

numerice în care apar înmulțiri cu 10 și 100

(5.1);