Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Clasa a-IV-a B
Data:04.05.2009
Aria curriculara:Limba si comunicare
Disciplina:Limba si literatura romana
Subiectul:Toate panzele sus!
Transformarea dialogului in povestire
Tipul lectiei;fixare de cunostinte

Obiective de referinta:

1.3 Sa sesizeze structurile gramaticale (morfologice si sintactice)corecte


sau incorecte dintr-un mesaj ascultat
2.3Sa redea prin cuvinte proprii continutul unui text citit sau al unui
mesaj audiat
3.3 Sa citeasca constient,corect,fluent si expresiv texte cunoscute
3.5 Sa identifice secvente narative , dialogate si descriptive dintr-un text
3.6 Sa recunoasca in textele studiate elemente de constructie a
comunicarii in invatate
4.4 Sa utilizeze corect in textele redactate elementele de constructie a
comunicarii studiate

Obiective operationale:

O1.Sa utilizeze cuvintele noi in vocabularul activ


O2.Sa treaca corect vorbirea directa la vorbirea indirecta
O3.Sa recunoasca partile de vorbire si propozitie invatate
O4.Sa scrie corect ortogramele studiate((nu-l,n-o,ce-l)

Elemente de strategie didactica:

Resurse procedurale:explicatia,conversatia,exercitiul,jocul didactic


Resurse materiale:text suport (Toate panzele sus!,caiet,caietul
elevului
Forme de organizare:frontal,pe grupe,individual
Nr.crt. Etapele Activitatea inv. Activitatea Metode Mijloace Mod
lectiei elevilor de
lucru
1 Momentul Se intreaba elevii pentru ce obiect s- Se verifica daca conversatia Caiete,
organizatoric au pregatit. au toate manuale
materialele
necesare pe
banci
2 Verificarea Se verifica tema cantitativ si Raspund la conversatia Caiete, frontal
temei pentru calitativ selectiv prin antrenarea intrebarile manuale
acasa elevilor la raspunsuri. pentru acasa
Citesc cerintele
Se citeste textul din manual integral si numesc
si selectiv/pe roluri. colegi pentru a
-Citeste pr raspunde
enunutiativa,interogativa,enuntiativ
a
Citeste pr in care se prezinta locul Elevii cauta si
desfasurarii actiunii citesc
Citeste enunturile care prezinta propozitiile
personajele,timpul desfasurarii corespunzatoar
actiunii,care caracterizeaza un e
personaj
Citeste o propozitie
simpla.Demonstreaza ca este Elevii
simpla-dezvoltati-o! argumenteaza
Cititi dialogul dintre text. aratand care
sunt partile
principale si
secundare de
propozitie.
3. Captarea Ne vom imagina ca vreti sa
atentiei povestiti unui prieten ceea ce tocmai
am citit
4. Anuntarea Vom transforma acest dialog in Elevii Conversatia,exrecitiul Frontal
temei povestire. reamintesc ,
Cum trebuie sa procedam? cerintele pentru explicatia
a transforma
corect un dialog
in povestire:
-folosirea pers
Desfasurare Se reciteste dialogul pe personaje. a-III-a vorbire
Oral se transforma in povestire. indirecta
5. -respectarea
timpului
actiunii
Veti povesti acum in scris. Individual

Elevii scriu
singuri
transformarea
dialogului.
Se schimba
caietele si se
corecteaza.
Frontal
Se completeaza enunturi cu nu-l;nu-
i;n-o;ce-l.
Maria nu-l (nu il)ajuta pe fratele ei Elevii scriu pe
la lectii. caiete. Individual
Nu-i (nu este)corect exercitiul!
Nu-i(nu ii) spune rezultatul! Oral se
De ce n-o(nu o) certi si pe ea? alcatuiesc
Ce-l (ce il)mai doare capul ! propozitii.
Se alcatuiesc enunturi in care unele Individual se
grupuri de cuvinte se scriu legat- vor scrie pe
nul;cel caiet.
Este o pr
dezvoltata Frontal
deoarece este
alcatuita din
Cititi ultima pr din text-Vei fi un parti principale
carmaci grozav. si secundare.
Ce fel de pr este?Argumentati!
Elevii pun
intrebarile si
Identificati partile principale! afla S si Papoi
Identificati partile secundare! atributul
Faceti schema pe verticala! Elevii lucreaza Individual
la tabla si in
Transformati oral in pr simpla. caiete.

Se alcatuieste o pr dupa schema:


S.m. PV. A adj.
C Elevii raspund
Sc+s.propriu verb adj oral. individual
s.c Fiecare va scrie
in caiete pr
facuta de ei.
6. Feed back-ul Elevii sunt impartiti in cinci grupe. Reprezentantii
Fiecare grupa va trage un bilet grupelor extrag
(anexa)ce contine: biletul.
-un dialog ce trebuie transformat in
povestire Elevii sunt
-o cerinta gramaticala: indrumati sa-si
Alcatuieste cate o pr folosind cuv repartizeze
nu-l/ce-l/nu-i sarcinile de
lucru.
7. Tema pentru Realizati un dialog de patru Elevii isi
acasa replici.Transformati-l in povestire. noteaza tema
Manual-pag 111 ex 2(prima
schema)