Sunteți pe pagina 1din 3

OBIECTUL: Educaţie plastică

TEMA PLASTICĂ: Tipuri de linie

SUBIECTUL.: Omul de zăpadă

TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare de priceperi şi deprinderi

SCOPURI:

· Dezvoltarea sensibilităţii şi gustului pentru frumos;

· Educarea simţului esthetic;

· Dezvoltarea imaginaţiei creatoare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

· pe parcursul şi sfârşitul activităţii copii vor fi capabili:

O.1 - să recunoască părţile componente ale unui om de zăpadă;

O.2 să intuiască linia ca element de limbaj plastic cu rol constructiv şi decorativ;

O.3 combine diferite tipuri de linii în vederea obţinerii unei compoziţii plastice – Omul de zăpadă;

O.4 să evalueze lucrările ţinând seama de următoarele aspecte: finalizare, corectitudine, aspectul

estetical al lucrării.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia,observarea, explicaţia, exerciţiul, surpriza, expunerea.

MATERIAL DIDACTIC: om de zăpadă (jucărie pluş), planşe demonstrative, material specific activităţii de educaţie plastică, recompense.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Album metodic de creaţie artistică plastică, coordonatori ştiinţifici: Viorica Baran, Natalia Hornet, Gheorghe Anghel.

Pagina 22, editura “ ARTA GRAFICĂ “ Bucureşti.

Obiective

     

operaţionale

Conţinut sţiinţific

Descrierea situatiilor de intruire

Evaluare

 

-se formeză desprinderea de ordine şi disciplină.

1)Moment organizatoric (1 minut)

 

-

se formează un climat favorabil

 

desfăşurării activităţii

-

se pregăteşte materialul necesar

Musafirul “Snow” aduce cu el o planşă, se discută planşa. Ce observaţi în această plansă? Vă place iarna? Voi cum vă jucaţi iarna?

activităţii de educaţie plastică *metode: conversaţia *organizarea colectivului: frontal

2) Captarea atenţiei ( 3 minute)

 

-

se prezintă copiilor omul de

zăpadă “ Snow” , musafirul activităţii şi o planşă reprezentând

jocurile copiilor în anotimpul iarna.

Astăzi la activitatea de educaţie plastică, vom picta, oameni de zăpadă folosind mai multe tipuri de linii.

se poartă o discuţie privind

aspectele specific ale anotimpului şi

a jocurilor specifice.

* metode: conversaţia, surpriza

Orală

 

3)Anunţarea subiectului (1 minut);

-

se anunţă subiectul activităţii:

Propunătoarea prezintă planşele demonstrative, unde sunt observaţi diferiţi oameni de zăpadă, urmărindu-se intuirea formei, mărimii. Aranjarea lor în pagină, aspecte de ambient… Se reactualizează cunoştinţele referitoare la tipurile de linii învăţate, se prezintă planşa tematică – tipuri de linii.

“Omul de zăpadă”.

O1.

4)Dirijarea învăţării ( 3 minute)

-

se prezintă planşele

demonstrative

se numesc părţile componente ale unui om de zăpadă.

-

se explică tema plastică “tipuri de linii”.

-

 

-

se numesc şi se insistă, asupra

folosirii cât mai multor tipuri de linii.

se descriu etapele realizării lucrării.

-

O2.

*metode: conversaţia, explicaţia, observarea.

*respectarea temei propuse *aspectul lucrării *completarea după imaginaţie a lucrării *metode: conversaţia

5)Obţinerea performanţei (15 minute)

- Propunătoarea îndrumă

permanent, evaluează permanent formativ, demonstrează individual dacă este cazul; *metode: conversaţia, explicaţia.

O3.

Permanent

formativă

6)Evaluarea ( 4 minute)

- lucrările vor fi expuse, apoi

apreciate după următoarele criterii

Orală

O4.

7)Încheierea activităţii ( 1 minut) -se fac aprecieri individuale şi generale asupra modului de participare la activitate. Omul de zăpadă “Snow “ le mulţumeşte copiilor pentru modul în care s-au comportat la actrivitate. Se împart recompense. *metode: conversaţia.