Sunteți pe pagina 1din 5

Data: __________ Numele ______________________

Test de evaluare
1. Transcrie cuvintele:

Lili Mara

soare masa

2. Colorează imaginile în a căror denumire se aude unul din sunetele u, l, s,


respectând codul: u – verde; l – albastru; s – galben

3. Amestecă literele de mai jos, folosindu-le o singură dată, pentru a obține câte un
cuvânt:

c ă s a ă s m a A a n nluă
4.Unește silabele pentru a obține cuvinte, apoi scrie-le pe liniatura dată :

Ra lu ca că mi lă
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

ŞCOALA PRIMARĂ RUSCIORI


DISCIPLINA :Comunicare în limba română
CLASA I
ÎNVĂȚĂTOR: Simtion Manuela Liana
NUMĂR DE ELEVI EVALUAŢI:5

MATRICE DE SPECIFICAȚII

NIVELURI TAXONOMICE - CLASE DE COMPORTAMENT


Cunoaște- Înțelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
Compe- re (Comprehen- (Utiliza- (Gândire Activitat (Formularea
tențe (Achiziția siunea) rea logică e propriilor
specific informației teoriei deductivă) creativă) opinii)
e ) învățării
)

3.1 Item ,2,4,5 Item Item Item 4,5 Item 4,5 Item 4,5
2,4,5 2,4,5
4.1 Item Item Item Item 4,5 Item 4,5 Item 4,5
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

Competențe specifice
3.1.Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1.Scrierea literelor de mână

Obiective operaționale :
O1: să scrie după dictare litere, silabe și cuvinte învățate, propoziții ;
O2: să transcrie cuvintele date;
O3: să identifice sunetele indicate în cuvinte date;
O4: să compună cuvinte din silabe date;
O5: să compună cuvinte din literele date
Descriptori de performanţă:
Nr PERFORMANŢĂ
. ITEMUL
Crt FOARTE BINE BINE SUFICIEN
T
1 Scrie Scrie literele, Scrie literele,
Scrie toate
litere,silabe,cuvi silabele, silabele,
literele, silabele,
nte cuvintele cu cuvintele cu
cuvintele
1-2 omisiuni 3-5 omisiuni
2 Transcrie Transcrie
Transcrie cele
cuvintele date. cele 4
Transcrie corect 4 cuvinte cu
cuvinte cu ¾
cele 4 cuvinte 1-2 omisiuni
omisiuni de
de litere;
litere
3 Identifică corect Identifică corect Identifică Identifică
suntele în sunetele în toate sunetele în 4- sunetele în 2-
cuvinte; situațiile; 5 situații;; 3 situații;
4 Compune Găsește cele 4 Găsește 3 cuvinte Găsește 2 cuvinte
cuvinte din cuvinte care se pot care se pot forma care se pot forma
silabe date; forma cu silabele cu silabele date; cu silabele date;
date;
5 Compune Găsește cele 4 Găsește 3 cuvinte Găsește 2 cuvinte
cuvinte din cuvinte care se pot care se pot forma care se pot forma
literele date forma cu literele cu literele date; cu literele date;
date;

Rezolvă integral şi corect 5 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral şi corect 4 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. BINE
Rezolvă integral şi corect 4 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi. SUFICIENT

ITEMI
1. Scrie litere,silabe,cuvinte,după dictare
2. Transcrie cuvintele date
3. Identifică corect suntele în cuvinte
4. Compune cuvinte din silabe date
5. Compune cuvinte din literele date

CALIFICATIVE OBȚINUTE LA NIVELUL CLASEI

Calificative Foarte bine Bine Suficient


Nr. elevi 2 3 -

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE


REGLARE/AMELIORARE:

Competența Descrierea problemei (dificultăților) Numele şi prenumele elevilor


neformată/ identificate care întâmpină dificultatea
formată
insuficient
CS 4.1 1.Lăcătar Ali
-nu a scris corect cuvintele după dictare 2.Gergely Sebi
-nu au compus cuvinte din literele date 3.Savu Ștefan

MĂSURI DE AMELIORARE

- tratarea diferenţiată a elevilor pentru recuperarea rămânerilor în urmă teme independente înclasă,
urmate de evaluare/autoevaluare pentruformarea/dezvoltarea deprinderii