Sunteți pe pagina 1din 4

Nume …………………………… Data…………………..

EVALUARE INIŢIALĂ
Citire - scriere – comunicare

1.Citeşte textul cu atenţie, apoi rezolvă cerinţele:

Povestea spune că, într-o toamnă, Iepurele pornise spre un iarmaroc vestit, ca să-şi
cumpere ceva pentru încălţat, că era desculţ.
Şi cum mergea Iepurele prin pădure, uitându-se atent când în dreapta, când în stânga,
ciulind urechile la orice foşnet, iată că se întâlni pe o potecă cu Ogarul care purta în picioare nişte
cizmuliţe nou-nouţe.
— Cât ai dat pe încălţări? întrebă fricos Iepurele.
— Doi galbeni, cât să dau! îi răspunse Ogarul.

a) Încercuieşte răspunsul corect:

Întâmplarea se petrece în anotimpul: a) vara b) iarna c) toamna

b) Completează:

Personajele textului sunt:


……………………………………………………………………... ………………………….

c ) Formulează răspunsul la întrebare:

Unde a plecat Iepurele ?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Scrie din text trei cuvinte care să conţină grupuri de litere invatate.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Copiaza, din text, prima propozitie.


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru cuvintele:

a) desculţ - .......................... b) atent - .............................. c) fricos -...............................

5. Formulează câte o propoziție cu cuvintele: toamna, poveste, iepure


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Scrie după dictare:


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DICTAREA

Cecilia și Gheorghiță sunt în pădure. Frunzele îngălbenite par niște mărgele


vechi, la gâtul toamnei.
- Cecilia, de ce au ruginit frunzele? întrebă băiatul.
- Ca să întregească paleta de culori a toamnei, a răspuns fetița.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Item Foarte bine Bine Suficient Insuficient
I1 Citeşte textul si rezol- Citeste textul și rezolvă Citeste textul și rezolvă Citeste textul și nu
vă corect cerintele corect cerintele a,b sau a,c corect o cerinta a sau b rezolvă corect nici o
a,b,c sau b,c sau c cerință din trei
I2 Transcrie 3 cuvinte Transcrie 2 cuvinte din Transcrie un cuvânt din Nu scrie nici un
din text ce conţin text ce conţin grupuri de text ce conţine un grup de cuvânt
grupuri de litere litere învăţate litere invăţat
invăţate
I3 Transcrie corect Transcrie cu omisiuni/ Transcrie cu omisiuni/ Transcrie doar 2-3
prima propozitie adăugiri de litere/ cuvinte adăugiri de litere/ cuvinte cuvinte
prima propozitie si greșeli de punctuație
prima propozitie
I4 Scrie opusul Scrie opusul pentru 2 Scrie opusul un cuvant a Nu scrie nici un
cuvintelor a,b,c cuvinte a,b, sau a,c sau b,c sau b sau c cuvânt din trei
I.5 Formulează și scrie Formulează și scrie cu Formulează și scrie cu Nu scrie corect nici o
corect 3 propoziții greșeli 3 propoziții/ greșeli 2 propoziții/ propoziție
Formulează și scrie corect Formulează și scrie
2 propoziții corect 1 propoziție
I.6 Scrie corect dictarea Scrie dictarea cu 3 - 4 Scrie dictarea cu 5 - 8 Scrie dictarea cu mai
greşeli greşeli mult de 9 greşeli

BAREME DE APRECIERE
Număr de itemi și nivelul rezolvării Calificativ

Rezolvă integral și corect toți itemii FB

Rezolvă integral și corect 3 itemi, parțial 2 itemi, incorect 1 item B

Rezolvă integral și corect 2 itemi, parțial 2 itemi, incorect 2 itemi S

Rezolvă integral și corect 1 itemi, , parțial 1 itemi, incorect 4 itemi I

Itemi

I.1 Citeşte textul si rezolvă sarcini pe baza acestuia


I.2. Identifică în text 3 cuvinte ce conţin grupuri de litere
I.3 Transcrie prima propozitie
I.4. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date
I.5. Formulează propoziții cu cuvinte date
I.6.Scrie după dictare un scurt text respectând aşezarea în pagină şi semnele de punctuaţie învăţate

Obiective :

- Să citească în ritm propriu un text de mică întindere şi să rezolve sarcini pe baza acestuia
- Să identifice într-un text dat cuvinte care cuprind grupuri de litere diferite
- Să scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date
- Să formuleze propoziții cu cuvinte date
- Să scrie după dictare un scurt text , respectând aşezarea în pagină şi semnele de punctuaţie învăţate

COMPETENŢE SPECIFICE
O2.2 Formularea de raspunsuri legate de situatii de viata, intamplari, texte citite
O2.3 Exersarea vocabularului utilizand corect cuvintele sau expresiile insusite
O3.2 Insusirea sunetelor si grupurilor de litere
O3.5 Redarea continutului unui text pe suport concret, imagistic si prin intrebari
O4.1 Insusirea actului grafic – grupurile de litere de mana/ de tipar
O4.2 Exersarea scrierii corecte, lizibile si constiente a cuvintelor, propozitiilor simple si
dezvoltate, a textelor scurte
O4.3 Exersarea deprinderilor de scriere lizibila, de asezare corecta in pagina si pe spatii
grafice (titlu, aliniat, spatii libere, distanta intre cuvinte)
O4.4 Aplicarea in scris a normelor ortografice si de punctuatie elementare

S-ar putea să vă placă și