Sunteți pe pagina 1din 3

Cerere de angajare cu contract individual de munc pe perioad determinat n baza rezultatelor obinute la concursurile naionale

pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2016 sau 2015(*)

Nr. _________ din __________2017


Se certific exactitatea datelor
Inspector colar pentru managementul resurselor umane
_____________________________________________
(numele i prenumele)

Domnule Inspector colar General,

Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)___________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, nscut() la data de _________________________,

COD NUMERIC PERSONAL:

cu domiciliul n ________________________, sector______, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____,


ap.____, TELEFON:_____________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat de Poliia ________,
la data de _________, v rog s-mi aprobai ncadrarea cu CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC PE PERIOAD
DETERMINAT n anul colar 2017-2018, pe/la un post/catedr de___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
de la o unitate de nvmnt din jude/municipiul Bucureti, n baza rezultatelor obinute la concursul pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar din 2016 sau 2015.

1) Rezultate obinute la concursurile de titularizare din 2015 sau 2016:


Concurs de titularizare 2015:
Disciplina de examen
2015:____________________________________________________________________________________________________
Media de repart. cu inspecie: _____________________________ . Media de repart. cu proba practic:____________________
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________
Nota la ex. scris din 2015: ______________________________________
Rezultatul la inspecie special la clas din 2015:____________________
Proba practic din 2015:_____________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice din 2015: ______________________________
Proba limb intensiv-bilingv din 2015: __________________________________________________________________________
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2015: ________________________
Proba oral la limba de predare 1 din 2015: _____________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 1 din 2015: ____________________________
Proba oral la limba de predare 2 din 2015: ________________________
Rezultatul probei de limb 2 din 2015: ____________________________

Concurs de titularizare 2016:


Disciplina de examen
2016:____________________________________________________________________________________________________
Media de repart. cu inspecie: _____________________________ . Media de repart. cu proba practic:____________________
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________
Nota la ex. scris din 2016: ______________________________________
Rezultatul la inspecie special la clas din 2016:____________________
Proba practic din 2016:____________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice din 2016: ______________________________
Proba limb intensiv-bilingv din 2016: _________________________________________________________________________
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2016: ________________________
Proba oral la limba de predare 1 din 2016: ____________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 1 din 2016: ____________________________
Proba oral la limba de predare 2 din 2016: ________________________
Rezultatul probei de limb 2 din 2016: ____________________________

2) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:


a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.______________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea__________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung
durat, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.) promoia _______________ cu specialitatea
principal_________________________________________________________________________________________, secundar

104
__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare (**) _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.______________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea__________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung
durat, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.) promoia _______________ cu specialitatea
principal_________________________________________________________________________________________, secundar
__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare (**) _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.______________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea__________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung
durat, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.) promoia _______________ cu specialitatea
principal_________________________________________________________________________________________, secundar
__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare (**) _______________________;

3) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri postuniversitare (studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
_______ ani, promoia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**) ____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
_______ ani, promoia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**)____________ ;
c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
_______ ani, promoia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**) ____________ .

4) Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media ________, gradul I
n anul __________, cu media _________, doctoratul n anul _________, la specialitatea
________________________________________________.

5) La 1 septembrie 2016 am avut_________ ani ntregi vechime n nvmnt.

6) Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr) acordul Inspectorului colar
_____________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii.

7) Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este angajat() n munc.

8) Prezint avizul/adeverina medical() nr. ______, din data ____________, emis de _________________________, din care
rezult c sunt apt() pentru a preda n nvmnt i declar pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu
demnitatea funciei didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre
judectoreasc definitiv de condamnare penal.

9) Declar pe propria rspundere c n perioada n care sunt angajat nu voi primi ajutor de omaj.

10) Cunosc faptul c repartizarea pe posturi se face n edin public, iar n cazul neparticiprii mele la datele fixate de
inspectoratul colar nu voi avea obiecii.

11) Declar pe propria rspundere c ulterior obinerii rezultatelor precizate mai sus nu am participat sau nu am obinut note sub 5
la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din nvmntul preuniversitar.

(*) Acest tip de cerere se completeaz cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2015 sau 2016 i
au obinut cel puin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obinut note sub 5 la concursuri de
titularizare.

(**) Media de departajare este media aritmetic cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, conform anexei nr. 15 la Metodologie.
105
RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta consecinele dac am
comunicat date eronate.

Data ____________ Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele n original, respectiv n copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre
directorul unitii la care funcionez n anul colar 2016-2017 (pentru completarea dosarului din anul precedent)***:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricol i certificat profesional (ultimul pentru absolvenii liceului pedagogic);
2) Copii de pe atestate (nvmnt special etc.)/avize (culte etc.) - dac este cazul;
3) Copie a certificatelor de obinere a definitivatului i a tuturor gradelor didactice obinute (dac este cazul);
4) Copie dup adeverina care atest nota obinut la concursul 2015 / concursul 2016 (dac este cazul);
5) Copie ale actelor doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliul;
7) Adeverina de vechime n nvmnt, n original;
8) Acordul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice , inspectoratului colar, ntreprinderii de ntrerupere a
activitii (dac este cazul), n original;
9) Copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor sau copie de pe carnetul de munc dac a mai fost
angajat() anterior anului 2012 i ulterior nu a mai avut calitatea de angajat();
10) Avizul/adeverina medical() din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt;
11) Declaraie pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am fost
ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal
i c n perioada angajrii pe perioad determinat n nvmnt nu voi primi ajutor de omaj.
***Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul i la depunerea dosarului n acest caz fiind necesar prezentarea
documentului n original i a unei copii a acestuia.

SE COMPLETEAZ DUP REPARTIZAREA PE POSTURI

Subsemnatul(a) _____________________________________, obinnd media ________ la concurs, accept repartizarea


pentru angajare cu contract individual de munc pe perioad determinat, ncepnd cu data de _____________________________
pe/la postul/catedra obinut():

Unitatea de nvmnt Localitatea Post/catedra


Sectorul Nr. ore

Data_______________
Semntura_____________

VERIFICAT
Inspector colar

106