Sunteți pe pagina 1din 5

Numele :____________________________________________ Data:____________________

PROBĂ DE EVALUARE SEMESTRIALĂ

Ai muncit mult în acest


semestru. Acum este timpul
să îți verifici cunoștințele.
1. Desparte în silabe următoarele cuvinte.

moară

ceas

crăiasă

2. Eu scriu una, tu scrii multe. 3. Alintă cuvinele.

caiet copac

cană pădure

cercel nas
3.
4. Unește cuvintele
a) opuse ca înțeles;
 senin  lumină
 departe  aproape
 întuneric  înnorat

b) cu înțeles asemănător.
 doctor  bucuros
 zăpadă  medic
 vesel  nea

5. Separă cuvintele și transcrie corect propoziția.


Celiaareocartecuanimale.
6. Ordonează silabele în cuvinte.

len, dar, ca

că, ro, mân

la, Mar, ce

7. Ordonează cuvintele și transcrie propoziția.

8. Transcrie textul respectând aranjarea în pagină.

O carte

Catrinel este la Marta. Ea a primit


o carte cu multe animale. În carte sunt
reni, lei, lame, cămile.
Este o carte minunată.
1. Competențe specifice
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev. familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale
diverse

2. Descriptori de performanță

Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient

1.3 Desparte în silabe 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt


1.3 Scrie pluralul substantivelor 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
1.3 Scrie forma diminutivală a
3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
3.1 cuvintelor date.
1.3 Formează perechi de
6 perechi 4 perechi 2 perechi
3.1 sinonime/antonime
Separară Separară
Separară cuvintele și cuvintele și cuvintele, dar nu
3.1 Separară cuvintele și
transcrie corect transcrie parțial transcrie
4.1 transcrie corect propoziția.
propoziția. propoziția (1, 2 propoziția/face 3-
greșeli). 4 greșeli.
Ordonează silabele în
4.1 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
cuvinte
Ordonează corect
Ordonează corect cuvintele Ordonează si
3.1 cuvintele în Ordonează
în propozitie și o transcrie scrie cu 1-2
4.2 propozitie și o partial cuvintele
corect greșeli
transcrie corect
Transcrie corect
Transcrie textul
3.1 Transcrie corect textul Transcrie corect textul respectând
cu 3-4 greșeli și
3.2 respectând aranjarea în textul respectând parțial /deloc
nu respectă
4.1 pagină aranjarea în pagină aranjarea în
alineatele.
pagină

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral și corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral și corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral și corect 2 – 4 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
crt. Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observatii:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ FB –%
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ B –%
__________________________________________________________________________________ S –%
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ I –%
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și