Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ______________________ ________________

Comunicare în Limba română


Test de evaluare – Literele d, ș, î, â, b
1. Dictare

2. Citește textul!
La bunici
E sâmbătă. Tudor vine la bunici. Lăbuș îl așteaptă
la poartă. Dă vesel din coadă!
Bunica îl întâmpină cu bomboane. Bunicul îl
plimbă prin livadă. Tudor observă în iarbă un cărăbuș.
Apoi își petrece timpul cu Lăbuș.
Seara, mănâncă budincă. Adoarme ascultând un
basm.
a) Formulează răspunsuri la întrebări:

 Când vine Tudor la bunici?_

 Cine îl așteaptă la poartă?

 Ce observă Tudor în iarbă?

b) Subliniază în primul alineat cuvintele din două silabe iar al doilea alineat cuvintele
din trei silabe.
c) Transcrie ultimul alineat.

3. Transformă cuvintele, după model: ascultă - ascultând

cântă -___________________ cară -___________________ mănâncă -_______________

4. Cuvinte cu același înțeles:


imediat poveste arbore luminat
încântător medic cadou plăcere
basm îndată bucurie dar
doctor minunat întunecat copac
5. Eu scriu mai multe, tu scrii una:

cuvinte mâ ini dopuri

cuburi bă rci daruri

6. Unește cuvintele și formează propozitii din trei cuvinte. Folosește culori diferite.
Bunica adie baloane.
Diana latră șoareci.
Vântul cumpără blând.
Pisica coace mânios.
Câinele mănâncă pâine.

7. Alcătuiește enunțuri cu sensurile cuvântului “broască”


8. Ilustrează propoziția:
În acvariu sunt:
cinci pești,
Comunicare în Limba română
o broască,
Test de evaluare sumativă – semestrul I
opt pietricele
și trei plante. 1. Competente specifice

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu


claritate
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev. familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi
neconvenţionale

2. Descriptori de performantă
Com Calificativul
-pe-
Itemul
tent Foarte bine Bine Suficient
a
cuvintele si cuvintele si
Scrie după dictare cuvinte, cuvintele si propoziția propoziția cu 3-4 propoziția cu 5-6
4.1
propoziții corect scrise greseli (omisiuni greseli (omisiuni
litere, punctuație) litere, punctuație)
3.1 Formulează răspunsuri la
3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte Un răspuns corect
4.1 întrebări pe baza textului citit
Identifică corect Identifică corect Nu identifică
Identifică cuvintele din 2 si 3
1.3 alineatele si subliniază alineatele si 8-11 alineatele si 7-8
silabe din alineate indicate
12-14 cuvinte cuvinte cuvinte
Identifică si tran-
Nu identifică
3.1 Identifică si transcrie ultimul Identifică si transcrie scrie cu 2-3 greșeli
alineatul, transcrie
4.1 alineat corect ultimulalineat (de scriere, de
cu 3-4 greseli
aranjare în pag.)
Scrie forma de gerunziu a
4.1 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
verbelor date
3.1 Realizează corespondenta
7-8 cuvinte 5-6 cuvinte 3-4 cuvânt
4.2 între sinonime
3.1 Scrie pluralul substantivelor
6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte
4.1 date
3.1 Realizează corespondența 5 corespondente 3-4 corespondente 2 corespondente
4.1 între cuvinte pt. a obtine prop. corecte corecte corecte
Alcătuieste propozitii cu 2 enunturi fără a
2 enunturi cu greseli
4.1 sensurile cuvântului 2 enunturi corecte respecta sensurile
de scriere
“broască” cuvântului
Ilustrează respectând Ilustrează
Desenul este
4.3 Ilustrează o propozitie cerința (felul si respectând partial
incomplet
numărul elementelor) cerința

3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL


Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 4 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
crt
Numele si prenumele I1 I2a I2b I2c I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2a I2b I2c I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observatii:

FB – %
B– %
S– %
I– %

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________