Sunteți pe pagina 1din 10

Numele:  Data: 

Evaluare sumativă - Unitatea VI


Bianca și Gabi sunt elevi în clasa I. Ei sunt pasionați
de dinozauri. În timpul liber, ei lucrează ca ajutoare
la DinoPark. Când sunt la școală, Bianca și Gabi
rezolvă mult mai ușor și cu plăcere exercițiile
care vorbesc despre dinozauri. Vouă cum vi
se par? Exprimă-ți părerea la finalul testului
colorând imaginea care reprezintă cum te simți.
1. Dinozaurul Dino își dorește să coloreze corect eticheta potrivită
fiecărui cuvânt reprezentat de imagine. Ajută-l tu!

vrabie șapte măgar baton gutuie


verde șarpe măcar baston gumă
veste șoapte văcar balon gură

2. Privește cu atenție fiecare imagine în parte și colorează steluța din dreptul


propoziției care se potrivește ilustrației.
Triceratopsul se plimbă prin grădină
Triceratopsul este un erou.
Triceratopsul mănâncă gogoși.
Bianca aduce iarbă pentru iepuri.
 Bianca aduce gogoși pentru triceratops.
 Bianca aduce iarbă pentru triceratops.
Vulcanul începe să erupă.
 Vulcanul nu este periculos.
 Gabi găsește o gogoașă uriașă.

Pagina 1 din 3 vizitează twinkl.ro


Numele:  Data: 

Dino se plimbă prin gară.


 Dino se plimbă pe malul râului.
 Dino și Dina au găsit apă.
3. Ajută-l pe Dino să parcurgă drumul către frații săi colorând doar
pătrățelele în care sunt scrise corect cuvinte ce conțin literele î, â.

cântec ânot vîndut romîn

rîs râu încet înalt romînește

rîdeau pămînt âncet România vânt

ântors ânvins rîde pîine râdeau

stîncă pîrtie ânalt cîine


4. Scrie denumirea cuvintelor reprezentate în imaginile de mai jos.

5. Desparte în silabe cuvintele de pe dinozauri:

galben verde greieraș șopârlă


bulgăre barcă

Pagina 2 din 3 vizitează twinkl.ro


Numele:  Data: 

6. Unește prin săgeți dinozaurii pe care sunt scrise cuvinte cu sens opus:

plin înalt scurt rău

bun lung scund gol

7. Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre cuvintele : galben, bunică,


șoarece, vanilie.

8. Ordonează cuvintele pentru a obține propoziții corecte. Transcrie


propozițiile obținute pe rândul liniat.
a). are cu migdale pungă o Dani .

b). vede Bianca vapor un în larg .

c). gândăcel Cine a găsit acest ?

Cum ți s-a părut testul?

Pagina 3 din 3 vizitează twinkl.ro


Comunicare în limba română
Evaluare sumativă - Unitatea VI

1. Competente specifice:

1.3. Identificarea unor sunete, silabe cuvinte în enunțuri rostite cu claritate


2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare
3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse

vizitează twinkl.ro
2. Matricea de specificații*

Competența
Reamintire Înțelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
specifică

Citirea unor cuvinte și


propoziții scurte, scrise cu Itemul 1
litere de tipar sau de mână

Identificarea mesajului unui


scurt text care prezintă
Itemul 2
întâmplări, fenomene,
evenimente familiare

Citirea unor cuvinte și


propoziții scurte, scrise cu Itemul 3
litere de tipar sau de mână

Scrierea literelor de mână Itemul 4

Identificarea unor sunete,


silabe cuvinte în enunțuri Itemul 5
rostite cu claritate

Citirea unor cuvinte și


propoziții scurte, scrise cu Itemul 6
litere de tipar sau de mână

Formularea unor enunțuri


proprii în diverse situații de Itemul 7
comunicare

Redactarea unor mesaje


scurte, formate din cuvinte
Itemul 8
scrise cu litere de mână,
folosind materiale diverse

* conform taxonomiei lui Bloom revizuită de Lorin Anderson și colegii săi (1999)

vizitează twinkl.ro
3. Descriptori de performanță

Competența
Performanța
Itemul Competența operațională
specifică
Foarte bine Bine Suficient

- intuirea unor cuvinte însoțite 2-3 0-1


1. 3.1. 4-5 situații corecte
de imagini corespunzătoare; situații corecte situații corecte

- asocierea unor cuvinte/


enunțuri, scrise cu litere de 0-1
2. 3.2. 4 situații corecte 2 situații corecte
tipar și de mână, cu imagini situații corecte
potrivite;

- marcarea prin colorare,


subliniere, decupare, încercuire, 3-4 0-2
3. 3.1. 5-7 cuvinte corecte
a unor cuvinte din propoziții cuvinte corecte cuvinte corecte
solicitate de cadrul didactic;

- scrierea literelor, silabelor,


cuvintelor, enunțurilor din 3-5
2-3 0-1
4. 4.1. cuvinte menținând distanța 4-5 situații corecte
situații corecte situații corecte
dintre elementele grafice și
dintre litere;
- despărțirea cuvintelor în
silabe, numărarea silabelor unui
3-4 0-2
5. 1.3. cuvânt și reprezentarea lor 5-6 situații corecte
situații corecte situații corecte
prin simboluri/semne/jetoane/
gesturi/bătăi din palme;
- citirea pe silabe/integrală a
2-3 0-1
6. 3.1. cuvintelor scrise cu litere de 4 situații corecte
situații corecte situații corecte
tipar sau de mână;

- formularea de enunțuri 2
7. 2.1. 4 enunțuri corecte 3 enunțuri corecte
folosind cuvinte date; enunțuri corecte

- ordonarea cuvintelor 1 propoziție


2
8. 4.2. care formează un enunț și 3 propoziții corecte
propoziții corecte corectă
scrierea acestuia.

vizitează twinkl.ro
Comunicare în limba română: Evaluare sumativă - Unitatea VI

Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 3.1. 3.2. 3.1. 4.1. 1.3. 3.1. 2.1. 4.2.
Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S

vizitează twinkl.ro
Comunicare în limba română: Evaluare sumativă - Unitatea VI

Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 3.1. 3.2. 3.1. 4.1. 1.3. 3.1. 2.1. 4.2.
Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S

vizitează twinkl.ro
Comunicare în limba română: Evaluare sumativă - Unitatea VI
Interpretarea detaliată a rezultatelor testului Graficul
Itemul Calificativ 30
29
Insuficient Suficient Bine Foarte bine
28
1. 27

2. 26
25
3. 24

4. 23
22
5. 21
20
6.
19
7. 18
17
8.
16
15
14
13
Analiza probei 12
11
Item
10
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Obiectiv 9
8
Nr de elevi care au realizat 7
integral obiectivul 6
5
Nr de elevi care au 4
realizat parțial obiectivul 3
2
Nr de elevi care nu au 1
realizat obiectivul
FB B S I

vizitează twinkl.ro
Comunicare în limba română: Evaluare sumativă - Unitatea VI
Analiză

Puncte tari Puncte slabe Măsuri ameliorative

vizitează twinkl.ro