Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială Nr........................... 23.I.

2018
Clasa I ....
Anul şcolar 2017/2018 Comunicare în Limba română
Evaluare sumativă  la sfârșitul 
                     ______________
semestrului I Calificativ
  ul:
1. Dictare

2. Citește cuvintele. Notează numărul de silabe.


câine tricou întrecere elice panteră călătoare concert caută ceas

3. Desparte  în  silabe:

împărat aduce Tatiana

4. Eu  scriu  una, tu  scrii  multe! 

râu stea rinocer

5. Ordonează  silabele  în  cuvinte.
vi, Sil, a ră, cum, pă nos, mi , lu

6. Ordonează  cuvintele în propoziție:
alunecă, lui, sania, ușor, Mircea .
7. Alcătuiește  enunțuri  după imaginile:

8. Citește  textul. 

Marcel  vine  la  Toma .  Acesta  e
supărat.  Trenul  nu  pornește. 
Apare  tatăl  lui  Toma.  El  este  mecanic. 
Ia  patentul  și  repară  roata  trenului.  Trenul
este  pus  în  mișcare.
Ce  veseli  sunt  copiii! 

Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos:

a)Cine  vine  la  Toma?

b)Cine  este  mecanic?

      c)Cu  ce  repară  roata  tatăl?

Transcrie primul alineat.


Cum te simti după test?
AUTOEVALUARE

Comunicare în Limba română
Test  de  evaluare sumativă – semestrul I

1. Competente specifice
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
            3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
            3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă  întâmplări,  fenomene,  ev. familiare
            4.1. Scrierea literelor de mână
4.2.   Redactarea   unor   mesaje   scurte,   formate   din   cuvinte   scrise   cu   litere   de   mână,   folosind
materiale diverse

2. Descriptori de performantă 

Com­ Calificativul 
pe­ Itemul 
Foarte bine Bine Suficient 
tenta 
cuvintele si cuvintele si
cuvintele si
Scrie după dictare cuvinte,  propoziția cu 3­4 propoziția cu 5­6
4.1 propoziția corect
propoziții greseli (omisiuni greseli (omisiuni
scrise
litere, punctuație) litere, punctuație)
3.1 Stabileste numărul de silabe
9 cuvinte 6 cuvinte 3 cuvinte
1.3 al cuvintelor
1.3 Desparte în silabe 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
Scrie   pluralul
1.3 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
substantivelor
Ordonează silabele în 
4.1 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
cuvinte
Ordonează si
3.1 Ordonează cuvintele în  Ordonează si scrie  Ordonează 
scrie cu 1­2
4.2 propozitie  corect propozitia partial cuvintele 
greseli   
2 propozitii cu
4.1 Formulează propozitii după
2 propoziții 2­3 greseli de o propozitie
3.2 imagini 
scriere
3.1 Formulează răspunsuri la 
2 răspunsuri Un răspuns
4.1 întrebări  pe marginea  3 răspunsuri corecte
corecte corect
textului citit 
Identifică si tran-
Identifică si tran­ scrie cu 2-3 greșeli
3.1 Identifică si transcrie  primul alineat (de Nu identifică
scrie corect  primul  scriere, de
4.1 primul alineat corect alineatul
alineat aranjare în
pagină)

Evaluare finalaă

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 4  itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor
REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE:

Nr.
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

      Observatii:

FB –%
B –%
S –%
I –%
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

________________________ 
Măsuri ameliorative: 
________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________