Sunteți pe pagina 1din 4

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

Nume
Clasa pregătitoare Nume
Test de evaluare sumativă
Data
1. Scrie numărul insectelor din fiecare grupă:

2. Completează șirurile cu numerele potrivite:


3, 4, ....., ....., ....., ....., 9
18, 19, ......, ....., ....., ....., ....., 25
31, 30, ....., ....., ....., ....., ....., ....., 23
10, 12, 14, ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., 30
30, 27, 24, ...., ...., ...., ...., ...., ...., 3

3. Scrie în casetele florilor vecinii numerelor date:

4. Scrie numerele:
a) de la 9 la 15;

b) cuprinse între 17 și 24;

c) mai mari decât 24 și mai mici decât 31.

http://www.intuitext.ro/teste-evaluare

1
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

5. Colorează partea care conține numărul mai mare din fiecare frunză.

6. Efectuează operațiile, apoi completează casetele cu rezultatele obținute, pentru a ajuta fiecare
animal să ajungă la hrana potrivită:

7. Scrie în casete literele inițiale ale cuvintelor care denumesc părțile corpului omenesc.

_________________________________________________________________________
*Notă: Cerințele exercițiilor vor fi citite de către profesor.

http://www.intuitext.ro/teste-evaluare

2
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
Barem de corectare și apreciere

Itemul Calificativul
Foarte bine Bine Suficient
1 Scrie corect cardinalul Scrie corect cardinalul a Scrie corect cardinalul a cel
fiecăreia dintre cele cinci patru dintre mulțimile date. puțin două dintre mulțimile
mulțimi date. date.

2 Identifică regula și Identifică regula și Identifică regula și


completează corect toate completează corect patru completează corect cel
cele cinci șiruri de numere dintre șirurile de numere puțin două dintre șirurile
date. date. de numere.

3 Identifică cele două numere Identifică cele două numere Identifică cele două
în toate situațiile date. în trei dintre situațiile date. numere în două dintre
situațiile date.

4 Scrie corect toate cele trei Scrie numerele potrivite a Scrie numerele potrivite
șiruri numerice. două dintre șirurile numerice. pentru unul dintre șirurile
numerice.

5 Identifică numărul mai Identifică numărul mai mare, Identifică numărul mai
mare, în urma comparărilor în urma comparărilor mare, în urma comparărilor
succesive, în toate cele cinci succesive, în patru dintre succesive, în cel puțin două
cazuri date. cazurile date. dintre cazurile date.

6 Calculează corect și scrie Calculează corect și scrie Calculează corect și scrie


numerele potrivite în toate numerele potrivite în două numerele potrivite într-una
cele trei situații date. dintre situațiile date. dintre situațiile date.

7 Completează cu inițiala Completează cu inițiala Completează cu inițiala


potrivită cele trei casete. potrivită două dintre casetele potrivită una dintre
date. casetele date.

http://www.intuitext.ro/teste-evaluare

3
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR
MATRICEA ITEM-ELEV
Nr. Itemul I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Calificativ
crt. Numele elevului

TOTAL ITEMI REALIZAȚI

http://www.intuitext.ro/teste-evaluare

S-ar putea să vă placă și