Sunteți pe pagina 1din 6

Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare sumativă – semestrul I

1. Ordonează  crescător  numerele:  21,   2,   19,   14,   10,  11,   30,   29,  8.
Coloreazaă casetele cu numere impare.

2. Ordonează  descrescător  numerele:  6,  17,  21,  1,  25,  13,   31,   12,  20.
Coloreazaă casetele cu numere pare.

3. Scrie vecinii numerelor:                                          4. Compară perechile de numere:
                                         
7 11 12 12 23 25
3
18 20 28 18 30 20

13 29 7 9 21 12

5. Rezolvă adunările şi scăderile:

23 + 6 = 14 + 7 = 15 + 5 = 2+7= 24 + 7 =
16 – 9 = 27 – 16 = 18 – 5 = 6–6= 19 – 4 =

14 + 26 - 9+ 12 - 12 + 29 – 13 + 30 - 6+
3 3 4 5 15 11 17 12 23        

6. Alege osul potrivit fiecărui căţel.              

18 23 28 13 20 11

20+8 10+3 10+8 20+0 20+3 10+1


7. Completează termenul necunoscut.
8+ = 10 2+ = 9 24 + = 29 10 + = 13
9- = 3 10 - = 6 24 - = 21
19 - = 11

8. a. Calculează suma numerelor 19 şi 3, 14 şi 8.

_____________________________________________________________________

b. Calculează diferenţa numerelor 15 şi 6, 22 şi 8.

_____________________________________________________________________

9. La săniuş sunt 23 băieţi şi cu 12 mai puţine fete. Câte fete sunt la săniuş?
Rezolvare
..................................................
R: ....... .......................

10.Numerotează părţile componente ale plantei: 11. Numerotează părţile componente ale
1 - rădăcină, 2 – tulpină, 3 – frunze, corpului unui animal:
4 – floare, 5 – fruct 1 - membre, 2 – cap, 3 – trunchi

12. Numerotează organele interne:


1 – creier, 2 – plămâni, 3 – inimă, Dacă ai terminat, colorează desenul.
4 – ficat, 5 – stomac , 6 – rinichi
Matematică si explorarea mediului
Test de evaluare sumativă – sem. I

1. Competenţe specifice
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 -100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0 -100, recurgând
frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,
<, >, =, +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în
concentrul 0 -100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

2. Descriptori de performanţaă

Com­ Calificativul 
pe­ Itemul 
tenţa  Foarte bine Bine Suficient 
ordonează corect, ordonează corect,
1.2 Ordonează crescător, identifică  ordonează
identifică 4 nr. confundă nr. pare
1.3 numerele impare parţial corect
impare cu impare
1.2 ordonează corect, ordonează corect,
Ordonează descrescător, identifică  ordonează
1.3 identifică 4 nr. confundă nr. pare
numerele pare parţial corect
pare cu impare
1.2 Scrie succesorul şi predecesorul nr. 
6 numere 4 numere 2 numere
date
1.2
Compară nr. folosind semnele  <, >, = 6 numere 4 numere 2 numere
1.6
1.4 Efectuează adunări şi scăderi, calcul 
16 ­ 19 operaţii 12 – 15 operatii 8 – 11 operaţii
oral şi scris, în concentrul 0 ­ 31
1.4 Realizează corespondenţa între număr 
5­6 numere 3­4 numere 1­2 numere
şi descompunerea lui în ZU
1.4 Completează termenul necunoscut 7­8 exercitii 5­6 exercitii 3­4 exerciţii
1  pereche de
1.6 Calculează suma şi diferenţa unor  4 perechi  2 perechi de
numere
perechi de numere date de numere numere

rezolvă rezolvare corectă, 
Rezolvă problema cu o operaţie care  rezolvare parţial 
5.2  problema  planul problemei 
presupune operaţia de scădere corectă
corect incorect
Identifică  părţile componente ale 
3.1 5 părţi 4 părţi 2­3 părţi
plantei
Identifică părţile componente ale 
3.1 3 părţi 2  părţi o parte
corpului unui animal
3.1 Identifică organele interne la om 6 părţi 3­5 părţi 2  părţi

Evaluare finală

CALIFICATIVUL
ITEMI
FINAL
Rezolvă integral şi corect 11 – 12 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 6 – 10 itemi; incorect/
BINE
parţial corect restul itemilor
Rezolvă integral şi corect 3 – 5  itemi; incorect/
SUFICIENT
parţial corect restul itemilor
Rezolva integral si corect 1 – 2 itemi ; incorect/
INSIFICIENT
partial corect restul itemilor 

      Observatii: FB –%
...................................................................................................................................................
B –%
....................................................................................................................................................
S –%
.....................................................................................................................................................
I –%
.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
Nr.crt Nume elev FB B S I OBSERVAȚII
1 Axiinte Mario David

2 Bejgăneanu Iustin Cristian

3 Bobe Rareș

4 Bondoc Daniel

5 Burea Luca Christian

6 Cristea Bianca Maria

7 David Ana – Maria

8 Dobre Sofia Maria

9 Dumitrache Denis Lindon

10 Dumitrache Lucas Christian

11 Frențiu Alberto Eduard


Andrei
12 Ganea Teodora Cristiana

13 Ghiță Gabriel David

14 Hristenco Ania Elena

15 Iaba Daria Gabriela


16 Ignat Teodora

17 Ișoveanu Sabina Elena

18 Iurkiewicz Darius Andrei

19 Mocanu Nadia Ioana

20 Moise Alexandru Ștefan

21 Nicolae Denisa Maria

22 Oltean Ana Patricia

23 Pîrvu Dorin Andrei

24 Pantazi Ana Maria

25 Popa Ștefan George

26 Rauțu Larisa Natalia

27 Salcianu Andrei Victor

28 Șulea Miruna Ștefania

29 Vieru David Gabriel