Sunteți pe pagina 1din 120

MARIANA MOGO~

-. (
% (~ ~ "", {.tJ" ft
v-0&A
. '
.

I 1
i l ' "

Matematica
~i explorarea mediului

Noua culegere
pentru clasa a 11-a

Exercitii • probleme • jocuri

art
educational
CUPR INS

UNITATEAl UNITATEA4
Numerele naturale de Ia 0 Ia 1 000. 3 impar~irea numerelor naturale,
in concentrul 0 - 100 . . . . . . . 63
Numerele naturale de la 0 la 100 . . . . . . . 4
Impartirea n umerelor naturale folosind
a. Recunoa~tere, formare, citire, scriere . 4
scaderea repetata 9i legatura cu inmultirea . 64
b. Compararea ~i ordonarea numerelor
Impartirea la 2 65
de la 0 la 100 . . . . . . . . . . . . 7
Impartirea la 3 66
Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Impartirea la 4 67
Numerele naturale de la 100 la 1 000 .. 11
Impartirea la 5 68
a. Formarea, scrierea ~i citirea numerelor naturale
Impartirea la 6 69
pana la 1 ooo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Impartirea la 7 70
b. Compararea 9i ordonarea numerelor naturale
Impartirea la 8 71
pana la 1 000 . . . . . . . . . . . . 15
Impartirea la 9 72
c. Rotunjirea numerelor naturale. 19
Cazuri speciale de impartire. 73
Test . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 20
Aflarea unui numar necunoscut la inmultire
9i impartire . . . . . 74
UNITATEA2
Impartirea. Recapitulare. . . . . . . . . . . . . 76
Adunarea si scaderea numerelor naturale
' 0 - 1 000 . . . . . . . . . . . . . Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
in concentrul 21
Ordinea efectuarii operatiilor in exercitii fara paranteze.
Adunarea 9i scaderea numerelor naturale
Probleme care se rezolva prin una, doua sau
in concentrul 0 - 100 . . . . . 22
mai multe operatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
a. Para tree ere peste ordin. . . . . . . . 22
b. Cu trecere peste ordin .. . . .... . 23
UNITATEAS
Adunarea 9i scaderea numerelor naturale
Elemente intuitive de geometrie . 81
in concentrullOO - 1 000 . . . . . . . .. 24
a. Adunarea fa.ra trecere peste ordin . . 24 Localizarea unor obiecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
b. Scaderea fara trecere peste ordin . . 26 Figuri plane. Patrat, dreptunghi, triunghi, cere, semicerc 83
c. Adunarea cu trecere peste ordinul unitatilor. 28 Interiorul9i exteriorul unei figuri geometrice 87
d. Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor . . 31 Linia de simetrie . . 89
e. Adunarea cu trecere peste ordinul unitatilor Corp uri geometrice. . . 91
9i al zecilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Test . . . . . . . 94
Test .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 37
Scaderea cu imprumut la ordinul zecilor . . . . . . . . . 38 UNITATEA6
Scaderea cu imprumut la ordinul sutelor . . . . . . . . . 41 Masurari. Unitati de masura 95
'
Scaderea cu imprumut la ordinul zecilor 9i al sutelor. . 43 Masurarea lungimii . . . . . . 96
Aftarea numarului necunoscut ..... . ...... . . . 46 Masurarea capacitatii vaselor . . 98
Test . . .. . . . . . ... . . . . . ... . . . . . . ... . 48 Masurarea masei corpurilor. . . 100
Unitati de masura pentru timp . 102
UNITATEA3 Monede 9i bancnote . 105
inmultirea numerelor naturale Test . . ... . . 107
'
in concentrul 0 - 100 . . . . . . . 49
Adunarea repetata de termeni egali . . . . 50 UNITATEA 7
Inmultirea cand unul dintre factori este 2. 51 Explorarea mediului. 108
Inmultirea cand unul dintre factori este 3. 52 Corpul omenesc. Mentinerea st.1rii de sanatate . . . . 108
Inmultirea cand unul dintre factori este 4. 53 Boli provocate de virusuri . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
fnmultirea cand unul dintre factori este 5. 54 Plante 9i animale. Caracteristici comune vietuitoarelor 110
Inmultirea cand unul dintre factori este 6. 55 Medii de viata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Inmultirea cand unul dintre factori este 7. 56 Pamantul. Alcatuire. Forme de relief . . . . . . . . . . . . 115
Inmultirea cand unul dintre factori este 8. 57 Universul. Planetele Sistemului Solar. Ciclul zi - noapte 116
Inmultirea cand unul dintre factori este 9. 58 Forte exercitate de magneti . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Inmultirea cand unul dintre factori este 0, 1 sau 10 . 59 Electricitate: corpuri ~i materiale
Tabla inmultirii. Recapitulare 60 care conduc electricitatea . . . 118
Test . .. . . . . . . . . . . . . 62 Intensitatea 9i taria sunetelor . 119
NuMerele na+urale de Ia 0 Ia I 000

I
Jl)
• ~
~
numir- rezultatul numararii elementelor unei multimi
cifri - semn grafic folosit in scrierea numerelor
'

~ numir par (cu so~) - ~ ~~ ~~~


2 4 6

~ numir impar (fara so~) - ~. ~~. ~~~.


3 5 7
~ numere consecutive- numere care urmeaza unul dupa altulin ~irul
numerelor naturale
Exemple: 87 1, 88 , 89 .

~ 97 .;!. 98 ~ 99
predecesor succesor

~ ordin -locul ocupat de fiecare cifra in scrierea unui numar


~ abc - numar natural de trei cifre

• scrierea, citirea ~i formarea numerelor pana la 1 000;


• compararea numerelor !n concentrul 0 - 1 000;
• ordonarea numerelor in concentrul 0 - 1 000, folosind pozi~ionarea pe axa
numerelor, estimari, aproximari.
Numerele naturale de Ia 0 Ia 100
a. Recunoa~+ere, f ormare, ci+ire, scriere
1 Observa panoul de mai jos, apoi incercuie~te numerele n~turale.

8 v b 52 3
4 47 10
7,5 7 85 -20 74
c } 36 {16
-4 a 30

2 · Scrie cu cifre numerele naturale reprezentate prin riglete.

a.l I I I I I I I I I I rn b.w
r-----r-.......--.--.
1 1-.--1-,--
1 ,.----,-
1I n rn
'· W 1 1111111 rn d.lllllllll l l
rn
3 Scrie cu cifre numerele naturale reprezentate pe numaratori.

c. d. f.
r:J7TI
L_lU

4 Deseneaza bile pe numaratori pentru a reprezenta numerele date.

a. b. c. d. e. f.

• Campara numerele de la exercitiul3 cu cele de la exerdtiul4. Ce ai constatat?

:> In scrierea numerelor naturale valoarea unei cifre este data


~~----------·- -
de locul pe care este a~ezata.
5 Care este valoarea cifrei colorate cu ro~u? Pentru fiecare caz, incercuie~te dupa model.
36 63 a. 47 b.68 c. 76 d.47
3sau@ @sau30 4 sau 40 8 sau 80 7 sau 70 7 sau 70
e.99 f. 99 g.61 h.36 i. 75 i. 59
9 sau 90 9 sau 90 1 sau 10 6 sau 60 5 sau 50 5 sau 50

6 Scrie numerele de doua cifre care au:


a. 5la ordinul zecilor si 7la ordinul unitatilor; rn
' '
b. 7la ordinul unitatilor si 2 la ordinul zecilor; rn
' '
c. 6 la ordinul unitatilor, iar la ordinul zecilor cu 3 mai putin; rn
d. 3la ordinul unitatilor, iar la ordinul zecilor succesorullui 7; rn
'
e. predecesorullui 5 la zed, iar la unitati succesorullui 3; rn
f. 5 la ordinul unitatilor, iar la ordinul zecilor eel mai mare numar
par de o cifra.
'
rn
7' Scrie cu cifre numerele:
a. cincizeci ~i opt; [5[J d. optsprezece;
b. nouazeci; []]J e. treizeci ~i opt;
c. ~aptezeci ~i trei; Ir.'l ~-} I f. optzeci ~i opt.

d. 38;
e. 83;
f.15.

9 Scrie toate numerele naturale de doua cifre care se pot forma cu cifrele:
a. 4, 6, 1 c. 6, 3, 9
b. 5, 0, 9 d. 8, 7, 1

o Scrie toate numerele naturale de doua cifre diferite care se pot forma cu cifrele scrise
pe cartona~e .

a. 8
b. L
5
_g_
--
_L
2

',
.c. 5
__ -
1
d. 8 1 3 . 7 ·
---
9

;;_

Formeaza ~iruri de patru numere naturale consecutive, incepand cu numerele de mai


jos. Descopera toate solutiile.
a.47 c. 79
b.68 d.80
2 Completeaza casetele lib ere astfel in cat pe liniile orizontale ~i verticale sa se afle numere
consecutive:
a. pare; b. impare.
I

l I --
143 --1 - -

I 28 51
36] J
3 Scrie patru numere naturale consecutive, dintre care:
a. primul sa fie 4 7;
b. al doilea sa fie 89; - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
c.altreileasafie70; _______________~-------·--
d. al patrulea sa fie 91. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Scrie patru numere pare consecutive, dintre care:


a.aldoil~safie66; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b. al patrulea sa fie 92. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 Scrie patru numere impare consecutive, dintre care:


a.primulsafie81; _____________________________
b. al treilea sa fie 51. ----------------------------------------------

6 Scrie:
a. patru numere consecutive, dintre care unul ~.a fie 57;
b~ pat,r u numere pare cop.secutive, dintre care un~l ~a fie '72;
c. patru numere impare consecutive, dintre care unul sa fie 93:
• Pentru·fiecare caz, scrie toate solutiile.
, ·' ·

7 Descopera ~i scrie numerele:


a. cuprinse intre 30 ~i 60, care au numarul zecilor mai mare decat al unitatilor;
b. cuprinse intre 40 ~i 60, care au numarul zecilor mai mic decat numarul unitatilor.

8 Scrie eel mai mare, apoi eel mai mic numar natural de doua cifre a caror suma
este egala cu:
a. 9; b.lO; c.14.

9 Folosind cifrele 6, 0 si
, 9, scrie toate numerele:
a. pare de doua cifre; b. impare de doua cifre.

o Un numar scris cu doua cifre are suma dintre cifrele sale egala cu 18. Care este suma
cifrelor predecesorului sau? Dar a succesorului?

1!_______________. . . . _________. ., _.______


b. CoMpararea ~i ordonarea nuMerelor de Ia 0 Ia 100

1 Coloreaza balonul pe care este scris eel mai mare numar.


b.

2 Incercuieste eel mai mic numar din fie~- serie.


a. 67 . s3 . 46 ·@ b. SB ·& 59 . 56 c. 75 • 65 · " 58

3 Compara numerele ~i scrie in caseta semnul corespunzator.


a. 36 KJ sg b. 87 [21, 78 c. 80 [ ) 79 d. 730 so
48 ~ 39 79 @ 97 53 81 59 25 [3 25
67 ~ 81 86 gj 87 67 [ j 76 25 [], 52

4 Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a ob~ine scrieri adevarate.


a. [B< 75 < lZ'all b. ~<lnl < 99 c.17 < ~ < [1]
62 < fbj < 70 llJU> [3}1> 29 88 > ~ > 84
97 > l l >90 55 >~ >~ 75> ~>0
s Scrie:
a. trei numere de doua dfre mai mari decat 56, pastrand neschimbata dfra unita~ilor;
b. trei numere de doua dfre mai mid decat 56, pastrand neschimbata dfra zecilor;
c. trei numere de doua dfre, mai mid decat 56, pastrand neschimbata dfra unitatilor.

6 In fiecare serie de numere, incercuie~te numerele impare mai mid decat 7~d
A. 75 {$J •(@)• 62 • 26 '@) B. 18 • 81 • 7 • 58 • 85 • ~

7 In tabelul de mai jos s-a inregistrat punctajul obtinut de copii la un concurs de ~ah.
Observa datele din tabel, apoi raspunde la intrebarile de mai jos.

Numele ~i prenumele Punctajul


a. Cine s-a clasat pe loculintai?
Teodor 87
b. Cine a ob~inut eel mai mic punctaj?
Matei 69 c. Cati copii s-au clasat pe un loc mai bun
Costin 96 decat Stefan?
Bogdan 75 d. Cati' copii s-au clasat dupa Teodor?
e. Intocmeste clasamentul concursului.
Stefan
I
80 '
Dan 93
'- ----· - - - - --

_ _ _ _ _ _ _I_
8 Subliniaza seria care cuprinde numerele ordonate:
a. descrescator;

-
A. 89
B.89
•• -57 - --
75 • 57 • 49 • 94 • 27
-
•• -75 • ~ · -75 .-
~
94 -
57 • @ • 17.-
• )7
C. 21_ • ~
- ~

-
D.,.94 • 89 • 57 • 49 • ?J-
-
...........,__ 1~ .

b. crescator.

-- - --
A. .g_ 57 23 •
66 • --7.5 • -8.6.. •
B. 32 • 23 • "57• 66 • 86 • ---..
C.2.3 · ~5 . 66_. 5.1 • .8.6_-
75 --
~---

'

- ---
D.23 • 32 • 51_ • 66 • 75 • 86-
9
- -............
Ordoneaza crescator numerele:
-
a. 59 • 74 • 36 • 47 • 95 • 63; ~6:t 7) Sj ,1 t, ~ 95 I
b. 71 • 83 • 69 • 96 • 57 • 36; 3~, s~ "'q ~
c. 81 • 39 • 18 • 93 54 • 62.

1!0 Ordoneaza descrescator numerele: >.

a.36 • 78 • 49 • 39 • 46 • 61·'
b.64 • 24 • 66 • 42 • 26 • 44·'
c. 35 •.47 • 42 0 32 • 43 • 34.

11 Se dau numerele: 27 • 89 • 84 • 63 • 36 • 47 • 78 • 62 • 69 • 40.


Scrie:
a. numerele pare in ordine crescatoare; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b. numerele impare in ordine descrescatoare. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

112 Folosind cifrele 3, 6, 5, 0, scrie in ordine descrescatoare toate numerele de doua cifre
diferite.

ll3 Ajuta-1 pe Teodor sa a~eze numerele de pe cartona~e in tabelul dat.

38 34 90
Numere I Numere .
~ pare impare .
I
Numere
23 ,
99_... ma1 miCI
67...... 78 decat 50

64 Numere
25
-86 -32 mai mari
decat 50

~~------------~4
4 Scrie toate numerele naturale pare care pot fi puse in locullui x, pentru fiecare caz.
a. 43 <X< 50 b. 67 >X> 48 C. 75 <X< 87

s Fiind intrebat cati ani are, Tudor a dat urma.torul raspuns:


,Sunt 11/Cii mic decat viirul meu Dan, care are 26 de ani, dar mai mare deciit sora mea Anca.
Dacd Anca are 16 ani, iar viJrsLa mea este w1 numdr scris cu doud cifre consecutive, afld cati
anz. am. "

6 Completeaza fiecare ;>ir cu numere potrivite, pentru a obtine serii de numere ordonate:

a. crescator D• 38 • 45 • D•64 • D•72 • D•75 • D


b. descrescator 87 • D •83 • D •54 • D •40 • D •38 • D

ri Pentru fiecare caz, scrie cifrele care pot inlocui stelutele, astfel incat relatiile sa fie
adevarate.
a. 56> *5
b. *4 < 43
c. **> 95

8 Scrie toate numerele naturale de doua cifre care au suma dintre cifre egala cu 9, apoi
ordoneaza-le crescator.

:9 Incercuie;>te numerele naturale impare:


a. mai mici decat 71;
33·
'
64·
'
61·
'
57·
'
81·
'
17·
'
97·
'
49·
'
ss. 1

b. mai mari decat 37.


97·
'
39·
'
29·
'
44·,
----·-------------------------------
67·
'
74·
' ________
- 81·' 75·
'
93.
...___
1
.......1

• Scrie in ordine crescatoare numerele incercuite in cele doua serii.


a. _____________________________________________________________
b. _______________________________________________________

0 Scrie in ordine descrescatoare numerele naturale de doua cifre care au cifra zecilor
cu 2 mai mica decat cifra unitatilor.
'
Test
• •
1 Coloreaza cerculin care este scris numarul reprezentat pe fiecare numaratoare.

a. b. c. d. e.

~'~ ~ 8 \ 53 . 35'
·. v,_V· .>.2
2 Descompune numerele in suma de zed ~i unitati, apoi completeaza casetele libere cu
numere potrivite.

1m 0l [J + ~ ~
0 + ~ [ZQJ t tJ ~ 0 +0
3 . Scrie cate patru numere:
a. pare consecutive, mai mid decat 48; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b. impare consecutive, care au pe locul zecilor dfra 6;
c. impare consecutive, dintre care unul sa fie 52.

·4 Completeaza casetele cu numere potrivite, pentru ca relatiile sa fie adevarate.

a. 36 < 8 0 b. 39 =0 c. 87 > 0 > 83


90 > 95 62< 0 0 <0 <76

s Scrie numerele:
a. mai mari decat 65, pastrand neschimbata dfra zedlor;
b. mai mari decat 65, pastrand neschimbata dfra unitatilor;
c. ordoneaza crescator numerele impare scrise la punctele a ~i b.

4-5 raspunsuri
corecte
2-3 raspunsuri a sau b sau c
3 raspunsuri corecte a sau b sau c a sau b sau c
corecte

Jl~----------------------------
NuMerele naturale de Ia 100 Ia I 000
a. ForMarea, scrierea ~i ci+irea nuMerelor naturale pana Ia I 000
1 Scrie numerele reprezentate pe numaratori.

a. b c. e. f.

2 Scrie numerele naturale formate din:


a. o suta, 4 zeci si 5 unitati; d. 9 sute ~i 4 zeci;
' '
b. 4 sute, 7 zeci si 3 unitati; e. 8 sute ~i 4 unitati;
' '
c. 6 sute, 6 zeci si o unitate; f. 7 sute, 0 zeci si o unitate.
' '

3 Deseneaza bile pe numaratori pentru a reprezenta numerele date.

a. b. c. d. e. f.

4 Descompune numerele date in sume de sute, zeci ~i unitati, dupa model.

576 =500 + 70 + 6

a. 437 b.852 c.643 d.588 e. 740 f. 903 g.394

5 Scrie cu cifre numerele scrise cu litere:


a. cinci sute patruzeci ~i ~ase; D b. doua sute doisprezece; D
o suta treisprezece; D ~apte sute treizeci ~i unu; D
cinci sute patruzeci; D sase sute saizeci.
' ' D
6 Scrie cu litere numerele scrise cu cifre.
a. 970; b. 815; c. 683; d. 505; e. 381; f . 707; g. 465; h. 109.

7 Completeaza tabelul.
patru sute treisprezece
820
500 + 70 + 6
711
trei sute nouazeci si doi
900 + 90 + 3

8 Completeaza casetele libere.


a. 843 = 800 + 0 +3 b. 0 = 9oo + 10 + 4
906= 0 +0 0 =500+ 90+5
735 = 7oo + 0 +5 818= 0 +0 +8

9 Completeaza casetele cu numerele care lipsesc.


a. 376D 378 b. 397 0 399 c.6oo 0 602
752 D 754 784 0 782 700 0 698
889 D 891 498 0 496 901 0 899

1 Scrie numerele naturale:


a. de la 485 pana la 494; c. de la 521 pana la 512;
b. de la 696 pana la 705; d. de la 802 pana la 792.

Scrie toate numerele naturale de trei cifre care au pe locul sutelor cifra 4, iar pe locul
unitatilor cifra 9.
)

3 Scrie ,vecinii" numerelor:


a. 0 787 0 b. 0 390 0 c. l j75o L:=J
0 374 0 0 599 0 I j899 j J
0 897 0 0 7oo O I j5o1 C J
14 Scrie sase numere naturale consecutive, dintre care al doilea sa fie 849.
'

s Scrie 9ase numere naturale pare consecutive, dintre care ultimul sa fie 800.

6 Scrie 9ase numere naturale impare consecutive, dintre care primul sa fie 985.

17 Scrie numerele naturale:


a. de la 4 73 pana la 481; d. mai mari decat 764, dar mai mid decat 773;
b. de la 463 pana la 455; e. eel putin egale cu 877, dar mai mid decat 885;
c. cuprinse intre 878 9i 885; f. mai mari decat 898 9i eel mult egale cu 905.

1·9 Scrie toate numerele de trei dfre care au pe locul zecilor 9i al unitatilor dfra 7.

·o Scrie toate numerele naturale de trei dfre care au pe locul sutelor dfra 7, iar zed cu
doua mai multe decat unitati.
'

1 Coloreaza caseta care con tine scrierea corecta in litere a numerelor scrise cu dfre.
'
trei sute trei spre zece
869 optsute 9aized 9i noua trei sute trei sprezece
opt sute 9aized 9i noua trei sute treisprezece

2 Scrie:
a. toate numerele pare de forma 67a; b. toate numerele impare de forma BOb.

s Scrie serii de patru numere pare cuprinse intre 564 9i 578. Descopera cat mai multe
solutii.
'

4 Identifica:
a. eel mai mare numar natural de trei cifre care are pe locul unitatilor cifra 5;
b. eel mai mare numar natural de trei dfre diferite care are pe locul unitatilor dfra 5;
c. eel mai mic numar natural de trei dfre care are pe locul unitatilor cifra 7;
d. eel mai mic numar natural de trei dfre care are pe locul sutelor cifra 2.
5 Scrie toate numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor folosite pentru scrierea
lor egala cu:
a. _L b . .1J c. 4 ~--'

6 Scrie patru numere naturale consecutive, dintre care:


a. primul sa fie 667; b. al treilea sa fie 800; c. ultimul sa fie 602.

Scrie numere de trei cifre ale caror cifre sa reprezinte numere consecutive.

8 Scrie numerele naturale:


a. pare de trei cifre identice; b. impare de trei cifre identice.

9 Cate numere naturale de forma abc, in care a+ b + c =5 poti sa scrii?

o Scrie toate numerele de forma a6c, stiind ca a+ c = 5.


'

1. Folosind cifrele 2, 5, 8, scrie:


a. toate numerele naturale de trei cifre;
b. toate numerele naturale de trei cifre diferite.

2 Folosind cartonaeyele cu numere de mai jos, Maria a scris 6 numere, iar Catalina a scris
12 numere. Oare cum a reusit? Incearca situ!
' '

~
.... ~ ..
~ Ill ill ill Ill
7'
,.
Iii
., - ~ ~

iii ~ Ill iii IIi


~
-
IIJ
"'
,jj
..
Iii ~
.,. ~

iii IIi
~

~ ® 9J
b. CoMpararea ~i ordonarea nuMerelor naturale pana Ia I 000

1 Scrie cinci numere naturale de trei cifre:


a. mai mari deca.t 386; b. mai mici decat 876.

2 Compara numerele ~i scrie in caseta semnul corespunzator.

a. 374 0 596 b. 847 0 893 c. 439 0 430


745 0 699 571 0 59o 814 0 812
498 0 789 487 0 478 974 0 974
810 0 801 981 0 905 886 0 889

3 Completeaza casetele cu numere potrivite, pentru a obtine propozitii adevarate.

a.375< 0 b.485< 0 <48o c.816< 0 <0


967< 0 786> 0 >500 431> 0 >0
487> 0 876< 0 <879 0 >0 >896
504> 0 511> 0 >501 0 <0 <376

4 Dintre numerele 564, 831, 483, 546, 715, 548, 986, 968, 837, 413, selecteaza:
a. numerele mai mari decat 650; b. numerele mai mici decat 550.

5 Scrie in casete daca propozitiile urmatoare sunt adevarate (A) sau false (F).

a. 486 > 468 > 648 0


864>846>684 0
b.475<745<754 0
968 < 986 < 896 0

6 In fiecare dintre urmatoarele serii de numere, subliniaza cu rosu


, numarul eel mai mare
si
, cu albastru numarul eel mai mic.

a.456 • 497 • 461 • 416 465 • 489


b.874 • 879 • 870 • 878 • 871 • 876
c.597 • 975 • 767 • 597 • 957 • 793
d.273 • 875 • 732 • 684 • 467 • 902

- I.J
7 In tabelul de mai joss-a inregistrat numarul persoanelor care au fost in vizita la muzeu.
Observa tabelul ~;;i raspunde la cerintele de mai jos.

r
'" ~ ""- .. "' .
..~.
:
numirul
luna
vizitatorilor
'

. .
1anuane 479
• Indica luna in care au venit mai putini
februarie 684 vizitatori la muzeu.

martie 473 • Indica lunile in care au venit mai putini


vizitatori deca.t in luna iunie.
aprilie 746 • Indica lunile in care au venit mai multi
'
vizitatori deca.t in luna ianuarie.
ma1 487
• Folosind date din tabel, formuleaza alte
mn1e 648 cerinte, apoi cere unui co leg sa dea raspunsul.

8 Scrie ~ase numere mai mari decat 573, pastrand neschimbata cifra de la ordinul:
a. sutelor; b. zecilor; c. unitatilor.
'

9 · Pastrand neschimbata dfra sutelor, scrie cate dnd numere mai mari si cinci numere
'
mai mid decat numarul678.

1!0 Folosind cifrele date, scrie eel mai mic ~i apoi eel mai mare numar, pentru fiecare caz.
a.2,4,7; c. 1,9,5; e.3, 9, 7;
b. 3, 0, 2; d. 8, 0, 8; f. 1, 2, 0.

Scrie trei numere mai mari decat numarul468, dar care sa fie scrise cu aceleasi dfre.
'

2 Scrie trei numere mai mid decat numarul431, dar care sa fie scrise cu aceleasi dfre.
'

3 Pentru fiecare dintre numerele 345, 270, 869, 935, 689, scrie numere care contin
'
aceleasi dfre, dar sunt mai mari decat numerele date.
'
• Pentru fiecare caz, scrie toate solutiile.
'

1: Pentru fiecare dintre numerele 420, 672, 503, 765, 231, scrie numerele care contin
'
aceleasi dfre, dar sunt mai mid decat numerele date.
'

:is Determina cifrele care pot fi puse in loculliterelor, pentru ca relatiile sa fie adevarate.
a. *56 > 423; c. 3*3 > 344 e. *2* = 1**
b. 567 > 5*7; d. 738 > *37 f. 976 < *7*
16 Observa florile, apoi completeaza cifrele care lipsesc, pentru a obtine pe fiecare petala:
a. numere mai mici decat cele din mijlocul florii;

b. numere mai mari decat cele din mijlocul florii.

7 Scrie numerele din fiecare serie de la eel mai mic la eel mai mare.
a. 189 • 456 • 345 • 617 • 569 • 99
b. 487 • 435 • 463 • 480 • 475 • 419
c. 397 • 399 • 390 • 396 • 398 • 395

8 Scrie numerele din fiecare serie de la eel mai mare la eel mai mic.
a. 571 • 386 • 453 • 814 • 905 • 786
b. 647 • 698 • 654 • 618 • 642 • 676
c. 873 • 871 • 879 • 877 • 875 • 874

9 Incercuie9te litera corespunzatoare grupei in care numerele sunt scrise in ordine


crescatoare.
a.327 • 486 •• 528 • 468 •• 396 • 481
b.327 • 396 486 • 468 481 • 528
c.327 • 396 • 468 • 481 • 486 • 528

0 Incercuie9te litera corespunza.toare grupei in care numerele sunt scrise in ordine


descrescatoare.
a.951 •• 745 • 869 • 694 • 943 •• 874
b.951 943 •• 874 •• 869 •• 745 694
c.951 • 943 869 874 745 • 694
1 Scrie numerele din fiecare serie In ordine crescatoare.
a . 453 • 184
• 275 • 167
• 342 • 535
b.861 • 843 • 802 • 865
•• 856 • 834
c.257 • 725
• 572 • 57 147
• 296

2 Scrie numerele din fiecare serie In ordine descrescatoare.


a.124 • 297 • 78
• 384
•• 511 •• 243
b.481 • 403 •• 413 • 457 429 460
c.110
• 101 111 • 11
• 1000 • 100

3 Scrie toate numerele naturale de trei cifre diferite care se pot forma cu
cifrele 3, 7, 6, apoi ordoneaza-le crescator.

4· Scrie toate numerele naturale de trei cifre diferite care se pot forma cu
cifrele 5, 7, 8, apoi ordoneaza-le descrescator.

5 In casetele de deasupra scrie In ordine crescatoare numere mai mari decat numarul
dat, iar In casetele aflate dedesubt scrie In ordine descrescatoare numere mai mici.

6 Completeaza ~irurile de mai jos cu numere potrivite pentru a obtine serii de numere
ordonate:
a. crescator:745;0 ;785; 0 ;801; D ;864; D ;D ;900.
b. descrescator: D ;998; D ;D ;950; 946; D ;0 ;745; D .

7 Scrie In ordine descrescatoare:


a. patru numere pare consecutive cuprinse Intre 866 ~i 850;
b. patru numere impare consecutive cuprinse Intre 237 ~i 223.
• Pentru fiecare caz, scrie toate solutiile.
'

s Scrie In ordine crescatoare:


a. patru numere impare consecutive cuprinse Intre 391 ~i 407;
b. patru numere impare consecutive cuprinse Intre 886 ~i 902.
• Pentru fiecare caz, scrie toate solutiile.
c. Ro+unjirea nufY\erelor naturale

1 Scrie cate bancnote de 10 lei a dat la casa fiecare copil pentru a plati produsele .

-------
~-...~~~
.

lei 361ei ~51ei '17 lei


Mara Tudor t>an Miruna

2 Cate bancnote de 100 lei sunt necesare pentru a se achita produsele de mai jos?

2751~

3 Dintre numerele de mai jos, incercuie~te-le pe acelea care sunt mai aproape de 700
decat de 800.
790 • 726 • 745 • 750 • 783 • 748 • 765 • 735 • 720 • 751

4 Dintre numerele de mai jos, incercuie~te-le pe cele care sunt mai aproape de 600 decat
de 500.
650 • 6"05 • 550 • 597 • 632 • 665 • 545 • 650 • 575 • 629

s Indica numarul de pe axa prin care se rotunje~te fiecare numar dat.


a.328 b.450 c.413 d.682 e.938

I •
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

6 Scrie cate 5 numere care se rotunjesc:


a. la zeci prin numarul380; b. la sute prin numarul400.

7, Completeaza tabelul.

Numirul 825 526 873 429 362 245 155 313 463

Rotunjirea
830
Ia zed

Rotunjirea
800
Ia sute
Tes+
• •
1 Completeaza 9irurile cu numerele ca~r lipsesc.
a. 483 • 485 • 487 • · 4·f .
1 • 491 •.4.J.,. 497
b. 653 • 651 • .h..c.rJ. • 647 • n. r..s. • 643 .. ~.3.$..
c. 958 • 953 • 948 .....r..~.3 938 • ...~.J .~? • ~23
• I

2 Pentru fiecare numar scris cu cifre, subliniaza scrierea corecta in litere.

a. 574 b. 707 c. 315


A.$-sk:~~e ~aptezeci 9i patru A. 9aptesute9apte A. treisute cincisp.LeZ~~
B. cinci sute 9aptezeci¥ipatru 1!:._ 9aptesute 9apte B. trei sute'cincisprezece
C. cinci sute 9aptezeci 9i patru C. 9apte sute 9apte C. trei sute cincispre zece

3
numerele:
-
-
.._ ----.. .......-.. ----
Dintre numerele 483, 856, 647, 897, 781, 274, 876, 471, 837, selecteaza si noteaza
.. - '

a. pare, mai mici deca.t 600; b. pare, mai mari deca.t 700;
':2.-l-
1-l c. impare, mai mic.i deca.t 650. .
....-I ( (' 'f I \
1.0 ..-/ / J l \'
' {J ~
""I
1 .
4 Completea~a casetele cu numegea otriV!te pelltru ~ se o tine pro,r"ozitii adevarate.
a. 836 > . Q.J.~ b . .s.i'i.Q\) < 514 < . 1:.0.~. c.1o.O.v> . )g..J.o~ 2:17. ~
274 < ..r-t~ .... ... ~...... > 257 > .. t.a.o. 315 < ...~JJ < ..tlJ ..

5 Scrie un sir format din: 9 1


a. patru ~umere naturale consecutive, mai mici deca.t 500; { 0 [• ~· . ' l ,f'l(, J .. .
/v\-1 -·~-
.-
b. patru numere naturale pare de trei cifre, ordonate crescator; C · "
~\.1 .
"} ' 1 I (

c. patru numerf natura~ im . pare de trei cif.re, ordonate descrescator.' · I I* ~ :. - · 1... y

9
0. ··'1 '') - ~ ")'' ~ -f.· .
.. I ~

6 Scrie trei nu~ere nata a e~impare


consecutive, dintre care unul sa fie 701 .

7
..,.,
·-
'"' t) .
;; ··,
! { t

Pe fiecare petala scrie numere care se rotunjesc la numarul scris in mijlocul florii.

6 numere

4numere

_JilL----------------------------------------------------------__.·
Adunarea si scaderea numerelor naturale
I

In concentrul 0 - I 000

ttU U\T~'.
8 ~ termeni- numerele care se aduna
38 t 45
"-.../
termeni 1

~ suma- rezultatul adunarii

~ diferenta - rezultatul scaderii


'

descazut scazator diferenta ;


--------- -·--..........

• efectuarea de adunari si scaderi, mental si in scris, in concentrul 0 - 1 000,


' '
recurgand la numarare ~i/ sau grupare ori de cate ori este necesar;
• utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (suma, total, termenii unei
'
sume, diferenta, rest, descazut, scazator, =, +, - )in rezolvarea ~i/ sau compunerea
de probleme;
• rezolvarea de pro bleme in cadrul unorinvestigatii, prin observarea ~i generalizarea
unor modele sau regularitati din mediul apropiat;
• rezolvarea de probleme de tipul a ± b = x; a ± b ± c =x in concentrul 0 - 1 000, cu
sprijin in obiecte, imagini sau reprezentari schematice.
Adunarea si scaderea nuMerelor na+urale In concen+rul 0 - 100
I

a. Fara +recere pes+e ordin

1 Afla suma sau diferenta numerelor.


'
a. 36 + 23 5g b. 86 - 62 c. 62 + 20 d.67 -13
54+ 15 6i 46-25 53+ 35 89-69
63 + 23 gf; 39-20 39 + 40 57-52
72 + 26
1t
.I
49 - 13 42 + 37 63-32

2 Afla numerele:
a. cu 15 mai mari deca.t 63, 42, 60 ~i 54. b. cu 13 mai mici decat 56, 48, 73 si 96.
'

3 Calculeaza:
a. suma numerelor 82 ~i 15; 64 ~i 24; 34 ~i 43; 15 ~i 14.
b. diferenta numerelor 96 ~i 63; 47 ~i 16; 39 ~i 17; 55 ~i 15.

4 Completeaza casetele cu semnul potrivit.


a. 34 + 25 D34 + 45 b. 65 + 23 D65 - 23 c. 65 + 32 D
46 - 13
• Observa exercitiile de mai sus! Poti descoperi situatiile in care nu era nevoie sa
efectuezi calculele pentru a rezolva? Motiveaza raspunsul dat.

5· Suma a doi termeni este 95. Daca unul dintre termeni este 72, care este celalalt termen?

6 Descazutul este 77, iar diferenta este 42. Care este scazatorul?
'

7 La suma numerelor 32 ~i 23 adauga eel mai mic numar par scris cu doua cifre identice.

8 Descazutul este 67, iar scazatorul cu 34 mai mic. Reconstituie operatia de scadere, apoi
calculeaza.

9 La un concurs de inot s-au inscris 24 de fete ~i 35 de baieti. Pentru etapa a doua s-au
calificat 42 de copii. Cati copii nus-au calificat?

0 La diferenta numerelor 86 ~i 23 adauga eel mai micnumar impar de doua cifre diferite.

l Scrie semnele operatiilor pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 46 D 32 > 46 D 32 b. 46 D 32 =46 D 32 c. 46 D 32 < 46 D 32
II
b. Cu +recere pes+e ordin

2 Calculeaza suma dintre predecesorul ~i succesorul numarului 48.


u\~ .:\ :.\ Oj · ~Co ~ G- ~ ~ ~. 1~
Din st;ma nu~erelor 62 ~l1~, scad~ ~i~erenta nl!rr:erel~:r 75 ~i 2J. : ) . ~
3
cG: \ --!. l '() I - c -~ ·= - '- \ '' -: - -' I b : - :; ~ J ) . ·- ; .
I
[)~"'

\ l '\
4 Afia numerele necunoscute, folosind proba adunarii ~i proba scaderii. ·..)
a. X + 32 = 61 b. X- 35 = 29 C. 81 -X= 37
\

s Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a ohtine propozitii adevarate.


a. 4 7 + 35 = 35 + ~· b. 52 - [ ] = 52 - [J c. 86 - [TIJ =86 + m
6 Completeaza casetele cu numere potrivite.

/ +~ :5\
37 l (; 6
t_...___~
~ La diferenta numerelor 71 ~i 43 ad una eel mai mare numar par mai mic decat 50.
l \ - ~ 0~ .. ~ '6 h '6 t 1
\ ~ ~ l- ~
a Un termen este 27, iar celalalt cu 18 mai mare. Afia suma celor doi termeni.
1~~l. \)· ~s
9 Scrie numarul84 ca:
a. suma de doua numere pare; b. suma de doua numere impare.
~ ~ t L\ ?~ J-~ :: (6 ~: '.c..·. ;1
I "....
'.);
'f . t 't -;- , 4

o Scr!e numarul62 ca sli~erenta de d ua m.gnere nat!Jrale. Descopera trei solutii diferite.


I t,).,.·
, , L. (-.,.
-· ' V
I
<).
I --- t . - 1
.-../'
··
,.
-~
f, f -. ; ( •

D~pa ce a citit dintr-6 carte 36 de pagini, Mara observa ca i-au mai ramas de citit 7
pagini pana la jumatatea cartii. Cate pagini mai are de citit pentru a termina cartea?
• Formuleaza o intrebare pentru problemf. ~ () _ I
('~ . '\
~b-·-~--·--------~--~--,__~_)____/_l_. ______./__, ___
I I
v ')

I A' J
;_v~~---)------------------------
I fl.
Adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 100 - I 000
I

a. Adunarea fara trecere peste ordin

1 Calculeaza, asezand numerele unul sub altul.


'
a. 245 + 32 b. 235 + 343 c. 302 + 185 d. 740 + 109
642 + 30 674 + 225 471 + 320 370 + 208
459 + 40 543 + 232 804 + 183 275 + 120
261 + 37 361 + 234 763+ 215 640 + 207

2 Afla suma numerelor din fiecare pereche: 815 ~;;i 132, 718 ~i 240, 519 ~i 170, 713 ~i 263,
527 si 342, 469 si 330, 396 si 203, 336 si 113.
' ' ' '

170 213 718 384 a 233 304 450 444 333


326 142 181 ~13 a+ 145
a+ 314 :

4 Afla numerele cu 24 mai mari decat 145, 243, 353, 605, 540, 442, 555 si 342.
'

5 Scrie numerele 462, 571, 340 si 764 ca sume de doua numere naturale.
'

6 Un termen este 214, iar al doilea cu 31 mai mare. Afla suma celor doi termeni.

7 Completeaza casetele libere cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 421 + 236 = 236 + D b.245 + 164 < 245 + D
D + 325=325 + 253 D + 312 >312 + 220

8 La suma numerelor 324 ~i 432 adauga eel mai mic numar scris cu trei cifre identice.

9 La suma numerelor 430 ~i 257 adauga eel mai mic numar impar scris cu trei cifre identice.

Afla numarul cu 214 mai mare decat suma numerelor 332 ~i 433 .

1 Suma numerelor 125 si 303 este cu 261 mai mica de cat numarul x. Afla numarul x.
'
12 Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.

L- -~~ _I + 20 + 40 + [ j + 3
a. 326 + 243 = 300 +
b. 452 + 327 = r- J + 300 + so + l-__J + 2 + o
c. 362 + 115 =l=:J + 60 + 10 + [ ]
13 La o patiserie s-au produs 234 de pateuri cu branza 9i cu 120 mai multe pateuri cu
carne. Cate pateuri s-au produs in total?

14 Mama a cumparat un ghiozdan cu 136 de lei 9i o pereche de role cu 240 de lei. Cati bani
avea mama initial, daca i-au ramas 123 de lei?
'

s Afia numarul care adunat cu rasturnatul sau da suma 444.

Numarul Rasturnatul
426 624

6 Care este numarul cu 325 mai mare deca.t cea mai mica suma a doua dintre numerele
213, 321 si 231?
'

1 Calculeaza suma dintre numarul 222 si fiecare dintre numerele de trei cifre diferite
'
care se pot forma cu cifrele 3, 5 9i 7.

8 Para a efectua calculele, completeaza casetele cu semne potrivite. Observa cu atentie


exercitiile!
'
a. 230 + 154D154 + 230 b. 346 + 123 D346 + 23
651 + 213 D 651 + 313 2s1 - 41 D 2s1 + 41

9 Scrie numerele 444 si 888 ca suma de doua numere naturale identice.


'

0 Poti scrie numarul445 ca suma de doua numere naturale identice? Motiveaza raspunsul.

Scrie numerele 333 si 555 ca sume de doua numere scrise cu trei cifre diferite.
'
b. Scadere~ fara trecere peste ordin

1 Calculeaza, asezand numerele unul sub altul.


'
a. 324-123 b.842- 620 c. 946-603 d. 776-243
540 - 320 485-364 848-210 864-543
605-203 596-253 748-504 945-543
960-330 184-182 396-106 962-342

2 Afla numerele cu 231 mai mici decat 836, 543, 756 si 697.
'

3 Afla cu cat este mai mare numarul578 fata de fiecare dintre numerele:
'
a. 234; b.320; c. 415; d.317.

4 Descazutul este 784, iar scazatorul432. Afla diferenta.


'

5 Diferenta dintre doua numere este 235. Cel mai mare dintre ele este 678. Care este
'
celalalt numar?

6 Afla diferenta dintre eel mai mare numar par scris cu trei cifre identice ~i suma
numerelor 563 si 214.
'

7 Scrie in caseta A, daca propozitiile sunt adevarate, sau F, daca propozitiile sunt false.
a. 685 + 202 =685 - 202 D b. 9oo - 4oo =9oo - 1oo - 3oo D
c. 844 - 444 =222 + 222 D d. 780 - 25o =78o - 2oo - 15o D
• Transforma propozitiile false in propozitii adevarate, schimband:
a. semnul operatiei; b. numerele.

8 Scrie numerele 222, 333, 444 ~i 555 ca diferente de doua numere naturale, astfel:
a. ambele numere sunt scrise cu cifre identice;
b. numerele sunt scrise cu cifre diferite.

9 · Calculeaza diferenta dintre numarul888 si fiecare dintre numerele de trei cifre care se
' '
pot scrie cu cifrele 3, 6, 2.
1o Din suma numerelor 254 ~i 143 scade diferenta lor.

11 Calculeaza diferenta dintre:


a. succesorul ~i predecesorul numarului 486;
b. succesorul par ~i predecesorul par al numarului 486 .
• Poti da raspunsul fara a efectua calculul? Justifica.

leteaza tabelele.
420 496 990
319 254 315
795 989 123 725 230 533

3 Pe o ghirlanda sunt 264 de beculete verzi ~i 130 de beculete galbene. Formuleaza


Intrebarea problemei astfelincat rezolvarea sa se faca printr-o operatie:
a. de adunare; b. de scadere .
• Trans forma textul problemei In a~a felincat problema sa se rezolve prin doua operatii
aritmetice, una de scadere si una de adunare.
'

4 Un album de arta ~i un dictionar costa Impreuna 4 75 de lei. Dictionarul costa 120 de


lei. Care este diferenta dintre pretul albumului ~i eel al dictionarului?

16 Suma a trei numere este 768. Suma primelor doua numere este 356, iar suma ultimelor
doua numere este 545. Afla cele trei numere.

1 Suma a trei numere este 679. Suma ultimelor doua este 445,
iar al doilea numar este cu 102 mai mic decat primul. Afla
numerele. Rezolva problema, folosind doar operatii de scadere.

a Lao fabrica de dulciuri s-au ad us 457 de kilograme de zahar.


Pentru prepararea produselor se folosesc In fie care zi ·cate
10 kilograme de zahar. Cate kilograme de zahar au ramas In
fabrica dupa 3 zile?
• Rezolva problema In doua mod uri.
c. Adunar~a cu tr~c~re p~s~ ordinul uni+atJlor

1 Calculeaza, asezand numerele unul sub altul.


'
a. 276 + 118 b. 325 + 429 c. 243 + 337 d. 205 + 355
354 + 209 . 319 + 237 569 + 201 374 + 209
136 + 217 627 + 238 752 + 318 258 + 127
408 + 309 246 + 326 626 + 154 347 + 336

2 Afla suma perechilor de numere:


a. 152 si 329 b.437 si 228 c. 145 si 415 d. 382 si 109
' ' ' '
736 si 148 184 si 207 638 si 125 626 si 266
' ' ' '

3 Afla numerele cu 329 mai mari decat 226, 147, 458 si 309.
'

4 Se dau numerele: 124, 208, 301, 256, 317, 345. Calculeaza:


a. suma numerelor pare; b. suma numerelor impare.

5 Elevii unei ~coli au adunat 226 de kilograme de castane, iar ghinde cu 128 de kilograme
mai mult. Cate kilograme de fructe au adunat copiii?

6 · Une~te prin sageti fiecare exercitiu cu rezultatul corect.

254 + 316 207 + 145 247 + 428 266 + 309 289 + 109

~
352 6'!:; 775 398 :75;
_/ _/

400 + 375.....' 235 + 335 140 + 212 131 + 444 j


--
7 La suma vecinilor numarului 240 adauga eel mai mic numar natural care se poate
forma cu cifrele 3, 9 si 0.
'

8 La suma numerelor 27 4 ~i 309 adauga eel mai mic numar de trei cifre diferite.

9 Un termen este 408, iar celalalt termen este cu 67 mai mare. Afla suma.
o Completeaza casetele cu numerele care lipsesc.

326 + 139 207 + 308 264 + 318


T + 409
T+ 425
T + 309
~T ~T T
- __..... .....d .......J

t La un spectacol au venit 215 bunici ~i 119 parinti. Copii au fast cu 108 mai multi deca.t
bunici ~i parinti. Cati copii au venit la spectacol?
• Formuleaza o intrebare suplimentara pentru problema, apoi rezolva.

2 Dintr-o cutie se iau 119 bile si raman cu 55 mai multe bile decat s-au luat. Cate bile au
'
fast la inceput in cutie?

3 Pentru a pleca in tabara, lui Vlad i-ar trebui 598 de lei. Mama i-a dat 238 de lei, tata i-a dat
325 de lei, iar restul i-a pus din pu~culita proprie. Cati bani a pus baiatul din pu~culita?

4 La suma numerelor 128 ~i 208 adauga suma numerelor 328 ~i 129.

Un costum de haine costa cu 139 de lei mai mult decat 3 perechi de cizme. Daca o
pereche de cizme costa 217lei, cat costa un costum de haine?

6 Afla suma a trei numere naturale, ~tiind ca primul este 129, al doilea este cu 216 mai
mare decat primul, iar al treilea este cu 134 mai mic decat al doilea.

7 Suma a doi termeni este 436 . Primul termen se aduna cu 115, iar din al doilea se scade
115. Care va fi acum suma celor doi termeni? Justifica raspunsul dat.

8 In exercitiile de mai jos, pune semnele de relatie corespunzatoare pentru a obtine


propozitii adevarate.
a. 248 + 149 0 317 + 427 b. 437- 126 0 437 + 126

517 + 368 0 359 + 132 529 + 317 0 317 + 529

9 Radu a cumparat o minge cu 27 de lei, un album cu 115 lei, un penar cu 13 lei ~i i-au
mai ramas 105lei. Cati bani avea Radu?
'

- _ _ _ _ _ _ _L
o Distanta dintre easa Anei ~i pare este eu 126m mai mare de eat cea dintre pare ~i ~coala.
Afla ee distanta pareurge Ana de aeasa pana la ~coala, ~tiind ca intre pare ~i ~coala sunt
225 de metri.

II\
I )I~
'1 ~ t
- 225 de metri
Calculeaza.
a. 156 + 239- 273 b. 309 + 205- 114 c. 946 - 523 + 238
808- 200 + 148 488 + 307 - 273 768 - 235 + 249
453 + 109 - 230 348 + 128 - 304 845 - 523 + 258

2 In doua eutii erau 148 de bomboane. S-au luat din prima cutie 36 de bomboane, iar in
a doua cutie s-au pus 89 de bomboane. Cate bomboane sunt acum in cele doua cutii?

3 Dupa ee vinde 137 de ziare, o vanzatoare observa ca numarul ziarelor vandute este cu
108 mai mare decat numarul ziarelor ramase. Cate ziare au fost la inceput la chio~c?

4 Afla suma a trei numere naturale, ~tiind ea suma dintre primul ~i al treilea numar este
316, iar al doilea este eu 29 mai mare deeat suma celor doua.

5 Elevii claselor a II-a au adunat de~euri. Cei din clasa a 11-a A au strans 107 pet-uri, iar
eei din clasa a 11-a B eu 27 mai multe decat eei de la A, dar cu 19 mai putine fata de cei
de la clasa a 11-a C. Cate PET-uri au adunat in total elevii celor trei clase?

6 Scrie numerele 128, 454, 256 si 498 ea suma de doua numere care au aceeasi cifra la
' '
unitati. Pentru fiecare eaz scrie cate doua solutii, dupa model.

264 = 142 + 122 adunare fara trecere peste ordin

264 = 137 + 127 adunare cu trecere peste ordinul unitatilor

7 Stiind ca a= 216, b =a+ 104, iar c = b + 29, afla a+ b +c.


'
d. Adunarea cu +recere pes+e ordinul z.ecnor

1 tabelul.
492 893 76 165 648 253 184 485 720
270 352 335 273 180

2 Afla suma dintre numarul273 ~i fiecare dintre numerele 162, 254, 392, 680, 576,
666, 490 ~i 533.

3 Afl.a numerele mai mari cu 364 fata de 152, 284, 392, 580, 440, 173, 253 si 365.
' '

4 Un termen este 172, iar celalalt este cu 283 mai mare. Afl.a suma celor doi termeni.

s Afl.a numarul cu 163 mai mare ded.t suma numerelor 273 si 382.
'

6 La suma numerelor 275 ~i 143 adauga eel mai mic numar de trei cifre care are pe locul
zecilor cifra 9.

7 La suma numerelor 483 ~i 263 adauga diferenta lor.

8' Pentru a obtine propozitii adevarate, completeaza casetele cu semnele + sau =.


a. 452D173 D625 b. 826D432 D394 c. 354D283 D637
367 D 292 D 659 932 D 34o D 592 788 D394 D 394

9 Se dau numerele 262, 453, 161, 350, 274 ~i 285. Calculeaza:


a. suma numerelor pare; b. suma numerelor impare;
c. diferenta dintre suma numerelor pare ~i suma numerelor impare.

l: La suma numerelor 284 ~i 182 adauga suma numerelor 292 ~i 170.

Suma a doua numere este 482. Primul termen se aduna cu 187, iar al doilea cu 190. Cu
cat se mareste suma? Care este noua suma? ,

____________·_________________________________________lll_j
2 Scrie semnele corespunzatoare in casete, pentru a obtine propozitii adevarate.

a. 294 + 195D 536 + 382 b . 372 + 573 D 573 + 372


495 + 383 D 495 + 187 354 + 562 D 291 + 287

3 Afia numarul cu 364 mai mare decat suma dintre eel mai mic si eel
. mai mare numar de
)

trei cifre care se pot forma cu cifrele 3, 1 ~i 4. '7-

4 Completeaza casetele cu numere potrivite.

253 ~ 154 163 .~ 452

152 l +
- . . . . 1JT - 283 j

--....~~ r. ~
_,_J __j

5 Pentru biblioteca unei ~coli s-au cumparat 342 de carti cu pove9ti. Carti cu poezii s-au
cumparat cu 96 mai multe decat cele cu pove9ti, dar cu 164 mai putine decat dictionare.
Cate carti din fiecare categorie s-au cumparat?

6 · La un concurs de cultura generala, Petru a obtinut 265 de puncte. Robert a obtinut cu


34 de puncte mai putin decat Petru, dar 9i cu 94 de puncte mai putin decat Matei. Ce
punctaj a obtinut fiecare copil?

7 · Lao fabrica de dulciuri s-au ambalat tablete de ciocolata cu lapte 9i


cu vanilie. Daca s-ar mai fi ambalat inca 343 de tablete de ciocolata
cu lapte 9i 285 de tablete de ciocolata cu vanilie, numarul total al
tabletelor ar fi fast 978. Cate tablete s-au ambalat pana acum?

8 Care este numarul natural cu 142 mai mic decat cea mai mare suma a doua dintre
numerele 245, 453, 284, 394?

9 Calculeaza suma a trei termeni, ~tiind ca primul termen este 142, al doilea este cu 70
mai mare, iar al treilea cat primii doi impreuna.
2Q fn numerele de mai jos, scrie cifrele care lipsesc din casete pentru a obtine scrierea
numerelor date ca suma de doua numere naturale.
a. 432 == , l_~l i + - ri -~ b. 275 == I_J~-i ~ + t-_181 l
547 == I__ [tff_J +: ]{31 J 654 == L]~6T ! +l--I9J- I

32s == l ~J- + CJ~1 LJ 743 = D~l- ! + l-T6l_ i


1: Se dau numerele x =243, y =152 ~;d z =454. Calculeaza:
a. x + y + z b. y t X t Z C. Z tXt y
• Ce ai constatat?

Intr-o florarie erau 175 de trandafiri rosii si cu 92 mai multi trandafiri albi. Se mai aduc
' ' '
230 de trandafiri rosii si 170 albi. Cati trandafiri din fiecare culoare sunt acum?
' ' '

3 Scrie daca propozitiile urmatoare sunt adevarate (A) sau false (F).
• Poti da raspunsul fara a efectua calculele? Motiveaza raspunsul.
a. 286 + 192 > 192 + 286 D c. 674 + 352 < 352 + 182 D
361 + 343 < 397 + 482 D 297 + 493 > 493 + 197 D
b. 597 + 232 =232 + 597 D d. 275 + 0 =275- 0 D
392 + 293 == 329 + 239 D 593 + 1 =593 -1 D
Afla suma a trei termeni, ~tiind ca primul termen este 182, al doilea cu 91 mai mare
decat primul, dar cu 90 mai mic decat al treilea.

s Intr-o tabara internationala au venit 270 de fete, iar baieti cu 92 mai multi. Dintre
' ' '
ace~tia, 332 sunt copii din Romania, iar restul din alte tari. Cati copii din alte tari au
venit in tabara?

Completeaza casetele cu cifre potrivite pentru a reconstitui adunarile.

a. 3 0 4 + b.oo 2+ c. 4 DO + d. 2 D 6 + e. 0 3 0 +
16 0 39 0 3 D s s OD 40 7

D3 9 7 16 8 8 8 8 4 6 8 19
e. Adunarea cu trecere peste ordinul uni+atilor ~i al z.ecilor

1 Calculeaza, asezand numerele unul sub altul.


'
a. 274 + 158 b. 296 + 247 c. 684 + 98 d. 209 + 493
363 + 178 485 + 376 157 + 343 487 + 219
569 + 98 249 + 165 872 + 28 536 + 264
435 + 287 377 + 166 646 + 225 275 + 325

2 Afia numerele cu 485 mai mari decat 196, 278, 226, 388, 279 si 315.
'

3 Afia suma numerelor: 346 si 167 • 299 si 188 • 219 si 291 • 576 si 97 • 408 si 196.
) ' ' ' '

4 Un termen este 278, iar al doilea este eel mai mare numar natural mai mic decat 400.
Afia suma.

5 Coloreaza caseta care contine rezultatul corect.


'
a. 475 + 275 = 6so.J 640 J 750 I b.176 + 679 = 845 1 855 j 7ssj
287 + 373 = . sso l . s6o 1 66o I s73 + 127 = 6oo j 69o I_22Qj
643 + 279 = 822 1 812 1 922 J 484 + 248 = 722 1 632 1 732 1

6 Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 596 + 273 = ~ + 96 + _j + 73 c. 349 + 276 = 500 + _j + 14
486 + 354=480 + ~ + _j + 4 637 + 178 = ~ + 100 + .-J
b. 497 + 253 = 400 + _j + 200 + 53
394 + 176 = 390 + _j + 100 + ~

?; Un termen este 387, iar al doilea este cu 187 mai mare. Afia suma celor doi termeni.

8 Primul numar este 184, al doilea este cu 299 mai mare, iar al treilea este egal cu suma
primelor doua numere. Afia al doilea ~i al treilea termen.

9 Afia suma dintre predecesorul ~i succesorul fiecaruia dintre numerele de mai jos.
1
376 488 I 277 395

A
0 Efectueaza calculele, apoi scrie in casete litera corespunzatoare fiecarei sume. Ce ai
descoperit? I
!
247 + 186 = ___j N 352 + 148 = JR 358 + 162 = __ 1 M
I

283 + 348 = _j T 354 + 268 = E 598 + 208 = __j E


631 622 500 520 806 433
__ j
I _j __j __J
I _j
Primul termen este 186, al doilea cu 79 mai mare, iar al treilea cat suma primilor doi.
Formuleaza intrebari pentru a rezolva problema prin:
a. doua operatii de adunare; b. trei operatii de adunare.

Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 486 + D > 486 + 159 c. D + 395 < 196 + 395
b. 389 + D =D + 389 d. 697 + D = 697 + D -D
3 Scrie toate numerele pare de trei cifre diferite, de forma 26a, apoi afla suma lor.

Scrie toate numerele impare de trei cifre diferite, de forma 15b, apoi afla suma lor.

Completeaza casetele, ~tiind ca numerele din fiecare caseta reprezinta suma numerelor
din casetele de sub el. Observa litera corespunzatoare sumelor scrise in casetele
colorate, apoi completeaza pentru a afla cum ai lucrat.

B N

6 Se dau numerele 187, 236, 293, 309, 192 si 378. Calculeaza:


'
a. suma numerelor pare; b. suma numerelor impare;
c. numarul cu 194 mai mare decat fiecare suma obtinuta.
'

7 Afla suma a trei numere impare consecutive cuprinse intre 100 ~i 300.

8 Care este numarul cu 169 mai mare decat cea mai mica suma a doua dintre numerele
295,359, 392?
9 Andrei a economisit cu 87 de lei mai mult decat Radu 9i cu 69 de lei mai putin decat
Teodor. Stiind ca Radu a economisit 14 7 de lei, afia cati lei a economisit fie care baiat.
) )

• Formuleaza o intrebare suplimentara pentru problema, apoi rezolva.

0 Primul numar este 176, al doilea este cu 89 mai mare, iar al treilea cu 169 mai mare
decat suma primelor doua numere. Afia al doilea 9i al treilea numar.

1 Suma a trei numere este 695. Primul numar este 157, iar al doilea este cu 167 mai mare
decat primul. Care este al treilea numar?

2 Dupa ce s-au vandut 185 de mingi de handbal, 274 de mingi de tenis 9i 99 de mingi de
volei, la un magazin au ramas 79 de mingi de handbal, 167 de mingi de tenis 9i 145 de
mingi de volei. Cate mingi au fost la inceput la magazin?
• Rezolva problema in doua moduri.

3 Afia suma a trei numere pare cuprinse intre 282 9i 292.


• Descopera toate solutiile problemei.

Dupa ce in doua zile consecutive s-au vandut cate 198 de kilograme de portocale, la un
magazin au ramas cu 154 de kilograme mai mult. Cate kilograme s-au mai adus, daca
acum in magazin sunt 880 kg de portocale?

s Din ce numar natural trebuie scazut numarul 278 pentru a se obtine ca diferenta un
numar natural impar cuprins intre 533 9i 540?
• Afia toate solutiile problemei.

• In figurile de acela9i fel se scrie aceea9i cifra. Descopera cifrele 9i reconstituie exercitiile,
astfelincat rezultatele sa fie corecte.

b.o s 4+ d. DOs+
~s o ~6 9
54~ 9 oD
Test
• •
1 Calculeaza.
a. 271 + b. 286 + c. 453 + d. 369 + e. 378 + f. 384 +
107 314 274 287 152 616

CJ D D D D D
2 Afla:
a. numarul cu 215 mai mare deca.t 432;

b. suma numerelor 278 si 319; )

c. suma a doi termeni, 9tiind ca primul este 274, iar al doilea cu 97 mai mare.

3 Scrie in casete daca propozitiile sunt adevarate (A) sau false (F) .
a. 275 + 161 > 161 + 275 D c. 632 + 129 = 129 + 632 D
b. 327 + 1 = 327- 1 D d. 329 + 273 < 273 + 586 D
4 Lao libraries-au vandut 126 de baloane si au ramas cu 85 mai multe decat s-au vandut.
)

Cate baloane erau la inceput la librarie?

5 Afla suma a trei numere, 9tiind ca primul numar este 186, iar al doilea este cu 97 mai
mare decat primul, dar cu 97 mai mic decat al treilea.

5 raspunsuri
a, b sau b, c sau a,c
corecte
4 raspunsuri . 2 raspunsuri
a sau b sau c
corecte

. . -. . . . . . _________aj
Scaderea cu impruf\'\ut Ia ordinul z.ecilor

1 Calculeaza.
a. 435-126 b. 314-208 c. 281- 57 d. 270-158
273-146 223-115 575-59 340 - 223
381 - 265 765-547 946 - 27 690-363
436-217 823-609 183-59 970-555

2 Afla diferenta dintre numarul 792 si fiecare dintre numerele:


' '
a. 147; b. 356; c. 267; d. 538; e. 675; f. 556.

3 Afla numerele cu 149 mai mid decat fiecare dintre numerele: 283, 586, 794, 990.

4 · Descazutul este 781, iar scazatorul este 453. Afla diferenta.


'

s Descazutul este 786, iar scazatorul este eel mai mare numar mai mic decat 4 70. Afla
diferenta.
'

6 Coloreaza caseta care contine rezultatul corect.


'
a. 251-132 =l3s3 j]119!] 129! c. 684-275 =1411 ]j419 ]j 4o91
473-256 =l227ll 727]] 217 j 765-657 =l112 ]] 1os]j 118]
b. 430 - 123 =1313 j] 317]] 3o71 d. 615 - 308 =l317 jj3o7 jl 2o7 j
546-209 =li@ 1347]1 333] 923-415 =14os l~~ lsos]

1 Afla cu cat este mai mare numarul562 fata de fiecare dintre numerele: 233, 107, 246, 343.

8 Afla diferenta dintre suma numerelor 397 si 256 si suma numerelor 286 si 159.
' ' ' ,

9 Care este numarul cu 239 mai mic ded.t diferenta dintre eel mai mare numar natural
'
scris cu trei cifre diferite si numarul529?
'

10 Suma a trei numere naturale este 733. Primul numar este 205, iar al doilea este 309.
Afla al treilea numar.
• Calculeaza in doua mod uri.

_llc______________________________. . . . .
t In tabelul alaturat s-a inregistrat numarul jucariilor dintr-un magazin. Observa tabelul,
apoi calculeaza:
a. cu cate papu;;i sunt mai multe decat ma;;inute;
b. cu cat este mai mic numarul papu;;ilor decat eel al iepura;;ilor;
c. cu cat este mai mare numarul iepura;;ilor decat eel al ursuletilor.
• Folosind date din tabel, formuleaza intrebari in care sa folosesti cuvintele diferentii si
' ' '
sumii.
11• '.


Numele jucariilor
. .
papu;;i ursuleti masinute 1epura;;1
- ' ' '
·. ~·. Numarul
.:~..~' . jucariilor 234 415 126 543

:2 Cu cat este mai mare diferenta numerelor 862 si 325 fata de numarul228?
' ' '

3 Completeaza casetele cu semne potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.

a. 352 D 234 = 118 b. 692 D 153 = 845 c. 304 = 35oD 46


352 D 234 = 586 692 D 153 = 539 396 = 35o D 46

4 Anul trecut, Mihai avea in biblioteca 125 de carti, iar Radu avea 282 de carti. Cate carti
' ' '
a mai cumparat Mihai, daca acum are cu 48 de carti mai putin decat Radu?

S Scrie semnele corespunzatoare in casete. Poti rezolva fara a efectua calculele? Justifica
raspunsul.
a. 256-147 D 256-147 c. 275 - 138D 575 - 138
481 - 255 D 481 - 355 693 - 2o8 D 396 - 2o8
b. 362 - 124 0 362 - 24 d.724 - 115 D 724 - 115 - 115
524 - 216 D 524 - 416 724 - 115 D 724 - 115 + 115
6 Un grup de ecologi;;ti ;;i-au propus sa planteze 582 de brazi. In primele doua zile au
plantat 328 de brazi. Cati brazi au plantat in a treia zi, daca mai au de plantat 35 de
brazi pentru a incheia actiunea?

7 Mara are cu 147 de lei mai mult decat Dan. Din sumele de bani pe care leave au, fie care
i;;i cum para cate o jucarie de 36 de lei. Care este acum diferenta dintre sumele lor?
8 Carina are cu 152 de lei mai mult decat Radu. Carina cumpara o jucarie de 50 de lei, iar
Radu o jucarie de 25 de lei.
• Care este acum diferenta dintre sumele lor?
'

9 Din cele 884 de borcane cu dulceata aflate intr-un depozit, 326 sunt cu dulceata de
cirese, iar restul cu dulceata de visine. Care este diferenta dintre numarul borcanelor
' ' ' '
cu dulceata de visine si numarul borcanelor cu dulceata de cirese?
' ' ' ' '

0 Suma a trei numere este 892. Suma primelor doua numere este 524, iar al doilea este
cu 109 mai mic decat al treilea. Afla cele doua numere.

1 Afla suma dintre numarul cu 136 mai mic decat 482 si numarul cu 245 mai mic
'
decat 563.

·2 Daca dintr-o tabara ar pleca 234 de elevi, numarul celor rama~i ar fi cu 65 mai mic de cat
al elevilor care au plecat. Cati elevi sunt acum in tabara?

3 Drago~, Robert ~i Teodor au adunat impreuna 380 de castane. Drago~ ~i Robert au


adunat 236 de castane, iar Teodor a adunat cu 36 de castane mai mult decat Drago~ .
Afla cate castane a adunat fiecare baiat.

Impreuna, Mircea, Dan ~i Radu au obtinut la un joe online 370 de puncte. Mircea ~i
Dan au impreuna 259 de puncte, iar Dan ~i Radu au 234 de puncte. Cate puncte a
obtinut fiecare baiat?
'

5 Daca a+ b + c = 582, a + b = 355, iar b + c = 353, afla numerele a, b sic.


'

Descopera cifrele care lipsesc din casete.

b. 8 DO +
035
2 4 6 3 37

_11~-------------------------------
Scaderea cu IMprumut Ia ordinul sutelor

1 Completeaza tabelul cu numere potrivite.

326 415 634 725 956 305 804 808 409 508
142 134 452 534 766 164 352 666 199 276

2 Afla numerele cu 356 mai mici decat 748, 706, 639,547.

3 Afla diferenta numerelor din fiecare pereche:


527 si 163 • 481 si 291 • 367 si 284 • 909 si 888 • 626 si 564 • 754 si 574.
' ' ' ' ' ,

4 Descazutul este 905, iar scazatorul cu 213 mai mic. Afla diferenta. Ce ai constatat?
'

s Scrie in casete daca propozitiile sunt adevarate (A) sau false (F) .
a. Scaderea este operatia inversa adunarii. D
b. La scadere se poate schimba locul termenilor, insa rezultatul nu se schimba. D
c. Pentru a efectua o scadere cu numere naturale, descazutul trebuie sa fie
mai mare sau eel putin egal cu scazatorul. D
d. Diferenta dintre doua numere pare consecutive este 1. D
e. Diferenta dintre doua numere impare consecutive este 2. D
• Transforma propozitiile false in propozitii adevarate.

6 · Cornel a citit 156 de pagini dintr-o carte de 208 pagini, iar fratele sau a citit 143 de pagini
dintr-o carte cu acela9i numar de pagini. Cate pagini mai are de citit fiecare baiat?

·z Fara a calcula, completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii


adevarate.

a. 374-190 > 364- D b. 536 - 263 < 536 - D


2o5 -150 < D - 150 403 - 151 < D - 151
609 - D > 609 - 320 D - 231 > 523-231
8 Intr-o livada s-au plan tat 808 pomi fructiferi. Dintre ace9tia, 436 sunt vi9ini, 182 sunt
cire9i, iar restul sunt cai9i. Cati cai9i sunt in livada? Rezolva problema in doua moduri.

9 Afla numarul cu 153 mai mic deca.t suma numerelor cuprinse intre 236 9i 240.

10 Cu cat este mai mare suma numerelor 158 si 264 deca.t diferenta numerelor 524 si 342?
' ' '

11 Afla diferenta dintre suma si diferenta numerelor 243 si 162.


' ' , '

2 Pretul unui bilet de tabara este de 645 de lei. Mircea a economisit 285 de lei, iar Matei,
'
fratele lui, a economisit 294 de lei. Cati bani trebuie sa mai adauge mama pentru a
completa pretul celor doua bilete?

3 La o tabara de schi s-au inscris 245 de baieti, iar fete cu 60 mai putine. Dintre ace9tia
s-au retras 52 de baieti 9i 90 de fete. Cati copii au plecat in tabara?

Cu ce numar natural trebuie adunata diferenta numerelor 356 9i 185 pentru a se obtine
eel mai mic numar de trei cifre diferite care are pe locul sutelor cifra 4?

s Dan a colectionat 134 de abtibilduri, iar Teodor 145. Fiecare dintre cei doi ii ofera lui
' '
Alex cate 53 de abtibilduri. Acum Alex are 132 de abtibilduri. Afla:
' '
a. cate abtibilduri mai au Dan si Teodor in total;
' '
b. cate abtibilduri avea Alex inainte.
'

6 Suma a trei numere, a, b 9i c, este 426. Daca a + b = 153, iar b + c = 295, afla cele trei
numere.

Descopera cifrele care lipsesc 9i reconstituie operatiile de scadere.

a. 3 D 5 + b. D 3 D + c. DO 6 + d. 7 4 D+ e. D oO+
0 80 1 0 5 2 8 3 0 80 4 [1 6

144 4 6 4 1 5D 20 4 2 9 0

I
Scaderea cu lmprumu+ Ia ordinul z.ecilor ~i ell su+elor

1 Calculeaza, apoi verifica prin proba.


a. 224- 153 b. 530 - 172 c. 700 - 435 d. 826 - 258
436 - 289 672 - 485 900 - 272 830 - 456
305 - 186 317 - 148 605 - 267 803 - 456
473-285 752 - 364 830-165 536-368

2 Afla numerele cu 256 mai mici decat 435, 623, 814 si 900.
'

3· Afla cu cat este mai mare numarul 723 fata de fiecare dintre numerele: 565, 287, 496
si 547.
'

4 Afla diferenta dintre eel mai mic numar natural scris cu patru cifre :;;i fiecare dintre
numerele 765, 294, 836 si 329.
'

s Descazutul este 521, iar scazatorul263. Afla diferenta.


'

6 Descazutul este 623, iar diferenta 486. Afl.a scazatorul.


'

7 · Diana are 740 de lei, iar Mircea 658 de lei. Afl.a:


a. cine are mai multi bani si cu cat;
' '
b. care ar fi diferenta dintre sumele lor daca Diana i-ar da lui Mircea 82 de lei.
'

8 Din cele 450 de fire de fl.ori plan tate intr-un pare, 263 sunt panselute, 198 sunt petunii,
iar restul sunt margarete. Cate margarete s-au plantat?

9 Completeaza casetele cu semnele potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 843- 55 D 843 - 555 + 555 c. 457- 457 D 457 + 457
236 + 195 + 87 D 236 + 195 - 87 632 - 555 D 632 - 333 - 222
b. 5oo - 14 7 D 5oo - 24 7 d. 721 - 1 D 721 + 1
6oo - 395 D 6oo - 375 825 + o D 825 - o
o Afla diferenta dintre suma numerelor 159 si 441 si suma numerelor 135 si 179.
' ' ' '

1 La un concurs sportiv au participat 320 de adulti, iar'copii cu 56 mai putini. Daca fete
au fost 185, afla cati baieti au fost.
' '

12
623 745 812 563 637 815 593 636

13 Din suma numerelor 363 si 237 scade diferenta lor.


' '

Care este diferenta a - b, 9tiind ca a 9i b sunt numere pare consecutive? Verifica pe


exemple numerice.

15 Diferenta dintre doua numere naturale este 139. Unul dintre numere este 226. Care
'
poate fi celalalt?
• Afla solutiile problemei cand 226 este: a. descazut; b. scazator.

16 La un depozit de legume 9i fructe erau 235 de kilograme de fructe : mere 9i pere. In


prima zi s-au vandut 166 de kilograme de mere 9i s-au adus 87 de kilograme de pere.
Cate kilograme de fructe mai sunt acum la depozit?
• Rezolva problema in doua moduri.

7 Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate. Daca


observi cu atentie exercitiile, nu este nevoie sa efectuezi calculele!
' '
a. 356- o = 356 + D c. 309 + 39- 102 = 309- 102 + D
197 + D = 197 - D 421-21 + 163 =421 + D - 21
b. 235 -147 = 235 -1oo- D d. 843- 5oo -1 = D - 5oo - o
491 - 5o - 41 =491- D 765-35-30 = D - 65

:18 Mihai avea 128 de lei. El i9i dore9te o pereche de role, dar nu-i ajung banii. Dupa ce
mama ii da 25 de lei, iar bunica 27 de lei, baiatul cumpara rolele 9i li raman 19lei. Cat
osta rolele?

Jl
9 Suma a doua numere este 257. Daca se dubleaza primul numar, suma devine 425 . Afia:
a. numerele; b. diferenta numerelor.
'

o Suma a trei numere este 900. ~tiind ca primul numar este 371, iar suma dintre primul
sial doilea este 620, sa se afie numerele.
'

1 Suma a doua numere este 612. Dupa ce din fiecare se scade 149, unul dintre ele devine
265. Care sunt cele doua numere?

22 Suma a trei numere este 800. Suma ultimelor doua numere este 564, iar primul numar
este cu 87 mai mare deca.t al doilea. Afia cele trei numere.

3 Suma a trei numere este 700. Suma primelor doua numere este 375, iar al doilea numar
este cu 136 mai mic decat al treilea. Afia cele trei numere.

~ Afla numerele a sib, stiind ca a+ b = 539, iar a+ b + b = 816.


' '

5 Scrie fie care dintre numerele date ca suma/ diferenta de doua numere:
'
a. pare; b. impare; c. pare;
984= 0 +0 936= 0 -0 456= 0 -0
468= 0 +0 242= 0 -0 182= 0 -0

• Daca inlocuie~ti cifrele cu li tere, pe orizon tala A- B


13
vei descoperi numele unei operatii aritmetice, iar
12 8
pe verticala termenii specifici folositi la operatiile
3 1 9 8 10 6 4
cu numere naturale.
ATENTIE! Intr-un ARITMOGRIF o cifra reprezinta
A 1 2 3 4 1 5 6 B
12 3 7 3 2 7
intotdeauna aceeasi litera!
' 9 1 6 6
5 4
6 8 I

> IL
Aflarea numarului necunoscu+

1 Observa balantele, apoi rezolva.

• Scrie literele corespunzatoare pachetelor in ordinea descrescatoare a masei pe care o


contin acestea.
'
_
_. _l
........ __ j I

2 Observa balantele, apoi descopera pentru fiecare caz cate doua moduri in care pot fi
echilibrate balantele.
'

a. b. c.

3 Afla numerele necunoscute.


a. 236 + x = 512 b. X- 156 = 314 C. 940 - X = 217
427 + x= 645 X- 285 = 243 756 - x= 293
X t 383 = 525 X- 312 = 289 513 -x= 197
X t 207 = 483 X- 89 = 598 483 -x= 295

4 Suma a doi termeni este 823. Unul dintre termeni este 545. Afla celalalt termen.

s Descazutul este 802, iar diferenta este 453. Afia scazatorul.


'

6 Diferenta dintre doua numere este 435. Daca scazatorul este 196,
' '
care este descazutul?

-----------------------------~=
7
Ce numar trebuie scazut din suma numerelor 245 ~i 634 pentru a se obtine 199?

8 Ce numar trebuie adunat cu diferenta numerelor 564 ~i 387 pentru a se obtine 500?

9 Completeaza tabelele cu numerele care lipsesc.

216 172 826 497


582 276 518 485
429 791 601 742 412 309 298 315

o La un depozit de fructe s-au adus timp de 3 zile d.te 145 de


kilograme de mere. Daca acum in depozit sunt 900 de kilograme
de mere, afla cate kilograme erau la inceput in depozit.

l Ana s-a gandit la un numar, 1-a adunat cu 234, apoi din rezultatul obtinut a scazut 123.
Daca a obtinut 315, lace numar s-a gandit Ana?

2 Teodor s-a gandit la un numar, a scazut din el189, iar rezultatul obtinut 1-a adunat cu
279. Lace numar s-a gandit Teodor, daca la final a obtinut 602?

3 Afla numerele a, b si c, stiind ca:


' '
a+ b = 247 a- b = 325 813- a= b
c- b = 97 b- c = 177 b- c= 129
159 + c = 312 c- 95 = 135 c -19 = 87 ,_J
____ I
-·-
~ Afla toate numerele care se pot ad una cu 195 pentru a se obtine ca suma un numar par
cuprins intre 357 ~i 363.

s Determina valorile lui x din urmatoarele exercitii.


'
a . 245 + x + 314 = 619 b. X - 320 + 121 = 236 c.519+x - x = 519
156 + 215 +X = 587 574 - 125 - X= 136 217 - 1 + X= 217

7 Afla numerele a sib, stiind ca a+ b = 275, iar a+ a+ b = 357


' '
Tes+
• •
1 Calculeaza:
a. 495- b. 674- c. 478- d. 632- e. 916- f. 800-
234 236 194 468 429 534

D D D D D D
2 Afla:
a. numarul cu 324 mai mic deca.t 675;

b. diferenta numerelor 623 si 408;


' '

c. cu cat este mai mare numarul600 fata de diferenta numerelor 573 si 382.
' ' '

3 . Afla numerele necunoscute.


a. X + 2 8 7 -- 5 9 3 b. 7 8 3 - X - 4 8 9 c. X - 3 1 7 -- 2 8 3
r--

I - r--

4 Scrie numarul 742 ca:


a. diferenta de doua numere pare; b. suma de doua numere;
742= 0 0 0 742= 0 0 0
c. diferenta de doua numere impare.
742= 0 0 0

s Afla suma a trei numere, ~tiind ca primul numar este 4 76, iar al do ilea este cu 98 mai
mic decat primul9i cu 179 mai mare decat al treilea.

a, b sau b, c sau a,c a, b sau b, c sau a,c a, b sau b, c sau a,c

a sau b sau c a sau b sau c a sau b sau c


unui numar
1\ •

lnmultirea numerelor naturale


I

in concentrul 0 - 100

~ adunare repetata- adunare in care termenii sunt egali

Exemplu: 8 + 8 + 8 + 8 = 32

~ inmullire - adunare repetata de termeni egali

Exemplu: 8 + 8 + 8 + 8 = 4 x 8

~ factori- numerele care se inmultesc


'

~ produs- rezultatul inmultirii

Exemplu: 5 x 7 = 35

factor
/ . '
factor ' _produs

• efectuarea de inmultiri in concentrul 0 - 100, folosind tabla inmultirii;


' '
• utilizarea terminologiei specifice 9i a unor simboluri matematice in
rezolvarea 9i/ sau compunerea de probleme cu rationamente simple;
• rezolvarea de probleme cu operatiile aritmetice studiate.

._. _ _ _ _ _ _ _ _IJ
Adunarea repe+a+a de +erfY\eni egali

1 Observa numarul elementelor din fie care multime, apoi grupeaza-le, conform cerintei,
~i scrie adunarile repetate corespunzatoare.

a. cate 3; b. cate 5; c. cate 7.

2 Calculeaza.
a. 4 +4 +4 +4 +4 =8 +D +D +D =12 +D +D =D +D =D
b. 9 +9 +9 +9 =18 +D +D = D +D =D
c. 6 +6 +6 +6 +6 +6 =D +D +D +D +D = D +D +D +D =
=D +D +D =D +D =D

3 Scrie adunarile repetate ca inmultiri.


a. 3 + 3 + 3 = DxD b. 8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 =[_] X D
5+5+5+5+5= D xD 9+9+9+9+9+9= D xD
7+7+7+7= D xD 6+6+6+6+6+6= D xD

4 Scrie inmultirile ca adunari repetate.


a. 2 X 4 b. 4 X 3 C. 8X9 d. 3 X 1Q
5x3 3x9 7x6 8X 2

6 Calculeaza produsele prin adunare repetata de termeni egali.


a. 3 X 6 b. 6 X 5 C. 5X 8 d. 8 X 3
4x2 4x9 2x7 5x9

7 Completeaza casetele libere cu factorii care lipsesc.

a. 3 x 5 x 6 = 5 xD x 3 = 6 x 3 x D =D x 5 x 6
b. 4 X 6 X 8 = 6 X D X 4 =4 X D X D = 8 X D X D

I
lnmul+irea cand unul din+re factori es+e 2
I

1 Scrie adunarile repetate de termeni egali ca inmultiri.


a. 6 + 6 b. 8 + 8 c. 5 + 5 d. 9 + 9 e. 10 + 10

2 Calculeaza prin adunare repetata:


a. 2 X 7 b. 2 X 4 C. 2 X 8 d. 2 X 5 e. 2 x 3

3 Afla numerele:
a. cu 2 mai mari ded.t 7, 6, 4, 5; b. cu 2 mai mici decat 7, 6, 4, 5;
c. de doua ori mai mari deca.t 7, 6, 4, 5.

4 Afla produsul numerelor: 2 9i 6, 2 9i 9, 2 9i 2, 2 9i 4.

5 Afla dublul numerelor 3, 5, 7 si 8.


'

6 Completeaza casetele cu numerele care lipsesc.

a. 2 x D = 14 b. Dx3= 6 c. 2 x 0 =20
2x D =18 D x7=14 D x D= 16

,7 Observa legatura dintre numerele de pe cartona9e in fie care caz, apoi completeaza 9irurile.

a.
b.
c. 5 j lOj

8 Intr-un co9 sunt doua mere, de doua ori mai multe pere, iar gutui cu doua mai multe
decat mere. Cate fructe sunt in cos?
'

9 La un magazin s-au vandut doua cutii a ca.te 6 globuri albastre 9i doua cutii a ca.te
8 globuri verzi. Cate globuri s-au vandut in total?

0 Ana cite9te in prima zi o pagina dintr-o carte, in a doua zi a doua pagina, iar in cea de-a
treia zi 4 pagini. Daca respecta aceea9i regula, cate pagini va citi in a cincea zi?

~---------------------1.
lnmultirea cand unul din+re factori es+e 3
I

1 Scrie ca inmultiri urmatoarele adunari repetate.


a. 3 + 3 + 3 b. 5 + 5 + 5 c. 6 + 6 + 6 d. 8 + 8 + 8

2 Calculeaza prin adunare repetata de termeni egali. Compara rezultatele. Ce ai observat?


a. 3 X 4 b. 3 X 2 C. 3X5 d. 3 X 7 e. 3 X 9
4x3 2x3 5x3 7x3 9x3

3 Completeaza casetele libere.

4 Afia numerele: a. cu 3 mai mari decat 4, 5, 7, 6;


b. cu 3 mai mici deca.t 4, 5, 7, 6 c. de 3 ori mai mari decat 4, 5, 7, 6.

5 Afia diferenta dintre produsul numerelor 3 ~i 9 ~i suma numerelor 3 ~i 9.

6 Afia suma dintre dublul ~i triplul numarului 6.

7 Completeaza casetele cu numere potrivite.

a. O x4=12 b.3x 0 =27


D X 6 = 18 3X D= 21
8 Din eel mai mic numar natural de doua cifre identice, scade produsul numerelor 2 ~i 3.

~~--------------
"lnmul+irea cand unul dintre factori este Lt
I

1 Scrie inmultirile reprezentate in desene, apoi calculeaza prin adunare repetata.

(•••••••••)
(•••••••••)
C•••• ••••)
(•••••••••)
2 Se dau numerele: 3, 7, 5, 8. Afla numerele care, fata de numerele date, sunt:
'
a. de 4 ori mai mari; b. cu 4 mai mari; c. cu 4 mai mid.

2 6 4 9 7 8 3

.4 Dinu are 4 cutii cu ca.te 6 creioane colorate, iar Drago~ are 4 cutii cu ca.te 8 creioane
colorate. Cate creioane au impreuna cei doi copii? Schimba intrebarea problemei astfel
incat sa existe in rezolvarea problemei o operatie de scadere.

s Coloreaza floarea pe ale carei petale sunt scrise doar numere care sunt produse ale
inmultirii cu 4.
'

>
1\

lnmultirea cand unul dintre factori este 5


I

1 a tabelul cu numere 'vite.


5 3 5
6 8 4
35 30 15 45 40 20 25 50

2 Completeaza casetele cu numere potrivite.

a. 5 x 3 = D x 5 b. D x 5 = 5 x D c. 2 X 2 X 5 = 4 X D
Sx9= 0 xs 4x 0 =sx 0 Sx2x4=5x D

3 Afla numarul:
a. cu 5 mai mare decat 10; c. de 5 ori mai mare de cat 7;
b. de 5 ori mai mare decat 10; d. cu 5 mai mic de cat 10.

4 · Completeaza casetele cu numere potrivite.

s Intr-o cutie sunt de 5 ori mai multe bile rosii decat albe. Daca bile albe sunt 6, afla cate
'
bile sunt in cutie.

6 Afla diferenta dintre produsul numerelor 5 x 9 ~i 4 x 9. Poti da raspunsul fara a efectua


calculele?

7 Dana are 5 ani, iar Cornel are cu 5 ani mai mult. Bunica lor este de 5 ori mai mare decat
Cornel. Afla diferenta de varsta dintre:
'
a. bunica si Dana; b. bunica si Cornel.
' '

8 Un caiet costa 6lei. Pentru 5 caiete ~i un stilou, Matei a platit 64 de lei. Cat costa stiloul?
,..
lnmul+irea cand unul din+re factori es+e 6
I

1 Calculeaza.
a. 6 x 4 b. 6 X 2 C. 6X 3 d. 6 X 8
6x6 6x5 6x7 6x9

2 Afla diferenta dintre produsul primelor trei numere impare din ~irul numerelor naturale
~i produsul numerelor 6 ~i 7.

3 Completeaza casetele cu numere potrivite.

a. 6 x 5 = 5 x 5 + D b. 6 x 9 = 5 x D + 9 c. D X 4 = 5 X 4 +4
6x8= D x8t8 6x7=5x D +D 6x D = D x3t3

4 · Scrie 1n casete semnele de relatie corespunzatoare: <; >; =.


a.6x2 0 18 b.6x9 0 so c.24 0 6x3
5 X 6 D 30 6 X 7 D 42 30 D 6 X 5

.5 Completeaza casetele cu factori diferiti pentru a obtine produsele date.

a. D x D = 12 b. 18 = D x D c. 36 = D x D
D x D =12 18= D x D 36= D x D

6· Calculeaza.
a. 6 x 7 + 29 b. 6 X 9-36 C. 6 X 6-36
8 X 6 t 79 6 X 9 t 63 6 X 9 t 87

7 La produsul numerelor 6 ~i 9 adauga diferenta numerelor 71 ~i 56.

8 Suma a trei numere este 100. ~tiind ca primul este 9, iar al doilea este de 6 ori mai
mare, afla al treilea numar.

9 Maria are 6 ani. Peste cati ani, varsta ei va fide 6 ori mai mare?
'
,..
lnMUI+irea cand unul dintre factori este 7
I

1 Completeaza casetele libere cu numere potrivite.

a. 7 x 4 = 6 x 4 + [ ] b. 7 x 9 = 6 x 9 + D c. 7 X 9 =7 X 3 X 1- I
7x5= D x5 t 5 7x6= D x6t6 7x8=7x D x4

2 Afia numerele care, fata de numerele 6, 9, 8, 4, sunt:


a. cu 7 mai mari; b. cu 7 mai mici; c. de 7 ori mai mari.

3 La o biblioteca s-au adus 7 pachete cu ca.te 5 dictionare 9i 7 pachete cu cate 10 carti de


P ovesti.
'
Cate carti s-au adus?
'

4 Completeaza casetele libere cu numere corespunzatoare.

s Dupa ce a economisit timp de o saptamana cate 2lei in fiecare zi, Teodor observa ca i-ar
mai trebui 19lei pentru a-9i cumpara o minge de fotbal. Cat costa mingea?

-6 Completeaza tabelul cu numere potrivite.


a I
b ,- I _ 'c
I
axb+c ,'1 axb-c :
! • :; ~ '

7 6 24
8 7 65
7 9 36

7 Observa exercitiile din prima coloana, apoi completeaza casetele cu numere corespun-
zatoare, respectand aceea9i regula.
7 X 1 = 10 -3 7 x4 =D -D 7 x7=0 -D
7 X 2 = 20 -6 7 x5=D -D 7 x8=D -D
7 X 3 = 30 - 9 7x6 = D -D 7x9 = 0 -D

Jl
"lnmultirea cand unul dintre factori est~ 8
I

1 Calculeaza produsele, bazandu-te pe inmultirile invatate anterior.


a. 8 X 4 = 4 X 8 = [] b. 8 X 3 = 3 X 8 = [] C. 8 X 5 = 5 X 8=[ _j
8x6=6x8= [] 8x2=2x8= [] 8x7=7x8= []

2 Afla numerele care sunt de 8 ori mai mari decat: 2, 7, 9, 6, 8, 4.

3. Completeaza casetele cu numere potrivite.


a. 3 X 2 X 8 = [] X 8 b. 2 X 2 X 8 = 4 X [ ] C. 2 X 4 X [ ] = 48
2x4x8= [J x8 2x3x4 = 3x [J X X[] =48
2 3

4 La suma numerelor 38 9i 83 adauga triplul numarului 8.

s Din produsul numerelor 8 9i 9 scade dublul numarului 8.

6, Mihai 9i Robert au colectionat timbre. Mihai a a9ezat cate 8 timbre pe 7 pagini, iar
Robert cate 7 timbre pe 8 pagini. Cate timbre trebuie sa mai colectioneaze fiecare baiat
pentru a avea cate 80 de timbre?

7 Afla produsul dintre eel mai mare numar par scris cu o cifra 9i eel mai mare numar
impar scris cu o cifra.

8 Completeaza casetele cu factorii potriviti.

( x1o\
8 8 8 l
-'C xv----..•·x . l -~-x ,--J" .. -ex. .- - -. . x. .T
9 Produsul a doua numere este 24. Determina
.
numerele, stiind
'
ca suma lor este:
a. 11; b. 10.
II

lnMUI+irea cand unul din+re fac+ori es+e 9


I

t Afla produsul perechilor de numere:


a. 9 si 4; b. 9 si 6; c. 9 si 7; d. 9 si 10;
' ' ' '
9 si 2; 9 si 5; 9 si 8; 9 si 1.
' ' ' '

2 . Cu cat este mai mare numarul100 fata de produsul urmatoarelor perechi de numere:
a. 7 ~i 9; b. 5 ~i 9; c. 4 ~i 9; d. 6 ~i 9.

3 Afla numarul cu 25 mai mare decat triplul numarului 9.

4 Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 4 x 9 + 12 = D +4 x 9 b. 9 x D + 19 = 19 + D x 9
5x9 +0 =9xs- D 8x9 + 0 =9x8 + D

5. Afla produsul dintre predecesorullui 10 ~i succesorullui 8.

6 Pentru un concurs de pictura, 9 copii au trimis cate 4 plan~e. Dintre acestea au fast
premiate 23. Cate plan~e nu au fast premiate?

~ Afla suma a trei numere, ~tiind ca primul este 9, al doilea este de 4 ori mai mare, iar al
treilea este cu 4 mai mic decat al doilea.

8. Campara produsele, apoi scrie in casete semnele corespunzatoare.


a. 5 x 2 x 9 D 3 x 2 x 9 b. 2 x 4 x 9 D 7 x 9
3x3x4 D 3x3x9 3x2x4 D 8x4

9 La un atelier de croitorie s-au lucrat 7 bluze pentru femei ~i 8 cama~i pentru barbati.
~tiind ca pentru fiecare articol de imbracaminte s-au folosit cate 9 nasturi, afla cati
nasturi s-au pus in total.

0 Ce numar trebuie scazut din 50 pentru a se obtine dublullui 9?


1\

!nrnultirea cand unul dintre factori este 0, I sau 10

'
\
d
1 Campara produsele, apoi scrie in casete semnele corespunzatoare. j

7 D7
a. x 0 x1 b. 8 x 10 [_ ] 8 x 1 c. 8 x 0 Ll 7 0
x

9 1D9 0
X X 7X 0 D7 X 10 6 X 1D5 1X

2. Para a efectua calculele, scrie in casete daca propozitiile sunt adevarate (A) sau false (F).
a. 4 x 2 x 1 = 2 x 4 D b. 1 x 1 x 2 = 1 x 2 D c. 3 x 2 x 0 x 9 = 54 D
d. 3 X 2 X 5 X 1 = 3 X 5 X 2 X 0 D
3 Afla:
a. suma dintre eel mai mare numar impar scris cu trei cifre diferite ~i produsul
numerelor 10 si 0;
'
b. diferenta dintre eel mai mare numar par scris cu trei cifre diferite ~i produsul
numerelor 1 si 0;
'
c. cu cat este mai mare suma dintre ,vecinii" numarului 10 fata de produsul dintre
,vecinii" numarului 2.

4 Cu cat este mai mare produsul dintre suma numerelor 6 ~i 4 ~i numarul 1 fata de
produsul dintre suma numerelor 6 ~i 4 ~i numarul 0?

Afla diferenta dintre dublul numarului 1 ~i triplul numarului 0.

6 Scrie numerele naturale impare de o cifra ca produs de doi factori. Ce ai constatat?

7 Scrie in caseta A, daca propozitiile sunt adevarate, ~i F, daca sunt false.


a. Daca unul dintre factori este 0, atunci produsul este 0. D
b. Daca intr-o operatie de inmultire se schimba locul factorilor,
se schimba ~i produsul. D
c. Intr-un produs cu 3 sau mai multi factori ii putem grupa oricum
pentru a calcula mai usor.
'
D
d. Produsul a doua numere este mai mic decat suma lor. D
......___________________________________________________________ ~
I
Tabla lnMUitini. Recapi+ulare

1 Scrie 1n cerculetul din dreptul fiecarei 1nmultiri litera corespunzatoare reprezentarii


corecte a acesteia.
3x5
0 a.
• ••
•••••• • b. . d.

••••••
6x2
8x6
0
0 ......
••••••
••••••,
•••••
c.
7x3
0 •••••- ••...
tabelele.
5 6 9 6 1
8 8 9 1 10
72 45 36 32 36 90 7 0 1 100 70

3 Mihai a colorat cu ro~;m cadranele care contin produse ale 1nmultirii unui numar cu
3 ~i cu 5, Diana a colorat cu verde cadranele care contin produse ale 1nmultirii unui
numar cu 7 ~i cu 8, iar Radu a colorat cu galben cadranele care contineau produse ale
1nmultirii unui numar cu 6 si cu 9. Coloreaza situ, folosind aceleasi culori.
' ' ' '
I
36 I 45 16 45 10

~63
63 } 2 ' 21 72 40 20
1
25
_, 7 28
/ ' -,.
81 54
48 I 56 35 15

4 Scrie numerele 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ~i 81 ca produse de doi factori identici.

5 Produsul a trei numere impare consecutive este 15. Care sunt numerele?

6 Suma a trei numere este 93. Primul numar este cu 3 mai mare decat 5, iar al doilea este
de 3 ori mai mare decat primul. Afla numerele.

__111~-----------------------------------------------------------"..
Campara produsele ~i scrie semnele corespunzatoare in casetele libere.
7
a. 7 X 8 D6 X 9 b. 6 X 9 D8 X 6 c. 2 X 3 X 8 l J6 X 8
5 x 6 [-] 4 x s 7x 70 9 x 9 2 x 4 x 9[ ] 8 x 8
9 X 5[ -J 5 X 9 3X 8 [] 4 X 6 3X 3X 2 D9 X 3

8 intr-o livada s-au plantat 9 meri. Daca numarul merilor este de 3 ori mai mic decat
al perilor ~i de 6 ori mai mic decat al cai~ilor, afia cati pomi s-au plan tat.

9 Suma dintre dublul unui numar ~i triplul altui numar este 21. Determina cele doua
numere.

o Completeaza tabelul cu produsele care lips esc. Coloreaza dupa model, apoi scrie alaturat
inmultirile care dau acelea~i produse.
-

-f---1
·- rl- -- f-- --

-+-i__l I
I -- ' - -

1 Trei frati au cules fructe din livada. Afia cate fructe au cules in total, stiind ca fiecare
' '
copil are in co~ulet 3 mere, 2 gutui ~i 4 prune.
• Rezolva problema in doua moduri.

1 Scrie numarul 36 ca produs de:


a. doi factori; b. trei factori; c. patru factori.
Tes+
• •
1 Scrie adunarile repetate ca inmultiri.
a. 3 + 3 + 3 + 3 = D x [J b. 9 + 9 + 9 = D xD
c. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = DD X

2 Afla numarul:
I
a. cu 7 mai mare deca.t 6; b. de 7 ori mai mare ded.t 6;
c. care reprezinta produsul dintre 6 ~i 9.

3 Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 4 x 7 = Dx7+7 b. 6 x 2 x 4 = 6 x D c. 3 x D x 4 = 4 x 2 xD
4 Scrie in fiecare caseta cate un exemplu care sa respecte regula.

a. dublullui 3 este 6 b. 36 este de 4 ori mai mare decat 9 c. 21 este triplullui 7


dublullui 9 este 18 35 este de 5 ori mai mare decat 7 27 este triplullui 9

s Scrie numarul24 ca:


a. produs de doi factori; b. suma de trei numere naturale;
c. produs de trei numere naturale.

6 Pentru a- ~i servi colegii cu bomboane de ziua ei, Maria a cumparat doua cutii cu
bomboane cu fructe si de doua ori mai multe cutii cu bomboane de ciocolata. Daca in
'
fiecare cutie erau 8 bomboane, afla cate bomboane a cumparat fetita.

o operatie
c sau c
I~

" ..., .
lmparttrea numerelor na+urale,
in concen+rul 0 - 100

:> impartire: operatie aritmetica prin care se determina de cate ori un


numar se cuprinde in altul
:> jumatate (doime): o parte dintr-un intreg impartit in doua parti
egale

Exemplu : 0 8 :2= 4 ¢ o doime din 8


:> treime: o parte dintr-un intreg impartit in trei parti egale

Exemplu: [JIJ 12 : 3 = 4 ¢ o treirne din 12


:> deimpartit- numarul care se imparte
:> impartitor - numarulla care se imparte
:> cat- rezultatul impartirii arata de cate ori se cuprinde impartitorul in
deimpartit
Exemplu: 21 : 7 = 3
/ t ' ¢ 7 se cuprinde in 21 de 3 ori

• efectuarea impartirilor prin scadere repetata 9i folosind inmultirea;


• utilizarea terminologiei specifice 9i a unor simboluri matematice in
rezolvarea 9ilsau compunerea de probleme cu rationamente simple;
• rezolvarea de probleme cu operatiile aritmetice studiate.

~h--------------~
1Mpartirea nuMerelor na+urale f olosind
scaderea repe+a+a ~i lega+ura CU inP'\Uitirea

1 Scrie scaderile repetate ca impartiri.


a. 15 - 5 - 5 - 5 = 0 b. 24 - 6- 6-6- 6 = 0
12 - 4 - 4 - 4 = 0 32 - 8 - 8 - 8 - 8 = 0
27 - 9 - 9-9 = 0 16-4-4 - 4-4 = 0
c. 30 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0
42 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 = 0
54 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 = 0

.2 Scrie sr.aderile repetate corespunzatoare impartirilor.


a. 12 : 6 = 2 b. 18 : 6 = 3 c. 32 : 8 = 4 d. 30: 10 = 3
15 : 3=5 15 : 5 = 3 24:4 = 6 25 : 5 = 5

3 Scrie operatiile de inmultire 9i de impartire corespunzatoare desenelor.

••••••
••••••
••••••
a. _________________ b. _________________ c. __________________

4· Folosind legatura dintre inmultire 9i impartire, scrie operatiile de impartire deduse din
urmatoarele inmultiri, dupa model.
4X2=8 a. 5 X 7 = 35 b. 6 X 3 = 18 C. 3 X 9 = 27
8 :4 = 2 7 X 6 = 42 5 X 9 = 45 4 X 8 = 32
8 :2=4 9 X 3 = 27 8 X 7 = 56 6 X 7 = 42

5 Intr-un co9 sunt 24 de pere. Pentru a fi servite la desert, perele se pun pe farfurii. Cate
farfurii se vor folosi daca se pun pe o farfurie:
a. 3 pere; b. 8 pere; c. 6 pere; d. 4 pere.

6 Deimpartitul este 45, iar impartitorul este 9. Afia catul impartirii, calculand prin
scadere repetata.
1 fncercuie9te d.te doua frunze. Cate grupe se pot forma?

\
l

a. Scrie scaderea repetata corespunzatoare.


b. Scrie operatia de 1mpartire corespunzatoare. ____________

2_ Calculeaza prin scadere repetata.


a. 18 : 2 = 0 b. 12 : 2 = 0 c. 4: 2= 0 d.14: 2 = 0
6:2= 0 20:2= 0 16:2= 0 2:2= 0

3 Afla numerele de doua ori mai mid decat numerele pare scrise cu o dfra.

4 Observa desenele, apoi coloreaza figurile geometrice care sunt 1mpartite in doua parti
egale.

s Incercuie9te raspunsul corect.


impartind un numar la 2 se obtine:
a.predecesorulsau; b. succesorul sau; c. jumatatea sa.

6 Scrie in casete daca propozitiile sunt adevarate (A) sau false (F).
a. Numarul4 este dublullui 8. 0
b. Numarul4 este doimea lui 8. 0
c. Doua jumatati formeaza un 1ntreg. 0
7 Fata de numerele 4, 6, 8 si 10, scrie:
' '
a. numerele cu 2 mai mid; c. numerele cu 2 mai mari;
b. numerele de doua ori mai mid; d. numerele de doua ori mai mari.
1 lllcercuie9te cate trei mere. Cate grupe se pot forma? .
I I

a. Scrie scaderea repetata corespullzatoare.


tttt•t
b. Scrie operatia de Impartire corespullzatoare.

2 Afia catulimpartirilor, calculalld prill scadere repetata.


a. 9 : 3 =0 b. 18: 3 =0 c. 21 : 3 =0 d. 3 : 3= 0
6:3 =0 27:3 =0 12:3=0 30 : 3= 0

3 Folosilld legatura cu Illmultirea, completeaza casetele libere.


a. 0 :3 = 3 b. 21 :0 =7 c. 0 :3=5 d.18 :0 = 6

12 : 0 =4 0 : 3 =9 0 :3=1 30 :0 =10

4 Fata de llumerele 3, 6, 12 si 21, afia:


' '
a. llumerele cu 3 mai mari; c. llumerele de 3 ori mai mari;
b. llumerele cu 3 mai mici; d. llumerele de 3 ori mai mici.

s lllcercuie9te litera corespullzatoare figurilor Impartite Ill trei parti egale.

l I l ll 1[6]0/.... ~\
a. b. c. d. e. f. g.

6 Afia suma dilltre doimea si treimea llumarului 12.


'

7 Afia diferellta dilltre triplul9i treimea llumarului 6.

8 Scrie Ill casete daca propozitiile urmatoare sullt adevarate (A) sau false (F) .
a. 3 x 6 = 18 : 3 D b. 12 : 6 = 12 - 6 - 6 0 c. 9 - 3 - 3 - 3 = 3 : 3 LJ
3 X 2 = 12 : 2 0 15 : 3 = 15 - 5 - 5 0 8 - 2- 2- 2=4 :2 0
"

lmpartirea Ia Lt
'o,J

1 Formeaza grupe de cate 4 elemente in fiecare multime.

• Scrie operatiile de inmultire pentru a afla numarul total al elementelor.


• Scrie operatiile de impartire pentru a afla numarul grupelor.
• Scrie operatiile de impartire pentru a afla numarul elementelor dintr-o grupa.

2 Afla numerele de 4 ori mai mici decat 8, 12, 28 ~i 36.

3 Completeaza tabelul cu numere potrivite.

deimpir~it 8 16 16 20 20 36 24 24 12 12
impir~itor 4 2 4

:.-.•'
cat 2 3 2 4 4 4 3 3 4

4 Efectueaza calculele ~i pune in casete semnul potrivit.


a. 24 : 3 0 36 : 4 b. 16 : 4 0 24 : 4 c.16:4: 4 0 1x4
30:3 0 40:4 8:4 0 8:2: 2 28:4 X 10 7:1

5 Patru cutii cu bomboane de acelasi fel contin 32 de bomboane. Cate bomboane vor fi
' '
in 5 cutii de acelasi fel? Calculeaza in doua moduri.
'

s Afla:
a. produsul dintre catul numerelor 36 ~i 4 ~i catul numerelor 32 ~i 4;
b. diferenta dintre produsul numerelor 4 ~i 5 ~i catul numerelor 28 ~i 4;
c. catul dintre produsul numerelor 5 ~i 8 ~i catul numerelor 16 ~i 4.

7, La triplul catului numerelor 36 ~i 4 adauga o patrime din catul numerelor 32 ~i 4.

8 · Afla numerele stiind ca numarul 3 este:


'
a. o doime din numar; b. o treime din numar; c. o patrime din numar.
"' \,1 •

lmpart1rea Ia 5

1 Grupeaza florile ca.te cinci.

Scrie operatia corespunzatoare pentru:


a. a afla numarul de grupe formate; b. a afla numarul florilor dintr-o grupa;
c. a imparti florile in doua grupe egale.

2 Efectueaza, folosind legatura dintre inmultire ~i impartire.


a.20:5 b.40:5 c. 35: 5 d.10:5
15:5 45:5 30 : 5 15 : 5

3 Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. so : s : s = s : D b. 4 : D= s : D c. 20 : s : 2 = 40 : s : D
D:5 = 36: 4 5 D= 10 : 2
X D:4 D= 14: 2
X X 1

4 In gradina, bunica a plan tat 40 trandafiri albi ~ide 5 ori mai putini trandafiri ro~ii. Cati
trandafiri a plantat bunica?

s Deimpartitul este 30, iar impartitorul de 5 ori mai mic. Afla catul.

6 Scrie cate o operatie de impartire care sa respecte cerintele:


a. catul este de doua ori mai mare decat impartitorul;
b. deimpartitul este de 3 ori mai mare decat ca.tul;
c. impartitorul se cuprinde de 5 ori in deimpartit.

7 Dan si Matei au colectionat cate 40 de cartonase


' ' '
cu baschetbalisti celebri. Ei le-au asezat intr-un
' '
carnetel, astfel:
'
• Dan a pus cate 5 cartona~e pe o fila.
• Matei a pus cate 4 cartona~e pe 9 fila.
• Formuleaza intrebarea problemei, apoi rezolva.

I
"lmpartirea
"" Ia 6

1 Scrie ca 1mpartire urmatoarele scaderi repetate.


a. 36 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 0 b. 42 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 0
24 - 6 - 6 - 6 - 6 = 0 30 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 0

.2 Afla ca.tul1mpartirilor, folosind legatura cu 1nmultirea.


a. 48 : 6 b. 18 : 6 c. 30 : 6 d. 24:6
54 : 6 12 : 6 36 : 6 42 : 6

3 Afla catul dintre numerele 18, 24, 12, 6 si numarul6.


'

4 Afla numarul:
a. de sase ori mai mare decat 8; c. cu sase mai mic decat 60;
' '
b. cu sase mai mare decat 66; d. de sase ori mai mic decat 60.
' '

s Scrie 1n casete semnele +, -, x sau: pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 36 0 60 7 =42 b. 30 0 60 5 = 25 c. 4 0 90 6= 6
42 0 60 7=14 24 0 60 2= 2 14 0 20 6=42

6 · Suma a trei numere este 60. Primul numar este 30, iar al doilea de 6 ori mai mic. Afla
al treilea numar.

7 Scrie operatii corespunzatoare, astfel1ncat numarul6 sa fie:


a. suma; b. diferenta; c. produs; d. cat.

8 Afla diferenta dintre catul numerelor 36 si 4 sial numerelor 36 si 6.


' ' ' '

9 Radu vrea sa citeasca o carte cu 46 de pagini. In primele trei zile a


citit 16 pagini, iar 1n urmatoarele a citit cate 6 pagini pe zi, pana a
terminat cartea. In cate zile a citit baiatul cartea?

0 La un atelier de jucarii s-au lucrat 1ntr-o zi 54 de mingi de tenis 9i 48 de mingi de


ping-pong. Daca toate mingile s-au ambalat cate 61ntr-o cutie, afla cate cutii s-au folosit.
1

••••••••••••••••••• •
Cate mere va primi fiecare pi tic de la Alba-ca-Zapada? .

• Formeaza grupe de cate 7 mere, apoi scrie:


,
a. operatia de impartire prin care afli cate grupe s-au format;
b. operatia de impartire prin care afli cate elemente con tine o grupa.

2 Afla catul impartirilor, folosind legatura cu inmultirea, dupa model.


14 : 7 = 2, deoarece 7 x 2 =14

a.14: 7 b.42:7 c. 63: 7 d. 70 : 7


28:7 35:7 56:7 49:7

3 Impartitorul este egal cu catul. Afla toate solutiile, ~tiind ca deimpartitul este un numar
natural mai mic decat 50.

4 Completeaza casetele libere.

0 "' / ITJ
O._C2J--.W ~"' / w
~+--0 ---. [!QJ
0 "' / [§]
0 +--[§J---.[i]
o / ~ [2] ~ / ~ [§] o / ~w
5 Afla numarul:
a. de 7 ori mai mic decat suma numerelor 34 si 36;
'
b. de 7 ori mai mic decat dublul numarului 14;
c. cu 7 mai mic decat diferenta numerelor 91 si 49.
' '

6 Din 21 de metri de stofa s-au confectionat 7 costume barbatesti. Cati metri de stofa
' ' '
sunt necesari pentru a confectiona 9 costume?

7 Cei 7 pitici au adus pentru Alba-ca-Zapada cate 7 pietre pretioase fiecare. Daca aceasta
a pus pe o diadema 35 de pietre, iar restulle-a pus cate 7 pe un colier, afla cate coHere a
fa cut.
1 Calculeaza, folosind legatura cu inmultirea.
a. 24: 8 =lJ b. 32:8 = 0 c. 64: 8 =L_] d. 80: 8= lJ
48:8= f] 56:8= 0 40:8= 0 8:8= 0

2 Afia numerele:
a. de 8 ori mai mari decat 3, 5, 7, 8; b. de 8 ori mai mici decat 16, 32, 72, 56.

3 Deimpartitul este 56, iar impartitorul este jumatatea lui 16. Afia catul.

4 Catul este 5, iar impartitorul cu 3 mai mare. Afia deimpartitul.

s In 8 pachete de acela~i fel sunt 48 de biscuiti. In cate pachete de acela~i fel se vor pune
54 de biscuiti?
'

6 De cate ori este mai mare suma numerelor 44 si 28 fata de diferenta numerelor 32
' ' '
si 24?
'

7 Din 32 de margele Ana a facut 4 coHere identice. Maria are 36 de margele ~i dore~te sa
faca 7 coHere de acela~i fel. Cate margele ii mai trebuie Mariei pentru a face coHerele?

8 Completeaza casetele cu semne potrivite pentru a obtine operatii matematice corecte.


a. 3 0 80 24 b.64 0 80 8 c. 8 0 70 56
16 0 80 2 80 64 0 8 56 0 80 7

9 Observa exemplele date, apoi completeaza in fiecare careu cate doua exemple.

a. • 6 este sfertul numarului 24 b. • 10 este jumatatea numarului 20


• 9 este treimea numarului 27 • 7 este jumatatea numarului 14
• •
• •
"IMparttrea
""' .Ia 9

1 Completeaza tabelele.

factor 9 7 9 5 9 deimp~rtit 54 63 45 54 72
factor 9 6 impartitor . 4 9 9 9
produs 54 81 45 54 72 cat 9 6 9

2 Afla de cate ori sunt mai mari numerele 27, 54, 72 si


, 90 fata
, de numarul 9.

3 Afla numerele de 9 ori mai mici decat 81, 45, 36 si


, 18.

4 Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 81 : 9 = 72 : 0 b. 63 : 9 = 0 : 7 c. 0 : 8 = 54 : 6
36: 0 =16: 4 36: 0 = 54: 0 0 :8= 0 :9

s Mara a cumparat 9 carti, care cu costat in total cat 6 dictionare. Daca un dictionar costa
9 lei, afla cat costa o carte.

6 Din produsul numerelor 9 9i 8 scade catul numerelor 819i 9.

7 Afla triplul sfertului numarului 36.

8 · Mama a platit pentru 9 ghivece de flori 54 de lei. Daca o farfurioara costa cat jumatate
din pretul ghiveciului, afla cat costa 9 farfurioare.

g· Completeaza casetele libere cu numere potrivite pentru a reconstitui operatiile.

54 45 = 18 + =

6
Caz.uri speciale de lmpartire

1 Scrie ca.te trei exercitii de impartire pentru fiecare caz.


a. O:[ -] = 1 b.o: 1o = 0
0 :0 =1 0 :10 = 0
0 :0 =1 0 :10 = 0
• Completeaza cuvintele care lipsesc din expresiile de mai jos.
a. Daca defmpartitul este ............ cu fmpartitorul, catul este 1.
b. Daca se fmparte un numar la 10, catul va {l un numar de 10 ori ............ dec at fmpartitorul.
c. Daca defmpartitul este ............ , catul va {l 0.

2 In cadrul unui concurs de ecologie, Tudor a obtinut 50 de puncte la proba teoretica ~i


de 10 ori mai putine puncte la proba practica. Cate puncte a obtinut in total?

3 Completeaza casetele cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 7 : 7 = 0 :9 b. 0 : 10 = 6 c. 0 : 9 =o
0 :9= 0 :5 9o: 0 =9 o : O =o

4 Afla produsul dintre catul numerelor 30 ~i 10 ~i produsul numerelor 1 ~i 3.

s Afla produsul dintre catul numerelor 70 ~i 10 ~i catul numerelor 0 ~i 7.

6 Calculeaza.
a. 50: 10:5: 1 = 0 b. 7 X 10 : 10 : 1 = 0 c. 3 X 10 X 0: 3 = 0
50 : 5 : 10 X 1 = 0 0 : 10 X 7 X 10 = 0 10 X 10 : 10 : 1 = 0

7 La un concurs de tras cu arcul au participat 100 de concurenti. Ei s-au


impartit in grupe de cate 10. Daca fiecarei echipe is-au repartizat cate
80 de sageti, afla cate sageti a tras fiecare copil, ~tiind ca sagetile s-au
impartit in mod egal copiilor.

8 Elevii unei clase au decupat 70 de cerculete, 50 de triunghiuri ~i 40 de patrate. ~tiind


ca au facut 10 colaje identice, afla cate figuri au pus copiii in fiecare colaj.

-t~--------------------~IL
Aflarea unui numar necunoscu+
Ia lnmultire ~i lmpartire

1 Observa ba1ante1e, scrie exercitiile corespunzatoare, apoi afla numaru1 necunoscut.

2 Pentru fiecare caz, 1ncercuie~te numaru1 care poate fi pus in cas eta pentru a reconstitui
exerci tiile.
'
a. 0 : 9 = 7 b. 42: 0 =7 C. 9 X 0 =54
16 • 36 • 63 49 • 6 . 9 5•7•6

3 Comp1eteaza tabe1e1e cu numere corespunzatoare.


4 5 3 49 42 63
9 7 4 6 8 5
7 9 6 8 7 9

4 Ana s-a gandit 1a un numar, 1-a 1nmultit cu 9 ~i a obtinut 36. Lace numar s-a gandit Ana?

s Dan s-a gandit 1a un numar, 1-a 1mpartit 1a 7 ~i a obtinut 8. Lace numar


s-a gandit Dan?
• Compune exercitii asemanatoare ~i propune co1egilor sa 1e rezo1ve.

·6 Afla numaru1 mai mic decat 30 ~i mai mare decat 10, care se 1mparte exact 1a 2, 1a 4, 1a
5 si 1a 10.
'

7 Comp1eteaza casete1e cu numere potrivite.


a. 4 x 5 : D = 10 b. 5 x D : 10 = 3 C. 0 : 9 X 7 =21
D X 6 : 3 = 8 D X 5 : 4 =10 50 : O x 6 = 60
7 x D : 7- 3 D xD : 9= 4 O : D x 4 = 32
9 Deimpartitul este 64, iar ca.tul este dublullui 4. Afla impartitorul.

o Deimpartitul este triplullui 10, iar ca.tul este 6. Afla impartitorul.

t · Produsul a doua numere este 63, iar unul dintre factori este triplullui 3. Afla celalalt
factor.

2 Catul dintre doua numere este 4, iar unul dintre numere este 8. Afla celalalt numar.
• Descopera toate solutiile problemei.

3 Impartitorul este jumatatea lui 14, iar catul este o treime din 18. Afla deimpartitul.

4 Calculeaza pentru a descoperi numerele care lipsesc.

T 3

.;;
_j---'f- 6 81 ; ..iJ
IT '
j

IJ
~T
4 l
6 f 8
T s6
9
1---T-
3
I 1

s Afla eel mai mic numar de doua cifre care se 1mparte exact la 2, la 3 ~i la 4.

:6 0 jumatate din numarul4 este egala cu a treia parte din numarul a. Afla numarul a.

7 Dublul numarului 5 este egal cu jumatate din numarul a. Afla numarul a.


IMpartirea. Recapi+ulare

1 Afl.a produsele, apoi verifica, facand proba prin impartire, dupa model.
a. 5 X 7 b. 8 X 9 C. 7X5
6 X 4 =42 6x9 7x6 6x5
42:6 = 4 8x7 6x8 9x7
22:2 = 6

2 Completeaza casetele libere cu numere potrivite pentru a obtine propozitii adevarate.


a. 18 : 2 = Dx 3 b. 9 x D = 81 : 9 c. 45 : D = 35 : D
4 X 2 = 16 : D 42 : 7 = 36 : D 36 : 4 = 3X D
3 Afl.a suma dintre doimea numarului 14 si treimea numarului 27.
'

4 Afl.a diferenta dintre catul numerelor 42 si 6 si catul numerelor 72 si 8.


' ' ' '

5 Scrie numarul9:
a. produs de trei factori; b. cat a doua numere pare; c. cat a doua numere impare.

6 Calculeaza:
a. 81: 9 +56 b. 42:7 + 36 c. 42: 7: 3
63: 9 + 38 45:5-5 72:8:3

7 Suma a trei numere este 63. Primul numar este 42, iar al doilea este de 7 ori mai mic.
Afl.a numerele.

8 Dupa ce a mancat 3 bomboane dintr-o cutie, Andrei a impartit restul bomboanelor


cu cei 8 prieteni ai sai in mod egal. Cate bomboane putea sa primeasca fiecare daca
numarul bomboanelor din cutie este par ~i in cutie sunt eel mult 30 de bomboane?
• Afl.a toate solutiile problemei.

9 Scrie operatii corespunzatoare, astfel incat numarul 9 sa fie:


a. suma; b. diferenta; c. produs; d. cat.

b
Test
• •
1 Scrie impartirile corespunzatoare scaderilor repetate:
a. 36 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 0 =
b. 42 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 = 0 =
c. 72 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 = 0 =

2 Afia numarul:
a. cu 9 mai mic decat 36; b. de 9 ori mai mic decat 36;
c. care reprezinta catul dintre 42 9i 7.

3 Scrie in fiecare caseta cate un exemplu care sa respecte aceea9i regula.

a. jumatatea lui 8 este 4 b. 7 este de 3 ori mai mic ca 21 c. treimea lui 12 este 4
jumatatea lui 18 este 9 9 este de 7 ori mai mic ca 63 treimea lui 9 este 3

4 · Scrie operatii aritmetice in care numarul 9 sa fie:


a. deimpartit; b. cat; c. impartitor.

5 Completeaza casetele cu numere potrivite, pentru ca egalitatile de mai jos sa fie


adevarate.
a. 36 : 9 x D = 28 b. D:8:2 =4
6 Afia diferenta dintre catul9i numerelor 63 9i 9 9i jumatatea numarului 12.

7 Lao activitate ecologica au participat 18 fete 9i 28 de baieti. Fetele au format echipe de


cate 6, iar baietii de cate 7. Cate echipe s-au format?

a, b sau b, c a, b sau b, c
sau a c sau c
a sau b sau c a sau b sau c a
- .,
Ordinea efectuarii operatiilor In exercitii fara parantez.e.
ProbleMe care se rez.olva prin una, doua sau Mai MUI+e operatii

1 Indica ordinea efectuarii operatiilor din exercitiile de rhai jos, dupa model.

57-9 X 4
a. 29 + 143- 64 b. 68: 8 + 9 x 7
t t t t ~
t ~
&1
C. 64 : 8 : 2 t 5 X 6 t 42 d. 36: 9 - 40 : 4 t 7 X 5
t t t t t ~ t t t t

2 Completeaza casetele libere.

a. 9 + 7 x 9 = D b. 49 - 49 : 7 = D
9t D =o 49 - D =o

3 Calculeaza, respectand ordinea efectuarii operatiilor.


a. 27 + 36 - 18 b. 7 x 9 + 35 C. 72-8 X 6
97 - 48 t 32 49 t 8 X 9 9 X 7 - 48
d. 72 + 81: 9 e.127 - 48:6 f. 5 X 6 t 6 X 9
72:8 + 9 49:7-7 42:7-40:8

4 Coloreaza caseta in care se afta scrierea printr-un exercitiu a rezolvarii problemei.


• Afla diferenta dintre catul numerelor 63 ~i 7 ~i catul numerelor 9 ~i 3.
63:7:9:3 63:7 + 9:3 63:7 - 9:3 63 - 7:9 - 3_,!

s Calculeaza, apoi compara rezultatele ~i scrie in caseta semnul corespunzator.


a. 21 : 9 + 9 D 21 + 9 : 9 b. 18 : 2 : 3 D 18 : 2 - 3
42 - 6 : 2 D 42 : 6 - 2 24 - 6 : 2 D 24 : 6 - 2
c. 5o: 10-5 D5o - 1o: 2
r----1

9x 3 - 3 U 9 - 3x3

6 Spune ce gre~eli s-au facut in urmatoarele rezolvari, apoi rezolva exercitiile corect.
a. 12 + 6 : 3 + 3 = 18 : 6 = 3 c. 6 + 6 : 3 + 6 = 12 : 3 + 6 = 4 + 6 = 10
b. 18 : 2 X 3 = 18 : 6 = 3 d. 15 : 5 X 4 : 2 = 3 X 2 = 6

b
·-----------------------------------
7 Une9te prm sageti fiecare problema cu scnerea rezolvarii corespunzatoare prm
exercitiu. )

Afla suma dintre produsul9i catul numerelor 10 9i 2. 10:2 + 3 X 10

Afla suma dintre catul numerelor 9x6-6x2


10 9i 2 9i triplul numarului 10.
10 X 2 + 10:2
Care este diferenta dintre produsul numerelor 9 9i 6
si dublul numarului 6? 9x6-6:2
-----------------------------------
)

8 Rezolva problemele mai intai cu plan de rezolvare, apoi scrie rezolvarile printr-un
exercitiu.
)

a. Pentru Pomul de Craciun s-au cumparat 24 de globuri ro9ii 9i


4 cutii a cate 8 globuri albastre. Cate globuri s-au cumparat?
b. Elevii clasei a II-a au primit de Craciun 4 cutii a cate 8 bom-
boane de ciocolata si 8 cutii a cate 10 bomboane cu fructe.
)

Cate bomboane au primit copiii?


c. Afla diferenta dintre produsul numerelor 9 9i 8 9i catul
numerelor 42 si 7. )

d. Afla suma dintre catul numerelor 42 91 6 91 produsul


numerelor 7 si 5.
)

9 Compune o problema dupa exercitiul 9 x 6 + 36 : 4, folosind termenii produs 9i cat.

o in sala de festivitati sunt 8 randuri cu cate 10 scaune pe rand 9i 6 randuri cu cate 8


scaune pe rand. Daca la spectacol au ramas 14 locuri libere, afia cati spectatori au fost
prezenti.

1 Pentru a cumpara un album de arta, Mara a primit de la bunica


3 bancnote de 5 lei, iar de la mama doua bancnote de 10 lei.
Afia cat costa albumul, daca fetita a pus 9i cei 12 lei pe care ii
avea in pu9culita.
• Scrie rezolvarea problemei printr-un exercitiu .

. . . ._ __ _ _ _ _ _ _L
12 La o actiune de colectare a de9eurilor Dan a adus 8 kilograme de ha.rtie, Matei de 3 ori
mai mult, iar Vlad cu 8 kilograme mai putin decat Matei. Pentru a o duce la vanzare,
copiii au ambalat hartia in pungi de cate 8 kilograme. ·c ate pungi cu hartie au colectat
cei 3 prieteni?

3 Suma a trei numere este 84. Suma primelor doua numere este 60, iar al doilea numar
este cat o treime din al treilea. Afla numerele.

4 Lao actiune de reimpadurire s-au plantat 4 randuri a cate 10 stejari, 5 randuri a cate
8 castani 9i 7 randuri a cate 7 salcami. Cati copaci s-au plan tat in total?

5 Un fermier a adunat din livada 60 kilograme


de mere 9i 80 kilograme de pere. Pentru
ale trimite la vanzare vrea sa le ambaleze
in ladite a cate 10 kilograme. Cate ladite ii
trebuie pentru a ambala toate fructele?

6 Lao cofetarie s-au preparat 67 de prajituri cu ciocolata. S-au vandut 6 platouri a cate
8 prajituri, iar restul s-au ambalat cate 5 intr-o cutie pentru a se trimite la un camin de
batrani. Cate cutii cu prajituri s-au trimis?

7 Pentru a decora o sala de spectacol elevii au cumparat 6 cutii a cate 10 baloane. Au


facut 8 decoratiuni in care au pus cate 6 baloane, iar din baloanele ramase vor sa faca
decoratiuni in care sa puna cate 4 baloane. Cate decoratiuni vor avea in total?

ts Dupa ce au consumat zilnic cate doua bomboane, doi frati constata ca numarul
bomboanelor consumate in total reprezinta jumatate din numarul bomboanelor aduse
de bunica. Cate bomboane le-a adus bunica?

9 Fiecare membru al unei familii a consumat la masa de pranz cate doua prune. Daca
familia are patru membri, iar numarul prunelor consumate intr-o zi reprezinta o
patrime din numarul total de prune cumparate, afla cate prune au dmas .
• Formuleaza o intrebare complementara pentru problema.
Elemen+e intuitive de geome+rie

:> figuri geometrice - patrat, dreptunghi, triunghi, cere, semicerc

0 06[](
patrat cere triunghi dreptunghi sem1cerc

:> corpuri geometrice - cub, cuboid, cilindru, sfera, con

@ § 9 0 D
:> axi de simetrie - dreapta care imparte un desen in doua parti care coincid
pnn suprapunere ' .--
, - - - - - <1 -- - ,
/·/

'' /
/

'' /
/

' I /
- ----X---- -
L~~J'',,, ,

• localizarea unor obiecte in spatiu ~i in reprezentari;


explorarea caracteristicilor simple ale figurilor ~i corpurilor geometrice in
contexte familiare.

_____________________IL
~----------------
Localiz.area unor obiecte
.................
1 Denume~te figurile geometrice a~ezate in pozitie:
a. orizontala; b. verticala; c. oblica.

2 Deseneaza drumul pe care 11 face iepura~ul pentru a ajunge la morcov, ~tiind ca se


deplaseaza astfel:
• patru casute in fata • doua casute la stanga • patru casute in fata • o casuta la stanga
• opt casute in fata .
._--\:IL
' I

-~, \

3 Scrie in tabelul de mai jos:


a. numere impare de o cifra pe primul rand;
b. numerele pare de o cifra pe al doilea rand.
• Cite~te numerele formate pe coloane.
• Serle numerele de doua cifre formate din cifrele
aftate in doua casute vecine de pe fiecare rand.

4 Observa imaginile a.
alaturate, apoi
incercuie~te litera
corespunzatoare
elementelor care lipsesc
din fiecare imagine.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
-------------------------------- Rguri plane
Patrat, drep+unghi, triuns!)i, cere, semicer~

1 Incercuie9te litera corespunzatoare obiectelor cu forma de patrat.

--- -~

I
I i
I
I
L I

a. b. c. d. e.

2 Matei are 4 beti9oare cu lungimea de 8 centimetri, iar Teodor are doua beti9oare cu
lungimea de 8 centimetri 9i doua beti9oare cu lungimea de 10 centimetri.
Ce figura geometrica poate sa construiasca fiecare baiat, folosind toate beti9oarele pe
care le are?

3 Observa figurile de mai jos, apoi incercuie9te litera corespunzatoare figurilor, astfel:
a. cu pe cea a
b. cu verde pe cea a dreptunghiurilor;
c. cu ro9u pe cea a triunghiurilor;
d. cu mov pe cea a cercurilor;
e. cu portocaliu pe cea a srmicercuriloJ.
A. B. C. D. E. F. G. H. I.

D\70 Lv DO
J. K L. M. N. 0. P.

ovo CJ D
4 Cate dreptunghiuri sunt in fiecare dintre figurile de mai jos?
a. b. c. d.

--- - - - - - - ----- - - - - ' - - --- - - ' - - - - -- < -- -----'------ - '

.....
--------~
S Cate patrate sunt in fiecare dintre figurile urmatoare?

--, I.
-l l
,---

a. b. c.

~ Cate triunghiuri sunt in fiecare dintre figurile date?

a. b. c.

7 Observa figurile geometrice, apoi completeaza propozitiile de mai jos.


2.

a. F'igurile care au acelasi numar de laturi sunt .... .................... si ........................ .


' '
b. Figura care nu are laturi se nume~te ........................ .
c. Figura cu trei laturi se nume~te ........................ .

8 Continua fiecare desen pentru a obtine:


a. un patrat; b. un triunghi; c. un dreptunghi.

9 In figurile de mai jos, taie beti;warele care trebuie inlaturate pentru a se obtine:
a. un patrat; b. un dreptunghi; c. doua triunghiuri.
~

I
~
r
!I ..,'1 r t,/ 1 ~/j
/.~>.:)
.............. ----------------------~
10 In patratele de mai jos traseaza drepte pentru a obtine:
- -- l r--- -..
l I
I
I I
I I
I I

a. doua dreptunghiuri; b. trei triunghiuri;


L_J
c. patru patrate.

:1 Folosind 6 beti~oare de aceea~i lungime, Dan a construit o figura geometrica. Ce figura


putea construi?
• Lucreaza cu beti~oare pentru a descoperi toate solutiile.

2 Din 8 beti~oare de aceea~i lungime Mara a construit doua figuri geometrice. Ce figuri
a construit fetita?
'
• Nota: Figurile pe care le-au construit cei doi copii nu au laturi comune.

3 Completeaza fiecare ~ir cu patru figuri geometrice, respectand regula de formare a


fiecarui sir.
'

a.

b.

4 Observa coordonatele tabelului, apoi completeaza D D


propozi tiile. c c
a. La DS se afla
b. La B2 se afla ---------------------------
B c
-)

(. La C3 se afla
A lJ
d. La A4 se afla -------------------------- 1 2 3 4 5
• Deseneaza 4 figuri geometrice in tabel ~i precizeaza coordonatele lor.

s Mara a construit un patrat folosind 12 beti~oare de aceea~i lungime. Cate beti~oare a


pus fetita pe o latura a patratului?
• Descopera solutia, lucrand cu beti~oare.

..... _______________L
6 Observa desenul, apoi scrie in caseta daca propozitiile sunt adevarate (A) sau false (F).

a. In desen nu exista patrate. D


b. Desenul contine 4 cercuri.
'

c. In desen exista eel putin un triunghi. D
• Formuleaza enunturi pe baza desenului ~1 cere
colegilor sa spuna daca sunt adevarate sau false.

7 Realizeaza un desen pe o foaie separata, dupa versurile date.


Un patrat voi des en a
~i-un triunghi deasupra sa.
E frumoasa casa mea,
Dar pe unde voi intra?
Fac o U?a din dreptunghi
~i ferestre din triunghi.

8 Recunoa~te figurile din patratul Tangram


si scrie denumirile si numarullor.
' '

9 Pentru fiecare dintre figurile de mai jos, traseaza cu aceea~i culoare laturile care au
lungimi egale.

o
D D
Care este numarul minim de beti~oare egale ca lungime necesare pentru a construi:
a. doua patrate; c. un patrat ~i un dreptunghi;
b. doua dreptunghiuri; d. un dreptunghi ~i un triunghi?

1 Afia suma numerelor scrise in urmatoarele figuri:


a. patrate; b. triunghiuri; c. dreptunghiuri.

~
I I · €>
lnteriorul ~i exteriorul unei figuri geometrice
=--=====================================================

1 Denume~te figurile geometrice:


a. din interiorul cercului; b. din exteriorul patratului.

0
2 Deseneaza:
a. un triunghi in interiorul patratului ~i b. un dreptunghi in exteriorul triunghiu-
un dreptunghi in exteriorullui; lui ~i un triunghi in interiorullui.

3 Coloreaza cu ro~u figurile geometrice aflate atat in interiorul dreptunghiului, cat ~i in


interiorul patratului.

~
D 0 ~
-

-
[

4 Coloreaza cu albastru figurile geometrice aflate in interiorul triunghiului ~i cu galben


pe cele aflate in exteriorul sau.

-------------------------~~L
: - .._ ii!l
5 Prive~te imaginea ~i denume~te figurile din: r --

a. interiorul cercului; 1 I
II .

l_
b. exteriorul cercului;
c. interiorul dreptunghiului;
d. exteriorul patratului.

6 Cite~te propozitiile, apoi realizeaza un desen in care sa respecti, in acela~i timp, cerin-
tele:
'
a. in interiorul patratului se afla un triunghi ~i un dreptunghi;
b. in interiorul dreptunghiului se afla un cere;
c. in exteriorul patratului se afla un semicerc.

Observa desenul, apoi calculeaza:


7
,-·--
a. produsul numerelor din interiorul j4 2 3
1
triunghiului; 12 5
b. ca.tul numerelor din exteriorul L_- /
triunghiului;
c. produsul numerelor aflate numai in interiorul ambelor figuri.

8 La o serbare au d.ntat in cor 16 copii ~i au recitat 8 copii. Pe scena s-au urcat in total
15 copii. Cum explici acest lucru? Completeaza explicatia cu un desen pe baza de figuri
geometrice.

9 Scrie in desenul alaturat numerele date,


respectand cerintele:
a. in interiorul cercului se afla numerele 86, 35, 14 si 30;
'
b. in interiorul dreptunghiului se afla numerele 4 7, 35, 29 ~i 50.

o Prive~te desenul ~i raspunde la intrebari.


a. Ce numar se afla d~~r in int~riorul dreptun~hiu~ui? ('~?\-----f'--":j _'"
b. Care numere se afla m extenorul dreptunghmlm? 3
5
\7 Is I
1
-~
c. Exista un numar care se afla in interiorul celor trei ) I
\_ 4
J / /
·-t-- __ j /
figuri? Poti scrie tu un astfel de numar? Justifica. ' / l////
Unia de sirne+rie

b. c.
1 Precizeaza care dintre
dreptele punctate sunt
axe de simetrie pentru
desenele date.

. ,1 . I
1

L
r-
I I I
2 ~tiind ca dreapta i I
i iI
punctata este !I -.-~---· . --

linie de simetrie,
deseneaza partile
care lipsesc.

3 Care sunt figurile geometrice care coincid prin suprapunere, daca se pliaza hartia dupa
dreapta b.

~l:;;r l ____ J T r- · I
--r-1 --:--r-1-- --, -

-~=l-- -i= - j·
[_
----
- .....,_ -------------- ----
' "'-.,. --
- --- / ·- --
I
- -- -
·t-
/ I - J ·-

[ b ~- ~
___.__ I
-- ~

r--- r--+ Tl
v

~=-~ -=;~Fl-- -t=---


v
/ - 1·-1----·

-f~d I

~= +-qt-
1--- I-- --

~ r-- 1-
['.. ---
-rl_T_ --f--

j- ~--1 I I I I I .. i
~- I ,
-- -
I I I
-

4 Dreptele punctate din fiecare desen sunt axe de simetrie. Completeaza desenele cu
partile care lipsesc, apoi spune ce figura geometrica ai obtinut in fiecare caz.
• Cate axe de simetrie poate avea patratul?
s Traseaza toate axele de simetrie ale figurilor de mai jos, apoi completeaza propozitiile.
a. Dreptunghiul are ... axe de simetrie.
1 r --~ r- r- T r· r --~ -~ --T r-- --,

-Ht-
1 1 --

--~

:} +- +++
-
----
_u_ r r- !i ,_ - -
-1 - - - - - ~--r- T

+-- ~1----~-t-··-:- 1--,


,_
I - - - -- --+----_] __ l_ j --- -
r---c--

1-----
--- - --J-
I I
~-
I -r- -- I

I
I
_L __ .. 1
··- --- I I I
I
I I _I_ - I . J. JI
6 Completeaza partile care lipsesc din desenele date, ~tiind ca dreapta a este linie de
simetrie.
-- --- --
·- - '--- -- - -- --,- ---t---\\--l-+-+---+---+---+-A--t--+-+-
I ··---
\ --- r-- ,.- -- --+--+---~~-~~~-t--H-,_'\r-1~-+

1~-I~>'
I

c-~ttl
-:-- I-- --

r---
v
I

'a
I--
\
-- --
\
a
a
~ r 1-1-+-+----i
___L _ _j_
\
j___ -
.
I . fl
--c- ---
L__ '----- _l_ -
F-R
H-- - t- IT-r·j a
_l___
f-

. . I l -
·-'---'- '--j_

7 In careul de mai jos, coloreaza patratele pentru a obtine un desen simetric cu eel dat.
Realizeaza singur, alaturi, doua desene simetrice fata de dreapta b.
-
- ,___ c-- - ----·

--I
I

··I-- - I_
. - r-- --

- ---

- - ---- - c-- :---- -

-1---- r-t= ··-- -

---+-
~+-I- --l-i- r--+-+-1I
--+-
-I--
b
1 .. t

8 Prive~te desenele, apoi coloreaza cu aceea~i culoare perechile de figuri care pot forma:
a. un cere; b. un triunghi; c. un patrat.

I t
Corpuri geoMetrice

1 Une9te prin sageti corpurile geometrice 9i obiectele care au forma asemanatoare.

c2----------cJ fl
u

2 Coloreaza, respectand indicatiile:


a. cubul cu albastru; c. sfera cu ro9u; e. cuboidul cu mov.
b. conul cu galben; d. cilindrul cu verde;

[j]c oQQLJ[j<1)LIJo )Q
3 In fiecare caseta taie ceea ce nu se potrive9te.
a. b. lr--sf,_e_r_i ___d_r_e_p-
tu_n_g_
h_i ~--
pitrat con
cuboid cilindru ~ pitrat semicerc
sfera , triunghi
I

4 Observa constructia si
' '
completeaza in tabel
numarul corpurilor
geometrice.
denumire I numirul
cub
sfera
con
cuboid
cilindru
s In constructia A, coloreaza cuburile care s-au luat pentru a se obtine constructia B.
A B A B

I I I I

v
v

6 Coloreaza cuburile care s-au adaugat la constructia A pentru a se obtine constructia B.


A B

7 Coloreaza cuburile care I I I I I I I I I I I I


I I I I I I I I I I I
I I I I V I I I I V I I I I I
trebuie luate din fiecare
I I v
constructie pentru a se vv II v I
1/ I v
obtine un cuboid. Descopera I V I v I II
II I v
trei solutii diferite. v I
' a. b. c.

8 Coloreaza cuburile care trebuie


I I I I I I I I
I I I I I I I
luate din fiecare constructie
' v v
pentru a se obtine un cub. I
v v
Descopera doua solutii diferite. a. I/ b. I

9 Care cuburi din prima


constructie s-au mutat
'
pentru a se obtine a doua
constructie? Coloreaza-le!
'

17

b. 1------v c.
I I I I I v I I I I I

I I ;- ;------;
L I l_ I
o In careul de mai jos, descopera denumirea copurilor geometrice pe care le-ai studiat.
A B N E M I s c D A c
c u B 0 I D M u N s u
0 T u v s z N B F F c
N B N L M N 0 L G E R
L A M c I L I N D R u
R F 0 z N 0 p R s A s

1 · Completeaza desenele, apoi scrie denumirile corpurilor geometrice obtinute.

n
a. _ _ _ __ b. c. _ _ _ _ __ d.

2 Mihai a a9ezat corpurile pe o coala de hartie 9i a trasat conturul cain imaginea data.
Ce figura geometrica a obtinut in fiecare caz?
a. b. d.

I
_I-·

3 In desenele de mai jos sunt desfa9urari ale corpurilor indicate. Coloreaza in desenele
date elementele care sunt in plus la fiecare desfa9urare.

- - - - - - - - - - - - - - · - - -,.-+--- --+--,- - -

- - - - - - - -1- - -1- - - -'----t-- - - i--'- - - -1- - - - - - -

---'-- --1-- - ! -- -1-- -+,- - - - -f-- --1- - - - - - - - - - - - - - -

a. cub b. cuboid c. cilindru d. con.


Test
• •
1 Scrie denumirile figurilor geometrice.

Q [_j V• t . _ _ _ __ _ _ _ _ , ] r~~
a. b.._ __ c.____ d. _ _ _ e. ____

2 Traseaza cate doua axe de simetrie In fiecare desen.

a. b. c. O
3 Deseneaza:
a. un patrat In interiorul cercului;
b. un dreptunghi In exteriorul cercului;
c. un triunghi In interiorul patratului ~i al cercului.

4 Pentru fiecare figura, Incercuie~te numarul de beti~oare necesar pentru a construi:


a. un patrat; b. un triunghi; c. un dreptunghi.
I

II II I
IIii 1·i I'i IIII
5 Coloreaza cu aceea~i culoare corpul geometric ~i cartona~ul pe care se afia denumirea
sa.
I con I j triunghi I ! cere I cuboid .J

rTIJ g L~ [] '
I
I

I d!eptunghi I I cilindru ] ; semicercl

5 raspunsuri corecte
a, b sau
4 raspunsuri corecte
c sau a c
a sau a sau
3 raspunsuri corecte
b sau c b sau c
:> Unitati' de masura nonstandard¢ unitati, de masura care dau rezultate
diferite masuratorilor
Exemple: palma, creionul, cea~ca etc.
:> Unitati' de masura standard¢ unitati, de masura care au aceeasi, masura
in toata lumea
Exemple: metrul, litrul, kilogramul etc.
:> Lungime ¢ dimensiune a corpurilor
:> Masa unui corp ¢ cantitatea de substanta dintr-un corp (se determina prin
cantarirea corpului)
:> Capacitate¢ incaperea (volumul) unui vas

• utilizarea unor instrumente si , de masura standardizate in situatii


, unitati ,
concrete;
• operatii cu unitatile de masura standardizate.
Masur~re~ lungimii

1 Une9te printr-o linie instrumentul de masura nonstand~rd eel mai potrivit cu marimea
pe care o masori.

___ lungimea unui teren de fotba_l _ _. degetul

___ lungimea unei band pasul

distanta pe care o lasi pentru alineat


, ... ' -
l
-.I
cotul

lungimea unui cearsaf de pat palma _j

2 Carina 9i Mihai sunt colegi de banca. Fiecare dintre ei a masurat cu palma lungimea
bancii 1n care stau 1mpreuna. Carina spune ca banca masoara 9 palme, iar Mihai spune
ca masoara 7 palme. Cine are dreptate? Justifica raspunsul dat.

3 Observa obiectele, apoi scrie pe spatiul punctat, la locul potrivit, una dintre expresiile:
,mai lung((, ,mai scurt'', ,eel mai lung((, ,eel mai scurt'', ,tot atat de lung cat".

a. Creionul este .......................................... de cat guma.


b. Stiloul este ........ ................ .................. creionul.
c. Rigla este obiectul .......................................... .
d. Buretele este .......................................... de cat rigla.

4 Masoara lungimea bancii folosind palma, degetul 9i creionul. Noteaza rezultatele


obtinute, apoi compara-le. De ce s-au obtinut rezultate diferite 1n urma masurarii?

s Coloreaza casetele 1n care sunt scrise marimi care se pot masura cu metrul.
_temperatura ~I?_ei J 1n~ea unei case ' timpul petrecut la bunici 1 pretul unei mingi_;

_lungimea autoturismului · forta unui magnet ; cantitatea de cire9e J

6 Marcheaza cu X casetele corespunzatoare obiectelor care au lungimea:


a. mai mare decat un metru.

D
()
r------.

~G
b. mai mica decat un metru. {[J.) . ~,
II ,,
tJI'
~ )
I

7 Observa obiectele, apoi incercuie~te unitatea de masura potrivita pentru a le masura


lungimea.
-
9 -B .
·~

d
'"-;,

m mm em
B
m mm em
~
m mm em m mm em

s Une~te prin sageti fiecare instrument de masura cu denumirea corespunzatoare.

ruleta metru de tamplarie rigla metru de croitorie


J
9 Completeaza casetele libere.
a.1 m= em b.1 em= mm c.1 m= - · - mm
2m= em 2cm= mm 2m= mm

Sm= em Scm= mm Sm= mm

1 Observa datele scrise pe etichete, apoi cite~te enuntul de mai jos. Noteaza in casete ce
inaltime are fiecare copil.
125 em 132 em ; 129 cm

• Matei este mai fnalt de cat Bogdan, dar mai scund de cat Alexandru.
Bogdan -+ Matei -+ Alexandru -+

1:1. Dintr-o bucata de stofa cu lungimea de 12 m un croitor taie bucati cu lungimea de 3 m.


Cate taieturi a facut croitorul?

12 Pentru a confectiona fundite din bucati de panglica cu lungi-


mea de 1m, Mara a taiat dintr-o panglica, facand 5 taieturi.
Ce lungimea avea panglica) daca a folosit-o pe toata?
Masurarea capacitatii vaselor

1 Pentru fiecare caz, alege cantitatea de lichid cea mai potrivita pentru a fi masurata cu
instrumentul de masura indicat.

I
A. apa din galeata A. apa dintr-o cada de baie A. apa dintr-un butoi
B. picaturile pentru ochi B. benzina dintr-un rezervor B. apa dintr-un acvariu
C. sucul dintr-o sticla C. apa dintr-o sticla C. parfumul dintr-o sticla

2 Ana toarna sucul din doua sticle in pahare cu aceea~i capacitate. Fetita umple 8 pahare
cu sue de mere din prima sticla ~i lO.pahare cu sue de portocale din a doua sticla.
Care sticla este mai mare, stiind ca a turnat tot sucul din cele doua sticle?
'

3 Prive~te desenele. In fiecare caz, vasul mare va fi umplut turnand apa in el cu cana. In
care vas se vor turna mai multe cani? Justifica raspunsul dat.

a. b.

4 Marcheaza cu X casetele din dreptul vaselor care pot avea capacitatea de un litru.

D D D D D
s Coloreaza cartona~ul care contine raspunsul corect.
• Cantitatea de apa recomandata consumului zilnic pentru o persoana este de:
I 20 litri ] I 2 mililitri ] 2 litri 1
• 0 sticla de sirop pentru tuse poate contine:
I 50 ~ililitri 1 500 mililitri 5 litri
• Cantitatea de supa consumata de un copilla masa de pranz poate fide :
250 Iitri .] I 250 milimetri J

6 Observa capacitatea fiecarui vas, apoi descopera care vase se pot umple, daca se toarna
toata apa din vasul A, care este plin. Descopera toate solutiile.
; I
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
(~ }

I=~
I 131 .\
~~~ 101

·7 Cite~te enunturile, apoi rezolva.

• Intr-o

A ~

• Intr-o t plina intra pline cu apa.

• Cate pline trebuie turnate pentru a umple cu apa?

• Ce capacitate are sticla, daca intr-o cana intra 250 ml?


• Cati litri de apa intra in oala?

250

~
8 Observa desenul, apoi spu- ml

ne ce cantitate de sirop a
pregatit bunica, daca a urn-
250
ml / ~
plut vasul mare. ?I
250
t
~
ml
\
250
ml / /
Masurarea masei cor·purilor

1 Observa cat cantare~te fiecare jucarie, apoi completeaza propozitiile.


~
X
\
.& -t
riiiF
_,
'\
\i
\
Itif0. I
1~\
• Iepurasul are masa mai .................... decat masinuta.
' ' '
• Avionul are masa mai .................... decat iepura~ul.

Nota - Bilele folosite pentru cantarire au aceea~i masa.

2 Prive~te imaginile, apoi marcheaza cu X casetele potrivite pentru a indica:


a. ce cantare~te mai putin de un kilogram;

D D D D D
b. ce cantare~te mai mult de un kilogram.

p
D D D D D
3 Une~te prin sageti denumirea cu imaginea pentru tipurile de can tare de mai jos.

cantar de baie ' cantar cu arc cantar de bucatarie

I
4 Scrie in caseta daca propozitiile sunt adevarate (A) sau false (F) .
• Un om poate cantari 500 kg.
.,
i I
• Intr-o saco~a de cumparaturi incap 5 kg de alimente. ,
I~
I

· 0 persoana consuma la masa de pranz 250 g de fructe.


• Un pui de elefant poate ca.ntari 1 000 g.
• Un ghiozdan plin cu carti poate cantari 4 kg.

s Pentru fiecare produs incercuie~te litera corespunzatoare masei pe care o poate avea.

a.15 g a. 40 g a. 200 g a.100 g


b. 150 g b. 4 g b. 20 g b.10 g
c. 150 kg c. 4kg c. 2 kg c.1 g

6 Prive~te balantele, apoi rezolva cerintele.

~
-
r
_f
~
~-
,,
-f'""\
. 4
-
r,,
. /""·

• Care pachet cantare~te eel mai mult? Dar eel mai putin?
• Scrie literele in ordinea crescatoare a masei pachetelor pe care sunt scrise.

7 Observa masa indicata de fiecare cantar, apoi descopera cat ca.ntaresc impreuna
pepenele, ananasul ~i plasa cu portocale.

------------------------~----~
Uni+ati de rnasura pen+ru +imp

1 Incercuie~te ceasul pe care este ha~urat intervalul de timp scris pe eticheta.

a. 15 minute b. 45 minute
11 ·I 11 1 ~
1\
I) 10

2 Scrie in casete orele indicate de fiecare ceas, dupa model.


12 11
i2 12 ~I
I'
11
12 1
11 I 1 11 l1

,
I

2 jrJ 2 '10 2' 10 10 2


10

9 .. 3 ~9 ../ 3: ·9 -·~ 3- 'l ...,... ..


~

:9
\ •• J·

.8
'' u 4 .a 4. .8 .8 4
7 5 r, ?
7 '• ' ·, 7 7 5
G (, 6
-]
ll 0

- - -------
4:00 1 ] I
16:00 -] J I -]
3 Deseneaza acele ceasurilor pentru a indica orele date.

7 \
.9 \ _l

··<J
7:00 8:15 8:30 20:45 10:40
___. - - ...-I

4 Ceasurile desenate sunt cu doua ore inainte. Scrie in fiecare caseta ora reala.
,.
-' i1
12' 1' 11 12 1 11 i2
'•

1 11 I?
1
',''
11
-i;
I

:g
10

Q
v
.., z·

4:
3-
10
·9
H
../
4
2 "10

.8
-·~
2'

..
-·'
-
10
-9

3
....,..., ..
2'

4
3
10
:9
,0
\. 0

.;
2

5 '!
" " -·
(
G G 6 " 6 (i

I
. -- - -
] I
- -
] ,--- --
J 1
-
']
5 Ceasurile desenate sunt inaint e cu 30 de minute. Cat este ceasul in realitate?

12 i7
•'
12 12
11 i "11 I 11 '•
'10
\ ..
?. 10 2 '1 0 2' 10
\.
9 3 9

' • . 9 ·. ') .l .9

I
:

,----'
,8 4, 4 .o
7 .
,/
0
,- ', . 7
.H
.,

,-----
5 '. (.
f. 6
6
"
---l ] ] "l ]
I I
L
6 Scrie in caseta A, daca propozitiile sunt adevarate, sau F, daca sunt false.
a. 0 zi are 24 de minute.
b. 0 luna poate avea 30 de zile.
r-
c. 0 saptamana are 7 ore. 1
I
r--
d. Un an are 365 de luni. l_j
e. Pauza dintre doua ore de curs dureaza zece zile. D
f. Prima luna a anului este ianuarie. D
7 In luna iulie, ziua dureaza 14 ore. ~tiind ca soarele rasare la 5 dimineata, afla la ce ora
apune soarele.

8 Cite~te problemele, rezolva, apoi deseneaza acele ceasurilor pentru a indica ora la care
fiecare copil a inceput activitatea ~i ora la care el a terminat.

a. Corina a inceput antrenamentulla tenis la ora 14:00.


Ea se antreneaza 2 ore. La ce ora a terminat antrenamentul?

b. Alina s-a in tors de la joaca la ora 18. Ea s-a jucat in pare 3 ore.
La ce ora a plecat Alina la joaca?

c. Dinu a jucat fotbal de la ora 16:30 pana la ora 18. Cat timp
a jucat baiatul fotbal?

9 Completeaza propozitiile.
a. Daca azi e marti, poimaine va fi
b. Daca ieri a fost vineri, maine va fi
c. Daca maine va fi duminica, ieri a fost
d. Daca ieri a fost duminica, poimaine va fi

10 Spune cate minute sunt in:


a. 2 ore; c. o ora si 30 de minute;
'
b. 4 ore; d. 3 ore si 30 de minute.
'
11 Cate zile sunt in doua luni consecutive ale anului? Afla toate posibilitatile.

2 Orienteaza-te dupa datele de na~tere ~i spune care persoana este mai mica. ·

Ana- 29.03.93 Ion- 29.03.93 Cornel- 29.03 .93


- ....

Dan- 07.05 .93 Maria- 07.05.93 Teodora- 07.05.93

13 Un spectacol de eire a inceput la ora 10:00. Cite~te programul, observa cat a durat
fiecare numar din spectacol, apoi deseneaza acele ceasurilor pentru a indica ora la care
a inceput fiecare numar. La ce ora s-a terminat spectacolul?

Acrobatii
'

30 de
minute

Dresura de animale

20 de
minute

Numar prezentat de catre clovni

10
minute

--
....
--
_,...

Gimnastica

30 de

·."'" _#)i
.\
minute
. ; ~ t
........ ;_/.-
Monede si bancno+e
I

1 Scrie valoarea monedelor aflate in circulatie


, in tara
, noastra.

() lJ ( )
2 Mihai avea o bancnota de lleu 9i a schimbat-o pentru 7 monede. Scrie valoarea pe care
o poate avea fiecare moneda primita.

OO OCJOOO
3 Observa monedele 9i bancnotele, apoi afia cat a costat fiecare obiect, 9tiind ca pentru
fiecare s-au platit bancnotele 9i monedele alaturate.

ffll\
\lij)

rdl
~f~1
~~
-- ··_-~--
~'~- ·..-_!_-._·_'~-;_.r_·e?_.',_·-.~:-._~. ~
~· - ~ ;_. _
_, ;;) ·_; --.·.·___-. ·_.
-

~- a,ji . .
lib--
~ . .,.
• .
: i
:

1 .·-~~-·,·' 1~ -.._·.'
__

. :;"·!. .
,,_..
'
.

10i..Eize~

4 Pentru a-9i cumpara o jucarie, Dan a platit o bancnota de 5lei 9i doua monede de 50 de
bani, iar Alexandru a platit 4 bancnote de lleu 9i 3 monede de 50 de bani. Cat a costat
jucaria fiecarui copil?

------~=--------~----.....L
s Dan avea o bancnota de 10 lei, pe care a schimbat-o pentru 6 bancnote cu valoare mai
mica. Ce valoare au aceste bancnote?

DDDDDD
6 Mama Alinei avea o bancnota de 50 de lei. Ea cumpara o papu~a cu 37 de lei ~i o carte
de 5lei. Ce rest a primit mama Alinei?
* Afla ce valoare aveau bancnotele pe care le-a primit rest.
* Descopera mai multe solutii.

7 Doi frati aveau fiecare cate 20 de lei ~i a cumparat fiecare cate doua jucarii. Afla ce
jucarie a cumparat fiecare copil ~i ce rest a primit.

5lei 1 12lei 1 3lei

8 Pentru fiecare suma, incercuie~te atatea monede cate sunt necesare pentru a compune
suma indicata.

2lei

3lei

4lei si 50 de bani
'

9 Observa cati bani a economisit


'
Mihai in pu~culita. El scoate din
pu~culita 2 lei ~i 50 de bani pentru
a cumpara un creion, iar bunica 1i
mai da 2 lei. Cati bani are acum in
'
pu~culita Mihai?

I
Test
• •
1 Une~te cu o linie cartona~ul pe care este scrisa unitatea de masura cu eel pe care este
scrisa marimea pe care 0 masoara.
ora
--
metrul (m) kilogramul (kg) litrul (1)

.masa cor.E_urilor capacitatea vaselor . timpul


- - _, 1 _lungimea j
- A

2 Pentru fiecare instrument de masura, Incercuie~te litera corespunzatoare marimii pe


care 0 masoara.
a. valoarea a. valoarea a. capacitatea
b. capacitatea b.lungimea -. Q ~~ b. masa corpurilor
c.lungimea c. masa corpurilor ·~ .. c. valoarea

3 Deseneaza acele ceasornicelor pentru a indica orele de pe ceasurile electronice.

4 Completeaza In caseta:
a. cate zile sunt In doua saptamani D b. cate ore sunt In 4 zile. D
c. cate zile sunt In lunile ianuarie + februarie. D
5 Mara avea o bancnota pe care a schimbat-o pentru bancnote cu valoare mai mica.
Cati bani avea, daca a primit la schimb urmatoarele bancnote:
a. doua bancnote de 5 lei; b. o bancnota de 5 lei si 5 bancnote de lleu;
'
c. 4 bancnote de 10 lei si doua bancnote de 5lei.
'

3 raspunsuri 2 raspunsuri a, b sau a, b sau a, b sau


corecte
un raspuns un raspuns a sau a sau a sau
corect ( b sauc b sau c
Explorarea mediului

Corpul omenesc
Men+inerea s+arii de sana+ate

1 Coloreaza bulinele corespunzatoare cartona~elor care cuprind reguli ce trebuie respec-


tate pentru a se mentine starea de sanatate.
consumul fructelor pregatirea lec~iilor evitarea excesului practicarea
~i le~umelor zilnic de dulciuri ,.; sporturilor
0
-· 0 0 0
citirea pove~tilor spalatul pe din~i purtarea unor respectarea
recomandate de 3 ori pe zi haine scumpe programului de odihna
-
0 0 0 0
2 Completeaza propozitiile, alegand cuvinte din lista de mai jos .
• 0 dieta bogata in fructe ~i ........................ asigura sanatatea organismului.
• Inainte de a fi consumate, fructele ~i legumele trebuie sa fie foarte bine .......... .. .... .. .
• In fiecare zi trebuie sa se consume eel putin un litru de .. .................... ..
• 0 persoana devine obeza cand are un .... ..... .. .......... .... .. .......... .... .. ..... nesanatos.

apa • spalate • legume crude • coca-cola • regim alimentar • timp liber • fierte

3 Observa imaginile, apoi marcheaza-le pe cele care contin activitati care due la
deteriorarea starii de sanatate.

D D D u D

l _________________________________~
Boli provocate de virusuri

1 Coloreaza cartona9ele pe care sunt scrise boli provocate de virusuri.

L_~:pat~ta j ~ ~~~tur~__j ~_p~ __j ~~r~a-~~~~ar~ j '- !o~~~fectia ali:nentara _j

2 Incercuie9te litera corespunzatoare cauzelor care due la imbolnavirea organismului.


a. consumarea alimentelor cu termen expirat;
b. plimbari in aer curat;
c. nerespectarea regulilor de igiena a alimentatiei;
d. aerisirea zilnica a camerei;
e. frecventarea unor medii care contin virusuri 9i paraziti intestinali.

3 Marcheaza cu X desenele care indica modul de manifestare a bolilor.


If .
~~

0 It- •L J -·
· ~ (\ _.

0 0
4 Marcheaza cu X casetele corespunzatoare masurilor de prevenire a contactarii viru-
surilor.
D vaccinarea
D consumul de alimente fast-food
D spalatul mainilor des, mai ales dupa folosirea toaletei
D contactul cu persoane bolnave
D practicarea sportului in aer liber
D purtarea unor ma9ti de protectie la gura 9i la nas in locuri aglomerate, mai ales iarna

5 Pentru fiecare dintre bolile de mai jos, documenteaza-te 9i noteaza modalitati de tratare.
a. gripa b. enterocolita c. varsat-de-vant
Plante si animaleI

Caracteris+ici comune vietuitoarelor

l Taie cu o linie intrusul din listele de mai jos.

radacina apa lumina hrana


fruct flo are frunza sol aer apa
ger tulpina aer caldura membre
a. b. ~

• Ce denumesc cuvintele care au ramas in fiecare serie?


c. -
2 Observa imaginile, apoi numeroteaza crescator, pentru a obtine stadiile de cre~tere din
viata unei plante.

3 Scrie sub fie care imagine cuvin-


tele date, la locul potrivit.
copil• tanar • bebelu~
• adult • varstnic

4 Grupeaza cuvintele care denumesc animale dupa modullor de inmultire, astfel:


a. se inmultesc prin oua b. nasc pui vii.
gaina • ~arpe • balena • pisica • pe~te • caprioara • vultur • cangur • testoasa • maimuta

5 Dintre comportamentele plantelor ~i animalelor enumerate mai jos, indica prin bifare
pe acelea care reprezinta comportamente de adaptare la mediulin care traiesc.
D Unele animale i~i schimba grosimea ~i culoarea blanii.
D Cactu~ii au tepi.
D Din flori cresc fructe.
D Cameleonuli~i schimba culoarea dupa mediulin care traie~te.
DIn lipsa apei, plantele se ofilesc, apoi se usuca.
D Primavara, copacii inmuguresc.

Db___________________________________________________________.•.·~
Medii de viata I

1 Scrie In casetele date denumirea a 4 plante ~i a 4 animale care traiesc In mediile de


viata indicate.
'

Mediul terestru (pe pam{mt) Mediul acvatic (fn apa)

2 Coloreaza cartona~ele pe care sunt scrise denumiri ale mediilor de viata.


Soarele j balta gnp a padurea j __ luna de~ertul j

Delta Dunarii insecte Marea Neagra j frunza lacul

Polul Nord membre Polul Sud buburuza j 1mrna

3 Observa imaginile, apoi identifica, prin bifare, plantele care traiesc In diferite zone ale
baltii.

\,,\,
':i/
''
'

·t.·},- I;
1
,,,
.~~/
'l
I
\ 1
1 \;' I
' .~·/
1
I I
' ;
I' I
:

\
~ h\I ,f ,'

D D D D D
4 Identifica In imagini vietuitoarele care traiesc In balta, denume~te-le, apoi marcheaza cu
X doar casetele corespunzatoare celor care traiesc ~i se Inmultesc numai In apa baltilor.
'
I'

D D D D D
s Realizeaza doua Ian turi de hranire Intre vietui toarele din tr-o balta, completand casetele.
____ ___ viermisori ...;., , ~ ~
barza

libelula ___ ___. \ ¢::1 broasca

----------------~=~--------~s-=~------=------------------Qil..
6 Observa animalele din imagini 9i spune cum se deplaseaza fiecare.

a. c. d.
Asociaza fiecare animal din imagine cu adaptarile specifice la conditiile de viata
enumerate mai jos. Scrie litera corespunzatoare In caseta.
• Aluneca u9or fiindca are corpul umed. 0
• Pentru a se deplasa Inainte, love9te apa cu coada. 0
• Culoarea 9i densitatea blanii variaza In functie de anotimp. 0
• Zboara cu ciocul deschis pentru a prinde insectele din zbor. 0
7 Identifica cei doi copaci din imagini, apoi completeaza propozitiile.
a ............ traie9te In padu- b. Copacul eel mai ras-
rile de foioase, raspandi- pandit In padurile de la
te In special pe dealuri. munte este ........... .

8 Descopera in careul de mai jos numele unor plante 9i animale care traiesc In padure.
R v p c
L A p R I 0 A R A L B D
M c u c u L v u c N v u M N u 0
s T L M c I 0 c A N I T 0 A R E
u s p L u p L c M E 0 c F R s p
R R E N v A v E v E R I T A u D
s R A 0 E B c R I R E A 0 B c N
v 0 B c A N 0 B 0 R A s T N 0 v

9 Marcheaza enunturile care prezinta conditiile care fac ca padurea sa se trezeasca la


viata primavara devreme, dupa model.

I DA I ·NU
• Unele animale se pregatesc pentru hibernare. .;
• Solul are multa apa dupa topirea zapezii.
• Soarele Incalze9te cu mai multa putere.
• Pasarile pleaca In tarile calde.
• Unele plante care cresc in padure au bulbi sub pamant. =_j
st
10 In exemplul de mai jos este redata o legatura de hranire intre plantele ~i animalele din
padure. Scrie ~i tu in casete alte exemple.
plante verzi ~ animale erbivore ~ animale carnivore

.____--1t~...,_ifo_i_ ___.] ~ .
I _ __ _ I_ep-ft~_re_ ___.] ~ --~.,.,..lp_e_--_-___,]
I.__
-

...____u_ __.l I :o: l ~ IL--


. _=n~- - --ll
l Coloreaza etichetele pe care sunt scrise nume de plante ~i animale in culoarea indicata
de eticheta care con tine mediul de viata in care traiesc, dupa model.
cactus ~erp1 p1ngum

l palmieri I desert
'
camila

I -- muschi
' I zonele reci urs polar
---- ,- - - --;en - - -]
r mas lin ] scorpwn

12 Pentru a obtine descrieri ale mediilor de viata de mai jos, taie cuvintele necorespun-
zatoare.

• Apa se gase~te in cantitati mici/ mari.

• Ziua temperatura este foarte ridicata/ scazuta, iar noaptea este foarte
ridicata/ scazuta.

• Numarul vietuitoarelor ~i plantelor este mare/mic.


• Temperatura aerului este mereu foarte ridicata/ scazuta.

• In regiunile inconjuratoare se gasesc/nu se gasesc a9ezari omene9ti.

• Oamenii traiesc in adaposturi facute din caramida/gheata.

• La Polul Nord nu traiesc/traiesc pinguini.

Incercuie~te raspunsul corect pentru enuntul:


Delta Dunarii se afla:
a. la varsarea Dunarii in Marea Neagra;
b. in locul de uncle izvoraste Dunarea;
'
c. pe cursul Dunarii.

m=
- =
4 Cite~te enunturile ~i seria de cuvinte, apoi completeaza spatiile libere.
• Delta Dunarii cuprinde suprafete de ........ .... ~i suprafete acoperite de .. .. .. .. .... .
• Pe uscat se afla ............ in care traiesc vulpea, lupul ~i ... :.. ....... In apa traiesc feluriti

• In locurile mlastinoase cresc stuful si ............ .


' '
papura • apa • paduri • pamant • porcul mistret • pe~ti

s Marcheaza cu X imaginile din delta.

D D D D

Stabile~te corespondenta intre vietatile din imagini ~i denumirea corespunzatoare.

tan
' tar
, pelican lebada stiuca
,

7 Marcheaza in tabelul de mai jos activitatile corecte care protejeaza mediile naturale de
viata ale plantelor ~i animalelor.
Activitati I DA I ;•·Ntf '"·
• Vanatul ~i pescuitul sunt interzise in perioada de inmultire .

. • In padure se poate face focul oriunde, deoarece exista multe


lemne de foe.

• Resturile menajere de la un picnic pot fi aruncate in apa


raurilor si lacurilor.
'
• Copiii nu trebuie sa distruga cuiburile pasarilor.

I d
Paman+ul. Alcatuire. F orrYle de relief

1 Dintre plantele prezentate, marcheaza cu X cas eta corespunzatoare Pamantului.


• Cum 1-ai recunoscut? Justifica.

D D D
2 Completeaza rubricile tabelului.

P1aneta A1catu1re
v • I ... I Satelit:f"-'~ I. Conditii ale .
I Forma
I Rotatu, . nat ura't•1 . · t'11
v1e ·· ,
• • uscat In jurul: Existenta:
'
• • axei sale •
• •

3 Coloreaza caseta care con tine raspunsul corect.


a. Viata este posibila pe Pamant, deoarece in jurullui se gase9te
Luna atmosfera Marte
- ---- _j

b. Pamantul prime9te caldura 9i lumina de la


Luna So are Venus
c. Gazul care intretine viata pe Pamant este
azotul dioxidul de carbon oxigenul

4 Imaginile urmatoare prezinta forme de relief de pe suprafata Pamantului. Scrie


denumirea fiecareia.

5 Cite9te descrierile formelor de relief, apoi une9te prin sageti cartona9ele.


Au inaltimi pana la Sunt cele mai inalte forme Nu depa9esc 300 m.
800 m 9i culmi de relief, au varfuri semete Au aspect
domoale. 9i pante ascutite. aproape neted.

munte campie deal


J
Universul
Planetele Sisternului Solar. Ciclul z.i - noap+e

1 In careul de mai jos, descopera numele planetelor din sistemul solar, apoi scrie-le, pe
spatiul dat, in ordinea departarii fata de Soare.
v R u v z c z p A M N T I
A • Soare ...,. Mercur,
N J N E p T u N X A R 0 p D Venus, _ __
A u A N A R s R u R A N u s
B p L u T 0 v s A T u R N R
L I M s R v N T z E s c M v
s T p u M F 0 v R z p R A E
N E R v N M E R c u R M v L
0 R s X 0 R p c v s 0 A B c

Pamant ,Planeta rosie"


,

Marte ,Luceafarul"

Venus ,Planeta Albastra"

3 Completeaza enunturile, folosind cuvinte din seria data.


Jupiter
• .................. este singura plan eta cu viata.
Saturn
• .................. este cea mai mare plan eta a Sistemului Solar.
Mercur
• Cea mai mica plan eta din sistemul solar este ................ ..
Terra
• ......... este plan eta recunoscuta pentru inelele sale stralucitoare.

4 Observa imaginile, apoi scrie cum se nume9te loculin care se afla Soarele.

a. _ _ _ _ __ b. _______ c. _ _ _ _ _ __
For~ exerci+a+e de rnagneti

1 Coloreaza cartona9ele pe care sunt scrise denumiri ale corpurilor atrase de magneti.
pahar de plastic agrafe de birou zaharul cme arcul pixului

ac de siguranta pies ~le de lego p~peta co ala de hartie pili tura de ~e..:_

2 Taie cuvintele gre9ite pentru a obtine propozitii adevarate.


• Magnetii au doi/mai multi poli.
• Polii magnetici de acela9i fel se atrag/ se resping.
• Polii magnetici diferiti se atrag/ se resping.
• Magnetul atrage/nu atrage obiectele care con tin fier.

3 Observa a9ezarea magnetilor de mai jos, apoi spune ce se intampla daca magnetii se
vor aprop1a.

a. _ _ _ __ __ b. _ _ _____ c. - - - - - -- - -

4 Coloreaza magnetii de mai jos 9i scrie polii lor, 9tiind ca magnetii:

- _ _ j _____j
II
--- __ __j. j _j
a. se respmg b. se atrag c. se resp1ng

s Completeaza lista de mai jos cu exemple de folosire a magnetilor in viata de zi cu zi.


• fixarea cifrelor 9i a literelor pe tabla magnetica;
• separarea acelor de gamalie scapate in nisip;


Electricita+e: corpuri ~i materiale
care conduc electricitatea

1 Incercuie~te litera corespunzatoare imaginii obiectelor necesare pentru a realiza un


circuit electric.

2000m.Ah U·lon

a. b. c. d. e. f.

.2 Marcheaza cu X cas eta pentru a indica un circuit electric.

D D D
3 Din seria de cuvinte de mai jos, coloreaza cartona~ele pe care sunt scrise cuvinte ce
denumesc materiale care conduc electricitatea.
caucmc _j _ _!]uminiu _____
aur _.l
cupru argi~!_ __ _ material plastic

4 Observa circuitele electrice simple din imagini ~i spune de ce nu s-au aprins becurile.
/
\
==~· ""

s Dintre obiectele de mai jos, incercuie~te-le pe acelea pe care electricianulle folose~te


ca.nd repara 0 instalatie electrica.
I\ [;
.i' .

I
ln+ensita+ea si +aria sunetelor
I

1 Grupeaza sunetele enumerate in seria de mai jos in sunete puternice ~i sunete slabe.
• caderea unei frunze din copac • muzica de la un spectacol • sunetul sirenei de ambulanta
• vorbitul in ~oapta • ragetul unui leu • ciripitul unei vrabiute • ticaitul ceasului • sunetele dintr-o
hala industriala • sunetul ciocanului pneumatic care perforeaza asfaltul· zborul unei pasari
a. b. ________________________

2 Scrie in casete daca propozitiile sunt adevarate (A) sau false (F).
• Dupa producerea sunetelor de catre sursa, ele se propaga in aer. D
• Cand sursa care produce sunetul este mai departe, sunetul se aude mai tare. D
• Sunetele cu intensitate mare pot provoca tulburari de auz sau chiar surzenie. D
• In lipsa aerului, sunetele nu pot fi auzite. D
• Poluarea sonora din ora~e nu dauneaza auzului. D
I
I
3 Coloreaza cartona~ele pe care sunt scrise masuri care miqoreaza poluarea sonora.
• purtarea ca~tilor de protectie pe urechi j

• ridicarea resturilor menajere regulat :


• construirea aeroporturilor in afara ora~elor
1

• folosirea surselor alternative de energie j

• interzicerea claxonatului in orase 1


'
_• interzicerea folosirii telefonului mobil in ~coala J
• folosirea unor materiale izolante fonic la constructia cladirilor I
'

4 Identifica sursele care scot sunete placute auzului, prin colorarea bulinei de langa imagine.

o- 0 0
Prezentul auxiliar a fast avizat de Ministerul Educatiei Nationale prin Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018 9i se
regase9te la pozitia nr. 1 din anexa Ordinului.

Lucrare in conformitate cu Programa f?COlard pentru disciplina MATEMATICA $I EXPLORAREA MEDIULUI


(clasa pregatitoare, clasa I 9i clasa a II-a) aprobata prin ordinal ministrului nr. 3418/19.03 .2013

Redactor: Mihaela Preda


DTP: Ionut Ban uta
Coperta: Alexandru Da9
Credite foto: Dreamstime

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei


MOGO~, MARIANA
Matematica 'i explorarea mediului: noua culegere pentru clasa a 11-a I Mariana Mogo~. ­
Ed. a 2-a, rev.l- Bucure~ti: Art Educational, 2018
ISBN 978-606-003-075-1

51
504

Pentru comenzi va puteti adresa


Departamentului Difuzare;
C.P. 12, O.P. 63, cod 062650, sector 1, Bucure9ti
Telefoane: 0744.634.719; 0751.281.774; 021.796.73.83; 021 .796.73.80; fax: 021.369.31 .99
www.art-educational.ro

Toate drepturile asupra acestei lucrari sunt rezervate Editurii Art Educational.
Nicio parte a acestei lucrari nu poate fi reprodusa, stocata ori transmisa, sub nicio forma
(electronic, mecanic, fotocopiere, inregistrare sau altfel),
fara acordul prealabil scris al Editurii Art Educational.

©Art Educational, un imprint al Art Klett SRL, 2018

S-ar putea să vă placă și