Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ______________________ ________________

Comunicare în Limba română


Test de evaluare – Literele j, g, h; grupul de litere ge
1. Dictare

2. Citește textul!
Hărnicie
A sosit primăvara. Horia şi Geta au venit la bunici
să îi ajute în gospodărie.
Horia adună cu grebla buruienile uscate. Geta udă
cu stropitoarea lalelele. Se odihnesc apoi în hamac.
Spre seară, Geta hrăneşte puișorii de găină și
bobocii de gâscă. Băiatul repară cuşca lui Hans.
Bunicii îi laudă pentru hărnicia lor.

a) Formulează răspunsuri la întrebări:

 De ce au venit copiii la bunici?_

 Cu ce udă Geta lalelele?

 De ce îi laudă bunicii pe copii?

b) Subliniază în text cuvintele care conțin litera h.


c) Transcrie al treilea alineat.
3. Eu scriu una, tu scrii mai multe:

joc pijama cojoc

hotel gâ scă geam

4. Cuvinte prietene: Cuvinte certate:


hotărăsc silitor hotărât corect
harnic umblă curajos nehotărât
necăjit decid greșit lenevie
hoinăresc supărat hărnicie laș

5. Separă cuvintele din propozitia.


Georgeaplantatîngră dină treicireși.

6. Observă imaginea alăturată. Bifează  enunțurile adevărate.

Cloșca are opt puișori.


Gelu se joacă cu puișorii.
În preajmă sunt două gâ ște.
Gelu este îmbră cat cu pantalon scurt.
În pom sunt cinci pere.
Vulpea dă tâ rcoale puișorilor.
Puișorii se joacă printre lalele.
Gelu are tricou cu mâ neci scurte.

7. Alcătuiește propoziții cu ajutorul cuvintelor: șterge, prăjitură, harnică.


Comunicare în Limba română
Test de evaluare sumativă – semestrul I
1. Competente specifice

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate


3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev. familiare
4.1. Scrierea literelor de mână

2. Descriptori de performantă
Com
Calificativul
-pe-
Itemul
tent Foarte bine Bine Suficient
a
cuvintele si cuvintele si
Scrie după dictare cuvinte, cuvintele si propoziția propoziția cu 3-4 propoziția cu 5-6
4.1
propoziții corect scrise greseli (omisiuni greseli (omisiuni
litere, punctuație) litere, punctuație)
3.2 Formulează răspunsuri la
3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte Un răspuns corect
4.1 întrebări pe baza textului citit
Identifică cuvintele care
1.3 Identifică 6 cuvinte Identifică 4-5 cuvinte Identifică 3 cuvinte
conțin litera h
Identifică si tran-
Nu identifică
3.1 Identifică si transcrie al Identifică si transcrie scrie cu 2-3 greșeli
alineatul, transcrie
4.1 treilea alineat corect lalineatul (de scriere, de
cu 3-4 greseli
aranjare în pag.)
3.1 Scrie pluralul substantivelor
6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte
4.1 date
3.1 Realizează corespondenta
7-8 cuvinte 5-6 cuvinte 3-4 cuvinte
4.2 între sinonime si antonime
3.1 Separă cuvintele din
7 cuvinte 5-6 cuvinte 3-4 cuvinte
4.1 propozitie.
3.2 Identifică propozițiile
3 propozitii 2 propozitii o propozitie
4.1 adevărate.
enunturi
Alcătuieste propozitii cu 3 enunturi corecte 2 enunturi corecte incomplète (greseli
4.1
cuvinte date” (formă si continut) (formă si continut) e scriere si de
continut)

3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 4 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
crt
Numele si prenumele I1 I2a I2b I2c I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2a I2b I2c I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observatii:

FB –%
B –%
S –%
I –%

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și