Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele…………………

Recapitulare substantivul – clasa a V-a

Completaţi schemele de mai jos cu exemple corespunzătoare:

COMUN

SUBSTANTI
NUMAR GEN
VUL

PROPRIU

1
CAZURILE
SUBSTANT
IVULUI

NOMINATIV ACUZATIV DATIV GENITIV VOCATIV

2
ARTICOLUL

HOTĂRÂT NEHOTĂRÂT GENITIVAL

Prepozitii:

Simple:
Compuse: