Sunteți pe pagina 1din 17

INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI

1.ISTORIA CA ŞTIINŢĂ

Faptele pe care le săvârşim în viaţă


răsună în istorie.

Clasa a V-a
1.ISTORIA CA ŞTIINŢĂ

ASTĂZI VOM ÎNVĂŢA:

CE ESTE ISTORIA ?
CE SUNT IZVOARELE ISTORICE ?
CE ESTE CRONOLOGIA ?
Nicolae Bălcescu

ISTORIA ESTE CEA DINTÂI CARTE A


UNEI NAŢII. ÎNTR-ÎNSA EA ÎŞI VEDE
TRECUTUL, PREZENTUL ŞI VIITORUL.
Nicolae Bălcescu
Istoria este martorul care
confirmă trecerea timpului;
iluminează realitatea, vitalizează
memoria, oferă călăuzire în viaţa
de zi cu zi şi ne aduce ştiri din
antichitate." (Cicero)
Cicero

Istoria este ştiinţa care se ocupă cu studiul evoluţiei


societăţii omeneşti din cele mai vechi timpuri până azi,
sub aspect: economic, politic, instituiţional social şi
cultural.
Izvoare Istorice
Istoria unei societăţi se reconstituie pe baza unor surse
istorice. Toate informaţiile despre evenimente istorice şi
procese istorice cuprinse într-o carte de istorie se
bazează pe dovezile oferite de izvoarele istorice.
Sursele sau izvoarele istorice pot să ofere informaţii
despre oameni, bunuri materiale, evenimente, fenomene
naturale, diverse activităţi, obiceiuri, tradiţii şi instituţii.
Orice document scris sau obiect poate constitui o sursă
istorică cu ajutorul căreia poate fi reconstituită imaginea
unei societăţi.
Izvoare
Istorice
Nescrise Scrise
SURSELE ISTORICE SE GÃSESC
ÎN MUZEE, BIBLIOTECI SAU
ARHIVE
Izvoare Istorice Nescrise

Unelte Arme Vase Podoabe Locuinţe Morminte


ARHEOLOGIA
ESTE ȘTIINȚA CE
STUDIAZĂ CIVILIZAȚIILE
ȘI CULTURILE UMANE
VECHI ȘI RELAȚIILE
ACESTORA CU MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR, PRIN
DOCUMENTARE ȘI PRIN
CĂUTAREA, CULEGEREA,
ANALIZAREA ȘI
INTERPRETAREA
URMELOR MATERIALE
RĂMASE.
IZVOARE ISTORICE SCRISE

Izvoarele istorice scrise au apãrut acum


5 000 de ani, odatã cu inventarea scrierii.

Scrieri
Inscripţii Monede Documente Hărţi
istorice
I
BIBLIOTECA
DIN
ALEXANDRIA

A fost cea mai renumită


bibliotecă a antichității.
Situată în Alexandria,
adevărată metropolă a
civilizației greco-romane
din Egiptul antic, conținea
peste 900.000 de
pergamente.
IMAGINI DINTR-UN MUZEU

Ce reprezintă imaginile de mai jos ?


Pot fi considerate izvoare istorice?
De ce?
MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN
APLICAŢIE

Cioplitor (paleoliticul inferior), descoperit Amuletă pandantiv, descoperită la


pe Valea Dârjovului.
Mitoc.

Imaginile de mai sus reprezintă un izvor istoric nescris ?


A sau F
CE ESTE CRONOLOGIA ?
CARE SUNT EPOCILE ISTORICE ?
Cronologia este o disciplină ajutătoare
istoriei care se ocupă se ocupã cu stabilirea
datelor istorice.
Pentru a fi mai uşor de exprimat, timpul a fost
împãrţit în unitãţi de timp istoric:
– ANUL – are 365/366 de zile
– DECENIUL – are 10 ani
– SECOLUL – are 100 de ani
– MILENIUL – are 1000 de ani
Există şi două ERE istorice :
 Înainte de naşterea lui Isus Hristos- î.H.
 După naşterea lui Isus Hristos- d.H.
ISTORIA UNIVERSALÃ ESTE ÎMPĂRŢITĂ ÎN CINCI
MARI EPOCI ISTORICE.

Epoca Epoca Antică


Străveche
Epoca
Preistoria Epoca Modernă Epoca
Medievală Contemporană
APLICAŢIE
Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:

1.Anul are un număr de ………..zile.


2.Deceniul are ……ani.
3.Secolul are ……..de ani.
4.Mileniul are …….de ani.
RESURSE ISTORICE

Manualele alternative clasa a V- a


Imagini Internet

S-ar putea să vă placă și