Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a V–a
OBIECTUL: ISTORIE
SUBIECTUL: Burebista şi Decebal
TIPUL LECŢIEI : comunicare- însuşire de noi conţinuturi
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ vizate în activitatea cu elevii :
 să povestească aspecte ale legăturii dintre mediul geografic şi viaţa oamenilor
 să recunoască şi să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică
 să folosească termeni istorici în situaţii diverse
 să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente/fapte /personalităţi.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


O1 –să descrie faptele regilor geto-daci Burebista şi Decebal.
O2-să identifice trăsăturile de caracter ale personalităţilor Burebista şi Decebal.
O3-să aprecieze faptele strămoşilor noştri
O4 -să localizeze în timp evenimentele legate deBurebista şi Decebal, având la
dispoziţie o axă a timpului;( obiectivul este considerat realizat dacă reuşesc să
localizeze cel puţin un eveniment.)
O5 - să alcătuiască enunţuri folosind termenii noi (); (obiectivul este considerat
realizat dacă folosesc cel puţin doi termeni în enunţuri corecte.)
O6 - să citească o hartă istorică, având la dispoziţie informaţiile privind hotarele
Daciei în vremea lui Decebal şi ale Burebista
O7 - să citească şi să comenteze imagini, folosindu-se de imaginile date;( obiectivul
este considerat realizat dacă reuşesc să emită cel puţin o observaţie corectă pentru
fiecare imagine.)
O8 - să descopere şi să descrie un fapt istoric prezentat având la dispoziţie o sursă
istorică; (obiectivul este considerat realizat dacă completează corect cel puţin trei
informaţii (caracteristici) corecte referitoare la personalitatea istorică dată.)

STRATEGII DIDACTICE:
procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată şi
nedirijată, brainstorming, turul galeriei, bula dublă, învăţarea prin exploatare şi
investigare, munca independentă, povestirea.

forme de organizare: frontal, individual, echipe, perechi


resurse materiale: manual, fişe de lucru, ilustraţii, hartă istorică, coli pentru flip-
chart, markere, portretul lui Decebal şiTraian, steagul geto -dacilor

RESURSE TEMPORALE: 45 minute

2
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Cerbuşca Pavel. Istoria românilor şi universal, ghidul învăţătorului
clasa a IV-a.Editura Ştiinţa, Chişinău,2012
 Cerbuşca Pavel. Istoria românilor şi universal, manual pentru clasa
a IV-a.Editura Ştiinţa, Chişinău,2012

3
TABELUL DE SPECIFICAŢII

Evenimentele Obiective Conţinuturi Strategii Evaluare


lecţiei operaţionale didactice
Pregătirea Stabilirea ordinii şi disciplinei în clasă Conversaţia
clasei pentru
activitate Ce ai aflat de la părinţi despre strămoşii noştri?
Citim cuvintele de pe tablă
Mînz,brînză,ceafă,dîmb,moş,zîmbet,brad,vatră...Aranjaţi
cuvintele în ordine alfabetică
Captarea Vă sunt cunoscute aceste cuvinte? Conversaţia Frontală, prin
atenţiei Să ştiţi copii că aceste cuvinte ne-au rămas moştenire de Explicaţia aprecieri
2 minute la geto-daci verbale
Cine sunt geto-dacii?
O1 Copii pe tablă sunt scrise 2 citate , le citim
Elevii citesc enunţurile scrise la tablă
 Geţii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre
traci...Credinţa lor este că nu mor, ci că se duc la brainstorming
Zamolxis , zeul lor.” conversaţia,
Herodot, Istorii explicaţia
Reactualizarea  Dacii au aceeaşi limbă ca şi geţii. postit-uri
cunoştinţelor pe Strabon, Geografia
seama - Cine este autorul ,de unde sunt luate aceste
experienţei citate?
anterioare Frontală, prin
7 minute Informaţie selectată din Interpretarea documentului aprecieri verbale
document
Dacii au aceeaşi limbă ca şi Deşi aveau nume diferite, geto-
O1 geţii dacii erau un singur popor şi
vorbeau aceeaşi limbă
...sunt cei mai viteji şi mai
drepţi dintre traci
...credinţa lor este că nu mor
...se duc la Zamolxis,zeul lor Geto-dacii se închinau la mai
mulţi zei, printre care cel mai
superior era Zamolxis
- Despre cine se vorbeşte în aceste citate?

4
Anuntarea
obiectivelor Tema lecţiei şi obiectivele
1 minut O3 Titlul lectiei este scris pe tablă- Burebista şi Decebal Conversaţia evaluare
Cine a fost Burebista şi cum a fost el vom afla din poezia frontală
Dirijarea învăţării recitată de colega voastră,Mihaela?(anexa1)
Deci, cine a fost Burebista ? Evaluare
20 minute - Primul rege al geto-dacilor82-44 î .Hr individuală
- A unit neamul geto-dacilor
- (se completează lista pe parcurs)
Se prezintă portretul lui Burebista,realizez o comparaţie
cu cel din manual pagina 22 Explicaţia
De ce copii anii de domnie a lui Burebista sunt scrişi Observaţia
astfel (82-44 î.Hr) ? Munca
Se prezintă axa. independentă
B A Hartă
individuală, harta
mare, creioane
Se citeşte informaţia din manual despre Burebista. colorate
Se completează informaţia despre Burebista.
Se prezintă portretul lui Decebal se compară cu cel din
manual.
Copii, de ce anii de domnie a lui Decebal sunt scrişi în
creştere(87-106)
Plasăm pe axă.
Citim informaţia, pagina 24
Completăm portretul lui Decebal.
- Turul galeriei
- regele Daciei între anii 87- 106 explicaţia
- a refăcut statul dac conversaţia,
- a întărit statul din punct de vedere militar munca în echipă,
- l-a înfruntat pe Traian în războaiele din 101- problematizarea
102, 105-106 observarea
Analizăm harta Daciei, pagina 23, facem concluzii postere, comportamentului
O1 -Statul lui Burebista a fost mai întins, decît statul lui markere, elevilor
Decebal. citate pentru gradul de
fiecare echipă implicare a
5
Statul lui Burebista a avut o viaţă mai lungă(38 ani) portretul lui fiecarui
Statul lui Decebal mai scurtă(19 ani) Traian şi Decebal, membru al
O4 Stabilim asemănările şi deosebirile oral dintre Burebista lipici echipei, gradul
şi Decebal. în care îşi
Fixarea şi realizează
consolidarea O5 Completăm careul(anexa3) obiectivele,
cunoştinţelor 1Romanii îi numeau evaluare în
2.Primul stat geto-dac echipă
10 minute 3.Anii de domnie a acestui rege sunt 87-1061 Conversaţia Evaluare frontală
O4 4.Grecii îi numeau Explicaţia
5.Primul rege al Daciei. Evaluare individuală,
6.Cetate sau ... autoevaluare
Obţinerea 7.Capitala Daciei
performanţei O5 De la A-B prima carte despre faptele măreţe ale Conversaţia,
7 minute neamului nostru. explicaţia,
A bula dublă
D a c i
Asigurarea D A c i a fişe de lucru Evaluare
retenţiei şi O2 D e C e b a l individuale individuală, temă
transferului g e ţ I pentru acasă
B u r e b i s t A
3 minute poster pentru tablă
D a v ă
s a r m z e g e t u s A
B
explicaţia
O5

6
7
Odă lui Burebista

Cel dintâi şi mai mare, tu, rege,


Ai făcut plaiul sfânt să se-nchege,
Ai zidit temelii de granit
Pentru neamul tău falnic ivit.
Ai purtat glas de lup peste zări,
De la ape, la munte, la mări,
Sub un sceptru de legi i-ai adus
Ascultându-te, toţi s-au supus.
Ţi-ai trimis şi la Roma un sol,
Tot sperând alte zaruri în bol,
Însă soarta la ea v-a chemat
Şi pe tine şi-al Romei bărbat;
Ai domnit în întâiul regat,
Tu prin veac ai rămas necântat,
Totuşi spiritul tău ne-a condus
Ca popor peste timp nesupus...

9
Anexa 3
Completăm careul
1Romanii îi numeau
2.Primul stat geto-dac
3.Anii de domnie a acestui rege sunt 87-1061
4.Grecii îi numeau
5.Primul rege al Daciei.
6.Cetate sau ...
7.Capitala Daciei
De la A-B prima carte despre faptele măreţe ale neamului nostru.
A

D a c i
D A c i a
D e C e b a l
g e ţ I
B u r e b i s t A
D a v ă
Sa r m z e g e t u s A
B

10