Sunteți pe pagina 1din 2

Spania

 Poziţia geografică: Este situată în partea de vest a Europei Mediteraneene, ocupând cea
mai mare parte a peninsulei Iberice;
 De teritoriul acestei ţări aparţin 2 arhipelaguri importante: Baleare din Marea Mediterană
şi Canare din Oceanul Atlantic
 Vecinii : : N- Oceanul Atlantic,
NE- Franţa, Andorra
V- Portugalia, Oceanul Atlantic
S, E- Marea Mediterană
 Cadrul natural
 Relieful : - munţi: Iberici, Castiliei, Pirinei, Cantabrici, Sierra Morena, Sierra Nevada;
- podişuri: Castiliei (Meseta spaniolă);
- câmpii: Aragonului, Andaluziei;
 Clima: mediteraneană, temperat-oceanică, temperat-continentală
 Hidrografia: -râuri:Ebro, Tejo, Duero, Guadiana, Guadalquivir;
 Vegetaţia: păduri de foioase, păduri de conifere, păduri mediteraneeene;
 Fauna: ursul brun, câinele sălbatic, vipera cu corn, broasca ţestoasă;
 Solurile: terra rosa, cambisoluri şi spodosoluri;
 Populaţia: - spor natural pozitiv;
- religia romano-catolică;
- populaţia este concentrată în câmpiile litorale şi în marile oraşe;
 Oraşele: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Malaga, Bilbao;
 Economia:
 Resurse : - ale solului: păduri, resurse hidroenergetice, terenuri agricole
- ale subsolului: minereuri de feroase şi neferoase (mercur-locul I pe glob, cupru, plumb, zinc)
 Industria: energetică, constructoare de maşini (Seat), siderurgică, electronică, chimică,
alimentară;
 Agricultura: - cultura plantelor: măsline şi ulei de măsline (locul I ), viţă-de-vie,
legume, citrice, orez;
- creşterea animalelor: ovine, porcine, bovine, păsări;
 Transporturile: feroviare, maritime, fluvial, rutiere, aeriene, speciale.
 Comerţul: Spania exportă produse agricole şi industriale şi importă materii prime;
 Turismul: Este foarte bine dezvoltat, atracţiile turistice principale sunt: oraşele cu
obiective culturale şi arhitectonice, litoralul Mării Mediterane, staţiunile montane;
Rusia
► 1. ASEZARE GEOGRAFICÂ – ocupă partea de est a Europei şi partea de nord a Asiei
- este cel mai întins stat al lumii,
► 2. VECINI:
- în nord: O. Arctic
- în sud: Mongolia, China
- în est: Finlanda, Estonia, Letonia, Belarus, Ucraina
- în vest: O.Pacific.
►RELIEFUL:
• Relieful părţii europene cuprinde:
- Câmpia Europei de Est- are aspectul unei depresiuni alungite cu altitudini coborâte.
- Regiuni de podiş mai înalte (350m) : Pod. Valdai, Pod. Central Rus şi Pod. Volgăi.
- Spre Marea Caspică se află Câmpia Mării Caspice,situată sub nivelul mării.
- Munţii Ural, consideraţi limita estică a continentului european, au altitudini mici de
200m (alt. max. 1895m Vf. Narodnaia); au un aspect erodat şi formaţi din structuri vechi.
- Reliful părţii asiatice cuprinde:
-Câmpia Siberiei de Vest, cuprinsă într M. Ural şi fl. Enisei ;este a doua regiune a
globului în privinţa resurselor de petrol şi gaze naturale.
-Podişul Siberiei Centrale, cuprins între fluviile Enisei şi Lena (are alt. sub 200m).
-M.Verhoiansk, M. Cerski (peste 300m alt.), M. Kolâma.
-În partea de sud se află M. Altai (peste 4500m alt.), M. Saian, M. Iablonovi şi M.
Stanovoi.
-În Pen.Kamceatka există vulcani activi (vulcanul Kliucev de 4750m).

► 3. CLIMA: Există mai multe tipuri de climă datorită întinderii mari în latitudine:
-climat continental excesiv (cu nuanţe deşertice) în zona M.Caspice;
-climat temperat continental (până aproape de Cercul Polar de Nord), cu ierni
lungi şi geroase (una dintre cele mai reci regiuni ale planetei);
-climat subpolar (de la Cercul Polar până la O. Arctic);
-climat arctic (polar), în Insula Novaia Zemlea;
-climat oceanic în partea de est, spre O. Pacific;
-climat montan în zona munţilor înalţi.
►4. HIDROGRAFIA:
Reţeaua hidrografică este foarte bogată în fluvii, râuri şi lacuri:
- fluvii: Volga cel mai mare fluviu european, Kama, Obi, Enisei, Lena Kolâma,Amur ş.a.
-lacuri: M. Caspică (cel mai mare lac), Baikal (cel mai adânc lac), Lodoga şi Onega (în partea
europeană).
► 5. VEGETATIE SI FAUNA:
- În regiunile subpolare şi polare există vegetaţie de tundră (muşchi, licheni) în care trăiesc
animale adaptate la frig (ren, vulpea polară);
- Pădurea de conifere, denumită taiga, este cea mai întinsă pădure din lume; cuprinde specii de
brad, molid, zadă, polp siberian; animalele specifice sunt ursul brun, râsul, cerbul,hermelina ş.a.
- Stepă şi silvostepă în zona de câmpie, cu vegetaţie ierboasă şi animale specifice precum
rozătoare şi păsări.
- Vegetaţie de semideşert cu vegetaţie adaptată la uscăciune (în zona M.Caspice)