Sunteți pe pagina 1din 15

INSTITUTIILE ORGANIZATOARE

ISJ IALOMIȚA
ISJB BUCUREȘTI, SECTORUL 4
DIRECTOR,
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Urziceni prof. Turcu Constantin

Școala Gimnazială Nr. 97, București prof. Peltecu Nicoleta

COORDONATOR PROIECT,
Prof. MATACHE IONELA CRISTINA

Consilier educativ,
Prof. înv. primar Ghițeanu Mihaela

Motto:
„Adevarata prietenie se bazează numai pe fapte, pe idei, pe sentimente care
constituie miezul de foc al omeniei.”( Mihai Beniuc)

Proiect naţional
cetățenie democratică
I . TITLUL PROIECTULUI: ”Dăruire pentru dăruire … cu n click”

II. ORGANIZATORI/ PERSOANE DE CONTACT: prof. MIHAI NICOLETA

A. APLICANTUL
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Urziceni
Adresa completă:
Str. Aurora, Nr. 8, loc. Urziceni, Jud. Ialomița
Nr. de telefon/fax : 0243256117
electronică /Site : www.sc_nr1_urziceni@yahoo.com
Persoane de contact: prof. MIHAI NICOLETA, prof. Turcu Constantin
Adresă poştă:
e-mail: lupumat@yahoo.com, sc_nr1_urziceni@yahoo.com

III. PARTENERI/PERSOANA DE CONTACT:


B. PARTENER
Şcoala Gimnazială Nr. 97, Bucureşti, București
Adresa completă:
Sector 4, Bucureşti , Str. Viorele, Nr. 7, Nr. de tel/ fax: 021 330 25 45
Director: prof. PELTECU NICOLETA
prof. HRISCU NINA, în calitate de proiectant;
Persoane de contact: Hriscu Nina, e-mail: inandreea@yahoo.com
IV. COORDONATOR PROIECT prof. MIHAI NICOLETA

V. DURATA PROIECTULUI – 12 LUNI, SEPTEMBRIE 2017- AUGUST 2018

( anul școlar 2017-2018)

VI. DESCRIEREA PROIECTULUI

Şcoala, prin destinaţia şi rolul său, asigură cadrul adecvat în care se


desfăşoară un complex de formare a elevilor, atât sub aspect instructiv, cât şi sub
aspect educativ. Ea este un factor important care contribuie la dezvoltarea
personalităţii umane. Şi totuşi, oricât de bine ar fi organizate şi oricât de bogate
sunt conţinuturile disciplinelor de învăţământ, de foarte multe ori nu se poate
acoperi nevoia de explorare, investigare, creativitate a copiilor. Ei sunt dornici să
se implice în activităţi, în care să se simtă importanţi, să se manifeste liber, să-şi
arate talentele, să-şi satisfacă dorinţele şi curiozităţile.
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar,
oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili
sufletelor acestora.
Iată câteva din motivele pentru care considerăm că şcoala trebuie să acorde
atenţie timpului liber al copiilor. Ne revine obligaţia de a organiza activităţi
extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe copii, să-i provoace la
căutări, cugetări, alegeri, acţiuni. Este important ca aceste activităţi să acopere cât
mai multe domenii, cât mai variate şi să răspundă intereselor copiilor, să ducă la
dezvoltarea personalităţii lor, sub toate aspectele.
Prin acest proiect dorim să dezvoltăm capacităţi de comunicare şi
interrelaţionare între elevi, să arătăm copiilor că ei toţi, indiferent de religie sau
rasă, doresc să se joace, să înveţe, să se bucure de tot ce-i înconjoară şi o pot face
într-o relaţie de prietenie, de respect şi întrajutorare reciprocă, într-un climat de
stabilitate şi de bună înţelegere.

VII. ARGUMENT
Copiii, devin din ce în ce mai activi, mai creativi, mai plin de
imaginatie. Pentru a valorifica cât mai bine acest potențial, proiectul
„ Dăruire pentru dăruire... cu un click” își propune să dezvolte aceasta
comoara canalizând-o spre capacitatea de a lega prietenii bazate pe
sinceritate, încredere reciprocă, altruism, pasiuni şi interese comune. Copilul
trebuie să stie ca talentul și munca sa pot să-i ajute pe cei nevoiași, dar și pe
el însuși.
Prin acest proiect de parteneriat educaţional, dorim să le oferim
copiilor ocazia de a se manifesta creator, arătându-ne viziunea lor asupra
lumii, dar în numele prieteniei şi al ajutorului oferit celor ce au nevoie, ei au
ocazia să-şi dezvolte spiritul antreprenorial obţinând astfel satisfacţii
maxime.
Prin activităţile proiectului ne propunem să aducem în prim plan
creaşiile artistice ale copiilor din întreaga ţară, dar să le insuflăm şi plăcerea
de “a dărui “.

VIII. Scopul proiectului:


 Cultivarea și valorificarea potențialului creator al preșcolarilor și
elevilor, dezvoltarea aptitudinilor anteprenoriale și spiritului umanitar.

IX. Obiectivele specifice ale proiectului:


 Confecţionarea de felicitări, decoraţiuni de Crăciun/Paşte, ouă
încondeiate, picturi şi dăruirea acestora persoanelor dragi, celor din
comunitatea locală, celor în vârsta sau copiilor din cămine/centre de
plasament;
 Dezvoltarea simţului estetic;
 Stimularea activităţii în echipă;
 Conştientizarea afectivităţiide grup ca suport al prieteniei;
 Identificarea propriilor valori şi a grupului-comunităţii din care fac
parte;
 Promovarea şi cultivarea tradiţiilor specific româneşti;
 Dezvoltarea aptitudinilor anteprenoriale;
X. BENEFICIARI
Grup ţintă:
Direct:
 200 elevi clasele I- IV, 7-11 ani, fete şi băieţi;
 150 elevi prescolari, 4- 6 ani, fete şi băieţi
 150 elevi clasele V-VIII, 11-15 ani, fete și băieți
Indirect:
 500 de vizitatori ai site-ului;
 Părinţii elevilor implicaţi in proiect;
 Comunitatea locală.

XI : ECHIPA DE PROIECT
 MIHAI NICOLETA ( pentru şcoală primară și gimnazială)
Str. Aurora, Nr. 8, Urziceni
Loc. Urziceni, Jud. Ialomiţa, Cod 925300
 Hriscu Nina ( pentru grupele de grădiniță)
Str. Viorele, Nr. 7, Sector 4, Bucureşti, Nr. de tel/ fax: 021 330 25 45
Şcoala Gimnazială Nr. 97 București,

XII : RESURSELE PROIECTULUI


Resursele proiectului:
1.Umane – profesorii coordonatori, elevii, părinţii, cadrele didactice implicate,
conducerea şcolii, primăria orașului Urziceni;
2.Materiale – sala de clasă, proiector, laptop, aparate foto, coli albe, marker,
imprimantă, copiator, hârtie creponată, panouri de poliestiren expandat, hrană
pentru animale, materiale pentru realizarea machetei proiectului.
3.Informaţionale – materiale suport (prezentări power-point) conţinând
esenţializări ale materialului teoretic şi aplicaţiile ce vor fi realizate.
4.Timp – parcursul întregului an şcolar 2017-2018.
5.De autoritate– sprijin şi susţinere din partea managerilor şcolii şi a personalului
administrativ.
6.Financiare –sponsorizări, din partea cadrelor didactice şi ale părinţilor;
7.Alte surse: - informaţionale: proiectul scris;portofoliul proiectului; şi diplome;
E.CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
Descrierea activităţilor :
a. Activitatea nr.1
b. Titlul activităţii: „Frumusetea toamnei”
c. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2017
d. Locul desfăşurării: www.didactic.ro, școlile partenere
e. Participanţi: echipele de proiect ( elevi si cadre didactice din școlile
partenere)
f. Descrierea activității: strângerea de fructe și legume pentru căminele de
bătrânti și copiilor de la orfelinat, prezentari power point, colectare de
materiale din natura, desene, colaje, picturi având ca temă anotimpul toamna
g. Responsabil: fiecare școală parteneră
h. Beneficiari: eleviii și cadrele didactice participante
i. Modalităţi de evaluare: participantii la activitate vor primi diplome de
participare.

a. Activitatea nr. 2
b. Titlul activităţii: „ Târg de Crăciun”
c. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2017
d. Locul desfăşurării:gradinite și scoli partenere, Școala Gimnazială
”Alexandru Odobescu”, Urziceni
e. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii
f. Descrierea activităţii: în cadrul şcolilor şi grădiniţelor partenere se
amenajează un spaţiu special unde se expun lucrările realizate. În acest loc,
elevii şi preşcolarii îşi vor vinde obiectele confecţionate. Cadrele didactice
au obligaţia de a face publicitate activităţii în rândul părinţilor, comunităţii
locale, prin diverse modalităţi.
g. Responsabil: coordonatori şcoli şi grădiniţe partenere
h. Beneficiari: Bătrâni – azilul de bătrâni,/bătrâni ai comunităţii locale –
felicitări şi sau decoraţiuni specifice Crăciunului Copii - Casa de copii/copii
ai comunităţii locale donaţie materială obţinută din vânzarea lucrărilor.
i. Modalităţi de evaluare: participantii la activitate vor primi diplome de
participare.
 REGULAMENT: fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 5
lucrări realizate de elevi (– tehnica de lucru la alegere - ) pe VERSO pe
eticheta fiind scris: numele şi prenumele elevului, numele cadrului
didactic coordonator, şcoala, clasa, localitatea, judeţul. Plicul cu lucrari
și fișa de înscriere trimisă odată cu lucrările la adresa:
 MIHAI NICOLETA ( pentru şcoală primară și gimnazială)
Str. Aurora, Nr. 8, Urziceni
Loc. Urziceni, Jud. Ialomiţa, Cod 925300
 Hriscu Nina ( pentru grupele de grădiniță)
Str. Viorele, Nr. 7, Sector 4, Bucureşti, Nr. de tel/ fax: 021 330 25 45
Şcoala Gimnazială Nr. 97 București,

a. Activitatea nr. 3
b. Titlul activităţii: „Chipul mamei in ochi inocenți de copil”
c. Data/perioada de desfăşurare: martie 2018
d. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”,
Urziceni
www.didactic.ro ,școlile și grădinițele partenere
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii
etc)
f. Descrierea activitatii: felicitari și/sau picturi în format powerpoint
g. Responsabil: cadrele didactice participante
h. Beneficiari: elevii si cadrele didactice participante
i. Modalităţi de evaluare: participantii la activitate vor primi diplome de
participare.
REGULAMENT: Lucrarile copiilor fotografiate/ scanate ți postate la GALERIA
FOTO. În dreptul fiecărei poze, datele de identificare: numele elevului, școala,
clasa, localitatea, cadru didactic coordonator.

a. Activitatea nr. 4
b. Titlul activităţii: ”Sărbătoarea Luminii”- concurs național
c. Data/perioada de desfăşurare: martie – aprilie 2018
d. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”,
Urziceni
e. Participanţi: preșcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii
f. Descrierea activitatii: confecționarea de felicitari, decorațiuni pentru Paște,
ouă încondeiate, pictură pe sticlă, în cadrul şcolilor şi grădiniţelor partenere
g. Responsabiil: coordonatori şcoli şi grădiniţe partenere
h. Beneficiari: elevi, preşcolari, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii
i. Modalităţi de evaluare: participantii la activitate vor primi diplome de
participare.

 REGULAMENT:
 Expoziția-Concurs de Paște “ SĂRBĂTOAREA LUMINII” va avea
urmǎtoarele secţiuni: desen, picturǎ, colaj, obiecte diverse realizate de
copii.Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, pe
suport A4, respectând tematica.
 Pe verso lucrǎrilor se vor trece: numele şi prenumele elevului, titlul lucrǎrii,
clasa, școala, localitatea, numele si prenumele cadrului didactic îndrumǎtor.
 Maxim 3 lucrari/ cadru didactic, indiferent de sectiune.
 Nu se percepe taxǎ pentru participare.
 Lucrǎrile nu se restituie.
 Nu se admit contestaţii.
 Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare
secţiune şi categorie de vârstǎ. Se vor acorda diplome de participare tuturor
elevilor şi cadrelor didactice îndrumǎtoare.
 Diplomele vor fi trimise în format electronic.
Expoziţia se va organiza în incinta Școala Gimnazială ”Alexandru
Odobescu”, Urziceni
 Plicul cu lucrari și fisa de inscriere trimisa odata cu lucrarile la adresa:
 MIHAI NICOLETA ( pentru şcoală gimnazială)
Str. Aurora, Nr. 8, Urziceni
Loc. Urziceni, Jud. Ialomiţa, Cod 925300
 Hriscu Nina ( pentru grupele de gradinita)
Str. Viorele, Nr. 7, Sector 4, Bucureşti, Nr. de tel/ fax: 021 330 25 45
Şcoala Gimnazială Nr. 97 București,
3. REGULAMENT:
Inscrierea se face on line prin trimiterea fisei de inscriere la adresa
lupumat@yahoo.com
Fiecare participant se va inscrie pe site-ul proiectului la adresa:
http://www.sc_nr1_urziceni@yahoo.com, și astfel va deveni membru al site-
ului si totodata partener în proiect. Lucrarile ce trebuie trimise on line, vor fi
postate pe site-ul proiectului la sectiunea „Photo Gallery”.
Acordurile de parteneriat vor fi descarcate, semnate si stampilate si apoi scanate
si trimise la adresa electronica: lupumat@yahoo.com,
DIPLOME SI/SAU ADEVERINTE DE PARTICIPARE VOR PRIMI
CADRELE DIDACTICE care se inscriu pe site-ul proiectului, trimit si/sau
posteaza conform calendarului de activitati.
DIPLOMELE SI/SAU ADEVERINTELE SE VOR PRIMI PRIN E-
MAIL.
PROIECTUL ESTE FARA TAXA DE PARTICIPARE.
Forma de participare: on-line și directa

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Nr. Nr de
crt Denumire Perioada Locul de Organizatori, participanti
a desfăşurare participanţi Copii Cadre
activităţii didac-
tice
1 Realizarea octombrie On -line coordonatorii de
site-ului 2017 proiect 2

2 Lansarea octombrie On -line coordonatorii de 15 50


proiectului, 2017 proiect,
diseminare participanţi
a
proiectului
prin
întâlnirea
de la
Bucuresti.
3 Înscrierea până la 31 On- line coordonatorii de 700 70
în proiect octombrie proiect
2017 cadre didactice,
elevi

4 Pregătirea 20 On- line coordonatorii de 700 70


materialelo noiembrie proiect
r de către 2017 Strângerea de cadre didactice,
participanţi „Frumuset legume și fructe; elevi
, ea
transmitere toamnei”
a la Decoratiuni,
coordonato 10 picturi, desene,
ri şi decembrie felicitari, colaje
verificarea 2017 trimise la Școala
acestora de „ Târg de Gimnazială
către Crăciun „ ”Alexandru
aceştia Odobescu”,
Urziceni
On line
1 martie
2018
„Chipul Picturi, desene,
mamei in colaje, felicitari,
ochi decoratiuni trimise
inocenti de la Școala
copil” Gimnazială
”Alexandru
Odobescu”,
5 aprilie Urziceni -
2018 EXPOZITIE
”Sărbătoar
ea
Luminii”-
concurs
national
5. Postarea pe 15 martie - On- line coordonatorii de 500 70
site 15 aprilie proiect
fotografiilo 2018 cadre didactice,
r din cadrul elevi
activitatilor

6 Evaluarea 15 aprilie- 1 On- line coordonatorii de 10


lucrărilor 5 mai 2018 proiect
şi factori de decizie
publicarea de la ISJ şi MEN.
rezultatelor
7 Evaluarea septembrie circuit coordonatorii de 40 25
proiectului 2018 proiect
- seminar cadre didactice

Toate activităţile sunt obligatorii pentru cei înscrişi in concurs

F.EVALUARE-CALITATE:
CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR PREZENTATE ÎN
CONCURS

 Evaluarea lucrărilor se va realiza de către o comisie formată din


reprezentanţi ai celor două ISJ-uri respectiv: ISJ Ialomița şi ISMB,
coordonatorii proiectului.

 Vor fi evaluate doar lucrările care vor fi trimise în termenele stabilite de


către organizatori şi în dimensiunile şi forma stabilite prin regulament.

 Chestionare privind cunoștințele achiziționate.


 Fișa de monitorizare internă.

 Rezultatele/ interpretările chestionarului.

G.MONITORIZAREA PROIECTULUI:
- prin activitãţile propuse şi prin rezultatele obţinute.
Indicatori:
 respectarea temei
 originalitate
 respectarea dimensiunilor cerute
 respectarea calendarului
H.REZULTATE:

Se vor acorda premiul I, II, III la fiecare categorie;


Se eliberează diplome pentru premianţi şi diplome de participare pentru cadrele
didactice coordonatoare.
Înscrierea se face până la data de 31 octombrie 2017 prin trimiterea fişei de
înscriere ataşate, la adresa de e-mail: lupumat@yahoo.com,
MATERIALELE CARE NU INDEPLINESC TOATE CONDIŢIILE IMPUSE
DE REGULAMENT NU VOR FI ACCEPTATE ÎN CONCURS ŞI NICI NU
VOR MAI FI RETURNATE PENTRU REFACERE.

I.DISEMINAREA PROIECTULUI
Evaluarea activităţii şi diseminarea rezultatelor:
 Panouri expuse în școală cu lucrările participante la concurs;
 Comunicarea copiilor participanti prin propriile creații;
 Descoperire elevilor cu reale aptitudini artistice;
 Articole în revista școlii sau pe site-ul școlii;
 Realizarea unor mici fonduri băneşti şi oferire acestora copiilor sau
bătrânilor nevoiaşi;
 Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a
elevilor în organizarea de activităţi extraşcolare;
 Prin www.didactic.ro;
 Prin http://www.sc_nr1_urziceni@yahoo.com,
 Prin Inspectoratele Școlare Județene;
 Prin mass media locală sau națională (Reportaj trimis la Radio
România cu rezultatele concursului).
J.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
Copiii reprezinta subiectul educatiei pe toate planurile.El este
permanenta preocupare a dascalilor, iar realizarile elevilor participanti ne
vor stimula pentru continuarea proiectului.
Târgurile și expozitiile cu vânzare sunt de actualitate, iar prezentarile on-line
pe site-ul www.didactic.ro, http://www.sc_nr1_urziceni@yahoo.com, sunt
lesne de făcut, așa ca avem toate șansele de continuare a proiectului.

K.IMPACTUL PROIECTULUI:
Prin acest proiect de parteneriat educaţional, dorim să le oferim
copiilor ocazia de a se manifesta creator, arătându-ne viziunea lor asupra
lumii, dar în numele prieteniei şi al ajutorului oferit celor ce au nevoie, ei au
ocazia să-şi dezvolte spiritul antreprenorial obţinând astfel satisfacţii
maxime.
Prin activităţile proiectului ne propunem să aducem în prim plan
creaşiile artistice ale copiilor din întreaga ţară, dar să le insuflăm şi plăcerea
de “a dărui “.
Cultivarea si valorificarea potentialului creator al prescolarilor si
elevilor, dezvoltarea aptitudinilor anteprenoriale și spiritului umanitar.

L.BUGETUL PROIECTULUI:
 Surse de finanţare: sponsorizãri, fonduri proprii
 Buget: autofinanțare ( vânzare de produse)
 Costurile pe activitãţi: reduse

M. REZULTATE
- 6 mese rotunde ( întâlniri în cadrul proiectului);
- 150 de pliante;
- Concursurile „Chipul mamei în ochi inocenți de copil” și
”Sărbătoarea Luminii”- concurs național
- Diplomele pentru cele două concursuri din proiect:
„Chipul mamei în ochi inocenți de copil” și ”Sărbătoarea Luminii”-
concurs national;
- Produsele rezultate din concurs ( felicitări, obiecte destinate
vânzării etc.)
- Album de fotografii cu activitățile din proiect.

S-ar putea să vă placă și