Sunteți pe pagina 1din 2

https://www.youtube.com/watch?

v=9TtQPjAXYug

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare

DISCIPLINA: Dezvoltare personală

CLASA PREGATITOARE

SUBIECTUL: Emoţii şi comportamente: Fata babei și fata moșneagului

TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor

COMPETENŢE SPECIFICE:

2.1. – Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali;

O2 – să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;

O3 – să identifice propriile emoţii în diverse situaţii Basm vizionat);

O4 – să simbolizeze grafic o bucurie sau o tristeţe;

RESURSE:

a) Procedurale: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic;

b) Materiale: videoproiector, laptop, planşe, imagini din poveşti, cutie, bileţele, foi, creioane,
carioci, baloane, cartonaşe cu emoticoane

1. Moment organizatoric

2. Captarea atenţiei- Se afișează 3 imagini în care un copil hrăneşte o pisică, alta în care mângâie pisica
şi a treia în care trage pisica de coadă. Se formulează enunţuri pe baza imaginilor prezentate şi se
discută despre setimentele pe care le provoacă fiecare imagine elevilor. Elevii vor desena în colţul
fiecărei imagini un simbol potrivit emoţiei sugerate.

3. Anunţarea temei şi enunţarea obiectivelor

4.Dirijarea lecției - Se vizionează povestea Fata babei și fata moșneagului (sursa


https://www.youtube.com/watch?v=9TtQPjAXYug)

Elevii vor recunoaşte povestea, personajele, întâmplările și vor exprima emoțiile pe care le-au simțit
pentru fiecare personaj în parte și situațiile prin care acestea trec.

Joc „ Imaginează-ți!”
Li se cere elevilor să –și imagineze c ear simți când ar deschide o ladă din Podul sfintei Duminici și din
ea ar ieși…( vor trebui să spună e ice va ieși)

5. Obţinerea performanței: Jocul " Cutiuţa cu surprize "

Se solicită copiilor să extragă dintr-o cutiuţă un bileţel (este redată o faţă bucuroasă sau tristă).

Pe rând, fiecare copil îşi va exprima verbal o bucurie sau o supărare, apoi o vor simboliza grafic prin
desen. Desenele astfel realizate vor fi expuse pe două planşe representative

6. Activitate în completare - Joc: Balonaşe vesele şi triste

Pe 4 baloane umflate în prealabil sunt desenate cele 4 feţe ce exprimă diferite stări: bucurie, tristeţe,
furie, mirare. Baloanele sunt aruncate în aer, iar elevii care le prind trebuie să identifice stările
emoţionale şi să confere etichete verbale

6. Aprecieri şi concluzii