Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 4

Avantajele proiectării demersului didactic pe baza unităţii de învăţare.


Indicați, sintetic, pașii pe care îi urmați în proiectare.

Elementul generator al planificării calendaristice este unitatea de învăţare.


Conceptul de unitate de învăţare are rolul să materializeze conceptul de
demers didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didactică şi definind în
acest sens pentru practica didactică premise mai bine fundamentate din punct de vedere
pedagogic.
Unul din avantajele proiectării demersului didactic pe baza unității de învățare ar fi
acela că o unitate de învăţare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă, care are
următoarele caracteristici:
 determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor
 competenţe specifice;
 este unitară din punct de vedere tematic;
 se desfăşoară în mod sistematic.
Proiectarea demersului didactic pe baza unităţii de învăţare mai are cel puţin
următoarele avantaje:
- profesorul are o imagine coerentă asupra programei şcolare pe care trebuie să o aplice pe
parcursul unui an şcolar;
- profesorul are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unităţi de învăţare care valorifică
potenţialul lecţiei prin integrare în unitatea de învăţare;
- fiind vizat un interval mai mare de timp pentru o temă majoră, profesorul are în mai mare
măsură posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizării învățării în raport cu ritmul de
învăţare pe care îl au elevii;
- la nivelul elevilor, învăţarea dobândeşte un plus de coerenţă prin chiar modul în care este
proiectată învăţarea pe termen mediu şi lung;
- proiectul unităţii de învăţare devine un instrument util de lucru pentru profesor, prin
depăşirea unor cerinţe formale.
Alte avantaje:
 oferă o perspectivă strategică;
 oferă o derivare simplă a lecţiilor componente;
 oferă atât o imagine de ansamblu (asupra temei) cât şi asupra fiecărei ore de curs;
Pașii care sunt urmați în proiectare: identificarea competenţelor, selectarea conţinuturilor,
analiza resurselor. determinarea activităţilor de învăţare, stabilirea instrumentelor de evaluare.