Sunteți pe pagina 1din 2

MOD II-2.5.

A-UN EXEMPLU DE EVALUARE A INVATARII LA MATEMATICA

Activitate 2.5.a. Un exemplu de evaluare a învățării la matematică

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Competenta specifică: 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000

I.1.Colorează cu roșu numărul mai mare din perechile următoare:307 și 990,

321 și 714, 107 și 701.

I.2. Comparați folosind unul din semnele:<,=,>:

123____ 321 445________445 121________112

I.3. Scrie vecinul mai mare al numerelor: 456, 399, 400.

I.4. Scrie numerele mai mari decât 395 şi mai mici decât 401.

Nivel minimal:

I1.Colorează corect două numere dintre cele date.

I.2. Compară corect două perechi de numere.

I.3. Scrie vecinul mai mare pentru două numere.

I.4.Completează corect 4 din cele 6 numere.

Concluzii:
Realizând itemii pentru nivel minimal, o activitate de învățare-ameliorare va face ca elevii
să progreseze.