Sunteți pe pagina 1din 2

O PROGRAMA DE OPTIONAL

OPȚIONAL: ,,Strada-prieten sau dușman?”

Clasa .aIIa

Nota de prezentare:

Opționalul intitulat ,,Starda-prieten sau dușman?”se adresează elevilor de clasa a IIa și


prin competențele vizate alături de conținuturile stabilite, precum și prin activitățile de
învățare urmărește formarea și dezvoltarea unor atitudini de conștientizare și prevenire a
riscului rutier, respectarea și promovarea regulilor de circulație ca pietoni precum și
responsabilizarea elevilor în apărarea vieții personale. Totodată elevii vor fi îndrumați să
manifeste respect, politețe și corectitudine față de ceilalți participanți la trafic. Abordarea
opționalului se va face integrat implicând și alte materii cum ar fi Matematică și științe și
Comunicare în limba română.

Sugestiile metodice:se recomandă ca la folosirea acestui optional, cadrul didactic să


folosească strategii care să le ofere elevilor posibilitatea de a utiliza în activitatea
cotidiană achizițiile dobândite. Deasemenea cadrul didactic poate sa apeleze la
colaborarea cu reprezentații Poliției rutiere pentru a realiza aplicații practice, demonstrații
și activități în parteneriat. În același timp, activitățile pot fi desfășurate în spații
neconvenționale precum strada, parcul sau curtea școlii.

Competențe generale:1.Explorarea unor elemente și riscuri specific circulației rutiere:

2.Aplicarea normelor de conduită preventivă prin respectarea regulilor de circulație:

3.Manifestarea unor deprinderi corecte de comportament în relațiile cu ceilalți


participanți la circulația pe drumurile publice;
Competențe specifice și activități de învățare:

1.1.Identificarea unor elemente specific circulației ca pieton pe drumurile publice:

-descrierea utilizatorilor rutieri, descrierea elementelor de identificare ale unui drum


public, descrierea drumului de la și spre școală;

1.2.Recunoașterea unor riscuri ale circulației ca pieton și de deplasare pe drumurile


publice cu bicicleta;

-exerciții de identificare a situațiilor de risc, jocuri de rol pe tema riscurilor, exerciții de


identificare a locurilor de joacă, discutarea regulilor de comportare și de menținere a
siguranței aflate în apropierea traficului rutier;

2.1.Identificarea principalelor reguli de circulație și a normelor elementare de conduit


preventivă a pietonilor pe drumurile publice;

-stabilirea locului fiecărui participant la traffic;completarea unor fișe de tip AȘA DA/AȘA
NU;

2.2.Aplicarea unor norme elementare de conduită preventive în context de joacă:

-discuții pe tema locurilor de joacă, stabilirea unor criterii de siguranță ce trebuie


îndeplinite la locurile de joacă;

3.1.Respectarea unor deprinderi corecte de comportament în cadrul circulației pe


drumurile publice în relație cu alți participanți la trafic;

-recunoașterea unor comportamente bazate pe corectitudine,jocuri de rol;

3.2.Respectarea unor deprinderi corecte de comportament la locurile de joacă și în


deplasarea cu bicicleta;

-exerciții de respectar