Sunteți pe pagina 1din 8

„ PAŞI ÎN EDUCAŢIA RUTIERĂ”

Proiect educativ

 Tema: ÎNVĂŢAREA EDUCAŢIEI RUTIERE


 Competenta generală: formarea unei concepţii realiste despre viaţă şi a unui
comportament orientat spre înţelegerea si familiarizarea elevilor cu regulile de circulaţie,
formarea şi consolidarea deprinderilor de comportare civilizată pe drumurile publice în
vederea prevenirii accidentelor de circulaţie în rândul copiilor
 Grupa de vârstă: 7-9 ani
 Durata : ianuarie-iunie

COMPETENTE SPECIFICE:
 Conştientizarea existenţei traficului rutier;
 Discriminarea spaţiului rutier de alte tipuri de spaţii pe baza descrierii elementelor
definitorii ale fiecărui tip de spaţiu;
 Conştientizarea necesitaţii de a fi însoţiţi de un adult pe timpul deplasărilor în spaţii
rutiere;
 Cunoasterea şi aplicarea regulilor minimale de circulaţie în calitate de pieton în mediul
urban şi în mediul rural;
 Cunoasterea şi aplicarea normelor de călătorie în mijloacele de transport în comun;
 Cunoasterea şi aplicarea normelor de utilizare a transportului în comun;
 Cunoasterea şi aplicarea corecta a regulilor de circulaţie specifice deplasării cu bicicleta;
 Formarea abilităţilor rutiere sigure în calitate de pieton;
METODE FOLOSITE:
 povestirea creativă,
 jocuri interactive,
 crearea de mesaje,
 metoda colturilor,
 metoda Frisco,
 metoda IAR etc.

TEME PROPUSE
 Descrierea traficului rutier;
 Tipuri de autovehicule şi specificul lor (importanţă, utilitate, reguli de circulaţie asociate
acestora);
 Categorii de pietoni (grupuri vulnerabile: copii, adolescenţi, vârstnici, limite de
dezvoltare: fizice şi psihice – riscurile asociate acestora);
 Oraşul, comuna, satul;
 Strada, aleea, poteca;
 Spaţii de joacă ;
 Pietonul;
 Grupul de copii;
 Biciclistul – echipamentul de protecţie, spaţii şi reguli de circulaţie specifice ;
 Reguli de circulaţie asociate diferitelor semne de circulaţi;e
 Reguli de utilizare a transportului în comun;
 Tipuri de comportamente în calitate de pieton şi în transportul în comun;
 Vestimentaţia corectă în timpul deplasării rutiere;

CONCEPTE
- Risc, pericol, hazard, repede, încet, aproape, departe, aglomeraţie, înspre , dinspre,
larg, îngust, zgomot, linişte etc.

TIPURI DE ACTIVITĂŢI PROPUSE


 Fişe de lucru – reguli de circulaţie, spaţii rutiere de risc (cu vizibilitate redusă: curbe,
dealuri, fără marcaje etc); activităţi care distrag atenţia, limitările fizice şi psihice ale
vârstei, tipuri de drumuri – comportamente rutiere sigure asociate echipamente de
siguranţă etc.;
 Crearea de povestiri pe baza benzilor desenate;
 Planificarea unei călătorii cu autobuzul, cu autoturismul, cu bicicleta, pe jos, cu părinţii,
cu bunicii, cu grupul de prieteni, cu prietenul/prietena;
 Descrierea celei mai sigure rute înspre şi dinspre şcoală. Semne de circulaţie, marcaje
întâlnite – reguli de circulaţie asociate – comportament rutier sigur. Pericole şi riscuri
potenţiale – măsuri de prevenire a acestora.
 Activităţi practice în spaţiu deschis (curtea şcolii, strada, parcul): simulări, identificarea
semnelor şi marcajelor rutiere destinate diferitelor reguli de circulaţie destinate şi
diferitelor categorii de participanţi la trafic; identificarea vitezei de deplasare a unui tip de
autovehicul după zgomot, după timpul în care parcurge o distanţă etc.
 Rolul şi regulamentul patrulelor şcolare de circulaţie;
 Rolul şi regulamentelor caravanelor de circulaţie;
 Jocuri interactive;
 Concursuri aplicative în spaţiu deschis;
 Crearea de mesaje pentru campanii rutiere.

ARGUMENT
Educatia rutiera a copiilor si a tinerilor pentru a fi real perceputa de acestia, pentru a devenii
eficienta si utila, trebuie sa-si gaseasca noi modalitati de manifestare, fondurile necesare (fara
ele nu se poate) trebuie folosite pentru noi strategii.
Viaţa a dovedit că în vederea unei corecte circulaţii rutiere, educaţia elevilor de şcoală
primară îşi are o contribuţie de prim ordin. În acest sens şcoala şi-a propus să activeze forţele
care şi-ar putea aduce o contribuţie la îmbunătăţirea muncii în acest domeniu.
S-a ajuns la concluzia că agravarea, în continuare, în mod demonstrativ a sancţiunilor
pentru abaterile şi infracţiunile de circulaţie are o limită; ea nu poate creşte mereu. De aici
necesitatea de a ne sprijinii pe educaţie pentru formarea unui comportament disciplinat în
circulaţie. A rămâne numai la câteva noţiuni elementare, care nici ele nu generează convingeri,
este dăunător. Obligă la proliferarea acţiunilor educative însăşi statistica accidentelor şi
analiza cauzelor care le produc. A rezultat fără echivoc faptul că tinerii, pe de o parte, datorită
unei atitudini de a se impune atenţiei colective prin risc şi, pe de altă parte, din cauza lipsei de
experienţă şi de practică, participă în mod culpabil la astfel de accidente, unele din ele mortale.
De aici nevoia de a angaja în această activitate, pe lângă familie şi şcoală, pe toţi cei
care acţionează în munca împreună cu tineretul, indiferent de instituţia căreia îi aparţin.
Proiectul este o dovadă a dorinţei de stimulare, dezvoltare şi perfectare a acelor deprinderi la
elevi necesare autoprotejării şi creşterii grijii faţă de propria persoană şi faţă de cei din
jur.Activităţile propuse a se derula în cadrul proiectului au ca formă specifică de desfăşurare
întâlnirile directe cu agenţi de poliţie şi alte persoane autorizate şi specializate în circulaţia
rutieră, activităţi menite să-i îndemne pe elevi să înveţe, să cunoască şi să respecte întotdeauna
regulile de circulaţie pe drumurile publice, în calitate de participanţi direcţi la trafic, precum şi
regulile de comportare în mijloacele de transport în comun. Întâlnirile cu persoanele
specializate vor avea loc atât la şcoală, şi elevilor li se vor exemplifica diverse situaţii din trafic
pe bază de expunere verbală şi de imagini, cât şi sub formă de deplasări directe pe drumurile
rutiere, elevii aflându-se în situaţii concrete de punere în aplicare a deprinderilor formate
privitoare la respectarea regulilor de circulaţie.

Copilul învaţă prin joc, experimentări şi explorări.

Joc „De-a circulaţia”.
„Poliţistul” poartă în mână trei jetoane în culorile semaforului, cu sarcini scrise pentru elevi.
Sarcina 1: (jeton culoare roşie) „Pe catedră aveţi imaginile unor indicatoare.
Spuneţi ce semnificaţie are fiecare şi cui i se adresează.”
 
 Joc „Ce semnificaţie au indicatoarele?” (învăţătorul arată câteva indicatoare rutiere)
 
Joc„ Indicatorul  potrivit  ” (învăţătorul prezintă semnificaţiile unor indicatoare)
 
Sarcina 2: ( jeton culoare galbenă) „E perioada mărţişoarelor. M-am gândit şila voi. Acum caută
pe scaun şi vei găsi patru mărţişoare, câte unul pentru fiecare echipă.Arată-le colegilor!”
 
Fiecare echipă îşi alege un„mărţişor” (planşă reprezentând indicatoare rutiere: „Accesul interzis
bicicliştilor”, „Accesul interzis pietonilor”,
„Drum pentru pietoni”, „Pistă pentru biciclişti”).
 
Sarcina 3: (jeton culoare verde) „Aţi văzut câte un plicsub fiecare mărţişor? Nu ştiţi
ce-i cu el? Cheamă-ţi câte un coleg din fiecare grupă. Ei vor căuta în plicuri. Vor scoate cartonul
albastru şi veţi afla.”
 
Pentru fiecare echipă există câte două sarcini scrise pe carton albastru şi portocaliu.
 
Carton albastru: „Doamna învăţătoare îţi va da o planşă şi indicatoare rutiere. Împreună cu
coechipierii tăi vei aşeza indicatoarele pe categorii. Nu uitaţi să decupaţi indicatoarele de
obligare sau permisie.”(respectiv de atenţionare,interzicere, informare).Se face evaluarea
activităţii desfăşurate, stabilindu-se grupa câştigătoare, în funcţie de corectitudinea rezolvării
sarcinii şi de timpul realizăriiacesteia.

Joc – „ Desenează indicatorul !”. Li se prezintă elevilor două ghicitori, ei având sarcina să


deseneze individual indicatorul despre care se vorbeşte în versuri.
 1.„ Pe stradă, dacă aţi văzut,
   Acest indicator- să ştiţi,
 Că pe aici toţi pietonii
   Pot trece liniştiţi”
  (trecere pentru pietoni)1.
 
„Iar când pe-acesta-l întâlniţi
 Voi, pietonii, trebuie să  ştiţi,
   A  circula… e interzis.”
(accesul interzis pietonilor)

Joc –  „Care sunt indicatoarele pentru mine?”


 
Joc – „ Bicicliştii au voie”, „Pietonii au voie” (alegerea variantelor corecte);

 Joc – „ Ascultă şi  găseşte greşelile” (li se prezintă un text)

Carton portocaliu:
 „Alege un desen. Ia şi un plic.Împreună cu echipa ta alegeţi indicatorul corespunzător, decupaţi-
l şi lipiţi-l la locul potrivit. Motivaţi oral alegerea făcută!” (fiecare echipă
va primi un desen ce reprezintă o imagine din trafic. Indicatoarele rutiere nu sunt fixate. Sarcina
elevilor este de a alege din cinci indicatoare date  pe cel potrivit situaţiei
 prezentate.)

Joc –  „Ce sfat îmi dai?” (li se prezintă textul „Prima mea cursă cu bicicleta”

Joc – „Aşa, da –  Aşa,nu” (li se prezintă planşe curespectarea sau încălcarea unor reguli de
circulaţie);
 
Fiecare echipă specifică ce indicatoare se adresează lor. Elevii stabilesc regulile corecte ce
trebuie respectate de pietoni şi biciclişti din variantele scrise pe  planşă.
 
Joc – „Ce cuvinte lipsesc, ce cuvinte sunt în plus?” (li se prezintă un text lacunar);

 Joc de rol  – „  Poliţistul”(un elev îmbrăcat în poliţist va prezenta prin semne câteva reguli de
circulaţie –  comunicare nonverbală)
Joc –   „Cum ajungi la bunica?” (li se cere să descrie drumul pe care îl fac până
la bunica, prezentând cel puţin trei reguli de circulaţie respectate ca pieton, biciclist sau călător.
Vor alege şi indicatoare pe care le pot întâlni)
Jocuri de rol; ,,De-a agentul de circulaţie’’

Povestiri create de copii: ,,Ce-ar fi dacă…’’

STUDIU DE CAZ
Pentru o mai bună înţelegere a regulilor de circulaţie se dă următorul exemplu (studiu de caz).
„Autovehiculul se apropie de pasajul pietonal, pe care nu este nimeni. A redus viteza,
şoferul este atent. Şi totuşi, la 1-2m în faţa maşinii sare un pieton. Pietonul este lovit. Putem
spune că vinovăţia este doar a şoferului deoarece pietonul era pe trecerea zebrată?”

METODA COLTURILOR
Copiii sunt grpati cate 2 si discuta situatia prezentata -unul pro si unul contra fiind ghidati
de întrebările:
Ce crezi că se va întâmpla?
Ce dovezi ai?
Ce s-a întâmplar?

METODA FRISCO
Copiii sunt grupati cate 4: unul este conservatorul, altul exuberantul, al doilea este optimistul
sic el de-al patrulea este pesimitul. Fiecare isi sustine punctul de vedere

Din analiza acestei situaţii se trag următoarele concluzii:


 Neatenţia pietonului poate provoca un accident de circulaţie.
 În cazul unei coloane de maşini se poate realiza un accident în lanţ.
 Întâlnirea cu un şofer neexperimentat se poate solda cu un accident cu urmări
fatale.
Metoda I A R ( intreaba, arunca, raspunde)
Prin aceasta metoda sunt antrenati cei care au probleme de comunicare,cei cu CES, etc..
Se foloseste o jucarie care este aruncata spre copilul care ar trebui sa raspunda. Jucaria se
numeste ` STIE TOT` si cu ajutorul ei copiii sunt incurajati sa-si exprime parerile pentru ca
jucaria îi ajută.
Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 6 luni.
La activități alături de elevi au participat și cadrele didactice îndrumătoare ai acestora. Elevii
școlii au prezentat scenete, versuri, mesaje pentru pietoni, conducatori auto. Cadrele didactice
au prezentat în powerpoint diferite materiale pentru insusirea corecta a regulilor de circulatie si
consecintele nerespectarii regulilor, iar elevii au realizat o expoziție sub denumirea ,,Viata are
prioritate!”.
Activitatea a avut un caracter interdisciplinar, au fost împletite armonios metodele tradiționale
cu cele inovative, iar la baza teoriei a stat practica și soluțiile ingenioase. Pe lângă elevii și
cadrele didactice din școală au participat cadre didactice și elevi de la Școala Negoiești,
reprezentanți ai Politiei Rutiere, cu care am încheiat parteneriate cu scopul realizării schimburilor
de experienţă.

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI:
Nr.
DENUMIREA ACTIVITĂŢII PERIOADA RESPONSABIL
Crt.
1. PREGĂTIREA ACTIVITĂŢII: Ianuarie Coordonatorul
- Popularizarea proiectului şi a proiectului
obiectivelor acestuia prin lansarea ofertei
către elevi şi părinţi;
2. - Promovarea proiectului la nivelul Ianuarie Coordonatorul
comunităţii locale şi al structurilor proiectului
implicate în proiect

3. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR: Februarie Coordonatorul


- „ABC-ul regulilor de circulaţie” – proiectului
testarea iniţială a elevilor printr-un
chestionar cu alegerea variantei corecte de
răspuns.
4. - „Strada nu e loc de joacă!” – întâlnire Februarie
cu agentul de poliţie locală în vederea Coordonatorul
prezentării unor materiale despre proiectului
accidente în care au fost implicaţi micii
pietoni, din neatenţia lor şi a unor măsuri
de prevenire a acestora.
Agentul de poliţie
locală
5. - Piticlic-“Micul pieton” - vizionarea CD- Martie Coordonatorul
ului pe calculator pentru însuşirea proiectului
regulilor de circulaţie, precum şi
practicarea jocurilor de circulaţie
corespunzătoare.
6. - „Ştiu să mă protejez!” – realizarea de Martie Coordonatorul
către elevi a unor desene, afişe, pliante pe proiectului
teme de circulaţie şi prezentarea lor în
cadrul unei expoziţii.
7. - „Astăzi, părinţii ne învaţă să circulăm” Aprilie Coordonatorul
– dezbateri, pe baza unor lecturi pe teme proiectului
de circulaţie, ale părinţilor cu elevii. Parintii elevilor
8. - „Micul pieton” – simularea participării Aprilie Coordonatorul
la trafic cunoscând şi respectând regulile proiectului
de circulaţie.
9. - „Bine e să ştii să te comporţi în orice Mai Coordonatorul
situaţie!” – activitate concretă de proiectului
deplasare pe drumurile publice; Agentul de poliţie
recunoaşterea indicatoarelor; respectarea locală
regulilor de comportare pe stradă şi în
mijloacele de transport în comun.
10. - „Calificativul FOARTE BINE la ... Mai Coordonatorul
disciplina străzii” proiectului
- concurs pe teme de educaţie rutieră. Agentul de poliţie
locală
11. EVALUAREA ACTIVITĂŢII: Iunie Coordonatorul
- Organizarea unei mese rotunde cu proiectului
participarea colaboratorilor şi a
beneficiarilor, în scopul aprecierii şi
măsurării valorii educative concrete a
activităţilor ce s-au derulat în cadrul
proiectului.
- Propunerea unor măsuri recuperatorii în
cazul depistării unor goluri la nivelul
cunoaşterii şi aplicării comportamentului
adecvat în trafic.

12. Elaborarea albumului foto şi a CD-ului cu Iunie Coordonatorul


imagini din activităţile desfăşurate. proiectului

REZULTATE AŞTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

1) cantitative:
-materiale informative ( C.D., pliante, culegere de versuri şi cântece)
-expoziţie de desene
-semne de circulaţie
-album cu fotografii
-portofolii realizate de fiecare clasă participantă la proiect;
2) calitative:
-dezvoltarea capacităţii copilului de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţi;
-conştientizarea necesităţii respectării semnelor de circulaţie;
-sprijinirea copilului pentru a dobândi cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare
activităţii viitoare în şcoală, precum şi a vieţii sale ulterioare în societate;
-responsabilizarea părinţilor.

EVALUAREA PROIECTULUI:

a)iniţială
În urma rezultatelor obţinute în chestionarele aplicate elevilor şi a discuţiilor purtate cu
părinţii elevilor şcoli se va urmări dorinţa elevilor de a se implica în activităţile propuse;
b)periodică
Se va urmări:
 respectarea termenelor, a sarcinilor şi atingerea obiectivelor;
 impactul asupra grupului ţintă;
 activităţi planificate şi activităţi realizate;
 modificări de plan;
 probleme întâlnite în realizarea acestora.
c)finală
La sfârşitul proiectului se va urmări:
 progresul proiectului în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor şi a scopurilor
propuse;
 discuţii cu elevii şi părinţii asupra impactului proiectului;
 expoziţii cu lucrările elevilor ce au fost realizate în timpul activităţilor de proiect;
 realizarea unui C.D. cu prezentarea proiectului în power-point;
 publicarea proiectului pe site-ul e-comunitate şi site-uri educaţionale

S-ar putea să vă placă și