Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data :
Clasa : a VII –a A
Prof. Diriginte – Tincu Feliția

Tema : Atenție la trafic.

Obiective operaţionale ale lecţiei :

 cunoaşterea regulilor de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti ,


 identificarea semnelor de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti
 formarea unui comportament responsabil ca participant la traficul rutier .

Mijloace de învăţământ

Material didactic

 Planşe cu semne de circulaţie pentru biciclişti şi pietoni


 Planşă şi fişă de lucru pentru identificare regulilor de circulaţie
 Noul cod rutier
 Fişă de evaluare

Metode de învăţământ

 Expunerea
 Observaţia
 Studiul de caz
 Dezbaterea

Forme de organizare a clasei

 Activitate frontală
 Activitate individuală

Desfăşurarea lecţiei pe secvenţe de instruire

1. Moment organizatoric – consemnarea participării elevilor la oră .

2. Motivarea elevilor

Cine nu ştie cum trebuie traversată o stradă?


Cine nu ştie ce reguli de circulaţie trebuie aplicate în asemenea situaţii? Totuşi sunt multe cazuri în
care uităm să punem în practică aceste lucruri. Pe parcursul acestei ore vom încerca să învăţăm reguli
şi semne de circulaţie care ne pot fi de folos în evitarea accidentelor de circulaţie.

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor activităţii:

Tema propusă este: ”Atenție la trafic”, scopul ei fiind atingerea obiectivelor mai sus enunţate.
4. Desfăşurarea activităţii:

Circulaţia rutieră este însumarea a trei factori cu acţiune conjugată: omul (în calitate de
conducător de vehicul, piton sau pasager), vehiculul şi drumul. Dintre aceşti trei factori, omul are cea
mai mare importanţă pentru că, de modul în care cunoaşte şi respectă normele de circulaţie depinde
siguranţa traficului rutier.
Statisticile din ultimul an arată că media accidentelor de circulaţie din care rezultă victime
omeneşti produse din vina pietonilor, reprezintă între 30% şi 40% din totalul accidentelor.
Care este cauza? Răspunsul este foarte simplu: nerespectarea regulilor de utilizare a drumurilor.
Deci ,pentru protecţia noastră şi siguranţa rutieră trebuie să acordăm o mare importanţă comportării pe
arterele rutiere.
Să analizăm o planşă cu imagini referitoare la traversarea străzii şi la mersul pe bicicletă
(planşa nr.1). Putem observa astfel ce reguli de circulaţie sunt cunoscute de elevi , ce reguli de
circulaţie trebuiesc respectate de pietoni şi de biciclişti.
Circulaţia pietonilor
Câteva dintre regulile sau obligaţiile pietonilor, ca participanţi la trafic, sunt:
 Circulaţia să se desfăşoare numai pe trotuare, iar acolo unde acestea lipsesc, doar pe
potecile de pe marginea drumurilor publice. În localităţile unde şi acestea lipsesc se
poate folosi limita extremă a părţii carosabile, aceea de pe partea stângă a sensului
de mers al pietonului.
 Traversarea perpendicular pe axul drumului, în pas vioi, fără oprire, pe trecerea de
pietoni.
 Nu se traversează prin faţa sau prin spatele autobuzelor staţionate sau aflate în mers.
 Se recomandă trecerea în grup prin locurile cu marcaje speciale destinate pietonilor
pentru evitarea staţionării o perioadă lungă de timp a autovehiculelor.
Fiecare dintre aceste reguli sunt explicate prin exemple date de elevi .
Pentru o mai bună înţelegere a regulilor de circulaţie se dă următorul exemplu (studiu de caz).
„Autovehiculul se apropie de pasajul pietonal, pe care nu este nimeni. A redus viteza, şoferul
este atent. Şi totuşi, la 1-2m în faţa maşinii sare un pieton. Pietonul este lovit. Putem spune că
vinovăţia este doar a şoferului deoarece pietonul era pe trecerea zebrată?”
Din analiza acestei situaţii se trag următoarele concluzii:
 Neatenţia pietonului poate provoca un accident de circulaţie.
 În cazul unei coloane de maşini se poate realiza un accident în lanţ.
 Întâlnirea cu un şofer neexperimentat se poate solda cu un accident cu urmări fatale.
Circulaţia bicicletelor.
Circulaţia cu bicicleta este permisă prin lege, pe drumurile intens circulate, numai copiilor cu
vârste peste 14 ani. Pentru conducerea unei biciclete nu este necesar să ai permis de conducere dar este
obligatoriu să deţii reguli de circulaţie specifice mersului pe bicicletă şi traficului rutier în general.
Deseori proaspătul posesor al bicicletei pleacă în prima cursă fără a se uita măcar pe regulamentul de
circulaţie. Ori, şi pentru biciclist sunt perfect valabile regulile de prioritate, de depăşire, etc. A învăţa să
„mergi” pe bicicletă înseamnă a începe mai întâi cu însuşirea corectă a regulilor de circulaţie şi abia
după aceea să urcăm pe bicicletă.
Câteva reguli de circulaţie şi de conducere specifice a bicicletelor sunt:
 Bicicliştii să circule cât mai aproape de partea dreaptă a străzii.
 Este total contraindicat a merge cu bicicleta în spatele unor autovehicule şi în special
a celor cu gabarit mare.
 Bicicliştii trebuie să meargă unul după altul, nu în grupuri.
 Pe o bicicletă nu poate circula decât o singură persoană. Dacă pe bicicletă se
ataşează un suport special (în partea din faţă), pe el pot fi transportaţi copii până la
vârsta de 7 ani.
Cunoaşterea acestor reguli de circulaţie nu este suficientă pentru deplasarea pe drumurile
publice, pietonii şi bicicliştii trebuind să cunoască şi mijloacele de reglementare a circulaţiei,
stabilite prin „Codul Rutier”.
Câteva din mijloacele de reglementare a circulaţiei sunt :
1. Marcajele rutiere.
2. Semnalele semaforului electric.
3. Semnalele lămpii cu lumină galbenă intermitentă.
4. Indicatoarele rutiere.
5. Semnalele agentului de circulaţie, etc.
Dintre acestea , o importanţă deosebită o au indicatoarele rutiere. Acestea sunt specifice pentru
pietoni , biciclişti sau conducătorii auto.
- În planşa nr. 2 sunt prezentate indicatoare ce trebui cunoscute de pietoni
- Planşa nr. 3 prezintă indicatoare ce trebuie cunoscute de biciclişti
Se analizează fiecare indicator apreciindu-se importanţa cunoaşterii lor .

5 Asigurarea feed – back-ului

Se realizează prin :
- Evaluare orală , folosind întrebări de genul :
1. Ce reguli de traversare a străzii cunoaşteţi ?
2. Cum se traversează strada în cazul în care afară plouă sau ninge ?
3. Ce reguli de circulaţie trebuie să cunoască bicicliştii ?
4. Enumeraţi 2 semne de circulaţie specifice pentru pietoni şi 2 pentru biciclişti.
FIŞĂ DE EVALUARE
1. Drumul este alcătuit din :
a) ………………………………………………………
b) ………………………………………………………
2. Locurile de traversare a străzii sunt :
a) ………………………………………………………
b) ………………………………………………………
c) ………………………………………………………
3. Cele două indicatoare din imagine se referă la :