Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a VI-a
DISCIPLINA: Dezvoltarea personală
SUBIECTUL LECŢIEI: Respectul pentru muncă
TIPUL LECŢIEI: Însuşire de cunoştinţe
Diriginte: Chiriac Natalia

COMPETENŢE SPECIFICE:
 Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea
optimă şi asigurarea dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă.

O1 – să sintetizeze informaţiile despre respectul pentru muncă;


O2 – să coopereze cu colegii din echipa de lucru;
O3 – să-şi asume propriile opinii susţinându-le cu argumente.
O4 – să se implice activ în activităţile desfăşurate;

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ


 Resurse procedurale: “Evocare - Realizarea sensului – Reflecţie”, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea, discuţia dirijată, metoda Ciorchinele, munca în echipă, munca independentă, chestionarea;
 Resurse materiale: fişe de lucru;
 Resurse umane: colectivul de elevi;
 Resurse de timp: 45 minute
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

RESURSE INFORMAŢIONALE:
1. Nedelcu, Elena, Educaţie civică, manual pentru clasa a III-a, Editura ALL. Educaţional, Bucureşti, 1998
2. Constantin Enăchescu, Tratat de psihologie morală, Editura Tehnică Bucureşti, 2005
3. Kory Floyd, Comunicarea interpersonală, Editura Polirom, 2003
Desfășurarea activității

Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii / Timp op. Activitatea Activitatea profesorului-educator Metode Material Forme
elevilor şi didactic de org.
procedee
1 Moment Se pregătesc pentru oră cu 1. Nu avem voie să fim triști. conversa Frontal
organizatoric materialele necesare. 2. Orice idée este valoroasă. -ţia
3. Munca este mama gloriei.
1' Regulile de aur care trebuie 4. Să ne ascultăm cu răbdare.
respectate azi la lecție:

2 Captarea şi conversa Frontal


orientarea Prezentarea imaginilor ce - Ce au comun imaginile prezentate? -ţia fişă cu text
atenţiei reprezintă munca oamenilor - Ce expresii exprimă fețele persoanelor din Indivi-
2' de diferite profesii. imagini? discuţia dual
- Ce calități posedă aceste persoane? dirijată
Fiecare din aceste profesii necesită respect
pentru muncă. Fiecare profesie aduce bucurie.
Și cum să nu-i stimăm pe cei care ne aduc
bucuriile, avem părinți, rude sau cunoscuți,
care zi de zi își consacră viața profesiei alese
bucurându-ne pe noi și pe ceilalți.

3 Anunţarea temei Ascultă cu atenţie şi notează Se anunţă tema lecţiei, Respectul pentru caiete Frontal
şi obiectivele titlul lecţiei în caiete. muncă, şi o parte din obiectivele urmărite. Se conversa pixuri
lecţiei notează titlul lecţiei pe tablă. -ţia
1'
4 . Se realizează o scurtă discuţie cu privire la Conversa Frontal
Realizarea Răspund la întrebări, îşi cunoştinţele asimilate în orele anterioare. -ţia
sensului exprimă părerea susţinându- "Ce înseamnă respectul?" (respectul înseamnă Explicaţi pixuri Indivi-
15' o cu argumente. stimă, preţuire faţă de o anumită persoană) a dual
"Este bine să respectăm orice persoană?"
(orice persoană trebuie să-i respecte pe cei din lectura pe grupe
Elevii formulează opinii jur şi să se străduiască să câştige respectul
personale. celorlalţi)
Notează în caiete. Fiecare literă a cuvântului RESPECT poate
semnifica:
Răbdare
Educaţie
Realizarea sensului Simpatie
Gr.I – Către cine Politicos
manifestați respect. Egalitate
Gr.II – Cum ne manifestăm Comportare
respectul. Tolerant
Gr.III – Reprezentați prin Gr.I
desen respectul prin muncă.
Gr.IV - Desenați doi copii
care se respectă.

Gr.II
Gr.III Frontal
conversa Indivi-
-ţia dual
explicaţi
a
Împărţiţi pe grupe, notează
manifestările de respect
solicitate, apoi le problema
comentează. Gr IV. ti-zarea

observaţi
a
fişe de
lucru

metoda
Concluzia:
ciorchine
Orice muncă cere să te învingi pe tine însuți,
-lui
fără de aceasta nu te vei simți
PERSONALITATE.
Dacă încerci te vei bucura de succesul și
respectul realizat prin muncă.
Se propun câteva întrebări 1. Pentru care calități e respectat omul.
de chestionare frontală. 2. De ce persoanele au nevoie de respectul
5 Reflecția celor din jur. chestiona
13' 3. Ce legătură este între muncă și respect? rea
4. Gândiți-ă la câteva persoane care le
respectați.
5. De ce le respectați?
6 Extensia Ascultă aprecierile şi Analizează şi face aprecieri asupra activităţii Conversa Aprecieri
recomandările făcute de elevilor şi a disciplinei la activitate. -ţia verbale
1' profesorul-educator.
Răspunde prin “DA” sau “NU” la următoarele întrebări:

1. Saluţi politicos persoanele cunoscute ? ………


2. Acorzi ajutor vârstnicilor ? ………
3. Îţi ceri scuze întotdeauna când greşeşti ? ………
4. Acorzi importanţă notei la purtare ? ………
5. Eşti înţelegător cu copiii mai mici ? ………
6. Îţi place să fi ospitalier ? ………
7. Crezi că este necesar să te porţi mereu cuviincios ? ………
8. Eşti un copil prietenos ? ………
9. Ajuţi persoanele necăjite ? ………
10. Spui mereu adevărul ? ………

1. Desenează doi copii care se respectă.