Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Informatică.
Profesor: Dimitraș Tatiana
Data: 18. 11.2019
Subiectul lecției: Echipamente digitale multimedia.
Durata lecţiei: 45 min.
Clasa: a VII-a
Tipul Lecției: Lecţie consolidare a cunoştintelor.
Obiectivele operaționale:
La sfirsitul lectiei elevii trebuie:
O1– să identifice și să descrie destinația părților componente ale calculatorului;
O2 – să selecteze din dispozitivele propuse dispozitivele digitale;
O3 – să identifice și să descrie destinația dispozitivelor multimedia;
O4 –să identificăm dispozitivele conform modelelor propuse;
O5–să utilizăm corect termeni specifici informaticii în enunțuri şi comunicări;
O6 - Să aplicăm cunoștințele acumulate.
O7 - Să utilizăm terminologia aferentă informaticii în situații de comunicare;
Tehnologii didactice:

Forme Metode Mijloace de învățămînt


-frontală; -activitate cu MTI; Manualul de Informatica cl aVII-a. Autor Gremalschi Anatol
-în perechi; -metoda exercițiului; Resurse Internet (imagini, descrieri, caracteristici, format ppt anexe 1,2adresa site- plicker.com )
-individual; -efectul Mozart; ”Concertul 21 pentru pian” de Mozart. https://www.youtube.com/watch?v=df-eLzao63I

Evaluarea:
Tipul evaluării Forme, metode, tehnici de evaluare
Frontală: la tablă – PPT
Formativă, curentă, de progres În grup – fișă
Individuală - test aplicativ,

SCENARIUL LECȚIEI
Nr. Secvențele Tim- Obiec-
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evalu-area
crt. lecției pul tivele
I Evocarea Salut elevii. Pe tablă este indicată data și inscripția “Temă în clasă”. Salută profesorul. Elevul de serviciu anunță numele Se verifică
-Salutul. Momentul 1 min Verificarea pregătirii de lecție. persoanelor absente. (vizual)dacă
organizatoric. elevii au
Captarea inițală a rechizitele
atenției elevilor.
Analizează, discută, prezintă soluția. necesare.
-Formularea
obiectivelor

-Verificarea temei Propune problema de captarea atenției.


pentru acasă
Evaluare
-Reactualizarea
cunoștințelor și a orală
capacităților 1 min

Formulează și discută întrebările (dacă există).


Răspund la întrebările profesorului.
”Călătoria în țara informaticii”
Mergând într-o călătorie oamenii, au nevoie de echipament,
studiază planul și ruta de deplasare.
Să încercăm și noi, să ne pregătim.
În calitate de bagaj să luăm cunoștințele și abilitățile
1 min noastre, trasându-ne obiective. Clasa se împarte în două 4 echipe.
Călătoria noastră prin țara Informaticii va trece prin 4 stații .
1. Codificatorul
2. Zigzag
3. Multimedia Elevii se pregătesc de ”călătorie”: pixul, caietul și
4. Erudit tabletă.
3 min
1. Concursul ”Codificatorul”. Pentru îndeplinire se
folosește efectul Mozart: concursul se petrece
audiind ”Muzica îngerilor” de Mozart.
Se propun trei mesaje codificate cu codul ASCII: Fiecare echipă descifrează mesajele propuse:
0100010101000011010010000100100101010000010000010
100110101000101010011100101010001000101 1.ECHIPAMENTE
0100010001001001010001110100100101010100010000010
100110001000101 2.DIGITALE
0100110101010101010011000101010001001001
0100110101000101010001000100100101000001 3.MULTIMEDIA
Completează fișa ”de drum”cu rezolvarea sarcinei 1
2 min Deci tema lecției de astăzi este: Echipamente digitale
multimedia.
Notează tema lecției în caiete și discută
Obiectivele lecției sunt:
 Să identificăm și să descriem destinațiapârților
componente ale calculatorului; Citesc și analizează în grup obiectivele lecției.
 Să utilizăm corect termeni specifici informaticii în
enunțuriși comunicări;
 Să identificăm dispozitivele conform modelelor
propuse; Descifrează mesajele propuse:
5 min  Să aplicăm cunoștințele acumulate în situații de 1. MICROFON
comunicare. 2. TASTATURĂ
3. IMPRIMANTĂ
Următoarea stație este ”ZIGZAG” 4. CALCULATOR
Aici trebuie să ne amintim de părțile componente ale unui 5. SCANNER
calculator. Ce dispozitive se conectează la calculator? 6. MONITOR
Mesajele sunt cifrate după o regula specială: câte două litere 7. PROCESOR
scrise în formă de zigzag. 8. MEMORIE
Pentru fiecare dispozitiv descifrat se indică și distinația. Pentru fiecare cuvânt decodificat se indică și
destinația

Luăm loc în trenuțul nostru și continuăm călătoria.


II Realizarea Prezintă sarcinile, situația de învățare. Elevii stabilesc componentele multimedia
sensului 15 min Următoarea stație este ”MULTIMEDIA”  TEXTUL
 GRAFICA
-Predarea-învățarea  ANIMAȚIA
materiei noi(în cazul
studierii materiei  SUNETUL
noi).  VIDEO
-Consolidarea
Apoi se stabilesc dispozitivele multimedia digitale.
materiei și formarea
capacităților.
Astfel, în sens larg, termenul "multimedia„ semnifică un  Touchscreen (ecran sensibil, senzor, ecran
spectru al tehnologiilor informaționale, ce utilizează tactil)
programe și dispozitive tehnice pentru a acționa mai efectiv  Scanner
asupra utilizatorului(care a devenit în același timp cititor,  Aparat de fotografiat digital
ascultător și spectator)  Cameră video digitală
 Telefoane mobile
 Cameră Web
Se prizintă câte un dispozitiv și se menționează destinația lui,  Camere – document.
domeniile de aplicare.  Proiector video
.
 Table interactive
 Sisteme de supraveghere
III Reflecție 10 min Și iată-ne ajunși la stația ”Erudit”
La aceasta stație vom rezolva un test, în care trebuie selectat Elevii rezolvă testul și selectează răspunsurile
-Aplicații. răspunsurile corecte. Timp la dispoziție 6 min.Testul este utilizând card plickers.(Anexa 1)
-Evaluarea atingerii realizat pe adresa sit-ului plickers.com
obiectivelor
preconizate.
a)Bilanțul cantitativ:
• Cum a decurs excursia noastră virtuală?
-Bilanțul lecției. • Ce impresii aveți?
Concluzii.
2 min • Ați aflat ceva nou?
• Ce anume?
• Ce ați dori să aflați pe viitor?
b)Bilanțul calitativ
Se discută care dintre obiectivele lecției sunt atinse și care Elevii dau răspunsuri la întrebări. Întrebări
nu. Se trag concluzii asupra activității la lecție orale.

IV Extensie- Propune tema pentru acasă. Notează în agendă.


5 min
-Prezentarea temei
pentru acasă.
De repetat: Clasificarea calculatoarelor, rețele de calculatoare
De învățat:Dispozitive multimedia Notează în caiete.
Proiect: De căutat informații cu privire la Ergonomia şi
Securitate personală în mediile digitale

Mulțumesc pentru lecție.


La revedere!
La revedere!
Anexa 1
Dispozitivele multimedia digitale

Aparat de Cameră Web


Touchscreen Scanner fotografiat digital
ecran sensibil, senzor, ecran tactil)

Telefoane mobile Proiector video


Cameră video digitală
Camere document

Tablă interactivă
21:17:39 Sisteme de supraveghere

S-ar putea să vă placă și