Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

ITEM Scor
Formaţi perechi asociind noţiunile specificate în coloana A cu definiţiile acestora di B. L
0
1. 1
A B 2
1. Tehnoredactare a. Un obiect complex, format din obiecte mai simple: texte, tabele, imagini, 3
secvenţe sonore şi secvenţe video, procesate unitar 4

2. Documentul b. Pregătirea tehnică şi grafică a unui manuscris înainte de a începe operaţia


de tipărire

3.Fontul c. Un set complet de caractere (toate literele alfabetului, cifre, semne) cu un


aspect grafic unitar

4. Formatare a d. Procesul de stabilire a proprietăţilor caracterelor unui text: fontul, stilul


caracterelor de afişare, dimensiunile, culoarea, efectele speciale.

2. Determinaţi stilul de afişare a caracterelor din următoarele cuvinte: L


0
informatica __________________ ; clasă __________________ ; şcoală ________________; 1
carte__________________ 2
casă _____________________; calculator __________________; arborescenţă 3
______________________; 4
arial ________ 6
7
8
3. Documentul MS Word reprezintă : L
a) un tabel c) un text 0
b) un obiect complex d) o pagina 1

4. Formatare a paginilor este: L


_______________________________________________________________________________________ 0
_______________________________________________________________________________________ 1
2
__________________________________________________________________

5. Numiți elementele ferestrei de document. L


____________________________________________________________________________________ 0
1
____________________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________________ 3
4
____________________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________________ 6

6 Un fisier creat in WORD are extensia: L


a..Wrd b. .doc c. .txt 0
1

7 Alegeți răspunsul corect: L


0
A) Apăsarea butonului are ca efect: 1
a. Evidenţierea caracterelor prin îngroşare; 2
b. Evidenţierea caracterelor prin înclinare; 3
Nr. ITEM Scor
c. Evidenţierea caracterelor prin subliniere;

B) Apăsarea butonului are ca efect:


a. Alinierea paragrafului la stânga
b. Alinierea paragrafului la centru
c. Alinierea paragrafului la dreapta

C) Apăsarea butonului are ca efect:


a. Scrierea caracterului ca exponent
b. Scrierea caracterului ca indice

8 Asociați fiecare literă din coloana A cu cifra corespunzătoare din coloana B, pentru a forma propoziții L
adevărate: 0
1
a. Arial 1. Scriere înclinată 2
b. abc 2. Scriere subliniată 3
c. 14 3. Numele fontului 4
5
d. I 4. Tăiere text cu o linie
e. U 5.Dimensiunea fontului
Barem de corectare
Nr. Motivarea punctelor Puncte Total
item
1. 1-b, 2a, 3c, 4d 1 4
1
1
1
2. RU, RI, IB, I, B, IU, RU 1 8
1
1
1
1
1
1
1
3. b 1 1

4. Definiția 1 2
1

5. Pentru fiecare element cîte 1 punct 1 6


1
1
1
1
1

6. b 1 1
7. a, b, b 1 3
1
1
8. 1-d, 2-e, 3-a, 4-b, 5-c 1 5
1
1
1
1

Barem de apreciere

Punctaj 30 29-24 23-19 18-15

Locul 1 2 3 4 mențiune