Sunteți pe pagina 1din 3

Numele_____________

Prenumele___________
Evaluare sumativă clasa a VII-a Data___________
Unitatea de învăţare „Structura şi funcţionarea calculatorului. Nota___________
Reţele de calculatoare.”
I Selectaţi varianta corectă:

1. Structura calculatorului este –


a) Descrierea tehnică a pieselor şi componentelor calculatorului. 10 p.
b) Descrierea dispozitivelor de intrare – ieşire.
c) Descrierea programelor de lucru al calculatorului.
d) Descrierea dispozitivelor şi a principiului de lucru al calculatorului
2. Unitatea de măsură a informaţiei:
a) Volt b)Amper c)Megabit d)Kilovat
3. Performanţa calculatorului depinde de:
a) Dimensiunile monitorului ;
b) Frecvenţei procesorului;
c) Tensiunea de alimentare;
d) De viteza apăsării a tastelor.
4. Monitorul este un dispozitiv pentru
a) Afişarea informaţiei vizuale la ecran;
b) Transmiterea informaţiei;
c) Introducerea informaţiei în calculator;
d) Păstrarea informaţiei.
5. Care din dispozitivele enumerate sunt de ieșire?
1.Microfon 2. Scanner;3. Boxe;4. Tastatură.
6. Care din dispozitivele enumerate sunt de intrare?
1.Monitor; 2. Tastatură.; 3. Boxe; 4. Imprimantă;
7. La care din dispozitivele enumerate se poate audia informația din calculator?
1. Monitor; 2. Proiector; 3. Boxe;4. Microfon;
8. Care din dispozitivele enumerate se folosesc pentru înregistrarea informației sonore?
1. Proiector; 2. Boxe;3. Monitor; 4. Microfon;
9. Multimedia – este o tehnologie nouă care întrunește:
a) textul și grafica; b) textul grafica și sunetul; c) textul grafica video și sunetul;
d) textul grafica video sunetul și animația
10. Selectează dispozitivele pentru lucru cu grafica
a) tastatura; b) microfon; c) scanner; d) boxe.e) Aparat foto digital

II Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: 2P

1. Reţeaua reprezintă o mulţime de calculatoare ce pot schimba informaţiile prin intermediul


unei structure de coomunicaţie:
Adevărat Fals
2. Cablul optic constă din fibre de sticlă sau din plastic transparent, acoperite cu un înveliş de
protecţie:
Adevărat Fals
III Rezolvaţi problemele
1. Estimaţi ce cantitate de informație în biți se conține pentru numele tău
4p.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
IV.Completează enunțurile: 2p.
a) Memoria internă servește pentru ___________________________________________

__ __________________________________________________________________________.

b) Memoria externă servește pentru _______________________________________________

V Evaluați cantitatea de informație a unei fotografii monocolore cu dimensiunea 4p


10x20 cm,redată cu ajutorul unui rastru cu rezoluția 24 puncte pe cm.

4p.
VI Numiți tipurili de rețele de transmitere a informației. Determinaţi tipul reţelei în
laboratorul de informatică.
Evaluare sumativă clasa a VII-a
Unitatea de învăţare „Structura şi funcţionarea calculatorului.
Reţele de calculatoare.”
Data:
Subcompetenţe: Identificarea şi descrierea destinaţiei părţilor componente ale calculatorului;
Utilizarea corectă al termenilor specifici informaticii în enunţuri şi comunicaţii.
Obiective operaţionale:
Să identifice destinaţia componentelor de bază ale calculatorului;
Să identifice tipurile de reţele;
Să explice rezolvarea problemelor, argumentînd răspunsul obţinut.

Barem de evaluare
Nr. Puncte Motivarea punctelor Total
item
1. 1p Pentru fiecare răspuns corect 1p
I 2. 1p. Pentru fiecare răspuns corect 1p.
3.1p. Pentru fiecare răspuns corect 1p.
4.1p. Pentru fiecare răspuns corect 1p.
II 1.1p Pentru fiecare răspuns corect 1p
2.1p. Pentru fiecare răspuns corect 1p.
1.4p Scrierea formulei corecte – 1 punct 4p.
Calcule corecte – 1 punct
Transformare corectă în ore– 1 punct
Răspuns corect– 1 punct
2.2p. Determinarea dispozitivului 1punct 2p.
III Determinarea sistemului de numeraţie 1p.
3.4p Identificarea tipurilor de reţele- 3puncte 4p.
Determinarea tipului reţelei în laboratorul de informatică – 1
punct

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 16 15 14-13 12-9 8-7 6-5 4 3 2 1
acumulat