Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare finală la Informatică clasa a VIII-a

1. Numiţi cîteva probleme care, în opinia dvs., ar putea fi soluţionate cu ajutorul aplicaţiilor
de calcul tabular?......................................................................................................1pct
2. Ce format numeric este atribuit în mod automat fiecărei cellule din componenţa unei foi
de calcul nou-create?...............................................................................................1pct
3. Cum pot fi vizualizate formulele unei foi de calcul?..............................................1pct
4. În ce situaţii sunt folosite diagramele circulare? Construiţi o diagramă………….1.5pct
5. Cum vom scrie cu ajutorul funcţiilor valoarea maximă pentru celulele cu adresele
A1...C3, D4, F7.........................................................................1pct.
6. Instrucţiunile din componenţa procedurilor vor fi executate numai atunci,cînd în
procesul derulării programului se va întîlni instrucţiunea _______________........1pct
7. Explicaţi termenul algoritm repetitiv. Daţi exemple………………………………1.5pct

8. Alcătuiţi algoritmul conform schemei logice:...........................................................2pct

CÎT NU E_LINIE

CÎT NU E_LINIE

PAS

ROTIRE

Elaborat: Chiriac Natalia, prof. de informatică, Liceul Teoretic Hîjdieni