Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic la informatică

Data: 07.08.2008
Instituţia: Gimnaziul ”M. Kogălniceanu”
Profesor: Munteanu Marina
Disciplina: Informatica
Clasa: VIII
Timp alocat: 45 minute
Subiectul orei: Generalități despre algoritmi
Tipul lecţiei: de consolidare a cunoștințelor și de formare de priceperi și deprinderi
Competenţe specifice:
 CS1.Cunoaşterea proceselor, principilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei, în
scopul realizării comunicării interumane şi om-sistem imformatic.
 CS2. Aplicarea metodelor de algoritmizare şi programare pentru soluţionarea problemelor simple.
Subcompetenţe:
 Clasificarea și reprezentarea algoritmilor și dezvolatrea gândirii algoritmice
 Elaborarea schemelor logice
 Scrierea prgramelor folosind limbajul PASCAL pe baza schemelor logice.

Obiectivele operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
 Să creeze schema logică a unei probleme matematice;
 Să explice fiecare pas a schemei logice create;
 Să scrie un program pascal, folosindu-se de schema logica creata anterior

Metode şi procedee: aplicaţii practice la calculator, asalt de idei, exerciţiul didactic, analiză,
problematizare.
Forme de învăţămînt: frontala şi în perechi
Materiale didactice: calculator, manualul de Informatică
Tipul de organizarea a lecției: Frontal și de grup.
Bibliografie
1. GREMALSCHI A., GREMALSCHI L. Informatică. Manual pentru clasa a 8-a. Ştiinţa, Chişinău,
2013.
2. BRAICOV A., Turbo Pascal. Culegeri de probleme. Prut Internațional, Chișinău, 2007
Fișa de lucru nr. 1: Să se scrie un program care citește de la tastatură două numere întregi și afișează la
ecran numărul mai mic.

Fișa de lucru nr. 2: Să se scrie un program care citește de la tastatură patru numere întregi și afișează la
ecran maximal.

Fișa de lucru nr. 1: Să se scrie un program care citește de la tastatură două numere întregi și afișează la
ecran numărul mai mic.

Fișa de lucru nr. 2: Să se scrie un program care citește de la tastatură patru numere întregi și afișează la
ecran maximal.

2
Desfăşurarea lecţiei:

Etapele Metode şi Tipul de


lecţiei, Activitatea profesorului Activitatea elevului tehnici organizare
timpul didactice
Moment - asigur climatul necesar desfăşurării orei, noteaz - comunică absenții Frontal
organiza- elevii absenţi - se pregătesc pentru oră
toric - împart clasa în 4 grupe - comunică alte aspecte relevante pentru oră
1 min - distribui elevilor fișele de lucru
- propun elevilor să încerce să noțiunea de Elevii formulează argumentele găsite Asalt de idei Frontal
algoritm cu propriile lor cuvinte un limbaj
algoritmic și un limbaj de programare. Sunt rugați
să compare starea omul ca izolat cu starea de a trăi
Evocarea în societate
10 min Printr-o conversaţie euristică verifică tema de Elevii răspund la întrebările propuse. Conversaţie Frontal
acasă. 1. Ce este un algoritm? euristică
2. Pentru ce este folosit un algoritm?
3. Încercați să descrieți procesul de
elaborare a unui algoritm.
Realizarea Anunţarea subiectului orei de informatică şi a Frontal
sensului obiectivelor operaţionale.
20 min Genezalități despre algoritmi. Recapitulare
Solicit elevilor să explice ce înțeleg prin gândirea Elevii rânspund la întrebare. Exerciţiul Frontal
algoritmică. didactic
Cer alcătuirea schemei logice a programului din Alcătuiesc schema logică. Analiză
fișa pe care au primit-o anterior.
După elaborarea schemei logice, le scrie Elaborează programul Pascal. Lucru la
programul în limbaj Pascal pe baza schemei. calculator
Reflexie Numesc cuvintele cheie dintr-un program Exerciţiul Frontal
5 min PASCAL. didactic
Testează cazurile de eroare în programele Problematizare De grup
Extindere scriese anterior. Activitatea
4 min practică la
calculator

3
Bilanţul Se fac totalurile realizării obiectivelor Elevii ascultă profesorul Frontal
lecţiei
2 min
Bilanţul Se apreciază activitatea elevilor pe parcursul Elevii ascultă comentariile profesorului Frontal
activităţii lecţiei.
elevilor
2 min
Tema De studiat ”Algoritmi”, de pregătit pentru evaluare Notează tema pentru acasă Frontal
pentru
acasă:
1 min