Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

1. Realizaţi următorul tabel (indicaţii: prima coloana are lăţimea de 1 cm, coloana 2 de 6 cm, coloana 3 de 3 cm,
coloana 4 de 2 cm, coloana 5 de 3 cm, înălţimea primului rând este de 1,5 cm, înălţimea pentru restul
rândurilor este de 1 cm, borduri exterioare continue de grosime 3 pct şi culoare verde-închis, borduri
interioare linie întreruptă de culoare verde închis, grosime ½ pct, culoare de fundal a tabelului verde-deschis,
alinierea în primul rând din tabel aliniere la centru vertical şi orizontal, alinierea în celelalte rânduri aliniere la
centru în stânga, completaţi automat prima coloană cu numere):

Nr.
Denumire produs Preţ Produs Cantitate Total Valoare
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

2. Completaţi cu date coloanele 2, 3 şi 4. Aveţi grijă să existe 2 produse cu acelaşi preţ dar în cantităţi diferite.
Completaţi coloana 5 ştiind că Total Valoare este egal cu Preţ Produs * Cantitate.
3. Aliniaţi conţinutul coloanelor 3 , 4 şi 5 la centru (atât pe verticală cât şi pe orizontală). Copiaţi tabelul de încă
6 ori. În prima copie a tabelului ştergeţi rândurile 3 şi 4. Îmbinaţi apoi celule din primul rând (rândul antet).
Schimbaţi culoarea de fundal a primei celule de pe rândul 2 în galben.
4. În a doua copie a tabelului ştergeţi inseraţi un rând înaintea primului rând (rândul antet) şi un rând după
ultimul rând. Împărţiţi a doua celulă de pe ultimul rând (cel inserat) în 3 coloane şi 4 rânduri. Completaţi
celulele adăugate cu numere de la 1 la 12 şi aliniaţi-le în dreapta jos.
5. În a treia copie a tabelului inseraţi o nouă coloană după a doua coloană, Ştergeţi ultima coloană. Distribuiţi în
mod egal coloanele din tabel. Schimbaţi orientarea textului din primele două celule de pe primul rând.
6. În a 4 copie a tabelului distribuiţi în mod egal rândurile din tabel, setaţi marginile celulelor la 0,25 sus, la 0,05
jos, la 0,3 cm la stânga şi la 0,4 cm dreapta, Adăugaţi încă 30 de rânduri la sfârşitul tabelului. Realizaţi
repetarea rândului antet (primului rând din tabel) pe fiecare pagină pe care se întinde tabelul.
7. În cincea copie a tabelului realizaţi o sortare (ordonare) a tabelului după preţul produselor crescător, iar în
caz de egalitate după cantitate – descrescător.
8. În a şasea copie a tabelului scindaţi tabelul înaintea rândului 3. Realizaţi o conversie în text a primei părţi a
tabelului astfel că după conţinutul fiecărei celule să apară semnul +.

Punctaj:

Oficiu – 1p
Exerciţiul 1 - 2p
Exerciţiile 2,3,4,5,6,7,8 – câte 1p fiecare
Total 10 p