Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Data 01.12.2009
Instituţia Gimnaziul Pelinia
Clasa IX
Disciplina Informatica
Subiectul Tipul de date char
Tipul lecţiei mixtă
Durata 45 min
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

Cunoaşterea şi utilizarea tipurilor de date simple

OBIECTIVE OPERAŢONALE:

La sfîrşitul lecţiei elevul va fi capabil:


1) informative: O1 – să recunoască datele de tip char;
O2 – să cunoască modul de ordonare a datelor de tip char;

2) formative: O3 – să efectuieze operaţii cu date de tip char;


O4 – să execute programe în care figurează date de tip char.

SCENARIUL LECŢIEI:
Evenimen-
Obiec- tul Evalua
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
tivul instrucţio- re
nal
1. Organiza- Verific prezenţa rechizitelor necesare Pregătesc rechizitele, conectează
rea clasei pentru lecţie. Verific frecvenţa. calculatoarele.
2. Captarea Stabiliţi tipul datelor: Numesc tipul datelor:
atenţiei -100; FALSE; 0,12E05; 255; TRUE Integer, boolean, real, integer,boolean.

3. Actualiza- - Ce limbaj studiem? - Studiem limbajul Pascal.


rea cunoştin- - Ce tipuri de date am studiat deja? - Tipul integer, real, boolean.
ţelor
- Care sunt valorile tipului de date - TRUE şi FALSE.
iniţială
boolean?
- Care sunt numerele lor de ordine? - 0 şi 1.

4. Anunţarea Tipul de date char Notează tema în caiete.


subiectului,
obiectivelor
5. - Ce înţelegem printr-un tip de date? - O mulţime de valori şi operaţiile
Activitatea care se pot efectua cu ele.
de predare-
învăţare Tipul char
(de la eng. character)

O1 Valori Operaţii
(caractere) (funcţii)
Valori Operaţii Notează în caiete semnificaţia
fiecărei funcţii:
O2 Mulţime finită (256) funcţia ORD(c) - returnează num. de ord. a caract. c
şi ordonată (0-255) funcţia CHR(i) - returnează car. cu num de ord. I
de caractere. funcţia PRED (c) - returnează predecesorul lui c Formativă
funcţia SUCC (c) - returnează succesorul lui c
funcţia UPCASE - returnează litera mare
_______________________________ corespunzătoare literei mici.
Fiecare valoare se include între două
semne ’ ‘ .

Propune spre rezolvare următoarele


exemple:
ORD (‘z’) + ORD(’<’) 90+60=150
O1 CHR (35) ’#’
O3 PRED (’e’) ’d’ Formativă
O2 SUCC (’[’) ’\’
UPCASE (’h’) ’H’
UPCASE (’F’) ’F’
PRED (SUCC(’4’)) ’4’
ORD (’;’)+1 59+1=60

O1 Se propune spre executare Programul P14


din manual. Iniţial se reactualizează
combinaţiile de taste necesare pentru
O4 lucrul cu programele:
Maximizarea ferestrei : Alt + Enter
Vizualizarea rezultatelor : Alt + F5 Formativă
Schimbarea directoriului : File/Change Dir...

Deschid şi execută programul P14.

Se propune spre executare Programul P15


din manual. Deschid şi execută programul P15.

6. Generali-
zarea lecţiei Ce tip de date am studiat? Tipul char.
O1 Ce reprezintă valorile acestui tip de date? Caractere ale codului ASCII
Ce operaţii se efectuiază cu aceste date? Enumera funcţiile studiate.

7. Evaluarea
elevilor Evaluez activitatea elevilor şi îi apreciez Prezintă agendele.
cu note. Formativă

8. Teme şi § 2.5 pag.38-40


sarcini Exerciţiul 4 pag. 40 Notează tema în agende.
pentru acasă